GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

| A - A | B - I | J - M | N - S | T - Ö |

 

7. Kirja-arvosteluja - Recensioner

Ahonen, Yrjö, Alhomäki, Keijo & Orbinski, Katriina, Orbinskin suku. (Heljä Pulli). 1999:132-133.
Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka, Vantaan historia 1946-1977. Kasvua, yhteistyötä, hyvinvointia. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2003:57-60.
Amburger, Erik, Deutsche in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Russlands. Die Familie Amburger in St. Petersburg 1770-1920. (Georg Luther). 1987:45-46.
Amburger, Erik, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937. Ein biographisches Lexikon. (Jyrki Paaskoski). 2000:152-154.
Amburger, Erik, Die Pastoren des Konistorialbezirks Estland 1885-1919. (Georg Luther). 1989:106.
Amburger, Erik, Ingermanland. Eine junge Provinz Russlands im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg - Leningrad. (G[eorg] L[uther]). 1981:27-28.
Aminoff, Berndt Herman, Släkten Aminoff (red. av Torsten G. Aminoff). (Georg Luther). 1979:98.
Aminoff, C. G., Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1809. (Kaarlo Wirilander). 1972:26-27.
Aminoff, Sten, Svenskarna i Nya Zeeland. Den svenska utvandringen till Nya Zeeland fram till 1940. (Jarl Pousar). 1990:40.
Aminoff, Torsten G. (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1959. (Sven-Erik Åström). 1959:23-24.
Aminoff, Torsten G. (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1965. (Yrjö Blomstedt). 1965:34.
Aminoff, Torsten G. (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1971. (Georg Luther). 1971:27-28.
Aminoff, Torsten G. (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1974. (Georg Luther). 1974:33.
Aminoff, Torsten G. (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1977. (Georg Luther). 1977:30.
Aminoff, Torsten G. (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1980. (G[eorg] L[uther]). 1980:30.
Aminoff, Torsten G. (red.), Gentes Finlandiae II. (Georg Luther). 1973:60-61.
Aminoff, Torsten G. (red.), Gentes Finlandiae III. (Georg Luther). 1976:25-26.
Aminoff, Torsten G. (red.), Gentes Finlandiae IV. (Georg Luther). 1979:62-63.
Aminoff, Torsten G. (red.), Gentes Finlandiae V. (Georg Luther). 1982:73-74.
Aminoff-Winberg, Johanna, Finlands adelskalender 2001 Suomen aateliskalenteri. (Jukka Lund). 2001:106-108.
Anders Josef Europaeuksen jälkeläisten sukumatrikkeli. (Veli-Matti Autio). 1995:132-133.
Andersin, Hans & Anttinen, Eino, Itäsuomalainen virkamiessuku. (Markku O. Kuorilehto & Heikki Vuorimies). 2001:240-241.
Ansnes, Kari (red.), Släktforskarna och Krigsarkivet. En vägvisare till de militära källorna. (Veli-Matti Pussinen). 2001:247-248.
Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. (Aulis Oja). 1972:86.
Arkistotiedote. Valtionarkiston tutkijainpalvelun sanansaattaja: n:o 1-4. (G[eorg] L[uther]). 1982:161.
Arkkimandriitta Panteleimon, Iloitse Karjalan maa. Kertomus kulttuuritaistelusta 1900-luvun alun Karjalassa. (Klaus Castrén). 1998:36-37.
Autio, Veli-Matti (utg.), Ylioppilasmatrikkeli - Studentmatrikel 1853-1868. (Sven-Erik Åström). 1972:53-54.
Backström, Åke, Suomen 3. Oulun ruotujakoisen tarkkampujapataljoonan päällystö 1854-1868. Genealoginen luettelo Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 10. (P[entti] J. Voipio). 1994:46.
Baerent, Paul (+) & Ottow, Martin & Lenz, Wilhelm (+), Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. (Georg Luther). 1978:27-28.
Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen 1935, 1936. (H[arry] D[onner]). 1936:152.
Baltische Familiengeschichtliche Nachrichten. (Torsten G. Aminoff). 1956:87-88.
van Beresteyn, E. A., Repertorium van gedrukte Genealogieën en genealogische Fragmenten. (O[smo] D[urchman]). 1936:149.
Berghman, Arvid, Borgerlig vapenrulla. (Gustaf von Numers). 1951:13-16.
Blomstedt, Yrjö, Kukkonen. Sukukirja 1959. (Heikki Soininvaara). 1961:29-30.
Blomstedt, Yrjö, L. A. Puntila, Mies ja miehen merkitys. (Kauko I. Rumpunen). 2000:39-40.
Blomstedt, Yrjö, Sianjalan Jalkasten sukukirja. (P[entti] J. Voipio). 1989:132-135.
Blåfield, Martti (red. - toim.), Blåfield 525 1746-2001. (Lars-Folke Landgrén). 2002:158-159.
Blåfield, Martti & Heikkilä, Terttu (toim.), Mäntsälän Saaren kartano. (Helvi Ukkola). 1991:188-190.
von Bonsdorff, Carl, Gustaf Mauritz Armfelt I. (H[arry] D[onner]). 1930:165-166.
von Bonsdorff, Lars G., En köpman och hans värld [handelshuset Gustaf Bergbom]. (Georg Luther). 1978:58.
von Bonsdorff, Max, Herman Råbergh I. (Y[rjö] B[lomste]dt). 1958:104.
Brenner, Alf, m.fl., Ingå, Fagervik, Degerby. (Åke Saxén). 1937:31-33.
Brenner, Alf (julk.), Oulun kaupungin perunkirjoituksia - Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1653-1800. (Sven-Erik Åström). 1966:111-112.
Brenner, Alf, Släktforskning. Praktisk handbok för Finland. (S[ven]-E[rik] Å[ström]). 1950:20-21. (Erkki Hase, Virheitä "pääsiäistaulukossa"). 1963:70.
Brenner, S. Otto & Thimon, Gösta, Uppsala universitets matrikel 1595-1817. Register. (Sven-Erik Åström). 1972:27-28.
Broberg, Richard, Finsk invandring till mellersta Sverige. En översikt från medeltiden till 1600-talets slut. (P[entti] J. Voipio). 1990:136.
Båtsmän, ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna. Sveriges släktforskarförbund: Årsbok 1988. (G[eorg] L[uther]). 1988:130.
Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna. (H[arry] D[onner]). 1938:30-31. Tillägg: Kurt Antell. 1938:68. (J. E. R[oo]s). 1943:74-75.
Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna I. (Harald Hornborg). 1955:96. III. (Yrjö Blomstedt). 1966:107-111.
Castrén, Klaus, Castrén-suku 1972. (Georg Luther). 1973:91-92.
Castrén, Klaus, Castrén-suku 1992. (Åke Backström). 1992:138.
Castrén, Klaus, Gordein suku. Rajakarjalainen suku Salmin Manssilan kylästä. (Jyrki Paaskoski). 2002:160-162.
Castrén, Klaus, Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat 1918-1969. (Helge von Knorring). 1971:55-56.
Castrén, Klaus, RUK:n kavalleristit. (J. E. O. Screen). 1999:57-58.
Castrén, Klaus, Suomen rakuunarykmentti 1889-1901: upseeristo ja siviilivirkamiehistö. (Georg Luther). 1984:131-132.
Cavallie, James, De höga officerarna. Studier i den svenska militära hierarkien under 1600-talets senare del. (C. G. Aminoff). 1983:167. Rättelse: 1984:32.
Cederberg, Eino, August Maksimilian Myrberg. (Stig Jägerskiöld). 1930:97-98.
Chydenius, Curt G., Släkten Chydenius. (Georg Luther). 1979:136.
Colliander, Elof, Släkten Colliander i Sverige och Finland. (Arne Jörgensen). 1939:98-99.
Degerman, Henrik (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1992. (Georg Luther). 1992:138-139.
Donner, Gustaf Adolf, Striden om arvet efter köpmannen Jakob Frese 1455-1510. (Harry Donner). 1931:35-37.
Duby, Georges, Makten och kärleken. Om äktenskapet i feodaltidens Frankrike. (Jukka Lund). 2002:175-177.
Duncker, Kurt E., Släkten Duncker. (M[arita] D[uncker]). 1936:150-152.
Dvorjanskij kalendar. Spravotsnaja rodoslovnaja kniga rossijskogo dvorjanstvo, tetrad 8. (Jyrki Paaskoski). 2001:99-100.
Dyhr Sylvin, Ingeborg & Hèrnod, Eva, Gamble leutinanten och hans släkt. (Kaj Duncker). 1992:89-90.
Dönhoff, Marion Gräfin, Kindheit in Ostpreussen. (Herdis Modeen). 1990:74-75.
Edlund, Barbro, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814. (Georg Luther). 1982:71-72.
Ekko, Paavo O., Puumerkit ja riimut menneisyyden avaimina. (Aarno Tertti). 1986:51-52.
Ehrnrooth, Carl (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1983. (G[eorg] L[uther]). 1983:75-76.
Ehrnrooth, Carl (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1986. (Georg Luther). 1986:53-54.
Ehrnrooth, Carl (utg.), Finlands ridderskaps och adels kalender 1989. (G[eorg] L[uther]). 1989:33.
Elfström, Taimi, Kellosepät Suomessa vuosina 1600-1875. (Georg Luther). 1977:102.
Elmroth, Ingvar, Från överklass till medelklass. Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600-1900. (Johanna Aminoff-Winberg). 2003:185-186.
Enckell, Gerald, Släkten Enckell 1623-2000. (Heikki Impola). 2001:160-162.
Endler, C. A. & Albrecht, Edw., Mecklenburgs familiengeschichtliche Quellen. (Osmo Durchman). 1936:150.
von Essen, Agneta, von Essen, Carl François & Söderlund, Lennart (red.), Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden. (Hans Andersin). 2002:163-165.
Erpenbeck, Dirk-Gerd & Küng, Enn, Narvaer Bürger- und Einwohnerbuch 1581-1704. (Georg Luther). 2001:55-56.
Estlander, Ernst, Friherre Viktor Magnus von Born. (Harry Donner). 1931:150-151.
Fabritius, Albert, Danmarks riges adel. Dens tilgang og afgang 1536-1935. (Sven-Erik Åström). 1947:18-19.
Fabritius, Albert, Hans Majestaet Kong Christian X og hans slaegtninge. (Osmo Durchman). 1937:139-143.
Fagerlund, L. W., Klas Richard Sievers +. (Gunnar Johnsson [Soininen]). 1933:59-61.
Familiengeschichtliche Bibliographie. (Osmo Durchman). 1936:146-149.
Feldmann, Hans & von zur Mühlen, Heinz (utg.), Baltisches historisches Ortslexikon I: Estland. (Georg Luther). 1986:93-94.
Festskrift till Verner Söderberg den fjärde oktober 1932. (H[arry] D[onner]). 1933:61-62.
Feyerabend, Liselotte, Die Rigaer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert. (Georg Luther). 1986:144-145.
Fickert, Rauni & Wolfgang, Liperin Mantsisten esivanhemmat. (Georg Luther). 1985:79-80.
Finne, Jalmari, Oma sukuni. (Kaarlo Teräsvuori). 1936:58-60.
Flood, Ingeborg (red.), Norsk slektskalender I. (S[ven]-E[rik] Å[ström]). 1950:22.
af Forselles-Riska, Cecilia, Brobyggaren. Carl Enckells liv och verksamhet fram till slutet av 1917. (Heikki Impola). 2002:163-166.
Gadd, P. Er. (utg.), Släktkalender. (O[lof] M[usteli]n). 1950:45-46.
Genealogica & Heraldica. Report of The 16th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Helsinki 16-21 August 1984. (Aarno Tertti). 1988:35.
Genealogical research directory, regional and international, 1985 & Guide to genealogical societies. (G[eorg] L[uther]). 1985:81.
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. (Tor Carpelan). 1930:43-49.
Godenhielm, Berndt, Kapten Berndt Godenhielm och hans barn. En officersfamiljs sociala nedgång efter freden i Nystad. (Jarl Pousar). 1991:190.
Grandell, Henrik, Nagu-släkten Grandell. Ny följd II. (Georg Luther). 1994:88.
Grandjean, Poul Bredo, Dansk sigillografi. (Osmo Durchman). 1947:63-64.
[Granholm, K. T.], Släkten Granö från Teerijärvi under 400 år. (H[arry] D[onner]). 1937:33-34.
Grape, Ernst, Postkontor och postmästare. (Y[rjö] Blomstedt). 1951:87-92.
Grotenfelt, Nils Gustav, Hovi Savossa. (P[entti] J. Voipio). 1996:45-46.
Gustafsson, Paul, Koulupoika, korpraali, konsuli. (Klaus Castrén). 1996:88-89.
Gustafsson, Paul, Suurta unta. (Klaus Castrén). 1993:35-37.
Gustafsson, Paul, Tie Dubrovkaan. (Klaus Castrén). 1988:34-35.
Gylldén, Pertti, Kylä nimeltä Kylämä. Elämää ja ajankuvia Kuhmoisten Kylmältä. (Ilkka Alitalo). 2003:50-52.
Harrison, H. G., A select bibliography of English genealogy. (Osmo Durchman). 1937:138.
Hartikainen, Pertti, Hugo Viktor Österman. Sotaväen päällikkö - rakentaja ja puolustaja. (Kauko I. Rumpunen). 2002:107-111.
Hase, Erkki, Sukututkimussanasto. (P[entti] J. Voipio). 1988:127-128.
Heckscher, Ella, Sex kapitel om släktforskning. (Harry Donner). 1939:99-102.
Heikinheimo, Ilmo, Genealogia Heikeliana. Heikel - Heikinheimo suku. (G[eorg] L[uther]). 1980:119.
Heikinheimo, Yrjänä, Genealogia Heikeliana II:1. Oululainen porvari Jaakko Heikkilä, juuret ja jälkeläiset. Jaakko Heikkilä, borgare i Uleåborg, rötter och ättlingar. Jaakko Heikkilä, Burgher in Oulu, Roots and Descendants. (Markku O. Kuorilehto). 2003:115-116.
Heiniemi, Matti, Ne rannan tuomet pihlajat. Heiniemi ja heiniemeläiset viidellä vuosisadalla. (Risto Känsälä). 1996:43.
Heinonen, Jouko, Päijät-Häme I. Unohdettu maakunta. Päijät-Hämeen synty, valloitus, unohdus ja uuden nousun alku. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 1999:131-132.
Heinonen, Jouko, Päijät-Häme II. Löydetty maakunta. Päijät-Hämeen nousu, kukoistus ja taantuma. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 1999:131-132.
Helenelund, Edvard, Befryndade bondesläkter i Österbotten. Schultz, Snåre-Remahl och Smeds med förgreningar. - Wik, William, Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet. (Georg Luther). 1973:118-119.
Hella, Tenho, Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä. Rauman-Uudenkaupungin rekisterialueet. (Anneli Mäkinen). 2003:113-115.
Hellström, Gunnar, Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. (O[lavi] Wanne). 1952:86.
Helsingin suomalainen normaalilyseo 1887-1937. (A. R. C[ederberg]). 1938:29-30.
Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1886-1936. (A. R. C[ederberg]). 1938:29.
Henriksson, Bjarne, Prästmän på Åland under 500 år. (Georg Luther). 1990:105-106.
Herlevi-Harja, Margit, Vuosien takainen tarina. (Helvi Ukkola). 1991:188-190.
Herlin, Heikki H., Harald Herlin esi- ja jälkipolviensa saatossa I-II. (Heikki Soininvaara). 1976:53-54.
Hiltunen, Kauko ym. (toim.), Esipolvitaulusto 2. (P[entti] J. Voipio). 1990:136-137.
Himanka, Mikko, Kalajoen Etelänkylän Himangan suku 1780-1980. (P[entti] J. V[oipi]o). 1981:160-161.
Hirn, Hans, Anders de Bruce. (Yrjö Blomstedt). 1957:119.
Hirn, Hans, Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815. (Harry Donner). 1931:150-151.
Holm, Liina, Suurmiesten sukulaisia. (Heikki Impiwaara). 1931:141-146. Keskustelua: Kaarlo Teräsvuori. 1931:146-147.
Holmberg, Håkon ym., Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland). (Sven-Erik Åström). 1960:57-58.
Hormia, Yrjö, Sukukirja, kirkkoherra Matthias Melanderin (1639-1674) jälkeläisiä Pyhärannassa, Pyhämaassa ja niiden ympäristössä. (O[lavi] Wanne). 1945:135-137.
Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. (P[entti] J. V[oipi]o). 1981:115.
Huuskonen, Aarne, Huuskosten suku 1. (Aulis Oja). 1972:115-116.
Huuskonen, Pirkko, Sukututkimus, "jäljitä juuresi". Kansanvalistusseuran kirjeopiston kirjekurssi. (Anita Tuurala). 1981:69-70.
Häkkinen, Veli & Sippu, Seppo, Mämmälän kylät ja talot. (Markku O. Kuorilehto & Heikki Vuorimies). 2001:239.
Häkkinen, Veli & Sippu, Seppo, Mämmälän kylän talot ja suvut. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:222-225.
Höykinpuro, Jorma (toim.), Vilppu Keisarin suku - Filip Kejsars släkt I. Keisarinmäeltä maailmalle - Från Kejsarbacken ut i världen. (Georg Luther). 1994:141.
Ikävalko-suku vuodesta 1543. (Aulis Oja). 1971:114.
Itävuo, Keijo & Ranta, Kaisu (toim.), Esipolvitaulujen kokoelma hakemistoineen. (P[entti] J. Voipio). 1990:136-137.
Jalmari Finnen säätiö: Vuosikirja 1982. (Georg Luther). 1984:30-31.
Jalmari Finnen säätiö: Vuosikirja 1983-1984. (G[eorg] L[uther]). 1985:189.
Jalmari Finnen säätiö: Vuosikirja 1985. (Georg Luther). 1986:94.
Jalmari Finnen säätiö: Vuosikirja 1986. (G[eorg] L[uther]). 1987:105.
Jansson, A., Johan Rosenhanes dagbok 1652-1661. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 18. (Christopher von Warnstedt). 1997:188-189. Tillägg & rättelser: Georg Luther. 1998:35. Pontus Möller. 1998:35.
Jensen, Wilhelm, Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, des Landesteils Lübeck und der Hansestädte. (Osmo Durchman). 1936:150.
Johanson, Ulla, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. (Georg Luther). 1977:103.
Jokipii, Mauno (toim.), Keski-Suomen historia I. Keski-Suomen vanhin historia. (Tapio Vähäkangas). 2000:145-148.
Jokipii, Mauno (täyd. ja toim.), Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I. 1640-1721. (S[ven]-E[rik] Å[ström]). 1955:32.
Jokipii, Mauno ym., Vanhan Ruoveden historia I:2. Liiteosa. (Terhi Nallinmaa-Luoto). 1995:93.
Jounela, Aarno I., Pohjois-pohjalainen Junnelius-suku. (Georg Luther). 1984:130-131.
Jutikkala, Eino, Suomen talonpojan historia. (O[lavi] W[anne]). 1943:39.
Juvonen, Jaana, Parikkalan historia. (Tapio Hämynen). 1998:208-210.
Jyväskylän Seminaari 1863-1937. (A. R. C[ederberg]). 1939:134.
Järvinen, Kaarlo (julk.), Kuhmoisten Suurijärven Finnilän suku vuodesta 1539. (G[eorg] L[uther]). 1980:60.
Järvinen, Kyösti (toim.), Vitikkalan suku 2000. (Timo Verho). 2001:166-167.
Kaarniranta, Kim, "Elämää rahaa käärien ja velkoen." Pohjois-Karjalan maaseudun sekatavarakauppiaat ja heidän velallisensa 1860- ja 1870-luvulla. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:113-115.
Kallio, V. J., Honkaluoma-Kalliomäen suku. (G[unnar] S[arva]). 1944:117.
Kallio, V. J., Tarinoita Honkaluoma-Kalliomäen suvusta. (G[unnar] S[arva]). 1944:117.
Kallio, Niilo, Juho Henrik Kalliomäen jälkeläisiä. (G[unnar] S[arva]). 1944:117.
Kallio, Niilo, Juho Henrik Kalliomäen jälkeläisiä. (G[unnar] S[arva]). 1944:117.
Kallioinen, Mika, Kauppias, kaupunki, kruunu. Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. (Tapio Vähäkangas). 2004:53-57.
Kankaanpää, Matti J., Hillun suku. (Terhi Nallinmaa-Luoto). 1996:184.
Kankaanpää, Matti J., Kauppilan aikakirjat. 250 vuotta sukutalon vaiheita Virtain Vaskivedellä. (P[entti] J. V[oipi]o). 1981:160-161.
Kankaanpää, Matti J., Petter Hällströmin suku IV. Sukutalohistoriat. (Heikki J. Kortesoja). 1995:93-94.
Kankaanpää, Matti J. (toim.), Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat. Kuru, Ruovesi, Virrat, Ähtäri. (Anita Tuurala). 1984:86.
Kankaanpää, Matti J., Suuri Pohjansota, Iso Viha ja suomalaiset. (Heikki Vuorimies). 2002:170-174.
Kankaanpää, Matti (toim.), Toiset aijat. Tutkimusta ja kuvausta Virtain asukkaista ja elämästä I. (Anita Tuurala). 1979:62.
Kankaanpää, Matti J. (toim.), Viipurin ja Savonlinnan läänin henkikirja 1701. Osa I: Rannan, Lappeen, Jääsken ja Äyräpään kihlakunnat sekä Kyminkartanon lääni. Osa II: Savo ja Viipurin kaupunki. (Heikki Särkkä). 2004:57-60.
Kankaanpää, Matti, Virtain Sipilän suvusta ja talosta. (Georg Luther). 1973:91-92.
Kankaanpää, Matti J., Vaissin suku. Pietari Tuomaanpojan jälkipolvet Keuruulta, Virroilta ja Mäntästä. (Heljä Pulli). 1992:88-89.
Kansalliset vaikuttajat verkossa - Kansallisbiografia Internetissä. (Pertti Vuorinen). 1998:92-93.
Kansallisgalleria. Suuret suomalaiset. Sääty-yhteiskunnan Suomi (1150-1850), Demokratisoituva Suomi (1850-1920), Nuori tasavalta (1920-1945), Kehittyvä Suomi (1945-1965), Moderni Suomi (1965-1995). (Lars-Folke Landgrén). 1998:89-90.
Karjalainen, Jarmo, Pieksämäen Karjalaiset. (Heljä Pulli). 1995:135.
Karonen, Petri, Nygård, Toivo, Rantatupa, Heikki & Vilkuna, Kustaa J. H., Vanhojen käsialojen lukukirja. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 1998:41-43.
Karppinen, Teuvo, Moisio, Markku & Moisio, Teuvo, Pihkalanjärven Moisiot. Tutkimus suvun vaiheista ja jäsenistä 1600-luvun Viipurin pitäjästä vuoteen 1994. (Matti Heiniemi). 1996:135.
Karskela, Sirkka, Kivennavan Leskisten suku. (Kari-Matti Piilahti). 2001:250-252.
Karskela, Sirkka, Sukututkijan tietokirja. (Georg Luther). 1983:123-124.
Karskela, Sirkka, Sukututkijan tietokirja. Toinen korjattu painos. (Georg Luther). 1988:82-83.
Karsten, Walter, Stads- och provincialapoteket i Åbo 1689-1939. (H[eikki] I[mpiwaara]). 1939:131-134.
Katajala, Kimmo, Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla n. 1150-1800. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:111-113.
Kesti, Paula ym. (toim.), Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903. (Maija-Liisa Pukinkorva). 1993:85.
Ketonen, Esko J., Timm-Ketonen -suku. (Georg Luther). 1984:130-131.
Kieli 2. (Timo Alanen). 1987:103-104.
Kilpeläinen, Irja, Tuuli käy hänen ylitseen. (P[entti] J. V[oipi]o). 1982:27-28.
Kleberg, Johan, Kalender över ointroducerad adels förening 1935. (T[or] C[arpelan]). 1935:41-42.
Kobak, A. & Pirjutko, Ju., Istoritšeskie Kladbištša Peterburga. (Jyrki Paaskoski). 1994:190.
Kojonen, Eero (toim. ja täyd.), Pohjalaisen osakunnan nimikirja - Österbottniska nationens matrikel. Album nationis Ostrobotniensis V. 1809-1827. (Yrjö Blomstedt). 1957:116-118.
Kojonen, Eero (täyd. ja toim.), Sursillin suku. Genealogia Sursilliana. (Georg Luther). 1971:33-35.
Kokemäkeläisen Juha Setälän (1776-1858) jälkeläiset v. 1971. (Georg Luther). 1973:91-92.
Komsi, Pauli, Lindström, Jan & Zetterberg, Seppo, Omistamisen taito. Perheyritykset kansakunnan rakentajina. (Jyrki Vesikansa). 2003:49-50.
Korpijaakko, Tauno J., 400 vuotta Stenius (Steen) sukua. (Georg Luther). 1975:24-25.
Kovero, Helena, Satakuntalainen Poti-suku. (Yrjö Blomstedt). 1977:29-30.
Kreuger, R., Släkten Kreuger. (Georg Luther). 1979:136.
Kuhlberg, Svante, Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa. (Carl-Fredrik Geust). 2003:182-185.
Kujala, Antti, Miekka ei laske leikkiä. Suomi suuressa sodassa 1700-1714. (Veli-Matti Pussinen). 2002:43-44.
Kuka kukin suomalainen. (Robert Estlander). 1972:87-88.
Kukko, Reino O., Kukkojen suku. (P[entti] J. V[oipi]o). 1981:160-161.
Kuorilehto, Markku ym. (toim.), Lumijoen seurakunnan kuolleita 1825-1866. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 9. (P[entti] J. Voipio). 1990:137-138.
Kuorilehto, Markku ym., Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-1708. Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja 18. (P[entti] J. Voipio). 1994:88.
Kuukka, Esa (toim.), Kuukan suvut. (Markku O. Kuorilehto). 1998:148-149.
Kuutti, Kirsti, Ennen koti Karjalassa. Kyläkirja Suojärven pitäjän Salmijärven, Vaaksauksen ja Vegaruksen kylistä. (Ilkka Alitalo). 2003:229-232.
Kuutti, Kirsti, Suojärven Reimat. Sukukirja. (Jyrki Paaskoski). 1998:40-41.
Kärkkäisten suku II. (Helvi Ukkola). 1988:128.
Käsikirjoituskokoelmien yhteisluettelo. Täydennysosa. (Georg Luther). 1974:121-122.
Laitinen, Eino, Laitiset Suomea asuttamassa. Laitisia keskiajalta 1600-luvulle ja heidän asuinsijojaan. (Timo Alanen). 1986:92-93.
Landgrén, Folke, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. (Tor Carpelan). 1944:156-157.
Lange, T. H., Göteborgssläkten Lange jämte de med denna befryndade släkterna Lilljequist och Jedeur. (Hugo Lagström). 1944:117.
Lappalainen, Antti, Savon metsärosvojen jäljillä. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:166-168.
Lappalainen, Jussi T., Lappalainen, Jussi T., Haluatko historiankirjoittajaksi? (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2003:60-62.
Lappalainen, Jussi T., Sadan vuoden sotatie. Suomen sotilaat 1617-1721. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:46-47.
László-Barabási, Albert, Linkit. Verkostojen uusi teoria. (Jukka Lund). 2003:232-234.
Leinonen, Robert & Voigt, Erika, Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf den Deutschen Evangelish-Lutherischen Smolenski-Friedhof und in die europäische Kulturgeschichte. (Gerald Enckell). 2001:101-104.
Leningradskij martirolog 1937-1938. Kniga pamjati _ertv polititseskih repressij, tom 1, avgust-sentjabr' 1937 goda. (Jyrki Paaskoski). 1996:89-90.
Lenni-Taattola, Hely, Juha Iso-Komeron ja Hilma Yli-Ketolan sukukirja. (Arja Mäkinen). 2002:39-40.
Lenz, Wilhelm (hrsg.), Deutschbaltisches biographisches Lexikon. (Georg Luther). 1971:88.
Litzen, Aulikki (toim.), Kansallisbiografia, näytevihko. (Jyrki Paaskoski). 1998:90-92.
Lindblom, Kjell, Vallonsläkter under 1600-talet. I. Allard-Guillaume. II. de Hameaux-Vincent. (Jarl Pousar). 1991:190-191.
Lindblom, Kjell, Vallonsläkter under 1600-talet. Del III. Div. släkter. (Jarl Pousar). 1993:39.
Lindh, Erik (utg.), Släktbok. Ny följd I:1. (Heikki Impiwaara). 1942:25-28.
Lindh, Erik & Brenner, Alf & Lundén Cronström, Ingegerd (utg.), Släktbok. Ny följd I. (Yrjö Blomstedt). 1959:24-27.
Lindman, Vasthi, Anteckningar om släkten Troberg från Trotby i Kimito. (Georg Luther). 1979:136.
Linna, Hilkka, Tuisku-Camenæus. Sukukirja 1. (Heljä Pulli). 1989:105.
Linnolahti, Jarno (toim.), Maakunta-arkistojen opas. Maakunta-arkistojen julkaisuja 2. (Matti J. Kankaanpää). 1997:187-188.
List of American and English genealogies in the Library of Congress. (Osmo Durchman). 1937:27.
Lochmann, E., Das Alter und Bestand der Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. (Osmo Durchman). 1937:28-29.
Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-1808. (Georg Luther). 1984:87.
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. (G[eorg] L[uther]). 1983:74-75.
Lund, Stig, Suomen hammaslääkärit - Finlands tandläkare. (Gunnar Soininen). 1938:125-127.
Lundén Cronström, Ingegerd, Herrar till hatt och värja. (Torsten G. Aminoff). 1963:64-67.
Lundén Cronström, Ingegerd, Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från Odensvi. (Yrjö Blomstedt). 1957:116.
Lundén Cronström, Ingegerd & Pousar, Jarl (utg.), Släktbok. Ny följd II. (Heikki Soininvaara). 1978:121-122.
Luther, Georg, Herdaminne för Ingermanland II. De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940. (Kyösti Väänänen). 2000:154-157.
Luttinen, Rauno & Hyppönen, Marjo, Sukututkimuksen käsikirja. (Georg Luther). 1988:82-83.
Lähteenmäki, Eija, Ruotsin suomalaismetsien synty. Savolainen liikkuvuus vanhemmalla Vaasa-kaudella. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:235-238.
Lähteenoja, Aina, Rauman kaupungin historia II. (H[arry] D[onner]). 1933:62-63.
Lähteenoja, Aina, Rauman kaupungin historia III. (H[arry] D[onner]). 1936:60-63.
Lähteenoja, Aina & Pulkkinen, Osk. & Hacklin, Werner, Reposaaren historia. (O[lavi] W[anne]). 1942:77-78.
Maakunta-arkistojen yleisluettelo IV; Jyväskylän maakunta-arkisto, Vaasan maakunta-arkisto. (Matti J. Kankaanpää). 1996:184-185.
Maakunta-arkistojen yleisluettelo V; Oulun maakunta-arkisto, Uleåborgs landsarkiv. (Matti J. Kankaanpää). 1998:94.
Malin, Lea & Pöyhönen, Juhani, Suonenjoen Kärkkäälän Pöyhösiä. (Matti J. Kankaanpää). 1996:90-91.
Maliniemi, Aarno (julk.), S. G. Elmgrenin muistiinpanot. (Harry Donner). 1940:35-38.
Matinolli, Eero, Turun tuomiokapitulin matrikkeli. (Georg Luther). 1977:134-135.
Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. (Robert Estlander). 1972:87-88.
Meinander, K. K., Porträtt i Finland före 1840-talet I-II. (Harry Donner). 1931:147-150.
Mereste, U. & Pullat, R., Tallinna elanikkonna kujunemisest 18. sajandil ja aegridade rekonstrueerimisest ajaloolises demograafias (meetrikaraamatute andmeil). (Oiva Turpeinen). 1999:174-175.
Miettinen, Juhani, Miettisten suku I. Pohjois-Savon Miettiset 1500-luvulta 1700-luvulle. (P[entti] J. Voipio). 1991:36-37.
Miettinen, Juhani, Miettisten suku II. Pohjois-Savon Miettiset 1700-luvulta 1900-luvulle. (Timo Tuulivaara). 1999:227.
Min släktbok. (H[arry] D[onner]). 1936:57-58.
Modeen, Herdis (red.), Gentes Finlandiae IX, Finland och Ryssland fram till 1918. (Jyrki Paaskoski). 2001:104-106.
Modeen, Herdis, Kretsen kring Nadine. (Minna Sarantola-Weiss). 1999:181-183.
Modeen, Tore, Filip Modeen och hans släkt. (Eero Pitkänen). 2001:245-246.
Modeen, Tore, Till minnet av Alexander Edvard Modeen. (Hans Andersin). 2003:227-229.
Modeen, Tore, Till minnet av Gunnar Modeen. (Hans Andersin). 2003:227-229.
Moilanen, Mikko, Kaskimailta kansaksi. Kainuun Moilaset 1600-1800-luvuilla. (Sirkku Helasterä). 1996:44-45.
Moretti, Fabio, "Viinapannuani ette saa!" Rymättylän Suikkilan vaiheita 1540-2001. (Arja Mäkinen). 2002:162-163.
Mustakallio, Hannu, Palvelun poluilla Pohjois-Suomessa. Oulun Diakonissalaitos 1896-1916. (Veli-Matti Autio). 2001:248-249.
Mustelin, Olof, Handskriftsavdelningens vid Åbo Akademis bibliotek Biographica-samling. (Georg Luther). 1974:121-122.
von Mühlendahl, Ernst, Die Baltischen Ritterschaften. (Eric von Born). 1953:117.
Myhrman, Anders (red.), Emigrantbiografier I-IV. (Georg Luther). 1975:56.
Myllyniemi, Urho, Antti Pennanen - Petsamon, Lapin ja rajan kenraali. (Pekka Kaarninen). 2004:57-58.
Mäkelä, Anneli (toim.), Sukututkijan ABC kirja. (Georg Luther). 1988:82-83.
Mäkelä, Anneli (toim.), Sukututkijan ABC kirja. (Aarno Tertti). 1986:54-55.
Mäkinen, Anssi, Linnaleirit ja vainovalkeat. Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan (1570-1595) jaloissa. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:233-235.
Mäntylä, Ilkka, Valitut, ehdollepannut ja nimitetyt. Pormestarien vaalit 20 kaupungissa 1720-1808. (Sven-Erik Åström). 1982:28-34. Keskustelua: Ilkka Mäntylä. 1982:121-122.
Möller, Pontus, Paulsen, Karl Johann & von Knorring, Gotthard, Ätterna Knorring. En släktbok om ätterna Knorr, von Knorr, Knorring, von Knorring. (Hans Gillingstam). 2001:241-242.
Möller, Pontus, Paulsen, Karl Johann & von Knorring, Gotthard, Ätterna Knorring. En släktbok om ätterna Knorr, von Knorr, Knorring, von Knorring. (Markku O. Kuorilehto & Heikki Vuorimies). 2001:240-241.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Jalasjärven seurakunnan historia. Jalasjärven seurakunta vuonna 2000. (Eero Kojonen). 2001:249-250.
Nenonen, Kaisu-Maija & Teerijoki, Ilkka, Historian suursanakirja. (Pertti Vuorinen). 1999:133-135.
Niemelä, Jari, Kristinopin merkinnöistä väestörekisteriksi. (Georg Luther). 1992:139.
Niinistö, Jussi, Bobi Sivén. Karjalan puolesta. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:44-45.
Niinistö, L. J., Paavo Susitaival 1896-1993. Aktivismi elämänasenteena. (Marko Paavilainen). 1999:62-63.
Nordisk heraldisk terminologi. (Leif Påhlsson). 1991:161.
Novàky, Brita & Modeen, Tore, Lillie-Viol. Viola Emilia Winter Söderström Nyberg 1859-1911. (Terhi Nallinmaa-Luoto). 2000:199-200.
Nuorteva, Jussi, Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881-1988. (J[arl] P[ousar]). 1990:40.
Nuorteva, Jussi & Raitio, Tuire (toim.), Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918-1993, 1-2. (Klaus Castrén). 1996:182-184.
Nyberg, Paul, Herrar och herrgårdar. (O[lavi] W[anne]). 1942:28-29.
Nyberg, Paul & Hoving, Victor (utg.), Människor och minnen [I]. (O[lavi] W[anne]). 1943:38.
Nybond, Gunnar, Bottnisk bygd. Ömossa by i Kristinestad under 400 år 1590-1990. (G[eorg] L[uther]). 1988:129-130.
Nybond, Gunnar, Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2. (G[eorg] L[uther]). 1988:129-130.
Nybond, Gunnar, Soldater, torpare och bönder. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten. (G[eorg] L[uther]). 1988:129-130.
Nygård, S., Danmarks kirkebøger. (Osmo Durchman). 1936:149.
Nyman, Helge, Stimulerande duster. (Georg Luther). 1996:92-93.
Nyström, Marianne, Lovisa Bellman, född Grönlund. En bok om Carl Michael Bellmans hustru. (Herdis Modeen). 2000:84-85.
Oja, Aulis, E. N. Setälän esivanhempia. (H[arry] D[onner]). 1939:130-131.
Oja, Aulis, Kaarle Vitikkala. Esi-isät, elämänvaiheet, jälkeläiset. (S[ven] -E[rik] Å[ström]). 1949:62-63.
Oja, Aulis & Kärenlampi, Paavo, Salonseutulaiset Piintilän, Junttilan, Yli-Jaman ja Haikion suvut. (Yrjö Blomstedt). 1967:47-48.
Oja, Aulis & Somiska, Paavo, Vitikkalan suku. (Georg Luther). 1979:98-99.
Oja, Aulis & Uosukainen, Juho, Tietoja Koiviston Kurkelan Kurjen suvusta. (Georg Luther). 1973:91-92.
Oksanen, Eeva-Liisa ym., Mäntsälän historia I. (Helvi Ukkola). 1991:188-190.
Olin, K-G, Våra första västindienfarare. (Herdis Modeen). 1993:38-39.
Orrman, Eljas & Pispala, Elisa, Suomen historian asiakirjalähteet. (Georg Luther). 1995:133.
Oulun sukututkija 1992:1. (Anni Pakarinen). 1993:85.
Oulun sukututkija 1992:2. (Terhi Nallinmaa-Luoto). 1993:86.
Oulun Sukututkijan vuosikerrat 1993-1996. (Matti J. Kankaanpää). 1998:93-94.
Ovenstad, Olai, Militaerbiografier. Den norske haers officerer fra 18. Januar 1628 til 17. Mai 1814. (Kaarlo Wirilander). 1951:93-94.
Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710-1826. (Sirkka Karskela). 1999:176-181.
Paaskoski, Jyrki, Viipuriin ja maailmalle. Saimaan kanavan historia. (Hans Andersin). 2002:232-233.
Paikkala, Jarmo, Koposten suku I Varhaisvaiheet vuoteen 1721. (Helvi Ukkola). 1996:43-44.
Palola, Ari-Pekka, Maunu Tavast ja Olavi Maununpoika: Turun piispat 1412-1460. (Lena Huldén). 1998:141-143.
Panelius, Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå på 1600- och 1700-talen. (Georg Luther). 1984:31-32.
Peiponen, Valto A. (toim.), Laatokan Mantsi. Härkäuhrien saari. (Jaakko Haltia). 1998:37-39.
Personhistorisk tidskrift 1931. 1931:37.
Personhistorisk tidskrift 1932. 1933:61.
Personhistorisk tidskrift 1939-1940. 1941:70.
Perälä, Seppo, Sukupuusta sorvattua. Niclas Hjeltin ja Margaretha Caloanderin esivanhemmat. (Jarl Pousar). 2002:159-160.
Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid. (C. G. Aminoff). 1972:54-55.
Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens regemente 1723-1771. (C. G. Aminoff). 1974:119-121.
Piilahti, Kari-Matti, Parviaisten suku 1. Kaksi uskontoa, monta maakuntaa - Parviaisten vaiheita 1500-luvulta 1700-luvun alkupuolelle. (Marja-Liisa Putkonen). 2000:157-159.
Piispa, Kyösti, Maunulan suku Tarvasjoen Suurilan kylästä. (Johannes Kaartonen). 2001:167-170.
Pitkänen, Eero & Pitkänen, Maila, Sortavalan saariston Pitkäset. Pekka Pitkäsen (1711-1784) suku. (Sirkka-Liisa Nuorteva). 2003:111-113.
Pokkinen, Esko (toim.), Kannaksen Pokkiset. (Laila Malinen). 1998:147.
Pousar, Jarl (utg.), Släktbok, Ny följd III:2-3. (Berndt Godenhielm). 1990:73-74.
Pulkkinen, Esko, Pulkkinen, Marjatta & Palosaari, Kari, Hellevin viisi veljestä. Aaprami ja Liisa Kreeta Pulkkisen jälkeläiset. (Hanna-Maija Saarimaa). 1997:185.
Pulkkis, Emma, Lars Frijs i Karleby och hans ättlingar - Kaarlelan Lars Frijs ja hänen jälkeläisensä. (K[ari] S[trömmer]). 1957:23-24.
Pullat, Raimo, Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert. (Oiva Turpeinen). 1999:174-175.
Pullat, Raimo, Eesti linnarahvastik 18. sajandil. (Oiva Turpeinen). 1999:174-175.
Pulli, Heljä, Elimäkeläisen Valvio-suvun esipolvet. (Aarno Tertti). 1986:141-143.
Pulli, Heljä, Sortavalan Pulli-suku I. (P[entti] J. Voipio). 1989:131-132.
Pulli, Heljä, Sortavalan Pulli-suku II. (Marja-Liisa Putkonen). 1999:183-184.
Pulli, Heljä, Tuomas Antinpoika Pullin ja Regina Matintytär Saikkosen esipolvet. (Aarno Tertti). 1986:141-143.
Pulsa, Tuomo, Mäki-suku U.l. Pyhäjärveltä. (Georg Luther). 1984:130-131.
Pulsa, Tuomo, Sarin-suku Hämeestä. Juho Jaakonpoika Sarin, s. 1758 ja hänen jälkeläisensä. (Markku O. Kuorilehto). 1998:147-148.
Pulsa, Tuomo, Valkealan Pulsa-suku. (Georg Luther). 1982:72-73.
Putkonen, Marja-Liisa, Raivaajia, sotilaita ja talonpoikia Satakunnasta. Erkki Juhonpoika Aspin (1762-1809) suku. (Helvi Ukkola). 1997:184-185.
Putkonen, Marja-Liisa, Viipurin seudun Putkoset. Elämää ja ihmisiä aikansa kuvastimessa. (Heljä Pulli). 2002:106-107.
Pylkkänen, Ali, Talonpojan vainiolta sotilaan ruokapöytään. Tilojen ja niiden verojen osoittaminen sotilaille ja heidän perheillensä Suomessa 1636-1654. (Mikko Huhtamies). 1998:143-145.
Påhlsson, Leif (red.), Kalender över ointroducerad adels förening 1970. (Georg Luther). 1971:27-28.
Pöllä, Matti, Vienankarjalainen perhelaitos. (Kari-Matti Piilahti). 2002:227-230.
Rahikainen, Esko, Rahikka, Rahikainen, Rahikkala. Rahi-alkuisten sukujen historiaa kuudensadan vuoden ajalta. (Georg Luther). 1983:166-167.
Rahikainen, Esko, Tie Härjänojaan. Muistiinpanoja kirjailija Helvi Hämäläisen suvun taipaleelta. (Helvi Ukkola). 1988:128-129.
Ramsay, August, Esbo II. (Åke Saxén). 1937:29-31.
Raneke, Jan, Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok. (Leif Påhlsson). 1992:56.
Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen. (Tapio Vähäkangas). 1984:32-36.
Ranta, Raimo, Kaupan ja Karjalan puolesta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. (Jyrki Paaskoski). 1998:145-146.
Reallyceum - Svenska reallyceum - Svenska lyceum 1872-1957. (Folke Landgrén). 1961:31.
Rasila, Viljo, Jutikkala, Eino, Mäkelä-Alitalo, Anneli (toim.), Suomen maatalouden historia. I: Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle. (Pia Mattila-Lonka). 2004:51-53.
Reenpää, Lotte, Serlachiuksen suku. (Georg Luther). 1982:72-73.
Reuter, Boke, Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974 I. (Robert Estlander). 1975:25.
Reuter, Boke, Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974: II (s. 217-454), III (s. 455-714), IV (s. 715-952). (Georg Luther). 1991:160-161.
Riihimäki-Haapala, Outi, Valkjärven Koprat. Kaukana kotoa. (Hanna-Maija Saarimaa). 1997:185- 186.
Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet. Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 8:4. (Gerald Enckell). 1995:185-188.
Roiko-Jokela, Heikki & Pitkänen, Timo (toim.), Kirkonkirjat paikallisyhteisön kuvaajina. (Matti J. Kankaanpää). 1998:43-44.
von Rosen, Elisabet, Bogislaus von Rosen (1572-1658). (H[arry] D[onner]). 1938:127-128.
Roupe, G. T., En otidsenlig, minnesanteckningar. (Georg Luther). 1973:24.
Rundquist, Angela, Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900. (Herdis Modeen). 1991:161-162.
Rystad, Göran, Karl XI. En biografi. (Jukka Lund). 2003:186-189.
Räsänen, Kaarin, Orimattilan pitäjän Pennalan kylän Kummilan talon isäntä Kaarle Kummila ja emäntä Karoliina o.s. Alestalo sekä heidän jälkeläisensä puolisoineen. (P[entti] J. V[oipi]o). 1981:160-161.
Saarikoski, Vesa, Keskustajääkäri Aarne Sihvo. Demokraatti ja eheyttäjä murrosaikojen asevoimissa. Näkökulma aseellisen voiman ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen itsenäistymisen murroksesta paasikiviläiseen toiseen tasavaltaan. (Kauko I. Rumpunen). 1999:60-62.
Salo, Matti (toim.), Petäjän juurelta maailmalle: Vaitiniemen kylän ja Vaitiniemi-Uusitalon suvun vaiheet 1500-luvulta uudelle vuosituhannelle. (Johanna Kurela). 2001:242-245.
Sammatti, Elias Lönnrotin kotipitäjä. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2003:53-56.
Sampio, Seppo, Opi tutkimaan sukusi. (Margareta Damsten). 1981:113-115.
Sampio, Seppo, Sukututkimuksen opas. (Georg Luther). 1976:24-25.
Sampio, Seppo, Sukututkimuksen perustieto. (Georg Luther). 1988:82-83.
Sarvela, Jaakko, Valentin Köykän suku. (Aarno Tertti). 1986:141-142.
Savolainen, Raimo, Suosikkisenaattorit. Venäjän keisarin suosio suomalaisten senaattoreiden menestyksen perustana 1809-1892. (Veli-Matti Autio). 1994:189-190.
Savon historia I. (Timo Alanen). 1988:80-81.
Schildt, Christoffer, Pilastrarna. En släktkrönika. (Herdis Modeen). 1996:91-92.
Schrey, Eero (toim.), Suomen lakimiehet - Finlands jurister 1958. (Y[rjö] B[lomste]dt). 1958:105.
Schulman, Hugo, Släkten Schulman - von Schulmann i Sverige, Finland och Balticum, familjekrönika och ättartavlor. (O[lavi] W[anne]). 1941:69-70.
Seppovaara, Juhani, Elävä hiljaisuus Hietaniemen hautausmailla. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2003:234-236.
Sievers, Richard, Läkare under gångna tider. Medicinalchefer och arkiatrar i Finland under 1800-talet. (Gunnar Johnsson [Soininen]). 1933:59-61.
Sihvo, Hannes, Alexis Stenvall - A. Kivi, asiakirjojen arkistoista. (Jyrki Paaskoski). 2001:56-58.
Sihvo, Hannes, Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2003:179-182.
Siintola, Sipi, Suomen apteekkarit - Finlands apotekare 1937. (Gunnar Soininen). 1938:125-126.
Siintola, Sipi, Turun tuomiokirkkoapteekin historia 1837-1937. (H[eikki] I[mpiwaara]). 1939:131-134.
Siltaloppi, Sakari M. (toim.), Petter Hällströmin suku II-III. Sukupolvet VI-VII. (Heikki J. Kortesoja). 1993:175-176.
Simons, Lennart, Mina anfäder och anmödrar. (G[eorg] L[uther]). 1981:71.
Sirén, Kirsi, Suuresta suvusta pieneen perheeseen. Itäsuomalainen perhe 1700-luvulla. (Kari-Matti Piilahti). 2000:148-152.
Siukonen, Timo, Stenrothien keskeneräinen. Vänrikki Erik Stenrothin (1688-1766) jälkeläisten hakuteos. (Tarja Laaksonen). 2002:41-43.
Skogsjö, Håkan, Familjer och gårdar i Lumparland från stormaktstid till nutid. Ålands släktregister del 1. (Margareta Damsten). 1997:44.
Skrifft-Book för Rautalambi Försambling ... Anno 1704-1713. (Georg Luther). 1985:40-41.
Släkt och hävd 1956-1958. (Y[rjö] B[lomste]dt). 1959:27-29.
Släkt och hävd 1970-1974. (G[eorg] L[uther]). 1975:83-84.
Sortavalan seminaari 1880-1940. (A. R. Cederberg). 1941:23.
Sovelius-Sovio, Eero, Sovio-Sovelius -suku. Historia ja matrikkeli 1600-2000. (P. T. Kuusiluoma). 2001:157-160.
Stadsbor i gångna tider. Släktforskaren och staden. Sveriges släktforskarförbund: Årsbok 1989. (G[eorg] L[uther]). 1989:106-107.
Stigell, Jarl, Robert Stigell. (Georg Luther). 1978:58.
Stockmann-Lindholm, Valborg, Gårdarna i Käinby och deras ägare. (G[eorg] L[uther]). 1983:28-29.
Stockmann-Lindholm, Valborg, Petrell från Petas. (Nils Berndtson). 1977:62.
Strang, Jan, Puhelinluettelot ja osoitehakemistot. Telefonkataloger och adressböcker. Finnish directories. Bibliografinen luettelo Suomen puhelinluetteloista, osoitekalentereista ja yrityshakemistoista sekä niiden liitekartoista v. 1847-1960. (Klaus Castrén). 1995:133-134.
Strang, Mikko, Samalta mäeltä suureksi suvuksi. (Arja Mäkinen). 2002:225-227.
Stuart, Margaret, Scottish family history. (Osmo Durchman). 1937:138-139.
Sukututkijan sanasto. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 14. (Heljä Pulli). 1995:134-135.
Sukuyhdistyksen "Sarkolan Paavolat r.y." julkaisuja I-IV. (Y. S. K[oskimie]s). 1950:89.
Summa ja Suortit. (Aulis Oja). 1974:34.
Suomalainen nimikirja. (Timo Alanen). 1984:174-177.
Suomen asutuksen yleisluettelon opas. (Georg Luther). 1976:89-90.
Suomen insinöörejä ja arkkitehtejä 1948 Ingenjörer och arkitekter i Finland. (Folke Landgrén). 1949:84-86. Keskustelua: Harras H. Porkka. 1950:70-71; F. Landgrén. 1950:88.
Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo. (Georg Luther). 1974:121-122.
Suomen tieteellisten kirjastojen käsikirjoituskokoelmien yhteisluettelo. (Georg Luther). 1971:56.
Suomen vanhimmat maakirjat I. (T[or] C[arpelan]). 1931:34-35.
Suvanto, Seppo, Knaapista populiin. Tutkimuksia erilaistumisesta Satakunnan talonpojistossa vuosina 1390-1571. (G[eorg] L[uther]). 1988:127.
Suvanto, Seppo, Yksilö myöhäiskeskiajan talonpoikaisyhteiskunnassa. Sääksmäen kihlakunta 1400-luvun alusta 1570-luvulle. (Matti J. Kankaanpää). 1997:186-187.
Svalenius, Ivan, Rikskansliet i Sverige 1560-1592. (Love Kurtén). 1992:139-140.
von Sydow, Johan & Påhlsson, Leif (red.), Kalender över ointroducerad adels förening 1967. (Torsten G. Aminoff). 1967:46-47.
Söderström, Eric [Olof], Öja släkten Söderström. (Heikki Soininvaara). 1961:30.
Talka, Anu (toim.), Imatran kirja. (Jyrki Paaskoski). 1998:211-212.
Tamelander, Eino (julk.), Tornion kaupungin pesäluetteloja 1660-1800. (Osmo Durchman). 1943:36-38.
Tandefelt, Marika (red.), Viborgs fyra språk under sju sekel. (Hans Andersin). 2002:230-232.
Taskinen, Kauko, Adam Taskisen sukukunta. (P[entti] J. V[oipi]o). 1981:160-161.
Terho, Pirjo, Nimismies Johan Buschin ja Maria Levanan jälkeläiset. (Justiina Westerinen). 2003:226-227.
Tering, Arvo, Album academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632-1710. (Georg Luther). 1986:52-53.
Thimon, Gösta, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800. (Georg Luther). 1983:125-126.
Thomson, T. R., A catalogue of British family histories. (Osmo Durchman). 1937:27.
Thorsell, Elisabeth (red.), Svenska släktkalendern 1989. (G[eorg] L[uther]). 1990:107.
Thörnqvist, Klara, Svenska studenter i Prag under medeltiden. (T[or] C[arpelan]). 1930:97.
Toivanen, Pekka, Kuopion historia 2: Savon residenssistä valtuusmiesten aikaan. (Anu Talka). 2003:56-57.
Turtola, Martti, Presidentti Konstantin Päts. Viro ja Suomi eri teillä. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2003:236-238.
Turun Akatemian konsistorin pöytäkirjat - Consistorii Academici Aboensis protokoll. (Harry Donner). 1941:69.
Tyni, Hillevi, Carlsson, Ullagreta & Levlin, Pär-Erik, Släkten Levelius - Leveliuksen suku. (Heikki Manninen). 1998:146-147.
von Ungern-Sternberg, Erich, Gentes Finlandiae VI. (Georg Luther). 1984:177-178.
von Ungern-Sternberg, Erich, Gentes Finlandiae VII. (Georg Luther). 1988:35-36.
Uola, Mikko, Jääkärikenraalin vuosisata. Väinö Valve 1895-1995. (Kauko I. Rumpunen). 2001:170-172.
Uppsatser. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (Georg Luther). 1977:135.
Uppsatser II. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (Georg Luther). 1979:32.
Uppsatser III. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (G[eorg] L[uther]). 1980:88.
Uppsatser IV. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (Dag Lindbe 1982:122-123.
Uppsatser V. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (Georg Luther). 1983:125.
Uppsatser VI. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (Georg Luther). 1985:41.
Uppsatser VII. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (G[eorg] L[uther]). 1985:189.
Uppsatser VIII. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (Georg Luther). 1987:104-105.
Uppsatser IX. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (G[eorg] L[uther]). 1989:33
Uppsatser X. Skrifter utg. av Helsingfors Släktforskare r.f. (G[eorg] L[uther]). 1991:188.
Vaabenförende slaegter i Danmark. (G. von Numers). 1947:64-65.
Vaarnanen, Jukka & Sarkkinen, Timo (toim.), Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon seurakunnissa avioliittoon kuulutettuja. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 16. (P[entti] J. Voipio). 1993:176.
Vaarnanen, Jukka & Sarkkinen, Timo (toim.), Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 17. (P[entti] J. Voipio). 1993:176.
Vaarnanen, Jukka & Sarkkinen, Timo (toim.), Sotkamon seurakunnan rippikirjat 1683-1697. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 11. (P[entti] J. Voipio). 1993:176.
Vaarnanen, Jukka & Sarkkinen, Timo (toim.), Sotkamon seurakunnan rippikirjat 1698-(1711). Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 12. (P[entti] J. Voipio). 1993:176.
Vaarnanen, Jukka & Sarkkinen, Timo (toim.), Sotkamon seurakunnan rippikirjat 1728-1734. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 15. (P[entti] J. Voipio). 1993:176.
Vaarnanen, Jukka & Sarkkinen, Timo (toim.), Sotkamon seurakunnan rippikirjat 1729-1734. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 19. (P[entti] J. Voipio). 1996:45.
Vahtola, Jouko, Nuorukaisten sota. Suomen sotaretki Aunukseen 1919. (Pekka Nevalainen). 1999:58-60.
Vainio-Korhonen, Kirsi, Kultaa ja hopeaa mestarien työkirjoissa. Suomen kultasepäntyö Ruotsin ajan lopulla valtakunnallista taustaa vasten. (Terhi Nallinmaa-Luoto). 1996:90.
Vainio-Korhonen, Kirsi, Ruokaa, vaatteita, hoivaa. Naiset ja yritteliäisyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykyaikaan. (Anneli Mäkelä-Alita). 2002:168-170.
Vallin, Aili, Kouluhistoriikit ja matrikkelit kaupungeittain ja kunnittain. (Osmo Durchman). 1944:157-163.
Vallinkoski, Jorma, Suomen kirjansitojamestarit 1514-1868. (Terhi Nallinmaa-Luoto). 1995:189.
Vallonsmeder och krigsbarn. Valloniseppiä ja sotalapsia. Pojo lokalhistoriska arkivs publikation nr 1. (Jarl Pousar). 1997:44-45.
Valta, Pekka, Lappeteläinen - Valta I. Itäsuomalaisen talonpoikaissuvun kartoitusta. (Heikki J. Kortesoja) 1996:135-136.
Valtionarkiston yleisluettelo IV. (Georg Luther). 1974:121.
Valtiotieteen kandidaatit. Politices kandidaterna. Matrikkeli. (Sven-Erik Åström). 1966:84.
Wanne, Olavi, Jyväskylän lyseon satavuotismatrikkelit. (Heikki Soininvaara). 1958:105-107.
Waris, Elina, Yksissä leivissä. Ruokolahtelainen perhelaitos ja yhteisöllinen toiminta 1750-1850. (Kari-Matti Piilahti). 2000:148-152.
Waris, Heikki & Ruutu, Martti, Savo-Karjalaisen osakunnan matrikkeli. (Kaarlo Teräsvuori). 1949:12-16. Keskustelua: H. Waris & M. Ruutu. 1949:16; K. Teräsvuori. 1949:39.
Vartiainen, Aarne, Vartiaisten vaiheita 1500-luvulta lähtien. (Aulis Oja). 1965:138.
Vasara, Raimo, Hujun sukuseura. (P[entti] J. Voipio). 1988:144-145.
Vem och vad? Biografisk handbok 1931. (Osmo Durchman). 1930:166-169.
Verho, Timo, Alastaron talonpoikaissuvut 1540-1870. (Ritva Tattari). 1991:160.
Vesikansa, Jouko & Korosuo, Heikki, Sjöstedt-suku 1976. (Georg Luther). 1979:98-99.
Westerinen, Justiina, Konstan kronikka - 450 vuotta Westerisiä. (Johanna Kurela). 2003:178-179.
Westerinen, Justiina, von Knorring, Peter, Parikka, Marja-Liisa & Kärkkäinen, Hannu, Vuoden sukukirja 2002. 2003:110-111.
Westerlund, Lars, Polle 1. Ryssen som blev faktisk överbefälhavare. (Klaus Castrén). 1999:55-57.
Westerlund, Lars, Polle 2. Den vinner som står ut två minuter längre på slagfältet. Generallöjtnanten Paul von Gerich 1873-1951. (Klaus Castrén). 1999:55-57.
Wigren, Helge E., Kujalan nurkan isännistä ja vähän muustakin. (Helvi Ukkola). 1988:145.
Villstrand, Nils Erik (red.), Ockuperat område. 18 elevuppsatser kring stora ofreden i Finlands och i synnerhet Åbolands historia. (Georg Luther). 1984:87-88.
Wilstadius, Paul, Smålands nation i Åbo 1640-1798. (Sven-Erik Åström). 1947:19-20.
Wilstadius, Paul, Smålands nation i Åbo 1640-1798 jämte övriga studerande smålänningar vid Åbo akademi fram till år 1807. Häfte II: 1677-1798. (Georg Luther). 1986:143-144.
Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö 1718-1810. (Georg Luther). 1976:89.
Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871 (1880). Viranhaltijain luettelot. (Åke Backström). 1987:46-48.
Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810. (Yrjö Blomstedt). 1953:91-92.
Virrankoski, Pentti, Suomen historia 1 ja 2. (Anneli Mäkelä-Alitalo). 2002:47-48.
Vitikkala, Inkeri ym., Kaarle Vitikkala II. Jälkeläiset. (S[ven]-E[rik] Åström). 1952:85.
Vlasov, Leonid, Mannerheim Pietarissa 1887-1904. (Klaus Castrén). 1995:44-46.
Voipio, Pentti J., Kekkoset Suomen asuttajina. (Helvi Ukkola). 1994:86-87.
Vunneli, Niilo, Sukumme vaiheet vuosilta 1722-1990. (Tuula Kiiski). 1998:39-40.
Vuorimies, Heikki, Jyväskylän seudun ruotusotamiehet vuodesta 1710 Ruotsin valtakauden loppuun. (Matti J. Kankaanpää). 1993:37-38.
Vuorimies, Heikki, Keskisuomalaisia perukirjoja 1700-luvulta I:1. Sääksmäen tuomiokunnan suur-jämsäläisiä perukirjoja vuosilta 1738-1796. (Matti J. Kankaanpää). 1995:188-189.
Vuorimies, Heikki, Keskisuomalaisia perukirjoja 1700-luvulta I:2. Sääksmäen tuomiokunnan saarijärveläisiä perukirjoja vuosilta 1738-1775. (Matti J. Kankaanpää). 1995:188-189.
Vuorimies, Heikki, Keskisuomalaisia perukirjoja 1700-luvulta I:3; Sääksmäen tuomiokunnan laukaalaisia perukirjoja vuosilta 1740-1776. (Matti J. Kankaanpää). 1996:136-137.
Vuorimies, Heikki, Laukaan ruotusotamiehet vuodesta 1710 Ruotsin valtakauden loppuun. (Matti J. Kankaanpää). 1993:37-38.
Väinölä, Toivo, Satakuntalainen Limnell-suku. (Georg Luther). 1978:87.
Vänskä, Raimo, Kansan käsissä ja kätköissä. Rahankätkentä Pohjois-Karjalassa keskiajalta Vanhan Suomen palauttamiseen. (Veijo Saloheimo). 1999:173-174.
Väänänen, Kyösti, Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden. (Jarl Pousar). 1989:135.
Väänänen, Kyösti, Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus; matrikkeli. (Georg Luther). 1977:28-29.
Zemon Davis, Natalie, Martin Guerren paluu. (Jukka Lund). 2002:174-175.
Åström, Margit, Röster och bilder från en gången tid. (G[eorg] L[uther]). 1982:74.
Åström, Sven-Erik (täyd. ja toim.), Pohjalaisen osakunnan nimikirja - Österbottniska nationens matrikel. Album nationis Ostrobotniensis II. 1721-1770. (Heikki Impiwaara). 1948:17-19.
Äldre svenska frälsesläkter I, häfte 3. (Love Kurtén). 1990:105.
Äldre svenska frälsesläkter II:1. (Jarl Pousar). 2004:51.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

| A - A | B - I | J - M | N - S | T - Ö |

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister