GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Eräs muisto Kalannin kirkonarkistossa 1622-1625

P. O. Ekko

Järjestäessäni Kalannin (ent. Uudenkirkon Tl.) kirkon kuulutuksia, löytyi vanhimpana dokumenttina eräs muistio, jonka kopioin tähän, toivossa, että se koituisi tutkimukselle lisäavuksi:

        Memorial Anno 1622.
        hwadh såsom iagh hafwer fördt aff Lempiscallio mijn Barnas spannemåll, Boskap och penningar
        hindrich wtha förde medh Bååt
        Rogh .......... 4. tr.
        korn .......... 2. tr. humbla .......... 2. tr.
        Jöran wijkas medh sin Båått
        Miöll ......... 2. tr. Bönor ........... 1. ta.
        svartt wlltrådh ............ 3. $
wår Dreng Jöns malt ........ 4. tr.
        Bönor ...... 1. ta. humbla ...... 1. ta.
än wår dreng jöns förde til harickala malt .... 2. tr. Oxe .. 1
        koo ........ 1. fåår ...... 10
        Gjetter .... 2. Båck ....... 1. gäs .... 10
Johan Jsachson förde i Jwltijdh förde ifrå Olois Rogh .. 15 tr.
        item om Kindermessan Rogh .... ? tr .... haffra ......... 3. tr.
än förde Johan Jsachsson ifrå Lempiscallio Rogh ......... 8 tr.
        fläsk ..... 4.
item förde Johan Jsachsson ifrå Olois till harickala sädhis
        Korn ...... 5. tr.
Än förde Johan Jsachsson ifrå Lempiskallio Rogh .... 1. ta.
        haffra ........ 2. tr. fläsk .... 6.
        Anno 1623. wår dreng Jöns förde medh Bååttifrå Lempiskallio
Rogh ...... 10. tr.
        Anno 1623. hindrich wår dreng medh Båått Rogh - 10. tr.
korn ...... 2. tr. Bönor ... 1. t.
haffra .... 1. ta. Malt .... 2. tr.
än Rogh ... 8. tr. Bönor - 1. tr.
haffra .... 1. ta.

        2. sivu
        än korn .... 3. tr. Bönor ..... 2. tr.
item ifrå Olois Rogh .......... 6. tr.
Bönor ...... 2. tr. Korn ...... 3. tr.
haffra ..... 1. ta.
        än ifrå Lempiscallio jöns wår drengh medh Båått ....
12. tr. oviskad Rogh Låår full till harickala
Anno 1642. ifrå Olois
Oxar ...... 1. paar.
        fördes ifrå Lempiscallio
koo .... 1. fåår ...... 8.
        Matz min son förde till wirmo koppr penningr .... 22 dalr och hemtades therföre Rogh .... 15 tr.
Anno 1625. förde wår dreng Oloff Lachdis til Lempiscallio sallt ...... 7 tr. ??
??? Jsachsson sålde dher aff K??? messo tijdh års ijlänä
Bönder ...... 6. tr.
staals Sn ta i Rafwea.
wår drengh Oloff Lachdis förde ifrå Lempiscallio
Rogh ...... 8. tr. korn ..... 4. tr.
hafra ..... 2. tr. Bönor 2. tr.
item Barnas penningar
Rigs dalr ............. 40 st.
svenske dalr .......... 30 st.
G. halfföre ........... 80 dal.
Göstaff marks st ...... 30 d.
ifrå Lempiscallio 9 nöött

        3. sivu
        S. her Maatz spannemåll fördes ifrå Töffssala och till Nijstadh
Rogh ......... 8. tr.
korn ......... 4. tr. Bönor. 1 t.
fåårkiött .... 7 $
än Rogh ...... 2. tr.
Korn ......... 1. ta.
Liuss ........ 1 1/2 $
        fördes ifrå Lempiscallio till min dotters Elisabe??? ?röllop
        Rogh ........ 4. tr. korn ...... 4. tr.
        Malt ........ 4. tr. Oxe ....... 1
        fåår ........ 4. hwete ..... ??? ta.
        Dhå som min Moor öffergaff Olois fördes dher ifrå till Nijstadh (ylivedetty) Harickala
        Oxar ........ 1. paar.
        koor ........ 4.
        w Booskap ... 4.
        fåår ....... 10.
        Gjetter ..... 4. all Booskaps födher bådhe höö och halm.
            hest......... 1.

Paperi on in folio taitettuna pitkittäin kahtia ja kirjoitettu selvällä käsialalla kolmelle palstalle. Sangen todennäköistä on, että kirjoittaja on ollut Uudenkirkon Tl. kirkkoherra Nicolaus Erici (1610-1628), Neocleander ja Harclerus-suvun kantaisä. Hänen tyttärensä Elisabet, jonka myötäjäislahjoja paperissa luetellaan, oli naimisissa Rauman kirkkoherran Grels Clementis Finnon kanssa. Sitävastoin poika Matz on tuntematon, eikä Lempiskalliota mainita Nicolauksen peruluettelossa. Voi olla, että se oli puolison perintötila. Oloinen oli kirkkoherran äidin tila. Mainitut tilat ovat Mynämäellä.

Samalla sopinee mainita, että käsikirjoituksia vv. 1663-1699 on noin 90 kpl: täydell. vv. 1700-1713; 1716 1 kpl; 1720 1 kpl; 1721 4 kpl; täydell. vv. 1722-1789; puuttuu vv. 1780-1849; vv. 1850-61 13 kpl; täydell. 1862-1883; 1884 1 kpl; 1904 2 kpl; 1908 1 kpl; täydell. 1909-12 ja 1914-1923. Joukossa on muutamia peruluetteloja ja enimmäkseen kruunun miesten kuulutuksia. [1]


[1]   P. O. Ekko. Uudenkirkon Tl. kirkkomuistoja II, s. 6; Aina Lähteenoja, Neocleander-sukua koskevia lisätietoja; Genos 1934, s. 97.


Genos 9(1938), s. 121-123

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1938 hakemisto | Vuosikertahakemisto