GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar


Osmo Durchman

Kyrkoboksförteckning för Hannover

Efter det i senaste nummer av »Genos» ingått anmälan om nyligen utkomna förteckningar över kyrkoarkivens bestånd i Danmark, Slesvig-Holstein - Hansastäderna och Mecklenburg har numera ännu en dylik, som geografiskt ansluter sig till ovannämnda, i förra året sett dagen, den för provinsen Hannover:

E. Lochmann, Das Alter und Bestand der Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Braunschweig 1936. 78 s. utgörande särtryck ur »Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte», Bd. 41, Jg. 1936.

I likhet med den mecklenburgska förteckningen följa här alla församlingar i alfabetisk följd med detaljerade uppgifter över de olika kyrkliga böckerna och längderna under noggrant angivande av alla förekommande luckor. Inventariet föregås även här av en orienterande inledning med nyttiga upplysningar, bl.a. med en kronologisk förteckning över de äldsta bevarade kyrkoböckerna. Därav framgår att mer eller mindre fullständiga historieböcker finnas i provinsen Hannover för 42 församlingar från 1500-talet (den äldsta i Urbach från 1562 omfattande döpta, vigda och begravna) och för 34 till 1619 eller till 30-åriga krigets utbrott. Då Hannover icke härjats i den grad under detta ödeläggande krig, som det nordligaste Tyskland, finnas här i förhållande mera kyrkliga handlingar bevarade från äldre tid. Så återstå t.ex. i Mecklenburg blott enstaka böcker från slutet av 1500-talet och först den reviderade kyrkoordningen av år 1602 förpliktade där ett allmänt genomförande av den kyrkliga bokföringen. I provinsen Hannover har tillsvidare blott i några städer (Hannover, Harburg, Lüneburg och Osnabrück) de kyrkliga handlingarna sammanförts. Alla de övriga ligga ännu spridda hos vederbörande pastorsämbeten i motsats till de mecklenburgska, vilka alla äro samlade hos »Mecklenburgische Sippenkanzlei» och »Geheimes und Hauptarchiv» i Schwerin. Den hannoveranska kyrkoboksförteckningen saknas i Genealogiska Samfundets bibliotek.

För de nordiska ländernas genealogiska forskning viktiga tyska kyrkoboksförteckningarna, vilka i sin helhet numera utgivits, har i det föregående redogjorts. Av de ännu ofullständiga har även över de pommerska [1] i senaste häfte av »Genos» uppgift meddelats. Det torde vara till nytta att här uppräkna även de övriga från Nord-Tyskland inkl. Danzig.:

E. Kloss, Verzeichnis der Kirchenbücher im Freistaat Danzig, Danzig 1929.

E. Macholz, Die Kirchenbücher in den ostpreussischen Diözesen Allenstein, Braunsberg, Preuss. Eylau, Fischhausen, Heiligenbeil, Königsberg, Rastenburg i: Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde, Jg. 34, 1906, ss. 37-45.

R. Rose, Die Kirchenbücher der evangelischen Kirchen Ost- und Westpreussens, Papiermühle 1909.

Kolberg, Die [kath.] Kirchenbücher des Bistums Ermland i: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Jg. 19, 1916, ss. 513-533.

M. Bär, Die Kirchenbücher der Provinz Westpreussen, Danzig 1908.

H. Freiherr v. Cornberg, Die Kirchenbücher der evangelischen Kirchen der Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen, Schönlanke u. Kreuz 1934.


[1]   I detta sammanhang torde uppmärksamhet fästas vid en värdefull uppsats om genealogiska källor i Pommern: Hans Ziegler, Quellen und Hilfsmittel zur Sippenforschung in Greifswalder Bibliotheken und Archiven = ss. 159-181 i Pommersche Jahrbücher. Herausgegeben von Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein zu Greifswald und Stettin, 30. Bd. 1936.


Genos 8(1937), s. 28-29

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister