GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Vanha nekrologi

L. L.

Tuusulan kirkonarkistossa on pieni paperilippu, jossa on seuraava kirjoitus:

»H. Maria Petri dotter födder åhr 1692, fadren Bonde i Biörckö Seiskara holmen Peter, Modren Maria n. baptisata Educata, gaf sig på flychten i förra Ryska feigden till Sverige i Rödz sochn, gift med då varande såldaten, nu Bonde Johan Andersson i Nachskog Bengtilä åhr 1716 d. - 29 Sept. varit i giftermåhl 29 åhr 3 månader vita communis, die 31 xbris praeterito sacra cura usa est! aetas 54 åhr».

Tuusulan kuolleiden kirjasta käy ilmi, että »Maria Petri dåtter 54 åhr» kuoli tammikuun 3 p:nä 1745 ja haudattiin saman tammikuun 20 p:nä Tuusulan kirkkomaahan.

Paperilipussa oleva kirjoitus todistaa, että maassamme on jo noin 200 vuotta sitten merkitty muistiin - ainakin joskus - varsin yksityiskohtaisia genealogisia tietoja henkilöstä, joka on kuulunut maata viljelevään väestöön. Nämä tiedot on ehkä seurakuntalaisillekin tiedoitettu esim. silloin, kun kuolemantapauksesta on saarnatuolista tehty tavanmukainen ilmoitus eli n.s. »kiitos» tai, mikä lienee luultavampaa, hautajaistilaisuudessa.


Genos 9(1938), s. 66

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1938 hakemisto | Vuosikertahakemisto