Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Igelström, Kristina - 274, 658, 1469, 2669, 3901
Igelström, M. - 5637
Igelström lantrådsänka - 2669
Ignatius, Anders - 2424, 3369, 4527
Iken, Olof - 4719
Iken kanslist - 142, 333, 719, 1698, 2878, 4115
Ilken adjunkt - 3585
Indraeus, Elisabet - 6657
Ingeborg Andersdotter konstapelänka - 5613
Ingeborg Isaksdotter kapellansänka - 2862, 4100
Ingeborg Jakobsdotter målaränka - 2134, 3223
Ingeborg Jakobsdotter - 1361
Ingeborg Jönsdotter sergeanthustru - 5830
Ingeborg Klasdotter piga - 7371
Ingell Månsson sergeant - 7150
Ingerström, Katarina - 40
Ingman, Anders - 2559, 3475, 4615
Ingvall, Anna Gertrud - 2990
Ingvall, Kristina - 221
Insulanus, Axel - 6098
Insulanus, Maria - 501, 875, 1709, 2889, 4126, 5864, 6017, 6179, 6729
Insulanus, Sofia - 3696, 4801
Insulanus prosthustru - 6778, 6840
Irving, Barbara - 1130, 1676
Isak Alexandersson - 8056
Isak Andersson skallfogde - 5331, 5472, 5500
Isak Bengtsson bonde - 7440, 7542
Isak Bengtsson - 7336
Isak Bertilsson bonde - 8152
Isak Danielsson - 7312
Isak Eriksson rusthållare - 2429, 3376, 4534
Isak Eriksson uppbördsman - 3376, 4534
Isak Henriksson - 8057
Isak Jakobsson bonde - 1341, 2236
Isak Kristersson - 8979
Isak Mikaelsson - 8851
Isak Sigfridsson bonde - 8266
Isben, Elisabet - 2428, 3373, 4532
Isendorff överstehustru - 8971
Istman, Abraham - 1944, 3096, 4326
Ithimaeus, Bartold - 7485
Ivendorff kapten - 1522, 2716, 3948
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]