Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning

1. Släktforskning och besläktade vetenskaper
11. Allmänt om släktforskning, genealogins historia
12. Uppgifter för genealogerna
13. Redovisningsteknik
14. Ledare
15. Social- och kulturhistoria
16. Hjälpvetenskaper
17. Debatt

2. Släktforskningens källor
21. Kyrkoarkiv och kyrkoböcker, befolkningsregister
22. Andra arkiv och källor
23. Litteratur (se även 7)

3. Person- och släktgrupper
31. Stånds-, yrkes- och utbildningsgrupper
32. Regionala grupper (se även 31)
33. Andra grupper

4. Enskilda släkter och personer
| A - A | B - B | C - D | E - F | G - G | H - H | I - J | K - Kr | Ku - L | M - M | N - P | Q - R | S - Sp | St - Te | Th - Ö |

5. Släktforskare

6. Föreningar och annat samarbete
61. Allmänt samarbete, utställningar m.m.
62. Skolning
63. Genealogiska Samfundet i Finland, Genos (se även 23)
64. Andra släktforskarföreningar
65. Släktföreningar och -möten

7. Recensioner
| A - A | B - I | J - M | N - S | T - Ö |

Årgångsregister

© Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Suomeksi