GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

1. Sukututkimus ja sen lähitieteet - Släktforskning och besläktade vetenskaper

12. Sukututkijoiden tehtäviä - Uppgifter för genealogerna

Cederberg, A. R., Axel Bergholmin jälkisäädös. 1941:73-75.
Cederberg, A. R., Inkerin seurakuntien paimenmuisto. 1933:69-71.
Cederberg, A. R., Suomen kirkon uudet paimenmuistot. 1934:166-167.
Cederberg, A. R., Tärkeä tehtävä. Sukutieteellisen bibliografian toimittaminen. 1940:1-2.
D[urchman], O[smo], Sotilasvirkatalojen haltijat. 1930:101.
Hyppönen, Marjo, Sukututkijan arkiston järjestäminen ja säilyttäminen. 1988:140-143, 148.
Jokipii, Mauno, Mitä historiantutkija toivoo sukututkijalta. 1987:169-187, 219.
Kankaanpää, Matti J., Välttämättömät ja riittävät ehdot genealogisessa päättelyssä. 1981:60-64.
Luther, Georg, Miksi tutkimme sukuja? Sukututkimuspäivillä Mikkelissä 15.3.1986 esitetty tervehdys. 1987:155-156.
Luther, Georg, Ottakaa talteen sukututkijoiden muistiinpanot! 1988:97.
Luther, Georg, Tag vara på släktforskarnas anteckningar! 1988:98.
Luther, Georg, Varför forskar vi i släkter? Hälsningsord vid släktforskardagen på Juthbacka 8.11.1986. 1987:156-157.
Pietikäinen, Toivo, Paikalliset sukututkimusryhmät kotiseutunsa tutkimuksen edistäjinä. 1978:33-38.
[Wanne, Olavi], Pari sodan opetusta. 1941:49-50.
V[oipi]o, P[entti] J., Aina kannattaa auttaa muita! 1983:71-73.
Voipio, P[entti] J., Mitä sukututkija voi odottaa toiselta sukututkijalta. 1988:49-54.
Voipio, Pentti J., Sukututkija lisätietojen etsijänä. 1981:121-130.
V[oipi]o, P[entti] J., Sukututkimustulokset arkistoihin ja kirjastoihin! 1985:129-130.
Åström, Sven-Erik, Ståndspersoner och släkter. 1967:1-4.
Åström, Sven-Erik, Sukututkimuksemme tavoitteista. 1968:29-30.
Åström, Sven-Erik, Vår släktforsknings dilemma. En kritik och ett program. 1951:73-78.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister