GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

 

3. Henkilö- ja sukuryhmät - Person- och släktgrupper

32. Alueelliset ryhmät - Regionala grupper

a. Uusimaa - Nyland

Hultman, Emmy, Svartå kyrkoarkiv och västnyländsk släktforskning. 1932:143-150.
Kurtén, Love, Om Kråköfrälset. 1976:6-9. Diskussion: Torsten G. Aminoff, Kring släkten Langs ursprung. 1976:78-83, 90; L[ove] Kurtén. 1977:21; T. G. Aminoff. 1977:21-22, 103.
Landgrén, Folke, Tillägg till "Bouppteckningar i Helsingfors". 1945:71-72.
Wickström, Werner W:son, Tenalagrenen av släkten von Glan. 1943:120-125.
Witting, Bo, Rannsakning om gravplatser i Borgå 1741. 1955:8-14, 59-62.
Vähäkangas, Tapio, Kulosaaren Brennerien sukujuuret. 1999:222-224.
Vähäkangas, Tapio, Porvoon Stensbölen ja Hinthaaran rälssin perintö. 1997:10-18, 45-46. Oikaisu. 1997: 76-77.
Vähäkangas, Tapio, Tenholan Maijala ja Grindin suku. 1993:42-51, 87.
Vähäkangas, Tapio, Uusmaalainen rälssisukusikermä. 1999:92-109, 137-138.

b. Varsinais-Suomi - Egentliga Finland

Bremer, C. G., Bjärnå-släkter. 1953:50-55.
Carpelan, Tor, Ägarföljden för Odensaari i Masku. 1935:157-165.
Dahlström, Svante, Gården Kauris i Åbo och därmed förenade släkter. 1949:55-58.
Grönroos, S., Vinkkilän postimestarit 1753-1835. 1951:83-86.
Hormia, Yrjö, Pyhämaan ja Pyhärannan vanhimmat maanomistajasuvut. 1943:92-107.
Hormia, Yrjö, Säätyläisnimiä Pyhämaan ja Pyhärannan rahvaan keskuudessa. 1941:13-17, 34-43.
Impiwaara, Heikki, Poimintoja Turun tuomiokirkon tileistä. 1941:67-68, 96-98.
Impiwaara, Heikki, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. 1941:59-62; 1944:113-114.
Kankaanpää, Matti J., Turun ja Porin läänin piilossa olleita henkikirjoja. 2001:155-156.
Qvarnström, Ingrid, Tillägg till släkten Melanders i Pyhämaa genealogi. 1941:21.
Rajala, Liisa, Vielä Hiukan Turun ulkomaalaisista porvareista. 2004:39.
Rytö, Esko, Pöytyän Kumilan Nikulasta Karinaisten Tilkasiin. 1985:62-70.
Stenroth, Ove, Länsmän i Kimito på 1700-talet. 1965:49-67, 71-90, 109-123.
Toropainen, Veli Pekka, Liedon Spåra-suvun jälkipolvia. 2001:18-29, 60.
Toropainen, Veli Pekka, Loimaan Niinijoensuun Pietilän periytyminen. 2002:36.
Toropainen, Veli Pekka, Porvarisvaimo Karin Hakola ja hänen perheensä 1500- ja 1600-lukujen Turussa. 2001:201-211, 254.
Toropainen, Veli Pekka, Skottirotta ja Ruotsin koira - Turun ulkomaalainen porvaristo vuosina 1600-1660. 2003:199-215, 250-251.
Toropainen, Veli Pekka, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. 2002:103-105, 146-157, 215-221, 2003:44-48, 106-109, 169-175, 2004:39-45.
Vähäkangas, Tapio, Kuinka Aarlahden säteri periytyi? 1997:163-166, 191.

c. Ahvenanmaa - Åland

von Warnstedt, Christopher, 1641 års båtsmanslängd för Jomala socken på Åland. 1990:76.

d. Satakunta

Ahonen, Voitto, Rauman kihlaparit v. 1734. 1991:116-117.
Arajärvi, Kirsti, Tampereen asukkaiden alkuperä Ruotsinvallan aikana. 1955:33-41.
Brander, Karl, Från Kuru gamla kyrkogård. 1942:112-114.
Enckell, Gerald, Fogdesläkten Callia från Vittis. 2001:30-42, 60.
Enckell, Gerald, Kameralsläkten Vidbom från Satakunda. 1991:81-101, 121. Lisäys: Eeva Karhu. 1991:157.
Harju, Raimo E., Pomarkun ja Noormarkun kylien seurakunnallinen väestökirjanpito 1800-luvun alkuun asti. 1993:73-75, 88.
Harju, Raimo E., Porin porvareiden sukujuuria Merikarvialla. 1998:189-198, 214-215.
Kankaanpää, Matti J., Ruoveden ja Keuruun vanhat alueet sukututkimuksen kohteina.1986:180-194.
Lagström, Hugo, Anteckningar i översikt om släkten Achander i Björneborg. 1947:57-59.
Lagström, Hugo, Släkten Löfving i Björneborg. 1948:83.
Lähteenoja, Aina, Raumalaisia porvareita 1600-luvulta. 1933:116-119.
Sumelius, Rafael, Bergström från Övre Satakunta. 1932:28-37.
Sumelius, Rafael, Bidrag till Ruovesi församlings herdaminne. 1947:35-40.
Tattari, Ritva, Ala-Satakunnan tuomiokirjat 1584-88. 1986:49.
Toivonen, Ilpo, Widman-suku Alastarolla. 1991:141-147, 169-170.
von Zansen, Onni, Lisiä Rauman henkilöhistoriaan. 1947:88-89; 1948:44.

e. Häme - Tavastland

Koskimies, Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasuvuista. 1973:93-103.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Keitä olivat Kyröskosken pumpulitehtaan työntekijät? 1999:194-200, 235-236.
Oja, Aulis, Protocollum Ecclesiae Urdialensis. Urjalan seurakunnan väestöluettelo v:lta 1750. 1946:55-56.
Sarva, Gunnar, Padasjoen vanhalla hautausmaalla olevien hautapatsaiden kirjoitukset. 1931:131-133.
Sumelius, Rafael, Birkman från Birkala. 1945:122-129.
Sumelius, Rafael, Om Tammerforssläkten Lundahls ursprung. 1936:123-126.
Vilkuna, Anna-Maria, Hämeen linnan henkilöhistorialliset lähteet. 1995:50-54, 95.
Vähäkangas, Tapio, Vesunnan kartanon omistussuhteet sukulaisuuden ilmentäjinä. 2003:85-97, 127-128. Korjaus: 2003:225.

f. Keski-Suomi - Mellersta Finland

Vuorimies, Heikki, Presidentti Martti Ahtisaaren ja presidentti Urho Kekkosen yhteiset sukujuuret Laukaan Kuusvedellä. 2000:74-76, 88. Korjaus: 2000:196-197.

g. Savo - Savolax

Falck, Henrik, Willand och Willander i Savolax. 2003:3-7, 63.
Grotenfelt, N. Karl, En invecklad släkthärva i Savolaks [ståndspersonsfamiljer]. 1953:23-28.
Hohenthal, Torvald T:son, Savolax-grenen av släkten Nauklér. 1948:33-41.
Hormia, Yrjö, Talonpoikaistuneita säätyläissukuja Säämingissä. I. Falck. II. Munck. III. Rachlitius. 1952:1-11.
Hämäläinen, Erkki J., Asemestari Henrik Salast ja hänen jälkeläisensä Savossa. 2002:190-198, 239-240.
Ilmoniemi, Arvi, Pieksämäen Collanusten polveutumisesta ja nimestä. 1945:81-87.
Luther, Georg, Arrendatorsfamiljerna i Tohmajärvi. 1985:1-12, 38-39.
Nuotto, Juhani, Tahvanaisten varhaisvaiheet - sirpale Savon ja Karjalan asutushistoriaa. 1987:1-23.
Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen donataarit ja tilanhoitajat - katsaus aatelisten lahjoitusmaatalouteen vuosina 1710-1811. 1993:138-152, 179.
Savolaisnimisten sukujen tulo Pohjois-Suomeen. 1980:122.
Särkkä, Heikki, Korjauksia ja lisäyksiä Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen verorevisioluetteloon vuodelta 1796 (SSS:n julkaisu 50). 1996:134; 1997:183.
V[oipi]o, P[entti] J., Maaseudulla asuvan mahdollisuudet tutustua itäsuomalaisten sukujen taustaan. 1981:108-109.

h. Karjala - Karelen

Castrén, Klaus, Siitoin-suku Sortavalan pitäjän Rytyn kylästä. Vanhin sukuhaara. 1997:104-112, 142-143.
Cederberg, A R., Kiteen seurakunnan papisto ennen isoavihaa. Muutamia muistiinpanoja. 1944:127-136.
Heininen, Simo, Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa. 2001:127-130, 173-174.
Hämynen, Tapio, Rajako railona aukeaa? Raja-Karjala ja sen väestön yhteydet yli itärajan 1880-luvulta toiseen maailmansotaan. 1998:2-12, 44-45.
Kauppi, Ulla-Riitta, Vanhan Suomen venäläisten sotilaiden ja suomalaisten kanssakäyminen. 1999:15-25, 64-66.
Kiiski, Tuula, Ortodoksisukujen tutkiminen. 1998:12-17, 45-46.
Laakso, Ville: "Isäntäluetteloita" Kurkijoen kreivikunnassa 1600-luvun loppupuolella. 1997:132-133.
Lamberg, Antti-Juhani & Lamberg, Marko, Lamberg-sukunimen leviäminen Laatokan Karjalassa 1600-1700-luvulla. 2000:63-73, 87.
Luther, Georg, Viborgssläkten Frese. 2001:115-126, 173.
Matikainen, Olli, Kiteen Kangasjärven Matikaiset vuoteen 1700. 1999:202-210, 236.
Mäkinen, Anssi, Viipurin läänin 1500-luvun voudintilit sukututkijan apuna. 2004:10-21, 60-62.
Nuotto, Juhani, Tahvanaisten varhaisvaiheet - sirpale Savon ja Karjalan asutushistoriaa. 1987:1-23.
Nygård, Toivo, Itä-Karjalasta Suomeen 1917-1922 tulleet pakolaiset. 1996:2-11, 46. Korjaus: 1996:96.
Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen donataarit ja tilanhoitajat - katsaus aatelisten lahjoitusmaatalouteen vuosina 1710-1811. 1993:138-152, 179.
Piilahti, Kari-Matti, Salmin Mantsinsaaren Peiponen-suvun vaiheita 1600-luvulta 1800-luvun alkupuolelle. 1998:18-25, 46.
Piilahti, Kari-Matti, Yksi monista perinnöllisistä sairauksista: Pohjois-Karjalan perisuomalainen kolesteroligeeni. 1999:129-130.
Pulli, Heljä, Sukunimen muuttuminen Karjalassa. 1985:37-38.

i. Kymi - Kymmene

Koskimies, Y. S., Kyminkartanon lääninhallituksen arkiston ansioluettelokokoelma. 1946:64-66.
Oksanen, Eeva-Liisa, Siviilit sodan jaloissa. Kustaan sodan valkealaiset uhrit. 1999:78-83, 136-137.
Paaskoski, Jyrki, Kustaa III Pyhtäällä. 1998:180-188, 213-214.
Pyyppönen, Ismo, Kymin Haapasaaren Eerolat. 1985:145-164.
Räisänen, Tarja, Unohdetut selviytyjät. Tutkimus Valkealan leskinaisista. 1997:50-54, 94.
Sippu, Seppo, Kymenkartanon provinssin virolaisia. 1999:110-122, 138.
Sippu, Seppo, Sippolan Kurittu-suku. 1990:121-132, 140.
Sippu, Seppo, Sippolan Sippu-suku. 1988:104-116, 132.
Sippu, Seppo, Sippolan Tapani ja Tapola-suku. 1986:127-137.
Sneitz, Sirkka, Iittiin ja Elimäelle 1740-luvun alussa haudattuja sotilaita. 1999:224-226.

j. Pohjanmaa - Österbotten

Enckell, Gerald, Tio syskon Holmlund från Kronoby och Pedersöre. 2002:75-98, 116.
Federley, Synnöve, Allmogemålare och -snickare i Björköby. 1955:126-127.
Hellström, Gunnar, Några kompletteringar till Brahestadssläkten Cortes genealogi ur rikssvenska källor. 1948:8-11, Tillägg: Heikki Impiwaara 1948:45.
Holmberg, Håkon, Kulturhistorisk sägen och genealogisk verklighet. Släkten Öling från Maxmo. 1944:10-17, 55
Hämäläinen, Alpo, Hämäläinen, Heikki & Voipio, Pentti J., Ähtärin Peränteen Mäkisipin Sipilä- ja Perander-suvut. I Sukujuuret. 1991:45-60, 120-121.
Hämäläinen, Heikki, Ähtärin Peränteen Mäkisipin Sipilä- ja Perander-suvut. II Sukutaulut. 1991:61-80. Korjaus: Heikki Särkkä. 1996:134.
Kankaanpää, Matti J., Kuka oli se Soini, josta johtuu Soinin pitäjän nimi. 2002:61-74, 116.
Lagström, Hugo, Släktnamn i Karleby på 1500-talet. 1933:54-58.
Lagström, Hugo, Granö från Terijärvi. 1939:126-128.
Romppainen, Hannu, Oulujärven erämaan Romppaiset 1600-luvulla. 2000:167-176, 210.
Uppgård, Pia, Bortrövade människor från Österbotten till Ryssland under stora ofreden. 2004:29-37, 63-64.
Vuorimies, Heikki, Pohjois-Hämeen sotamiehet jalkaväkirykmenttien organisaatiomuutosten pyörteissä 1600-luvun lopulla. 2003:21-34, 64.
Vähäkangas, Tapio, Lohtajan Granbergien esivanhemmat. 1998:78-84, 98-99.
Åström, Sven-Erik, En gren av uleåborgssläkten Hoffrén. 1944:99-104.
Åström, Sven-Erik, Nylander från Uleåborg. De äldsta släktleden. 1943:57-66.

k. Lappi - Lappland

Savolaisnimisten sukujen tulo Pohjois-Suomeen. 1980:122.

l. Venäjä, Inkerinmaa, Vironmaa - Ryssland, Ingermanland, Estland

Aminoff, Berndt, Sammetsboken. 1935:94-98.
Aminoff, Berndt, Ur ingermanländska handlingar. I. 1933:20-25.
Backström, Åke, Det självständiga Finlands före frihetskriget i rysk krigstjänst skolade officerare i majorsrang. 2002:133-141, 180.
Donner, Harry, Om några tysk-baltiska borgarsläkter i Nyen på 1600-talet. 1934:17-30.
Halén, Harry, Katsaus Suomessa toimineen Venäjän sotaväen etniseen koostumukseen. 1999:26-37, 66-67.
Hämynen, Tapio, Rajako railona aukeaa? Raja-Karjala ja sen väestön yhteydet yli itärajan 1880-luvulta toiseen maailmansotaan. 1998:2-12, 44-45.
Hämynen, Tapio, Sukututkimukselle uudet ulottuvuudet Venäjän arkistojen avauduttua. 1994:2-15, 47.
Hämynen, Tapio, Hämynen, Tapio, Uutta tietoa sukututkimuksen lähteistä Venäjän arkistoissa. 2003:103-105.
Järvelaid, Peeter, Virolaisen juristikunnan sukujuurien tutkimisesta. 1994:100-103, 142.
Katin-Jartsev, Mihail, Suomalaisia Moskovan arkistoissa. 2001:96-97)
Kiiski, Tuula, Ortodoksisukujen tutkiminen. 1998:12-17, 45-46.
Knjazeva, Jelena, Suomenkielisten luterilaisten seurakuntien kirkonkirjat Pietarin kaupunginarkiston kokoelmissa. 2001:70-75, 111.
Kuševerski, I. A., Iversenin fondi RGIA:ssa. 2001: 97-98.
Laakso, Timo, "Ketään ei ole unohdettu, mitään ei ole unohdettu". Neuvostoliiton armeijassa 1941-45 kaatuneiden luetteloita julkaistu. 2000:36-37.
Luther, Georg, Notiser ur Revals och Narvas kyrkböcker. 1959:46-64.
Möller, Pontus & Luther, Georg, "Dhe Nyensche" hemma och i Stockholm. 1981:81-101.
Orav, Virve, Suomalaista perua olevat vaivaralaisperheet. 1994:104-111, 142.
Orrman, Eljas, Virolaiset Suomen etelärannikolla 1700- ja 1800-luvulla. 1996:98-104, 143.
Palli, Heldur, Suomalaiset Virossa 1600- ja 1700-luvulla. Tutkimustuloksia ja tutkimukseen liittyviä ongelmia. 1995:2-8, 47.
Ryhljakov, V. N., Pietarin arkistojen genealogisesta aineistosta. 2002: 125-132, 178-180.
Ryhljakov, V. N., Sukututkimus nykypäivän Venäjällä. 2001: 84-92, 112.
Sippu, Seppo, Kymenkartanon provinssin virolaisia. 1999:110-122, 138.
Štšerbatšov, Oleg, Kokemuksia suomalaisperäisten aatelissukujen arkistotutkimuksista Venäjällä. Esimerkkitapauksena Cojander-suku. 2001:63-69, 109-110.
Šumkov, Andrei, Kronstadtissa vuosina 1905-1918 kuolleita suomalaisia. 2001:94-97.
Suolahti, Jaakko, Eräs unohtunut henkilöhistorian lähde [Narvan ja Pärnun "literatat"]. 1950:73-79.
Uppgård, Pia, Bortrövade människor från Österbotten till Ryssland under stora ofreden. 2004:29-37, 63-64.
Walli, Harry, Tallinnalainen kirkonkirja vv. 1704-1710 Ilmajoen kirkonarkistossa. 1953:56-57.
Voipio, P[entti] J., Inkerinmaan revisiopöytäkirja vuosilta 1638-1639. 1986:91-92.

m. Ruotsi - Sverige

Backman, Christina, Flyktingar undan stora ofreden till Värmdö socken. 1991:180-184, 193.
Durchman, Osmo, Poimintoja Härnösandin hiippakunnan paimenmuistoista. 1942:20-25, 49-51.
Hofren, Manne, Timmermän från Finland i Kalmar 1685. 1947:17.
Möller, Pontus & Luther, Georg, "Dhe Nyensche" hemma i Stockholm. 1981:81-101.
Släkten Tessin i Kalmar. 1935:79-80.
Tarkiainen, Kari, Metsäsuomalaiset sukututkijan näkökulmasta. 1997:98-104, 142.
Thuresson, Orvar J. A. (utg.), Anteckningar om finnar ur de jämtländska socknarnas dödböcker. 1945:132-133; 1946:59-61, 86-89.
Vuorimies, Heikki, Joitakin havaintoja suuren Pohjan sodan jälkeen Suomeen siirretyistä ruotsalaisrykmenttien sotilaista. 1999:3-14, 64.

n. Muu Eurooppa - Övriga Europa

Donner, Harry, Ätten Fleming i Danmark. 1932:38-44.
Hugenottsläkter i Finland. 1980:121-122.
Tertti, Aarno, Suomen saksalaiset kauppiassuvut. 1983:81-100.

o. Pohjois-Amerikka - Nordamerika

Maanmiehiämme Kanadassa. 1988:86-87.
Pikkusaari, Lauri T., Tietoja Pohjois-Ontarion suomalaisista. 1953:46-49.
Pousar, Jarl, Amerikanska Tolpo-ättlingar. 2004:3-9, 60.
Rauanheimo, Yrjö, Delawaren suomalaiset. 1938:37-39.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister