GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

2. Sukututkimuksen lähteet - Släktforskningens källor

22. Muut arkistot ja lähteet - Andra arkiv och källor

a. Julkiset arkistot - Offentliga arkiv

Ahonen, Voitto, Rauman kihlaparit v. 1734. 1991:116-117.
Ahonen, Voitto, Uusia pakolaisluetteloita isonvihan ajoilta. 1988:5-17.
Andersin, Hans, Arkivet i nuvarande Viborg: Hur kom det till? 2000:26, 44.
Blomqvist, Tore, Mönsterrullor för finska truppförband. 1985:57-61.
Blomqvist, Tore, Generalmönsterrullor bland "handlingar av olika slag". 1986:91.
Brenner, Alf, Domböckerna och den genealogiska forskningen. 1945:105-110.
Brenner, Alf, Flyktingslistornas tillförlitlighet. 1947:14-15.
Brenner, Alf, Verifikationsböckernas lysningsförteckningar. 1935:32-34.
Bärlund, Tuula, Tuhoavatko sukututkijat lähteensä? 1978:88-89.
Durchman, Osmo, Kaupunkien perunkirjoitukset. 1943:108.
[Durchman, Osmo], Skandinavian maiden maakunta-arkistot. 1930:100.
Dyhr Sylvin, Ingeborg, Militära rullor i Ingermanlands verifikationer. 1965:137.
Engman, Max, Finska passexpeditionens arkiv som personhistorisk källa. En källkritisk granskning. I-II. 1979:49-61, 83-94.
Forstén, Martin, Henkikirjoja vuodelta 1722. 1993:173.
Fotografering av släktforskningsmaterial [Genealogical Society, Salt Lake City, Utah, USA]. 1953:89-90.
Francke, Erik, Ruotsin Valtionarkiston SVAR-jaos. 1989:99-104, 112.
H[erna], M[anu], Venäjältä Suomeen 1800-luvulla muuttaneen syntyperä ja Suomen kansalaisuuden saaminen 1809 jälkeen. 1985:72-73.
Hirn, Marta, Bildsamlingarna i Finlands Nationalmuseum. 1954:37-41.
Huhtamies, Mikko, Mikä oli rötbonde? 1998:26-29, 46-47.
Hämynen, Tapio, Sukututkimukselle uudet ulottuvuudet Venäjän arkistojen avauduttua. 1994:2-15, 47.
Kankaanpää, Matti J., Ikaalisten tuomiokunnan vanhempi arkistoaines. 1991:34-35.
Kankaanpää, Matti J., Turun ja Porin läänin piilossa olleita henkikirjoja. 2001:155-156.
Karhu, Eeva, Sysmästä Narvaan - muuttotieto 1600-luvun tuomiokirjassa. 1995:184.
Koskimies, Y. S., Kyminkartanon lääninhallituksen arkiston ansioluettelokokoelma. 1946:64-66.
Kujala, Antti, Tapaus Waldburg. Mitä Keisari-Venäjän "ohranan" asiamiehen paljastukset kertovat valtiollisesta poliisista? 1997:153-157, 190.
Luther, Georg, Kirjastojen ja arkistojen käsikirjoituskokoelmat. 1988:99-103, 132.
L[uther], G[eorg], "Ruotsiin" 1800-luvulla muuttaneen etsiminen. 1984:172-173.
Markkanen, Erkki, Perukirja-aineisto sukututkimuksen käytössä. 1993:6-11, 40.
Meddelande till Riksarkivets kunder. 2000:38.
Mäkinen, Anssi, Viipurin läänin 1500-luvun voudintilit sukututkijan apuna. 2004:10-21, 60-62.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Militaria-asiakirjojen tulkinta ja käyttö sukututkimuksessa. 1992:29-32, 58-59.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Tuomiokirjojen käyttö sukututkimuksessa. 1990:49-53, 80.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Vanhat kartat sukututkijan apuna. 1997:2-9, 45.
Nevalainen, Pekka, Etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin aineisto henkilöhistorian lähteenä. 1997:146-153, 189-190.
Orrman, Eljas, Henkikirjat henkilöhistoriallisena lähteenä. 1980:1-21.
Pakarinen, Anni, Sukututkijat ja mikrofilmit. 1988:29-30.
Piilahti, Kari-Matti, Henkikirjat ennen autonomian aikaa. 2001:212-222, 254-255.
Puntanen, Pia, Aatelisten perukirjat Viipurin hovioikeuden arkistossa. 2000:14-17, 42-43.
Pylkkänen, Ali, Kysymys Suomen sotamieshuoneesta ja sotahospitaalista 1600-luvulla. 1994:116-118, 142-143.
Sneitz, Sirkka, Piiskattuja ja mestattuja läänintileissä. 1994:183-186.
Sukututkimusaineiston valokuvaaminen [Genealogical Society, Salt Lake City, Utah, USA]. 1953:89.
Syrjö, Veli-Matti, Sota-arkistossa säilytettävistä sukututkimuksen lähteistä. 1983:1-11.
Tattari, Ritva, Ala-Satakunnan tuomiokirjat 1584-88. 1986:49.
Teräsvuori, Kaarlo, Perunkirjoituskirjat sukututkimuksen lähteinä. Pieni esimerkki. 1946:34-36.
Tiedote Kansallisarkiston asiakkaille. 2000:37-38..
Vanhan Suomen historiakirjojen kortisto. 1981:26-27.
von Warnstedt, Christopher, Landstatsutnämningar i Finland, Baltikum samt Västerbotten åren 1690-1692. 1992:57-58.
von Warnstedt, Christopher, Personnotiserna i Krigsmanshusräkenskaperna för Finland år 1670. 1994:39-44, 48.
Vartiainen, Taina, Turun hovioikeus henkilöhistoriallisen tutkimuksen lähteenä. 2003:67-84, 126-127.
Voipio, P[entti] J., Inkerinmaan revisiopöytäkirja vuosilta 1638-1639. 1986:91-92.
V[oipi]o, P[entti] J., Pietariin ja Inkerinmaalle muuttaneiden etsiminen. 1982:159-160.
Voipio, P[entti] J., Rippikirjat ja henkikirjat - eräs vertailutehtävä. 1984:27-28.
Vuorimies, Heikki, Kuulutuksista peritty leimavero ja perinnän yhteydessä tallentuneet kuulutustiedot vuodesta 1733. 2002:3-14, 49.
Vähäkangas, Tapio, Eräs genealoginen lähde [Städernas acta]. 1995:54-59, 95-96.
Åberg, Alf, Det svenska krigsarkivet. 1956:65-74.

b. Suomen asutuksen yleisluettelo - Generalregistret över bosättningen i Finland

Orkamo, Ilma, Suomen Asutuksen Yleisluettelo nykyvaiheessaan. 1953:75-77.
Poppius, Liisa, Suomen asutuksen yleisluettelo ja Jalmari Finnen kokoelmat. 1945:33-38.

c. Vanhat suku- ja henkilöhistorialliset selvitykset - Gamla släkt- och personhistoriska utredningar

Anthoni, Eric, Finländska släkttavlor från tiden omkring 1570. 1954:97-105.
Cederberg, A. R., "De fatis Ostrobothniae notandis." 1942:85-91.
Koskimies, Y. S., Eräs esimerkki väärän perimätiedon syntymisestä [suku Rindell]. 1941:25-28.
L[uther], G[eorg], Var finns manuskriptet till Bergholms "Sukukirja"? 1984:173.
Åström, Sven-Erik, "Album nationis ostrobothniensis 1640-1852". Handskriftens ålder och studentförteckningens fullständighet. 1950:66-69.
Å[ström], S[ven]-E[rik], Var finns Strandbergs material för "Åbo stifts herdaminne"? 1952:23-24.

d. Yksityiset tietokokoelmat - Enskilda samlingar av uppgifter

Backman Martinsson, Christina, Bördsbrev för finländska hattmakare i Westinska samlingen, Uppsala. 1987:39-41.
Donner, Harry, C. A. Gottlundin arkistoasiakirjain luettelo - C. A. Gottlunds arkivförteckning. 1939:86-94.
D[onnerl, H[arry], Sukutieteellinen kokoelma [Alexander Rotkirch]. 1935:38.
[Durchman, Osmo], [A. W. Allens] Nekrologsamling. 1943:108.
Kojonen, Eero, Henkilöhistoriallista aineistoa [Pohjalainen Osakunta] HYK:oon. 1961:28.
Landgrén, Lars-Folke, Brages Pressarkiv - ett redskap för tidningspressens användning inom släktforskning och personhistoria. 1999:46-49, 67.
Luther, Georg, Kirjastojen ja arkistojen käsikirjoituskokoelmat. 1988:99-103, 132.
L[uther], G[eorg], Är genealogiska byråns utredningar tillgängliga? 1981:107.
Lähes 19000 yksityistä arkistoa netissä. 2001:54.
Rajalin, Marita, Elisabeth Reins släktforskning. 1999:4.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister