Kutsunnoista esteettä poisjääneitä asevelvollisiaKutsunnoista poisjääneiden asevelvollisten luettelot ovat Puolustusministeriön painettuja julkaisuja. Suurin osa niissä esiintyvistä henkilöistä on kutsunnoista esteettä poisjääneitä tai palveluksesta karanneita asevelvollisia. Joissakin luetteloissa on myös karanneita vakinaisessa palveluksessa olevia kantahenkilökuntaan kuuluvia sekä kertausharjoituksista esteettä poisjääneitä henkilöitä.

Julkaisujen kaikki henkilötiedot on tallennettu. Joukko-osastoja ja kutsuntapiirejä koskevat selittävät tekstit julkaisujen alussa ovat samassa muodossa kuin painetuissa julkaisuissa. (Huomaa että yksi teksti on vielä julkaisematta.) Lähes kaikissa julkaisuissa on luettelo, josta ilmenee mihin kutsuntapiiriin kunnat kuuluvat. Vain joitakin kuntaluetteloita julkaistaan malliksi. Numeroluetteloita peruutetuista etsintäkuulutuksista ei julkaista.

Linkki Julkaisuluettelo vasemmassa ikkunassa avaa luettelon, jossa on julkaisujen nimekkeet, painovuodet ym. tiedot. Vuosiluku julkaisun lyhennetyn nimen edessä Ohjeita-otsikon alla kertoo, mitkä vuodet julkaisu kattaa.

Luettelot ovat osaksi kumulatiivisia, ja sama henkilö voi esiintyä useassa luettelossa.

Suomen Sukututkimusseuralla ei ole tallennettuja julkaisuja kirjastossaan, eikä Seura voi antaa henkilöistä lisätietoja. Julkaisut löytyvät eri kirjastoista, mutta ne voivat olla vaikeasti löydettävissä, koska niitä ei aina ole luetteloitu kirjastojen tietokantoihin.

Tietokannassa on n. 120.000 tietuetta.