GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

risti18.gif (70 bytes)

Artur Grönberg

 

O. D.

Den 2 mars 1937 avled i Helsingfors direktören Artur Wilhelm Grönberg, en intresserad släktforskare. Han var född i Raumo 4 nov. 1871 och son till handlanden där Erik Wilhelm Grönberg och Johanna Blom, vilkas minne han hugfästat i sin Helsingfors 1922 publicerade monografi Raumosläkterna Grönberg och Blom. Detta arbete röjer förtrogenhet med källor och stort intresse för de behandlade personerna. Monografin är tillägnad Grönbergs vid 19 år avlidne son Kurt Grönberg. Det kan tilläggas, att författaren Runar Schildt var Grönbergs styvson (son till hans första hustru i dennas 1:a gifte). Grönberg ägde sedan 1913 Bjurs hemman i det natursköna Barösund i Ingå socken. Barösunds samhälles uppblomstring och ekonomiska välstånd är till stor del ett verk av Grönberg. Ett synligt uttryck för hans beundran och hans hängivna arbete för den fagra nejdens välfärd är Grönbergs ståtliga arbete Barösund. Ett bidrag till kännedom om svenskbygdens historia, utkommen 1933. Personhistorikern profiterar även mycket av denna med pietet utförda ortsbeskrivning, vari författaren särskilt dröjer vid hemmansinnehavarna. Med båda sina arbeten har Artur Grönberg gjort en stor tjänst för forskningen.


Genos 8(1937), s. 26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister