Kutsunnoista esteettä poisjääneitä asevelvollisiaA.E.K. N:o 4

PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Helsinki,
tammikuun 12 p:nä 1927
K. D. N:o 35. 27. Y. 3.

 

Poliisiviranomaisille huomioonotettavaksi.

Tämän luettelon (A.E.K. N:o 4 = Asevelvollisten Etsintäkuulutus N:o 4) suhteen on poliisiviranomaisten otettava huomioon seuraavaa:

Tällä luettelolla peruutetaan Puolustusministeriön aikaisemmin julkaisemat asevelvollisten etsintäluettelot A.E.K. N:o 1, A.E.K. N:o 2 j a A.E.K. N:o 3.

Tämä luettelo sisältää vuosien 1919-1925 kutsunnoista sekä vakinaisesta palveluksesta ilman laillista estettä poisjääneet sekä joukko-osastoista karanneet asevelvolliset järjestettynä kaikki aakkosjärjestykseen, jolloin vakinaisesta palveluksesta esteettä poisjääneitten asevelvollisten nimen ja juoksevan numeron eteen on merkitty kirjain "P" ja palveluksesta karanneitten asevelvollisten nimen ja juoksevan numeron eteen kirjain "K"; kutsunnoista ilman laillista estettä poisjaaneita ovat kaikki ne, joiden nimen ja juoksevan numeron edessä ei ole kirjainta.

Jos jokin asevelvollinen voi kirjallisella todistuksella näyttaä toteen; että hän on ollut kutsunnassa tai palveluksessa ja sieltä laillisesti laskettu kotiin, ei häntä ole määrättävä tarkastukseen, eikä saatettava joukko-osastoon, vaan on hänestä tehtävä ilmoitus sille kutsuntatoimistolle, jonka piiriin hän kuuluu.

Asevelvollista, joka on tuomittu kansalaisluottamuksensa menettäneeksi, julistettu todistajaksi kelpaamattomaksi tahi julistettu maan palvelukseen kelvottomaksi, ei lähetetä kutsuntatoimistoon tarkastettavaksi, vaan ilmoitetaan edellämainituista rangaistusseuraamuksista sille kutsuntatoimistolle, jonka piiriin hän kuuluu.

Kutsuntapiirien kutsuntatoimistot ja niiden sijoituspaikat ja lyhennykset selviävät seuraavasta luettelosta:

Hs.

=

Helsingin

kutsuntapiirin

Kutsuntatoimisto

Helsinki

Um.

=

Uudenmaan

- " -

- " -

Helsinki

Tm.

=

Turunmaan

- " -

- " -

Turku

Sk.

=

Satakunnan

- " -

- " -

Pori

Hm.

=

Hämeen

- " -

- " -

Hämeenlinna

E-S.

=

Etelä-Savon

- " -

- " -

Mikkeli

P-S.

=

Pohjois-Savon

- " -

- " -

Kuopio

Vp.

=

Viipurin

- " -

- " -

Viipuri

Sm.

=

Saimaan

- " -

- " -

Savonlinna

Kj.

=

Karjalan

- " -

- " -

Joensuu

Vs.

=

Vaasan

- " -

- " -

Vaasa

Sp.

=

Suupohjan

- " -

- " -

Seinäjoki

Pm.

=

Pohjanmaan

- " -

- " -

Oulu

Kn.

=

Kainuun

- " -

- " -

Kajaani

Pp.

=

Peräpohjolan

- " -

- " -

Kemi

Se, mihin kutsuntapiiriin mikin kunta kuuluu, selviää sivulla XI olevasta luettelosta.

A.E.K. N:o 4:ssä mainitaan jokaisen nimen kohdalla tiedot seuraavassa järjestyksessä:

1) Sukunimi (järjestetyt aakkosjärjestykseen), etunimet, isän nimi ja sääty tahi ammatti (ulkopuolella avioliiton syntyneen äidin nimi); 2) syntymäpaikka; 3) kotipaikka (kaupunki tai kunta ja kylä); 4) toimi, ammatti tai elinkeino; 5) huomautuksia (kuten: Amerikassa, olinpaikka tuntematon tai ei tavattu) sekä kutsuntapiiri (yllämainittuja lyhennyksiä käyttämällä).

Kutsunnoista esteettä poisjääneet.
(Nimen ja juoksevan numeron edessä ei ole mitään kirjainta.)

Heti kun joku tässä luettelossa mainittu kutsunnasta esteettä poisjäänyt asevelvollinen tavataan, on hänet käskettävä määrättynä päivänä saapumaan lähimpään kutsuntatoimistoon tarkastettavaksi taikka milloin on syytä olettaa, että hän yrittää välttää tarkastusta, kutsuntatoimistoon tuotava. (Vertaa: Huhtikuun 14 p:nä 1923 asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 51 §:ää.) Kun henkilö on määrätty saapumaan kutsuntatoimistoon tarkastettavaksi, on tästä viipymättä ilmoitettava asianomaiselle kutsuntatoimistolle.

Kutsuntatoimistojen n.s. asevelvollisten määräaikaisia jälkitarkastuksia pidetään joka kuukauden 15 päivänä tai pyhän silloin sattuessa seuraavana arkipäivänä kello 12 päivällä, paitsi lokakuussa, jolloin kutsuntojen toimittamisen vuoksi ei kutsuntatoimistoissa tällaisia tarkastuksia pidetä, mutta voidaan, jos on syytä epäillä, että asevelvollinen yrittää välttää tarkastusta, hänet kutsuntatoimistossa tarkastaa muunakin kuin edellämainittuna aikana.

Kutsunnan aikana voidaan esteettä edellisistä kutsunnoista poisjääneitä asevelvollisia määrätä saapumaan asianomaisen kutsunta-alueensa kutsuntatilaisuuteen tarkastettaviksi.

Palveluksesta poisjääneet ja karanneet.
(Nimen ja juoksevan numeron edessä joko kirjain "P" tai "K")

Heti kun joku tässä luettelossa mainittu palveluksesta poisjäänyt tai karannut asevelvollinen tavataan, on hänet pidätettävä ja omalla kustannuksellaan saatettava siihen joukko-osastoon, joka on merkitty lyhennyksiä käyttämällä sulkumerkkien sisällä hänen nimensä jälessä (Vertaa Huhtikuun 14 p:nä 1923 annetun Asetuksen asevelvollisuuslain soveltamisesta 68 §:ää.)

Joukko-osastojen lyhennykset ja sijoituspaikat selviävät seuraavasta luettelosta:

S. V. K.

=

Suomen Valkoinen Kaarti

Helsinki

P. R.

=

Porin Rykmentti

Turku

U. R.

=

Uudenmaan Rykmentti

Helsinki, Suomenlinna

K. K. R.

=

Karjalan Kaartin Rykmentti

Viipuri

S. J. R.

=

Savon Jääkärirykmentti

Viipuri

K. S. R.

=

Keski-Suomen Rykmentti

Kouvola

V. R.

=

Viipurin Rykmentti

Kuopio

P. S. R.

=

Pohjois-Savon Rykmentti

Kuopio

T. R.

=

Tampereen Rykmentti

Lahti

V. R.

=

Viipurin Rykmentti

Hamina

K. J. P.

=

Kaartin Jääkäripataljoona

Vaasa

P. J. P.

=

Pohjanmaan Jääkäripataljoona

Oulu

K. S. P.

=

Kajaanin Sissipataljoona

Hämeenlinna

2. Er. K. K. K.

=

2. Erill. Konekiväärikomppania

Turku

7. Er. K. K. K.

=

7. Erill. Konekiväärikomppania

Vaasa

H. V. P.

=

Hyökkäysvaunukomppania

Hämeenlinna

H. K. K.

=

Helsingin Komennuskomppania

Helsinki

S. P. K.

=

Suomenlinnan Paikalliskompp.

Helsinki, Suomenlinna

U. R. R.

=

Uudenmaan Rakuunarykmentti

Lappeenranta

H. R. R

=

Hämeen Ratsurykmentti

Lappeenranta

P. P. P. 1

=

Polkupyöräpataljoona 1

Terijoki

P. P. P. 2

=

Polkupyöräpataljoona 2

Raivola

P. P. P. 3

=

Polkupyöräpataljoona 3

Mikkeli

K. T. R. 1

=

Kenttätykistörykmentti 1

Tuusula (Kerava)

K. T. R. 2

=

Kenttätykistörykmentti 2

Viipuri

K. T. R. 3

=

Kenttätykistörykmentti 3

Riihimäki

J. T. R

=

Jääkäritykistörykmentti

Hämeenlinna

R. T. R

=

Raskas Tykistörykmentti

Viipuri

R. T. 1

=

Rannikkotykistörykmentti 1

Helsinki, Suomenlinna

R. T. 2

=

Rannikkotykistörykmentti 2

Viipuri

R. T. 3

=

Rannikkotykistörykmentti 3

Sortavala

Er. R. T. P.

=

Erillinen Rannikkotykistöpatteristo

Hanko, Örö

L. K. K.

=

Laivaston Kouluutuskunta

Helsinki

K. L. P.

=

Kenttälennätinpataljoona

Riihimäki

Pion.. P

=

Pioneeripataljoona

Koria

Raut. P.

=

Rautatiepataljoona

Lahti

Rad. P

=

Radiopataljoona

Helsinki, Santahamina

Aut. P

=

Autopataljoona

Helsinki

Ilm. A.

=

Ilmailuvoimien Alokaskomppania

Helsinki

Tätä luetteloa on jaettava, mikäli riittää, myöskin kaikille poliisikonstaapeleille.

 

Puolustusministeri K. Heinonen.

 

V. Palojärvi.
Yleisesikuntaeverstiluut-
nantti ja Yleisen Sota-asiain-
jaoston v. t. päällikkö.