GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Fontanus

T. C.

År 1697 30.1. göres hos häradsrätten i Halikko en anhållan om bördsbrev av Ulrik Vontanus (Fontanus). Därvid framgår att han var född på Hähkänä i Uskela och son till ombudsmannen på Tattula Matts Olofsson och Margareta Syringsdotter (Söfringsdotter). Han hade varit lärling hos hattmakaren Lorenz Kiell (Kiöhl) i Åbo samt 10.10.1696 erhållit lärobrev av hattmakarämbetet i Stockholm. Han ville nu »nedersätta sig i den nampnkunnige churfurstl. staden Berlin».

Två år senare, 1699, anhöll hans bror, skräddaren i Narven Gustav Fontanus om bördsbrev.


Genos 9(1938), s. 66

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1938 års register | Årgångsregister