GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

6. Yhdistykset ym. yhteistyö - Föreningar och annat samarbete

64. Muut sukututkimusyhdistykset - Andra släktforskarföreningar

a. Yleistä-Allmänt

Lokala släktforskarföreningar och -klubbar. 1979:137-139; 1981:71-72, 116; 1982:35, 162.
L[uther], G[eorg], Konferensen för släktforskarföreningar 21.4.1979. 1979:65.
L[uther], G[eorg], Sukututkimusyhdistysten neuvottelutilaisuus 21.4.1979. 1979:64-65.
Paikallisia sukututkimusyhdistyksiä ja -kerhoja. 1979:137-139; 1981:71-72, 116; 1982:35, 162.
Pietikäinen, Toivo, Paikalliset sukututkimusryhmät kotiseutunsa tutkimuksen edistäjinä. 1978:33-38.
Samarbetskonferens för släktforskarföreningen. 1988:31-32.
Släktforskarföreningarnas andra konferens 4.4.1981. 1981:74-75.
Sukututkimusyhdistysten toinen neuvottelutilaisuus 4.4.1981. 1981:74.
Sukututkimusyhdistysten yhteistyötä koskeva neuvottelu. 1988:31.
Voipio, Pentti J., Släktforskningsfältet i dag och släktforskarföreningarnas samarbete. 1981:154-159.
Voipio, Pentti J., Sukututkimuskentän nykytilanne ja sukututkimusyhdistysten yhteistyö. 1981:148-154.
Yhdistysuutisia - Föreningsnytt. 1988:78-79.

b. Yksityiset yhdistykset - Enskilda föreningar

Bergman, P.-O., Datorhjälp i släktforskningen [Linköping]. 1982:75-76.
Brandt, Börje, Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare. 1989:110.
Datateknik för släktforskning rf. 1984:91-92; 1985:44.
Helsingfors släktforskare r.f. 1984:38.
Keski-Suomen sukututkimusyhdistys. 1984:134; 1985:133-134.
Maanantaiseura [Turku]. 1978:28.
Oulun sukututkimusseura r.y. 1976:91; 1984:134-135; 1985:190; 1998:141.
Pohjoisimman Savon suku- ja kotiseutuyhdistys. 1936:107.
Pohjois-Savon sukututkimusharrastajat r.y. 1985:134.
Porthan-seuran [Turku] suku- ja henkilöhistoriallinen jaosto. 1981:75.
Seinäjoen työväenopiston sukututkimuspiiri. 1978:28.
Släktforskarföreningen i Jakobstad r.f. 1984:90.
Släktforskarföreningen i Jakobstad under året 1957. 1958:26.
Suur-Savon sukututkimusyhdistys. 1986:56-57.
Släktforskningen i Svenska Österbotten. Svenska Österbottens Landskapsförbunds släktforskningsutskott. 1963:71-72.
Sukutietotekniikka ry. 1984:90-91; 1985:43.
Sukutietotekniikka - Datateknik för släktforskning ry. 1988:126.
Tertti, Aarno, SYT [Sukuyhteisöjen tuki] laajentaa toimintaansa. 1985:191.
Tampereen seudun sukututkimusseura r.y. 1983:29; 1984:37, 135; 1985:42-43, 134; 1990:41.
Turun sukututkijat ry - Åbo släktforskare rf. 1985:41-42, 135.
Valkeakosken seudun sukututkijat ry. 1987:158; 1990:41; 1991:119.
Valkeakosken seudun sukututkijat ry:lle kulttuuripalkinto. 1989:138-139.
Vasanejdens forskare r.f. 1984:38.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister