GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

1. Sukututkimus ja sen lähitieteet - Släktforskning och besläktade vetenskaper

13. Esitystekniikka - Redovisningsteknik

Anvisningar och råd för uppgörande av matriklar framlagda av Genealogiska Samfundet i Finland. 1973:36-42.
Castrén, Klaus, Kunniamerkkien merkitsemisestä biograafisiin julkaisuihin. 1963:20-22.
Ekman, Arne, Esivanhempain uusi numeroimistapa. 1953:111-113.
Henriksson, Karl-Erik, Marsalkka Mannerheimin kuolinpäivä. 1957:114-115.
Kankaanpää, Matti J., Esipolvet ja jälkipolvet - toisilleen vastakkaisia? 1994:50-51, 95. Kommentti: P[entti] J. Voipio, Esipolvet esille. 1994:51-52.
Kankaanpää, Matti J., Mitä esipolvissa tulisi numeroida? 1994:146-147, 191.
Kankaanpää, Matti J., Tavoitteena hyvä sukukirja. 1993:90-102, 135-136.
Laadimme lähtöhenkilöistä esipolvitauluja. 1982:69.
Luther, Georg, Näkökohtia tutkittavan suvun rajauksesta. 1985:97-106. Selvennys: 1985:184.
Luther, Georg, Varför inte antavlor? 1956:1-9.
Matrikkelin laadintaohjeita ja -neuvoja esittänyt Suomen Sukututkimusseura. 1973:29-35.
Nyström, E. J., Rationalisoitu sukupuu. 1950:16-19.
Pulli, Heljä, Sukukirjan tekemisestä. 1990:97-102, 118.
Regler för släkttabeller i Släktbok, ny följd. 1980:28-30.
Räsänen, Kaarina, Suvun valokuvakokoelmaa keräämään! 1978:61-62.
Tuderman, Henry, Sukutaulujen kirjaintunnusjärjestelmä. 1974:111-117.
Voipio, Pentti J., Ehdotus uudeksi jälkipolvitauluston malliksi. Esimerkkinä Joutsan - Hartolan - Sysmän Saarinen-suku. 1994:53-64, 95.
Voipio, Pentti J., Ehdotus uudeksi tavaksi esittää ja numeroida esivanhempaintaulusto. 1965:91-102.
Voipio, P[entti] J., Äidit ja tyttäret, siis naiset. Uusi aluevaltaus sukututkimuksessa. 1993:34.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister