GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

6. Yhdistykset ym. yhteistyö - Föreningar och annat samarbete

62. Koulutus - Skolning

Pakarinen, Anni, Sukututkijain kouluttajaseminaari. 1981:73.
Pulli, Heljä, Sukututkimuksen opettajien yhteistyö käynnistyy. 1989:35.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister