GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

1. Sukututkimus ja sen lähitieteet - Släktforskning och besläktade vetenskaper

11. Yleistä sukututkimuksesta, sukututkimuksen historia - Allmänt om släktforskning, genealogins historia

Blomstedt, Yrjö, Ajatuksia genealogiasta. 1963:25-28.
Blomstedt, Yrjö, Suku- ja henkilöhistorian vaiheita Suomessa ennen Suomen Sukututkimusseuran perustamista. 1967:5-12, 51.
Boström, H. J., En glömd förordning [afgifwa ... en skriftelig berättelse om den aflednes härkomst...]. 1931:152.
Bärlund, Johan, Henkilörekisterilaki ja sukututkimus. 1988:1-2.
Bärlund, Johan, Personregisterlagen och släktforskningen. 1988:3-4.
Cederberg, A. R., Muutamia piirteitä Suomen sukututkimuksen historiasta. 1938:3-15.
Eräs tapa rakentaa yhteiskuntaa [innostus sukututkimukseen]. 1956:94-95.
Godenhielm, Berndt, »Ägde genom gifte - - -». 1987:24-30.
Holmström, Otto, Suku- ja sukulaisuussuhteitten selvittelyn harrastuksesta entisinä aikoina. 1944:33-36.
Kankaanpää, Matti J., Sukututkimuksen määritelmä. 1999:123-126, 138-139.
Klinge, Matti, Genealogia, verkostot, sukulaisuuden merkitysvaihtelut. 2000:101-107, 161-162. Keskustelua: Matti J. Kankaanpää, 2000:197.
Lagström, Hugo, Om anor i högre led. 1939:14-17.
Luther, Georg, Ovatko väärät perimätiedot tuulesta temmattuja? 1984:127-128.
Mannil, Ragnar, Släktforskning i USA - ett mödosamt detektivarbete. 1959:80-82.
Miten sukuseura järjestää suvun tutkimisen? 1980:120-121.
Nyberg, Paul, Det genealogiska intresset och dess avarter. Några synpunkter. 1941:76-85.
Oja, Aulis, Sukutilakunniakirjat ja sukuviirit. 1961:1-5.
Oksanen, Eeva-Liisa, Kun harrastus vie koko käden. Sukututkimuksen vaiheita Suomessa. 2000:91-100, 160-161.
Panelius, Samuel, Kan genealogin biologiseras? 2000:108-126, 162-163.
Sippu, Seppo, Tietokoneavusteinen sukututkimus. 2000:127-144, 164.
Åström, Sven-Erik, Anteckningar om genealogiskt intresse i äldre tid i Finland. 1976:1-5.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister