Döde, deserterade och från Sjömanshusett af andra skäl skilde män


Källa: Åbo sjömanshus arkiv, Bd:1.


1850

 

Car Andersson forhyrd till kock å Briggen Toivo, med Capiten Fre. W. Fagerlund; han var född i Lemo 21 år dog på resan i Rio emedan tiden han afleded icke är till Sjömanshusett uppgifven, kan handelsman Ginman blott godtyckovis redogöra för hans beholne förtjenst.gammal

 

 

Jungman Johan Gus Berkstedt född i Raumo. Uttagit skiljobetyg den 24 maj 1851 flyttat till Peterburgi avsikt att söka sig sjöfart från sagda stad. Se folio 232. Littera No 12. Ändrat beslut återhämtat skiljobetyget och blir kvar i rullorna.

 

 

Carl Gust. Caven uttagit flyttningsbevis till Sitka på Jan…
den 25 Juni 1850 erhållit betyget. Se Litt. A. fol. 386 nr 772.

 

 

Gu. Robert Carlsson förhyrd med Capiten Jansson å skonerten Juno till en resa till Riga hemkommen med do 123. d. 17 september vådeligen omkommen under en resa till Pargas. Handlanden A. Kingelin ansvarar för hans behållning.

1851

4 juli

David Carlsson skall hava rymt från skonerten Ophis i Amsterdam, han var född i Töfsala, 25 år gammal, ogift. Se littera 10, folio 392.

1851

 

Styrman Classon afmönstrad i Kile af Capten Andersson från briggen Johannes. Se Littera 10 folio 420.

1850

20 febr

Rymde Anders Engblom från skonerten Argo, for af Capiten Bäck. Se littera A folio 309. Hans beholne månadspänning ansvarar handlande Lindblom.

 

 

Eric Ericsson född i Kimito 1849 utrest med kapten Wackman briggen Preussa, dog i Rio de Janeiro d. 25 februari 1850. Se litt A fol 176 No 351. Hans upplupna månadspenning uppgår á 8 rubel per månad till Sa 61, behållningen redovisar handlanden herr Abr. Kingelin.

1849

2 maj

Carl Gustaf Fredman förhyrd till kock med kapten Sundqvist å skeppet Sovinto. Rymt i Hull den 5 januari 1849. Hemkommen och hidras förhyrning tills kapten Sundqvist hunnit hemorten.

1850

7 maj

Kaptenen Carl Johan Holmming utrest med briggen Olga till Rio, död på återresan Västra Atlantiska Oceanen, sänkt i böljornas sköte.

1850

22 juli

Gabriell Emanuel Holmberg skiljobetyg att resa till Sitka för att där förbliva i 7 år såsom kolonist. Se folio 96 No 192 Litt A.

1850

 

Johan Häggström förhyrd till timmerman med kapten Holming död i Rio. Se folio 316 Litt A.

 

 

Carl Johan Hörman utrest som kock med kapten Wackman, död i Rio de Janeiro d. 24 februari 1850.

 

 

Påmönstrad jungman med kapten Conradi skepp. Sitka Den 21 juni 1848 död på resan

1851

12 mars

Hypolius Hjerpe död i Rio de Janeiro briggen Presiosa underskrivna dato. Se folio 274 Litt 12. Han var född i Töfsala 26 år gammal och ogift påmönstrad den 26 aug 1850.

 

 

Carl Wilhelm Jansson född i Bjernå 20 år gammal påmönstrad jungman med kapten Damberg å skeppet Constantin, död under resan. Se Litt A folio 129.

1850

 

Johan Ulric Johansson. Född i Pargas utrest med kapten Mattsson skeppet Aura; död under resan i Neapel, där begraven.

1850

 

Gustaf Jansson förhyrd jungman med kapten Holming år 1849. Avliden i Rio. Se litt. A folio 224.

1850

8 mars

Carl Gustaf Jahnson född i Rimito. Utrest med kapten Wackman briggen Preseosa. Död i Rio de Janeiro. Se litt A fol no 279 no 553.

1850

3 maj

Påmönstrad som matros med kapten Jansson skonerten Juno för en resa till Riga, hemkommen. Omkommen vådeligen under en resa från Åbo till Pargas.

1851

27 maj

Carl Anton Korpström född i Åbo 21 år gammal ogift uttagit skiljobetyg flyttat till Krostad. Se fol 28 litt 11.

1851

4 juli

Lättmatrosen Lundström född i Åbo 30 år gammal ogift. Rymt understående dato i Amsterdam från skonerten Opher. Se litt 11 fol 182.

1850

30 maj

Gustaf Löfström född i Åbo påmönstrad styrman med kapten Göös skepp i Åbo. Afleden innan skeppet hann segla.

1850

30 maj

Joseph Leander förhyrd till kock ombord till skeppet Furst Menschikoff kapten Engblom. Lämnad sjuk i Livorno.

1850

25 juni

Wilhelm Lind skiljobetyg för att flytta till Sitka på 7 år till kolonist. Se Litt A fol 46 no 92.

1850

26 juni

Gustaf Lindros skiljobetyg till kolonist i 7 år i Stka. fol 57 no 113 litt A. Ångrat beslut skelt sig och antagit hyra som kålkartare med kapten Collan å ång. sk. Fr. Mesch.

1850

 

A. F. Langell förhyrd 1849 av kapten Holming till jungman avled under resan. Se Litt A fol 317

1851

31 jan

Hendrik Lund såsom vådeligen omkommen å skeppet Troja. Se fol 230. Efterlämnat 3 minderåriga barn och änka.

1851

22 juli

Gust. Lönqvist. Skiljobetyg att resa till Peterburg eller stanna i Helsingfors. Se litt A fol 430.

1851

 

Timmerman Johan Linholm påmönstrad som timmerman med kapten Bergman å briggen Lovisa. Död i Rio de Janeiro i gula febern i april 1851. Efterlämnat sjuklig hustru och 3 minderåriga barn.

 

 

Timmerman Otto Wilhelm Lauren född i Sagu 23 år gammal och ogift 1850 utrest med skepparen Lindqvist å briggen Juno och avliden under resan. Se Litt 10 fol 36.

 

 

Abraham Löf född i Åbo 21 år gammal och ogift utrest med briggen Juno skepparen C. A. Lindqvist, rymd under resan.

1850

21 maj

Jungman Johan Michelsson född i Korpo avlidit under resan med kapten Wilen på skeppet Finland. ogift

1850

21 maj

Jungman Abrah. Meklin född i Sagu avliden på resa med skeppet Finland kapten Wilen. ogift

 

 

Gustaf Masson född i Kimito påmönstrad kapten Damberg till lättmatros å skeppet Constantin d. 2 maj 1849 vådeligen omkommen vid Tanger.

1850

 

Adolph Wilhelm Nyman 1848 påmönstrad matros med kapten Conrade skeppet Sitka död på resan. Se Litt A fol 110.

1850

 

Carl Joh. Nordström påmönstrad matros 1848 den 21 juni med kapten Conradi skepp Sitka. Se Litt A fol 112. Död under resan.

1851

 

Johan Adolph Nummelin förhyrd a briggen Presiosa kapten G. A. Weckman, lämnad såsom sjuk på hospitalet i Rio den 17 mars 1851. Ogift, 26 år gammal.

1850

 

Gustaf Pomander förhyrd styrman med kapten Conradi å skeppet Sitka död under resan. Se fol 109.

1849

18 dec

Jungman Carl Sandholm rymd från skeppet Mentor i kardiff.

 

 

Carl Seger rymd ifrån Argo d 20 februari 1850 i Merselle.

1851

30 sep

Johan Mauritz Sagulin född i Åbo 14 år gammal, ogift 1850 utrest med skepp C. A.Lindqvist 1850 rymt i England. L 10 fol 398.

1850

21 maj

Matrosen Johan Wigren avliden under resan med kapten Wilén å skeppet Åbo.

1850

17 juni

Carl Westerholm född i Kimito 29 år erhållit skiljobetyg. Flyttat till Sitka som kolonist på 7 år. Se litt A fol 353 no 705.

 

 

Carl Casimir Woivalin född i Nummis utrest med kapten Carl Bart Bäck år 1849 och lämnad såsom sjuk å lasarettet i Lybeck. Genom ingången underrättelse av konsul von Schlazer skall vara avliden den 11 juni 1850.

 

 

Lättmatrosen Sefanias Wekström avlidit i Neukastell å skeppet Hoppet den 30 mars 1851. Efterlämnat hustru och 2 barn, 9 år och 3 år. Se litt A fol 73.

1851

23 juni

Carl Fred. Wigren utrest med kapten G. A. Wackman och avliden i Rio eller på hemresan den 24 mars. ogift

1851

 

Konstapeln Reynhold Wikström utrest med skepparen G. A. Lindqvist och rymt under resan från briggen Juno i England. ogift

1851

 

Jungmannen Fredric Wahlberg född i Åbo 16 år gammal utrest med skepp C. A. Lindqvist 1850 och rymd 1851. ogift