GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

6. Yhdistykset ym. yhteistyö - Föreningar och annat samarbete

65. Sukuyhdistykset ja -kokoukset - Släktföreningar och -möten

a. Yleistä - Allmänt

Durchman, Osmo, Sukuyhdistyksistä. 1948:12-16.
Mallisäännöt sukuyhdistyksille - Modellstadgar för släktföreningar. 1952:69-73.
Miten sukuseura järjestää suvun tutkimisen? 1980:120-121.
Modellstadgar för släktföreningar. 1952:74-78.
Släktföreningarna. 1951:46.
Sukuyhdistykset. 1951:46.
Sukuyhdistyksiä Suomessa - Släktföreningar i Finland. 1954:88-93; 1956:62-63.
Teerimäki, Aarne, Sukukokouksia ja -juhlia Etelä-Pohjanmaalla. 1989:139.
von Troil, Walter, Om släktföreningar. 1930:140-145.
von Troil, Walter, Sukuyhdistyksistä. 1930:146-151.

b. Yksityiset suvut - Enskilda släkter

Airaksisten sukuseura r.y. 1972:84
Sukuyhdistys Boijer - Poijärvi. r.y. 1956:90-91; 1958:27-28.
[Sukuseura Aron Gustaf Borgin jälkeläiset]. 1957:60.
Brander-suku r.y. 1956:90
Calamnius-sukuseura r.y. 1955:28; 1971:28; 1976:23; 1980:124.
[Släktmöte] Karsten - Carstens. 1954:93-94.
Caselius-suku - Caselius-släkten yhdistys. 1958:54-55.
[Sukuyhdistys] Collan-suku. 1962:73.
Ekman-suku koolla. 1956:89-90.
Sukuyhdistys Forsman - Koskimies - Yrjö-Koskinen r.y. 1954:94; 1956:91; 1961:32; 1970:22; 1974:123; 1987:52.
von Frenckell, Rafael, Släktmöte [Frenkel, von Frenckell]. 1930:170-171.
Gummerus-Pihkalan sukuyhdistys. 1957:59; 1963:23.
Hahl-suku. 1981:32.
Släktföreningen Hohenthal - Sukuyhdistys. 1957:58; 1961:32-33; 1972:85; 1974:123; 1976:91; 1979:32.
Laurila, Simo, Kalle Kustaa Hohtin jälkeläiset koolla Iitissä. 1982:166.
Hokkisten sukuseura. 1972:84-85.
Huuskosten sukuseura r.y. 1958:55.
Släktföreningen af Hällström r.f. 1963:24.
[Sukuyhdistys] Häyrinen. 1962:73.
Sukuyhdistys Patajokinen Ilmonen r.y. 1961:34.
Johan Ingmanin jälkeläisten sukukokous. 1956:89.
Iso-Tarkkalan sukuyhdistys. 1957:55.
Jalkasten sukuseura. 1974:123.
Satakunnan Jonsson-suvun sukuyhdistys. 1957:31-32.
Jussilan sukuseura. 1956:63; 1958:55.
Prunnila, Seppo, Sukuharrastuksesta Kalliomäen suvussa. 1982:35-36.
[Släktmöte] Karsten - Carstens. 1954:93-94.
Keisari-Hollon sukuseura. 1957:55.
Klami-suvun [sukukokous]. 1958:55-56.
Kokkosen suvun [sukukokous]. 1958:107; 1962:74.
Sukuyhdistys Forsman - Koskimies - Yrjö-Koskinen r.y. 1954:94; 1956:91; 1961:32; 1970:22; 1974:123.
Kososten sukuseura. 1957:57.
Kotilaisten sukuseura r.y. 1959:31; 1972:84.
Koukkusten sukuseura. 1972:84-85.
[Krogerus, Walter], Ny släktförening [Krogerus]. 1931:109.
Kunnari-suvun juhla. 1957:55-56.
Kurenniemi-suvun [sukuseura]. 1958:56.
Voipio, P[entti] J., Kähköset [Kähkösten sukuseura] selvittävät juuriaan. 1994:140.
[Sukuseura] Kämäräinen. 1962:74.
Kärkkäisten sukuseura r.y. 1958:26-27; 1968:26; 1987:217.
[Sukuseura] Laitakari-suku. 1957:32.
[Släktföreningen] Lindbohm. 1957:57.
Maukonen [sukukokous]. 1962:74-75.
Schwartzberg - Mustakallio suvun kokous. 1957:60.
Okkonen - Ockenström sukuseura r.y. 1954:64.
Kangasalan Palo-suku r.y. 1957:59-60.
Parkun sukuseura. 1958:28.
[Sukuseura] Parviainen. 1962:75.
Gummerus-Pihkalan sukuyhdistys. 1957:59; 1963:23.
Peuramo, Kirsti, Kuhmon Piiraisten Sukuseura. 1984:180-181.
Sukuyhdistys Boijer - Poijärvi. r.y. 1956:90-91; 1958:27-28.
Pulli, Heljä, Sortavalan Pulli-suku. 1982:126.
Ritvasten [sukuyhdistys]. 1957:56.
Ruskeepään sukuyhdistys. 1956:64.
Rydman-suku yhdistys r.y. 1942:124; 1957:30-31; 1961:34.
Räsästen sukuyhdistys ry. 1984:92.
Schildt-suvun sukuseura - Släktföreningen Schildt. 1955:28.
Schwartzberg - Mustakallio suvun kokous. 1957:60.
[Åkerman, Birger], Släktmöte [Segercrantz]. 1930:99.
Simelius - Simojoki [-suku r.y.]. 1957:32.
Siukosten sukukokous. 1956:63.
Sjöstedt-suvun sukuyhdistys. 1957:56-57.
[Sukuyhdistys] Skrabb - Tallbacka. 1958:27.
[Släktföreningen] Slotte. 1962:75.
Sukuyhdistys Snellman - Virkkunen. 1956:63; 1978:29.
Släktföreningen Stigzelius. 1958:107-108.
Strömmer [-seura r.y.]. 1957:59.
[Sukuyhdistys] Skrabb - Tallbacka. 1958:27.
Tissari, Jorma, Tissarin suvusta ja Sukuseurasta. 1982:125-126.
Tissarin sukuseura. 1981:117
Sukuyhdistys Wallenius. 1956:63-64.
Vesteristen sukuseura. 1969:34; Terttu Vuori. 1979:97.
[Sukuseura] Widgren. 1962:75-76.
Sukuyhdistys Snellman - Virkkunen. 1956:63; 1978:29.
Väänästen sukuseura r.y. 1971:28-29; 1973:88-89; 1977:136.
Ylipatokosken sukuseura. 1958:28.
Sukuyhdistys Forsman - Koskimies - Yrjö-Koskinen r.y. 1954:94; 1956:91; 1961:32; 1970:22; 1974:123.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister