GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

4. Yksityisiä sukuja ja henkilöitä - Enskilda släkter och personer

| A - A | B - B | C - D | E - F | G - G | H - H | I - J | K - Kr | Ku - L | M - M | N - P | Q - R | S - Sp | St - Te | Th - Ö |

E

Särkkä, Heikki, Enkvist - Eek - Qvist Rantasalmella. 1994:45.
Pyyppönen, Ismo, Kymin Haapasaaren Eerolat. 1985:145-164.
Selinheimo, Vilho, Eräitä sukujohto-oikaisuja ja -täydennyksiä [I. Adlerström - Ehrenskiöld. II. Björnberg. III. Colliander]. 1931:122-128.
Koskimies, Y. S., Släkten Ehrströms ursprung. 1945:93-96.
Caspar Eichmans bibel. 1945:4-12.
Backström, Åke, Ekestubbe. Den icke immatrikulerade grenen. 1994:85-86, 96.
Hohenthal, Torvald T:son, Kristinestadssläkten Ekman. 1960:3-14.
Hohenthal, T[orvald] T:son, Fleming - Kamb - Ekman. 1955:93-94.
Vilkuna, K[ustaa], Tarvoinen - Tarwonius - Elephant. 1942:51-52. Lisäys: Kaarlo Teräsvuori. 1942:77.
Ekman, Arne, Släkten Elers i Loimijoki. 1962:83-91.
Berglund, Torsten & Olofsson, Leif, Trollbosläkten i Stora Skedvi. Tillägg och rättelser beträffande urmakarsläkten Elfströms äldsta kända generationer. 1994:70-74, 96.
Elfström, Erik & Luther, Georg, Urmakarsläkten Elfström. 1993:60-72, 88.
Luther, Georg, Släkten Elfvengrens ursprung. 1975:46-53.
Backström, Åke, Elfving. 1988:28-29.
Åström, Sven-Erik, Kajanasläkten Elfving. 1959:88-90.
W[anne], O[lavi], Elgeen. 1946:15.
Wanne, Olavi, Enckell. 1954:7-11.
Wälikangas, Eino, Släkten Enckells äldsta led i Finland. 1960:51-54.
Särkkä, Heikki, Enkvist - Eek - Qvist Rantasalmella. 1994:45.
Borgström, Henrik, Turkulaissuvun esi-isien jäljillä. Enqvist-suvun alkupolvet. 1971:69-74.
Gräsbeck, Armas, Woiwalenius - Enwald. 1948:86-87.
Dyhr Sylvin, Ingeborg, Tvenne gravinskrifter [Anna Eosander & Catharina Berner] i Hollola kyrka. 1959:84-85.
Franzen, Runar, Krigsmanshospitalsskrivarutbyte 1681 [Eric Carlsson]. 1998:139-140.
Möller, Pontus, En intrig mot rådmannen i Viborg Erich Hansson. 1954:49-53.
Pousar, Jarl, Erling. 2003:195-198, 250.
Candolin, Carolus, Ervastit Haukiputaalla. 1997:19-23, 46.
Cederberg, A. R., Itä-Suomen Eschner suku. 1944:114-115.
von Bonsdorff, Bertel, Esping - Granbom. 1978:118.
Osmonsalo, Erkki K., Lisiä von Essen af Zellien sukujohtoon. 1935:39-40.
Rancken, A. W., Betraktelser kring Diedrik von Essens anvapen från Hollola kyrka. 1937:47-58.
Ilmoniemi, Arvi, Aineksia Oulun Estlander suvun alkuperän tutkimiseksi. 1945:43-47.
Tuurala, Anita, Etholenius - Poppius. 1968:101.
Pousar, Jarl, Eurén. 1991:26-29, 43.
Mether, Leif, Europaeus. 1993:129.
Pulli, Heljä, Europaeus-suvun varhaispolvista. 1984:60-70.
Voipio, P[entti] J., Rovasti Anders Josef Europaeuksen oikea syntymäpäivä. 1998:84-85.
Väänänen, Kyösti, Vähäinen lisä Europaeus-suvun alkuhistoriaan. 1959:85-88.

F

Koskimies, Paul, Fagerdahl. 1946:15.
Damsten, Margareta, Fallsten och Fahlsten. 1982:61-64.
Åström, S[ven-Erik], Falander. 1941:44.
Duncker, K., Ytterligare notiser om äldre Falkar [Falck]. 1954:26.
Falck, Henrik, Reeth - Falck. 1987:99-100.
Falck, Henrik, Släkten Falck från Sibbo. 1971:12-26; 1973:86-87.
Falck, Henrik, Släkterna Falck i Hollola. 1972:102-111.
Falck, Henrik, Släkten Falck från Jorois. 1977:114-125.
G[rotenfelt], N. K[arl], Ännu om släkten Falck. 1953:87-88.
Hormia, Yrjö, Falck. 1953:21-22.
Voipio, Pentti J., Aatelisen Falck-suvun syntyperä. 1966:57-65.
Hormia, Yrjö, Talonpoikaistuneita säätyläissukuja Säämingissä. I. Falck. II. Munck. III. Rachlitius. 1952:1-11.
Impiwaara, Heikki, von Falkenberg. 1942:75; 1948:67.
Damsten, Margareta, Fallsten och Fahlsten. 1982:61-64. Tillägg: 1983:23.
Donner, Harry, Favorinus - Favorin sukujen alkuperästä. 1936:131-136.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Mårten Feirichin jäljillä. 1989:25-30, 39.
Backström, Åke, Feuerstern. Rättelser och tillägg till Carpelans Ättartavlor. 1997:35-37, 47, 1999:51. Rättelser: Henrik Degerman 1999:169.
Donner, Harry, Karolinen Johan Henrik Fieandt. 1936:84-94.
Ekman, Arne, Holländer - Finhem. 1954:26.
Pousar, Jarl, Finnerus, Finér. 1991:111-115, 122. Tillägg: 1995:43.
Cederberg, A. R., Professori Juhana Flachseniuksen kuolinpäivä. 1930:24-26. Tillägg: Eric Holmberg. 1931:129-130.
Donner, Harry, Ätten Fleming i Danmark. 1932:38-44.
Donner, Harry, Eräs Fleming suvun perinnönjako Turussa 1533. 1942:45-48.
Hohenthal, T[orvald] T:son, Fleming - Kamb - Ekman. 1955:93-94.
Anthoni, Eric, Vem var Magnus Flemings maka? 1955:109-112.
Rosenberg, Rudolf, Den åländska släkten Flodin. 1979:120-131.
Voipio, P[entti] J., Florinus. 1966:47.
Carpelan, Tor, Var adliga ätten von Blom en utgrening av släkten Florin? 1937:1-5, 90-91. Keskustelua: Gunnar Sarva. 1937:93; T. Carpelan. 1937:91-92; V. V. Soanlinna. 1954:25.
Söderström, Eric [Olof], En bortglömd gren Blom av stammen Blom - Florinus - Florin. 1958:29-45.
Donner, Harry, Officersbrev från 1788-90 [Wilhelm Gyllenskiepp] och 1808-09 års krig [Karl Joakim Fock]. 1930:66-74.
C[arpelan], T[or], Fontanus. 1938:66.
Söderström, Eric [Olofl, Måhända ett fynd [Forbes]. 1957:88-90.
Nordström, Anita, Om Anders Forbus familj. 1995:183.
Nyholm, Leo, Släkten Forbus' äldsta led. 1978:39-45. Tillägg: Leevi Alakopsa. 1997:132.
Mäkitalo, Juhani, Fordell-suvun Luulajan haara. 1988:71-72, 96.
Nyholm, Leo, Forselius - Beckenström - Forsteen. 1979:95-96.
Forsius, Arno, Sigfridus Aronus Forsius sotilaspappina 1599-1601. 1988:117-122, 132.
Kurtén, Love, Gåtorna kring Sigfrid Aronus Forsius. 1992:39-41, 59-60.
Durchman, Osmo, Tietoja Forsman - Koskimies suvun esipolvista Ruotsissa. 1941:63-65.
Koskimies, Y. S., Pormestari Carl Forsmanin vaimo. 1985:188.
Wickström, Werner W:son, En rättelse till Lojo-släkten Forsmans genealogi. 1971:87.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Thure Herman Forssin esivanhemmat. 2003:131-135, 190.
Söderlund, Göran, Släkten Forsströms äldsta led. 1980:33-46
Nyholm, Leo, Forselius - Beckenström - Forsteen. 1979:95-96.
Vähäkangas, Tapio, Fortell ja Calamnius. 1985:188.
Vähäkangas, Tapio, Ille ja Fotangel. 1994:119-122, 143.
Ahonen, Voitto, Kuka oli Jochim Franck? Lisiä Franck-suvun historiaan. 1994:153-156, 191.
Ilmoniemi, Arvi, Lisiä Franzénien sukujohtoon. 1933:80-81.
Luther, Georg, Släkten Korpaeus och Franzénernas ursprung. 1986:157-171.
Rosenberg, Rudolf, Skarén - Fredrikson. 1986:25-40.
Luther, Georg, Viborgssläkten Frese. 2001:115-126, 173.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Kuka oli mestari Olavi Frestadius? 2001:48-49.
Impiwaara, Heikki, Vanha jupakka miljoonista [Olavi Frieman]. 1932:56-67.
Luther, Georg, Frisius - Frisenheim. 1976:43-47.
Oja, Aulis, Rymättylän kirkkoherran Simon Matthaein ja hänen vaimonsa [Frisius] sukuperä. 1974:93-95, 128; 1976:51. Lisäys: Tapio Vähäkangas.1975:79.
Boldt, Alexander, Frosteruska släktens hemgård. 1937:94-104.
Boldt, Alexander, Drag ur en ättesaga [Frosterus]. 1937:bilaga 1-4.
Kankaanpää, Matti J., Karl Frosteruksen tytär Vappu. 2003:41-42.
Tuurala, Anita, Lisätietoja Keckonius- ja Frosterus-sukujen varhaispolviin. 1982:66-67.
Ericsson, Per, Frunck. 1996:42.
Engman, Max, Josef Fredric Fulda - skenborgare i Fredrikshamn. 1983:163-166.
Tuurala, Anita, Fulda-suku Suomessa. 1982:135-145. Lisäys: 1983:162; Bengt Mattsson. 1983:162.
Ekman, Arne, Funck. 1961:21-22.
von S[choultz], Å[ke], Furuhjelm. 1966:47.

| A - A | B - B | C - D | E - F | G - G | H - H | I - J | K - Kr | Ku - L | M - M | N - P | Q - R | S - Sp | St - Te | Th - Ö |

G

L[agström], H[ugo], Borgmästaren Gabriel Ljungssons dödsdag. 1945:71.
Luther, Georg, Gadd och Valleriansson. 1956:57-59.
Niemelä, Jari, Kalm onkin Gadd! 1996:22-23, 47.
Gräsbeck, Armas, Gagneur. 1950:25-29; 1952:64.
Carpelan, Mirja, Warg - Gallus - Kalm. 1977:23-24.
Byman, Alf, Gammal - Gammelman. 1972:75-80.
Holmberg, Håkon, Gammals i Mäkipää och Rökiö byar av Vörå socken i sägen och urkunder. 1953:37-45.
Hirn, Hans, Henrik Ganander d.y. 1957:90-92.
Ekman, Arne, Släkten Gardbergs härstamning och tidiga led. 1964:12-18. Tillägg: Anita Tuurala. 1968:23; Leo Nyholm. 1994:86.
Anthoni, Eric, Några medlemmar av ätten Garp. 1955:86-89.
Vähäkangas, Tapio, Geet. 1979:94-95.
von Timroth, Michael, Om släkten Geitels ursprung. 1959:65-69.
Harmaja, Leo, Piirteitä Genetz-suvun esivanhemmista. 1931:85-97.
Aarno Tertti, von Gertten. 1976:88.
Sainio, Terttu, Florentina Sofia Gestrinin tarina. 1983:60-63, 67.
Landgrén, Folke, Släkterna Gestrinius - Gestrin. 1946:49-54.
Nyholm, Leo, Geust i Björköby. 1977:99-100.
Sarvela, Toivo, Kaksi aseveljeä [Jaakko Sarvi ja Antti Giers] Laihialta Pommerin sodassa. 1955:92-93.
H[olmström], O[tto], Gislo Isaaci. 1944:116.
Luther, Georg, Släkten Gisselkors stamföräldrar. 2002:55-60, 116.
Wickström, Werner W:son, Tenalagrenen av släkten von Glan. 1943:120-125.
Godenhielm, Berndt, Några synpunkter på ätten Godenhielms ursprung. 1990:133-135, 140.
Luther, Georg, Gåås eller Goes? 1984:128-129.
Nyberg, Paul, Golawitziana. 1933:120-126.
Carpelan, Tor, En gammal märkduk [Maria Gösche l. Gosche]. 1938:19-21.
Borg [Soanlinna], Väinö, Juhana Henrik Wijkmanin sukulaisuussuhteita [Gottsman]. 1932:45-55.
Halila, Aimo, Maaherra Johan Graan Pohjanmaan kaupunkien paikallishallinnon kehittäjänä. 1943:49-56.
Hultman, Emmy, Ur Skoklostersamlingen [Grabbe]. 1937:23-26.
Kurtén, Love, Grabbe eller Bille? 1978:1-6.
Blomqvist, Tore, Köpmännen Simon Granberg i Åbo. 1983:115-120.
Nyholm, Leo, Granberg. Ytterligare en gren av släkten Sursill. 1994:136-138, 144.
Vähäkangas, Tapio, Lohtajan Granbergien esivanhemmat. 1998:78-84, 98-99.
von Bonsdorff, Bertel, Esping - Granbom. 1978:118.
Laure, Inga, Granroth. 1984:84-85. Lisäyksiä: Leo Nyholm. 1985:71; 1992:136.
Walli, Harry W., Granö från Terijärvi. 1939:126-128; 1940:48-57.
Kurtén, Love, Släkten Greek i Gamla Helsingfors. 1982:129-134, 145.
Blomstedt, Yrjö, Grenquist. 1963:73-96.
Vähäkangas, Tapio, Tenholan Maijala ja Grindin suku. 1993:42-51, 87.
Utterström, Bengt, Kröger - Groop. 1968:18-22. Tillägg: Leo Nyholm. 1976:88.
Bremer, C. G., Bjärnå-släkter [Grunér]. 1953:50-55.
Tuurala, Anita, Orraeus - Gråå - Helsingh. 1968:101-104.
Wanne, Olavi, Sukukirjakokoelman kätköstä [Grönberg]. 1943:126-128.
Kurtén, Love, Ätten Grönfelts härstamning. 1999:211-213, 237.
Luther, Georg, Gröön - Lietzen - Brander. 1957:26.
Juva, Einar W., Erään Gyllenberg-suvun alkuhistoria. 1960:15-18.
Gillingstam, Hans, Sofia Gyllenhielms mödernehärstamning [Karin Hansdotter]. 1950:34-43.
Donner, Harry, Tillägg till ätten Gyllenskiepps genealogi. 1930:27-32.
Carpelan, Tor, I fråga om Ulrik Gyllenskiepps porträtt. 1930:84-86.
Donner, Harry, Wilhelm Gyllenskieppin päiväkirja sotatapahtumista 1789. 1930:75-83.
Donner, Harry, Officersbrev från 1788-90 [Wilhelm Gyllenskiepp] och 1808-09 års krig [Karl Joakim Fock]. 1930:66-74.
Ekman, Arne, Gåsman contra Antell. 1961:103-108.
Luther, Georg, Gåås eller Goes? 1984:128-129.
Ekman, Arne, Gååsman, ett släktfragment. 1969:70-75.
Kolehmainen, Kari, Gååsman - Saehls. 1985:74-75.
Carpelan, Tor, En gammal märkduk [Maria Gösche l. Gosche]. 1938:19-21.

| A - A | B - B | C - D | E - F | G - G | H - H | I - J | K - Kr | Ku - L | M - M | N - P | Q - R | S - Sp | St - Te | Th - Ö |

H

Johnsson, Ilse, Loimaan Haarman-suku. 1975:92-95.
Selinheimo, Vilho, Ha(a)rtman - von Haartman sukujen alkuperästä. 1936:69-76.
Kalleinen, Kristiina, Hirmuinen von Haartman ja hänen sukunsa. 2002:18-25, 50-52.
Pousar, Jarl, Släkten Aquilinus - Hacklin i Vichtis. 1990:27-31, 46.
Halla-Seppälä, Niilo, Hacks. 1955:95.
Priha, Seppo, Hagen-suku Suomessa. 1996:108-118, 143-144.
Kankaanpää, Matti J., Missä rykmentissä Petter II von Hagen palveli? 1997:23-24, 46-47.
Luther, Georg, Ryttmästaren von Hagens änka, född Romanowitz. 1996:119-120, 144.
Ekman, Arne, Hagerlund. 1955:104-108.
Castrén, Klaus, Turun Hahl-suku. 1969:10-23.
Impiwaara, Heikki, Omalaatuinen sekaannus [Hahn]. 1948:20.
Blomstedt, Yrjö, Hakkinen. 1962:103.
Toropainen, Veli Pekka, Porvarisvaimo Karin Hakola ja hänen perheensä 1500- ja 1600-lukujen Turussa. 2001:201-211, 254.
Donner, Harry, En tillfällighetspoet från början av 1800-talet [Gustav Magnus Hallman]. 1933:37-42.
Pietilä, Marita, Hanstenius ja Hansten. 1982:81-84. Lisäys: Leo Nyholm. 1988:86.
Nyholm, Leo, Hartz. 2000:82.
Lagström, Hugo, Hasselström. 1957:21-22.
Blomstedt, Yrjö, Kuhmalahtelaisen talollisen Lauri Heikinpojan (k. 1728) jälkeläistöä. Huomioita sosiaalisesta kohoamisesta [Hedenström]. 1949:51-54.
Blomstedt, Yrjö, Hedman. 1961:22-24.
Heikinheimo, Ilmo, Heickell-suvut. 1981:65-67.
Impiwaara, Heikki, Heickell-suvun alkuperästä. 1931:32-33.
Backström, Åke, von Heideken den finska grenen. 1994:128-130, 144.
Seitkari, Olavi, Kenraalikuvernööri kreivi Fedor Logginovit Heiden. Piirteitä hänen sukuperästään ja toiminnastaan ennen v. 1881. 1947:80-86.
Åström, Sven-Erik, Släkten Heikels äldsta generationer. 1942:41-44.
Blomstedt, Yrjö, Valtiopäivämies Gabriel Antinpoika Heikkilän (1726-1807) genealoginen tausta. Talonpoikaista valistuneisuutta vaiko alenevaa säätykiertoa? 1966:29-37.
von Timroth, Michael, Murarmästaren Johann Nicolaus Heimbürger (1713-90) i Hamburg och hans efterkommande. 1962:31-50.
Blomstedt, Yrjö, Helenius. Muurlan suku. 1959:77-79.
Peitsalo, Ilmari, Helenius. Kangasalan suku. 1960:65-81
Wanne, Olavi & Blomstedt, Yrjö, Sohlman, Solanko, Helle. 1952:47-62.
Kolehmainen, Antti, Vahtimestari Måns Helsing, kuningatar Kaarina Maununtyttären isä? 1999:170.
Tuurala, Anita, Orraeus - Gråå - Helsingh. 1968:101-104.
Lagström, Hugo, Helsingius. 1959:79-80.
C[ederberg], A. R. Muutamia tietoja Helsingius-suvun savolaisen haaran kantaäidistä [Beata Schmidt]. 1933:99.
Oja, Aulis, Maskun kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika ja Henrik Hoffman. 1964:57-77.
Sumelius, Rafael, Herpman. 1948:63.
Tertti, Aarno, Nevanlinnan Hertz-suku. 1970:7-14; 1977:24.
Hertzberg, Åke A., Släkten Hertzbergs ursprung. 1933:72-79.
Brenner, Alf, Peter Hertzig d.y:s ättlingar. 1936:52-56.
Modeen, Gunnar, Modeen, Tore & Kankaanpää, Matti J., Släkten Kolström - Kolamo - Hiilivirta - Viherkenttä. 1997:117-130, 143. Tillägg: Juhani Mäkitalo. 1998:35-36. Klaus Castrén. 1998:36.
Johnsson, Ilse, Hildeen. Gustavs-grenen av Uleåborgs-släkten Värttö - Hilden. 1966:1-8.
Cederberg, A. R., Hiltunen - Hilden. 1943:135-136.
Luther, Georg, Hinnel. Ett fynd i Laguska samlingen. 1969:85-96; 1972:114-115.
Luther, G[eorg], Hirsin. 1946:12-13.
Cederberg, A. R., Hjelt-suvun kantaäiti ja hänen sukunsa. Muutamia tietoja Wessel-suvusta. 1941:4-9.
Peitsalo, Ilmari, Hjerpe. Loimaan suku. 1968:86-98.
Voipio, P[entti] J., Hjerpe. 1958:79-80.
Ekman, Arne, Hjorth, ett släktfragment. 1955:21-24.
Hormia, Yrjö, Hobin. 1959:3-12. Lisäyksiä: Sara von Bonsdorff. 1960:31; Yrjö Blomstedt. 1962:72.
Voipio, P[entti] J., Hobin. 1964:54-56.
Oja, Aulis, Maskun kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika [Hollo] ja Henrik Hoffman. 1964:57-77.
Soininvaara, Heikki, Hoffrén-suvun Savon haara. 1993:103-111, 136. Oikaisu: Antti Soini. 1993:172-173.
Soininvaara, Heikki, Hoffren-suvun varhaispolvet. 1981:1-20.
Åström, Sven-Erik, En gren av uleåborgssläkten Hoffrén. 1944:99-104.
Hohenthal, Torvald T:son, Bidrag till släkten Hohenthals ursprung. 1939:95-97.
Hohenthal, Torvald T:son, Vanhan vaakunan [Hohenthal] vaellukset. 1963:57-60. Lisäys: 1981:67.
Hohenthal, Torvald T:son, Släkten Hohenthal 200 år i Finland. 1968:69-72.
Hohenthal, Torvald T:son, En svensk officers permissionsanhållan [Claes Jacob Hohenthal]. 1962:92-95.
Hohenthal, Torvald T:son, Ett heraldiskt fynd och en fråga [Hohenthal]. 1976:87-88.
Luther, Georg, Släkten Hollender Ridder. 1992:1-11, 27-28.
Lanéus, Per, Carl Hollender Ridder. 2001:235-236.
Gräsbeck, Armas, Hollmerus. 1948:64-65. Tillägg: Folke Landgrén. 1949:59-60.
Oja, Aulis, Maskun kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika [Hollo] ja Henrik Hoffman. 1964:57-77.
Ekman, Arne, Holländer - Finhem. 1954:26.
Hjorth, C. W., Holmberg. 1945:73-74.
Kojonen, Eero, Eteläpohjalaisen Holmberg-suvun kantaisästä sekä hänen härmäläisistä sukulaisuussuhteistaan. 1956:59-62. Tillägg: Håkon Holmberg. 1956:121-122.
Backström, Åke, Vem var Sofia Lovisa Holmbergs (1814-1884) förste man [Bökman]? 1966:9-18.
Estlander, Robert, En karolin [Johan Holmbom]. 1973:117.
Enckell, Gerald, Tio syskon Holmlund från Kronoby och Pedersöre. 2002:75-98, 116.
Backström, Åke, En 'nordmann' i Fredrikshamn: Johannes Holmsen (1865-1941). 1998:30-34, 47.
Holmström, Otto, Reuter - Holmström. 1948:84-85.
Nyholm, Leo, Holmström. 1997:38-39, 47.
Tuurala, Anita, Homén-suvun alkuperästä. 1977:6-12
Ahrenberg, Rene, Släkten Hoppenstong. 1938:40-51.
Söderlund, Göran, Släkten Hoppenstongs äldsta led. 1976:48-50.
Carpelan, Tor, Horn af Rantzien. 1946:13.
Donner, Harry, Ebba Horn och Åminne. 1934:103-105.
Donner, Harry, En inventarieförteckning från år 1704 [Krister Horn af Åminne]. 1932:131-135.
Durchman, Osmo, Ätten Horns ättlingar inom furstehus. 1934:137-165; 1935:125-156; 1936:104.
Matinolli, Eero, Johan Hornborgin tulo Tyrvään kirkkoherraksi vuonna 1726. 1953:108-110. Tillägg: Harald Hornborg. 1954:58-60.
Väänänen, Kyösti, Kristian Hornborg. 1961:111-112.
Durchman, Osmo, Jakob Hoslerus' familjeanteckningar. 1945:48-51. Tillägg: Sigurd Stenius. 1945:98.
Backström, Åke, Hrimaly. 1987:143-149, 166.
Luther, Georg, De karelska Hultinernas härkomst. 1987:62-74.
von Frenckell, Ester-Margaret, Arvid David Hummel och hans familj. 1961:24-27.
Hertzberg, Åke A., Hummelin, Illberg. 1958:54.
Niinimäki, Pentti, Urkuri Detlof Hunnius ja hänen appensa Mårten Mums olivat ehkä kumpikin kotoisin Slesvigistä. 1989:137-138.
von Ungern-Sternberg, E[rnst], Hunnius. 1947:17.
Söderlund, Göran, Paulius - Hupponen. 1990:1-10, 44-46.
von Bonsdorff, Sara, Hvedstorp. 1982:22-25.
Lagström, Hugo, Porilaisia Hypping-sukuja. 1956:82-86.
Blomstedt, Yrjö, Hysing - Mannerstråle. 1961:81-82.
Pousar, Jarl, Hyttner. 1989:128-129, 140.
Fredrikson, Eero, Hårdh. 1984:105-120.
Siltaloppi, Sakari, Petter Hällströmin suku. Kokemuksia erään sukukirjan tekemisessä. 1986:172-179.
Voipio, P[entti] J., Hällström, af Hällström. 1965:136.
Voipio, Pentti J., Jalkaset eivät olekaan Hännisiä. Oliko Tuomas Sianjalka edes sukua Kauppi Hänniselle? 1996:105-107, 143.
Kankaanpää, Matti J., Sukututkimus ja ainoa mahdollinen tapaus [Härkönen]. 1983:154-161.
H[olmström], O[tto], Hästesko af Målagård. 1947:42-43.
Lagström, Hugo, Höckert. 1960:31.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland | A - A | B - B | C - D | E - F | G - G | H - H | I - J | K - Kr | Ku - L | M - M | N - P | Q - R | S - Sp | St - Te | Th - Ö |

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister