Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Faber, Henrik - 7560
Faber, Johan - 1370, 1918, 3075, 4306, 6123, 6174, 6188, 6221, 6287, 6346, 6528, 6793, 7172
Faber, Magdalena - 7561, 8499
Faber tysk - 5978
Faber - 5978
Faberman, Anna Elisabet - 2385
Faberman, Josef - 2386, 3337, 4495
Faberman borgmästare - 5223
Facht, Anna Margareta - 5933
Fahlberg major - 2652
Fahlström, Kristina - 606, 8082, 8377
Fahrstedt, Johan - 3506, 4649
Faiberg, Katarina - 5680
Falander, Abraham - 8087
Falander, Jakob - 3726
Falander kapellan - 3663, 4775
Falck, Adam - 6063
Falck, Anders - 587
Falck, Anna - 6581, 6621, 6838, 6988
Falck, Elisabet - 6133, 6163, 6210, 6301, 6731, 6782, 7024
Falck, Jonas - 7209
Falck, Karl - 166
Falck, Katarina - 4955
Falck, Margareta - 444, 824, 1163, 1952, 2382, 3101, 4331, 5742
Falck, Maria - 436, 439, 819, 1061, 1704, 2207, 2884, 4121, 7168
Falck, Mårten - 433, 814, 1832
Falck borgmästare - 2999, 4230, 5699
Falck dödgrävare - 1337, 2233
Falck inspektor - 345, 731, 1647, 2832, 4069
Falck länsman - 5378, 5554
(von) Falckenberg, Gottfrid - 4530
(von) Falckenberg, Hedvig Maria - 1183, 1673, 2856, 4094, 5716
(von) Falckenberg kapten - 2406, 3356, 4028
(von) Falckenberg kornett - 2427, 3372
Falckenstein, Anna Agneta - 1003, 1448, 2648, 3881
Falkenfelt, Katarina Eleonora - 1215, 1901, 3062, 4292
Falkström, Kristina - 3005
Fallenius, Erik - 104, 311, 696
Fant, Karl - 8959
Fant, Mikael - 3760, 4256, 7562, 8959
Fasanen fogdetjänare - 5369, 5545
Favon, Margareta - 1050
Favon, Sofia - 1051, 1838, 4236
Favorinus, Jakob - 3342, 4500, 6022
Feirich, Vilhelm - 7186
Feirich kornett - 4985, 7185
Fellberg, Katarina - 3076, 4307
Fellbom, Maria - 1680, 4099
Feltberg, Maria - 464, 841, 2188, 5751
von Fersen, Magdalena - 1396, 2599, 3834
von Fersen, Margareta - 1102
Festing(er), Joakim - 3790, 4869
Festing(er), Johan - 3790, 4869
Fieandt, Gertrud - 943, 1767, 2942, 4176
Filip Kristersson fiskare - 6357
Finckenberg, Barbara - 4893
Finckenberg, Margareta Elisabet - 4892
Finckenberg kapten - 1317, 1476, 2676, 3908, 5929
Finckenberg kaptenshustru - 7180
Finnonius, Abraham - 3530, 4668
Fisch, Hans - 1800, 2971
Fisch ryttare - 813
Fischbach magister - 112, 315, 701, 1867, 3035, 4265
Fischer borgare - 4997
Fisk, Vilhelm - 431
Fix, Anna Maria - 5752
Fix, Johan - 1294, 1997, 3134, 4355
Flachsenius, Margareta - 1678, 2859, 4097, 5817, 6026
Flachsenius professor - 1439, 2641, 3874
Fleit, Sofia - 237
Fleming kapten - 553, 915, 1454, 2655, 3887
Flinck, Anders - 446, 2047, 3170, 4376
Flinck sergeant - 826
Floman, Anna Maria - 132
Floor, Erik - 8279
Floor, Hans - 8190
Floor kvartermästare - 7095
Florin(us), Elisabet - 4711
Florin(us), Henrik - 5649, 6011
Florin(us), Katarina - 2384, 3336, 4494
Florin(us), Kristina - 1261, 1910
Florin(us), Margareta - 2392, 3343, 4501
Florin(us), Martin - 2387, 3338, 4496
Florin(us) prost - 5965
Flyhman, Susanna - 2575
Flyth, Klas - 1309, 1817
Flyth länsman - 5343
Fock, Elisabet Charlotta - 1070, 1667, 2851, 4086
Fock, Eva Charlotta - 2381, 3559, 4492
Fock, Johan Henrik - 1037, 1433
Fock, Kristina Katarina - 1210, 1674, 2380, 2857, 4095, 5721
Fock, Maria Elisabet - 174, 347
Fock, Maria Helena - 2381, 3335, 4491
von Focken, Anna Sofia - 609, 964, 1390, 2593, 3828
Fogel underofficer - 1113, 2084
Folkiern förvaltare - 5138, 5138
Fonselius, Elisabet - 2018
Fonselius, Johan - 7398, 7738, 8465, 8472
Fonselius, Maria - 2149
Fontelius, Gustaf - 3489, 4630, 8859
Fontelius, Margareta - 3794
Fontelius kyrkoherde - 1194, 1547, 2312, 2737, 3972
Fontenius präst - 1926, 3080, 4311
Footangel, Elisabet - 1552, 2742, 3977
Forbus, Henrik - 8362, 8598
Forbus, Johan - 7514, 8269
Forbus, Katarina - 4963
Forbus, Kristina - 8190
Forbus, Maria - 8271, 8657
Forbus, Sofia Helena - 4891, 8917
Forenius, Mikael - 6296
Forgies, Johan - 1324, 2127, 3219, 4407
Forsander, Per - 6104
Forsberg, Helena - 454, 833, 2186
Forsberg, Johan - 1182, 1897, 3058, 4288
Forsberg rådman - 5230
Forselius, Elisabet - 4993
Forselius, Tomas - 2388, 3339, 4497, 5974, 6041
Forsell, Elisabet - 141, 332, 718, 1830, 2997, 4228
Forsell lantmätare - 7293
Forsell sergeant - 519
Forsén, Samuel - 5014, 5053
Forsén sekreterare - 5292, 5433
Forsenius, Kristina - 3608, 4736
Forsenius häradshövding - 2513, 3437, 4581
Forsgren advokat - 2570, 3482, 4623
Forsman, Agneta - 463, 840, 1614, 2802
Forsman, Anna - 516, 3670, 4782
Forsman, Henrik - 4831
Forsman, Johan - 3648, 8577
Forsman, Margareta - 3671, 4012
Forsman, Simon - 1373, 2136, 3225, 4411
Forsman kamrer - 466, 843, 1652, 2837, 4072, 5888
Forsman köpman - 3733, 3740, 4691
Forsman notarie - 1927, 3081, 4312
Forss, Anna Katarina - 7199
Forss, Hedvig - 984, 1770, 2945, 4010
Forss besökare - 5142, 5142
Forss sergeant - 891, 2058
Forsström, Anders - 3793, 4871
Forsström, Elisabet - 1068, 1975
Forsström, Georg - 8962
Forsström, Nils - 5850
Forsström borgmästare - 1946
Forsström byggmästare - 3098, 4328
Forsström rektor - 5388, 7490
Forstadius, Katarina - 2389, 3340, 4498, 5901
Forstadius, Sigfrid - 3340
Forstadius, Sigrid - 2389, 4498, 5901
Forstén, Anna Elisabet - 8960
Forstén, Anna Margareta - 8961
Forstén, Brita Kristina - 8961
Forstén, Erik - 3647
Forstén, Gabriel - 2394, 3345, 4909, 5236, 8950, 8960, 8961, 8990, 9000
Forstén, Gabriel Henrik - 4503
Forstén, Henrik - 4762, 8961, 8961
Forstén, Jakob - 8961
Forstén, Lars - 5238
Forstén, Magnus - 3761, 4850
Forstén, Maria Elisabet - 8961
Forstén, Per - 5531
Forstén fogde - 5337
Forster, Daniel - 4915
Franck, Ingeborg - 2395, 3346, 4504, 6611, 6656, 6708, 6743, 6757, 6779, 7103
Frans Jakobsson soldat - 6496
Fransman - 7404
Franzén, G. - 216
Franzén, Jakob - 4712
Franzén, Katarina - 982, 1885, 3049, 3971
Franzén, Maria - 3499, 4640
Fredman artillerist - 174, 347
Fredrik Axelsson rådman - 2322
Freese, Anna - 480, 855, 2050, 3172, 4377
Freese, Lars - 7471
Freese häradshövding - 5134, 5134
Freijer, Magdalena - 2875
Freijer, Maria Magdalena - 104, 311, 696, 1695, 4112
Freitag, Henrik Johan - 256
Freitag kapten - 640, 1386, 2589
Frestare, Erik - 611
Freude kapten - 3798
Freudenfelt, Anna Margareta - 4914
Freudenfelt major - 2531, 4593
Freudenfelt ryttmästarbarn - 2532, 3451, 4594
Freudenfelt överstelöjtnant - 2459, 3393, 4549
Friberg, Katarina - 5680
Friberg löjtnant - 1015, 1971, 3114, 4342
Fridelinus, Nils - 3780, 4863, 5195
Friederici, Nils - 324, 710, 1696, 2876, 4113
Friederici notarie - 5122, 5122
Friederici sekreterare - 127
Friesensköld, Anna Maria - 5741
Friesensköld fänrik - 47, 278, 662, 1862, 3030, 4271
von Frieser, Anna Justina - 260, 644, 1468, 2668, 3900
von Frieser, Kristina Regina - 260, 644, 1468, 2668, 3002, 3900
von Frieser jungfru - 22
Friis, Ingeborg - 1193, 1592, 2383, 2780, 4018
Friis, Maria - 6595, 6922
Frijell, Adolf - 6886
Frimodig, Hans - 8433
Frimodig, Johan - 8184, 8618
Frimodig, Katarina - 3626
Frimodig, Maria - 7536
Frimodig kassör - 5284
Frimodig notarie - 5284
Frimodig rådman - 5283
Frisch, Anna - 1352
Frisch, Elsa - 418
Frisch, Eskil - 2397
Frisch, Klaus - 165
Frisch, Per - 497, 871, 2054
Frisius, Kristina - 3694, 4800, 7450
Frisius, Kristoffer - 7344
Frisk, Anna - 5772
Frisk, Margareta - 6172
Frisk, Paul - 6865, 6926, 7113
Frisk, Samuel - 8195
Fristadius, Anders - 1635
Fritz, Johan - 2396, 3347, 4505, 5415
von Fritzen, Anna Maria - 538, 905, 1836, 3004, 4234
Frondelius, Gabriel - 2393, 3344, 3587, 4502, 6031
Frondelius magister - 5975
Frosterus, Abraham - 3734, 4832
Frosterus, Erik - 3618, 4740
Frostman, Anna - 6727
Frostman, Jakob - 6829, 7084, 7153
Frostman klockare - 7016, 7029
Frölich, Margareta - 2390, 3341, 4499
Fuchs, Gertrud Elisabet - 619, 972, 1769, 2944, 4079, 5760
Fuchs, Maria Konstantia - 618, 971, 1660, 2844, 4078, 5761
Fuhrstedt, Johan - 5961
Fulda, Gabriel - 3542, 4677
Fulda kaptenlöjtnant - 4929
Funck generalmajor - 2390, 3341, 4499
(von) Furman, Gertrud - 562, 923, 2068, 3653
(von) Furman, Lars - 1556, 2746, 3982, 6805
(von) Furman, Margareta Elisabet - 3624, 4744
Förster, Daniel - 7462
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]