GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

6. Yhdistykset ym. yhteistyö - Föreningar och annat samarbete

61. Yleinen yhteistyö, näyttelyt ym. - Allmänt samarbete, utställningar m.m.

Berndtson, Nils, Genealogian ja heraldiikan 14. kansainvälinen kongressi Kööpenhaminassa. 1981:30-31.
Berndtson, Nils, Genealogian ja heraldiikan kansainvälisistä kongresseista. 1977:26-27.
Busck-Nielsen, G[unni], Andra svenska släktforskarkonferensen i Mariehamn. 1984:179-180.
B[usck]-N[ielsen], G[unni], Den fjärde svenska släktforskarkonferensen. 1988:124-125.
Busck-Nielsen, Gunni, Släktforskarkonferensen på Juthbacka 8.-9.11.1986. 1987:100-101.
Den internationella kongressen för genealogi och heraldik [Helsingfors]. 1984:133-134.
En genealogisk utställning. 1936:142-145.
För släktforskning rörande tyska släkter. 1930:50.
Kansainvälisiä sukututkimuskokouksia - Internationella släktforskarmöten. 1979:137.
Kautto, Risto, Sukututkimuspäivät 15-16.4.1978. 1978:57.
Koivukangas, Olavi, Siirtolaisuusinstituutti ja »Juuret Suomessa 1992» -projekti. 1991:185-187, 193-194.
L[uther], G[eorg], Den nordiska släktforskarkonferensen. 1988:88-89.
L[uther], G[eorg], Släktforskarkonferensen 2-3.10.1982. 1982:162.
L[uther], G[eorg], Toinen pohjoismainen sukututkijakokous. 1988:88.
Manninen, Ohto, Pohjoismainen sukututkijakokous Åsljungassa. 1982:163-166.
Pakarinen, Anni, Vuoden 1989 valtakunnalliset sukututkimuspäivät. 1989:78-79.
Pakarinen, Anni, XIII sukututkimuspäivät 17.-18.3.1990. 1990:77-79.
Pakarinen, Anni, XIV sukututkimuspäivät 9.-10.3.1991. 1991:118.
Påhlsson, Leif, Internationella kongresser. 1991:157-159; 1998:86-87.
Samarbete mellan genealogiska forskare i Finland och Sverige. 1936:107-108.
Sukutieteellinen näyttely. 1936:139-142.
Sukututkimuksen ja heraldiikan kansainvälinen kongressi [Helsinki]. 1984:132-133.
Turun arkistotoimisto (Åbo arkivbyrå). 1930:99.
U[kkola], H[elvi], Kahdeksannet valtakunnalliset sukututkimuspäivät 23.-24.3.1985. 1985:132-133.
Ukkola, Helvi, Kymmenennet valtakunnalliset sukututkimusopintopäivät Hyvinkäällä 28.-29.3.1987. 1987:101-102.
Ukkola, Helvi, Seitsemännet sukututkimuspäivät 3-4.3.1984. 1984:89-90.
Ukkola, Helvi, XI sukututkimuspäivät 20.-21.2.1988. 1988:87-88.
U[kkola], H[elvi], Yhdeksännet valtakunnalliset sukututkimusopintopäivät Mikkelissä 15.-16.3.1986. 1986:95.
Voipio, P[entti] J., Kolmannet sukututkimuspäivät 22.-23.3.1980. 1980:59.
V[oipi]o, P[entti] J., Kuudennet sukututkimuspäivät 12.-13.3.1983. 1983:76.
V[oipi]o, P[entti] J., Neljännet sukututkimuspäivät 21.-22.3.1981. 1981.73-74.
Voipio, P[entti] J., Toiset sukututkimuspäivät 31.3.-1.4.1979. 1979:64.
V[oipi]o, P[entti] J., Viidennet sukututkimuspäivät 20.-21.3.1982. 1982:123-124.
Vuoden 1988 valtakunnalliset sukututkimuspäivät. 1987:159.
Yhteistyö Suomen ja Ruotsin sukututkijain välillä. 1936:107.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister