GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

3. Henkilö- ja sukuryhmät - Person- och släktgrupper

33. Muut ryhmät - Andra grupper

Cederberg, A. R., Kaksi luetteloa Suuren Pohjan sodan aikaisista pakolaisista. 1947:1-6
Durchman, Osmo, Finska anor inom furstehus. 1934:37-87.
Durchman, Osmo, Ätten Horns ättlingar inom furstehus. 1934:137-165; 1935:125-156; 1936:104.
Ekman, Arne, Branden på Selkis översteboställe [i Mouhijärvi 1758]. 1953:91.
Nikula, Oscar, Sorgebrev från åren 1831-1869 adresserade till rådmannen Ph. U. Strengberg i Jakobstad. 1934:178.
Pousar, Jarl, Om vallonsläkter i Finland. 1970:69-70.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister