Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Jabel, Anders - 3602, 4690
Jabel, Benjamin - 3695
Jabel, Elisabet - 4689
Jabel, Märta - 3740, 4691
Jabet, Elisabet - 9060
Jacobi, Katarina - 154, 339, 725, 1503, 2698, 3930
Jacobus präst - 6083
Jahnsonius, Matias - 6101, 7200, 7426, 7482
Jakob Andersson båtsman - 2363
Jakob Andersson tjänstehjon - 8235
Jakob Andersson - 7679, 8825
Jakob Berndtsson borgare - 8560
Jakob Berndtsson - 7630
Jakob Eriksson bonde - 8202, 8355
Jakob Eriksson - 7825, 7863, 8591, 8631
Jakob Eskilsson - 7902
Jakob Gabrielsson - 7715, 8853
Jakob Grelsson - 8832
Jakob Gustafsson - 7775
Jakob H. borgare - 8323
Jakob Hansson skräddare - 3395
Jakob Hansson - 8318, 8368
Jakob Henriksson bonde - 2430
Jakob Henriksson skeppare - 3258
Jakob Henriksson - 7271, 7671
Jakob Jakobsson bonde - 7303
Jakob Jakobsson borgare - 8826
Jakob Jakobsson kyrkoherde - 4453
Jakob Jakobsson skomakare - 8431
Jakob Jakobsson - 8231, 8874
Jakob Johansson bonde - 8343
Jakob Johansson skräddare - 2431
Jakob Johansson soldat - 7031
Jakob Johansson - 7803, 8661
Jakob Jönsson - 8863
Jakob Jöransson timmerman - 6373
Jakob Klasson vaktmästare - 3538, 4673, 5031, 5071
Jakob Knutsson - 8534
Jakob Markusson klockare - 7888
Jakob Mattsson bonde - 8637
Jakob Mattsson inhysesman - 8206
Jakob Mattsson - 7769, 7922, 8119, 8691, 8765
Jakob Mikaelsson - 8049
Jakob Månsson - 7891
Jakob Mårtensson konstapel - 1279, 2218
Jakob Mårtensson - 7623, 7890, 7912
Jakob Persson timmerman - 8523
Jakob Persson - 7585, 8509
Jakob Sigfridsson - 7753
Jakob Simonsson bonde - 7327
Jakob Simonsson - 7818, 8021, 8412
Jakob Tomasson - 8972
Jarva, Hans Jöran - 6088
Jensohen fröken - 5957
Jesenhausen, Beata - 3492, 4631, 5697
Jesenhausen, Elisabet - 3597, 4632
Jesenhausen, Mikael - 7504, 7534, 7827, 8353, 8462, 8473, 8476, 8477, 8589
Jesperin, Susanna - 6512
Jobb(e), Helena - 3454
Jobb(e), Kristina - 2432, 3374, 4533
Jobb(e), Maria - 2432, 3374, 4533, 5738
Jobeen, Maria - 8973
Johan Abrahamsson borgare - 1346
Johan Andersson bonde - 6375, 8201
Johan Andersson gästgivare - 7210
Johan Andersson rusthållare - 2436, 3377, 4535
Johan Andersson skallfogde - 5329, 5471, 5499
Johan Andersson - 7707, 8079
Johan Bartoldsson änkling - 8624
Johan Bartoldsson - 7785
Johan Bertilsson skeppare - 4998
Johan Eliasson - 7596, 8974
Johan Eriksson lavettsmed - 6226
Johan Eriksson präst - 4994
Johan Eriksson - 7278, 7720, 7870, 7967, 8308
Johan Gabrielsson assessor - 4515
Johan Gabrielsson hantlangare - 2480, 5012
Johan Grelsson - 7662, 7989, 8420, 8536
Johan Gustafsson - 8967
Johan Hansson bonde - 8253
Johan Hansson - 7230
Johan Henriksson advokat - 4301
Johan Henriksson borgare - 7433
Johan Henriksson skallfogde - 5090, 5328, 5469, 5497
Johan Henriksson - 7249, 7394, 7434, 7792, 8529, 8531
Johan Jakobsson borgare - 1349
Johan Jakobsson - 7747, 7751, 8565
Johan Johansson bonde - 8440, 8580
Johan Johansson dräng - 8747
Johan Johansson klockare - 7416
Johan Johansson - 7620, 7745, 7777, 8018, 8034
Johan Jönsson arrendator - 3804, 4878
Johan Jönsson - 8729
Johan Jöransson bonde - 7439
Johan Jöransson dräng - 8975
Johan Jöransson - 7879, 8964
Johan Kristian Johansson soldat - 527
Johan Larsson klockare - 2253
Johan Larsson - 8071, 8426
Johan Mattsson gosse - 8840
Johan Mattsson gårdsfogde - 7399
Johan Mattsson klockare - 7246
Johan Mattsson timmerman - 8524
Johan Mattsson - 7586, 7708, 7865, 7955, 8065, 8373, 8466, 8873, 8887, 8976
Johan Mikaelsson bonde - 8108
Johan Mikaelsson - 8594
Johan Mårtensson bonde - 1339, 2234
Johan Mårtensson gosse - 8841
Johan Mårtensson - 6658, 7028, 7684, 8070
Johan Nilsson bonde - 2435
Johan Nilsson forman - 6355
Johan Nilsson änkling - 7616
Johan Nilsson - 6614
Johan Olofsson bonde - 7571
Johan Olofsson borgare - 8566
Johan Olofsson dräng - 8307
Johan Olofsson konstapel - 74, 5626
Johan Olofsson skomakare - 8278
Johan Olofsson - 7748, 8539
Johan Paulsson huskarl - 7235
Johan Paulsson - 8022
Johan Persson gesäll - 7348
Johan Persson - 7307, 8977
Johan Sigfridsson - 7644, 8891
Johan Simonsson borgare - 7869
Johan Simonsson - 7742
Johanna Henriksdotter piga - 8957
Johanna Jakobsdotter ryttarhustru - 1350, 2239, 3266
Johanna Mattsdotter ryttaränka - 6594
John, Anders - 2433, 3375
John, Maria - 2434
Jonas Hansson lots - 1155, 1734, 2913, 4149
Jonas Henriksson advokat - 1913, 3071
(von) Jordan, Anna Elisabet - 2427, 3372, 4530
(von) Jordan, Anna Katarina - 2446, 3383, 4529
(von) Jordan, Anna Magdalena - 1427, 2630, 3865
(von) Jordan, Anna Maria - 5842
(von) Jordan, Elisabet - 2425, 3370, 4528
(von) Jordan, Gertrud Elisabet - 3890
(von) Jordan, Gottfrid - 1023, 1888
(von) Jordan, Magdalena - 1245
(von) Jordan löjtnant - 5659
(von) Jordan major - 1252, 2447, 3384, 4540
(von) Jordan överstelöjtnant - 1081, 1505, 2700, 3932, 5867
Jordlin, Johan - 3576
Jordman fogdetjänare - 5363, 5539
Josef Andersson - 3697, 4802
Josef Johansson - 7362
Josef Jöransson - 7358
Josef Mattsson dräng - 7359
Jubus, Henrik - 134, 525
Jubus gårdsfogde - 893
Juli, Matias - 5837
Juliana Eriksdotter piga - 8760
Juliana Eriksdotter - 1259, 2107, 3201, 4393
Juliana Gabrielsdotter - 8162
Julin, Elisabet - 6191, 6198
Jung, Hans - 8958, 8973
Jung, Henrik - 419, 802
Jung, Ingeborg - 271, 655, 1641, 2826, 4063, 5809
Jung, Ingrid - 37
Jung, Zakarias - 3554, 4692, 5651
Jung skallningsblåsare - 3813
Jurvelius, Elisabet - 8800
Jurvelius, Jakob - 8188, 8648, 8801
Jurvelius, Mikael - 8186
Jurvelius rådman - 5282
Juskie, Dorotea Elisabet - 1095, 1781
Juskiwits kornett - 585, 946, 1883, 3047, 4279
Juslenius, Abraham - 1608, 2796, 4034
Juslenius, Elisabet - 3625, 4745
Juslenius, Gabriel - 3497, 4636, 9029
Juslenius, Henrik - 3625, 4745
Juslenius, Kristina - 1848, 3016, 3625, 4246
Juslenius, Kristina Maria - 4745
Juslenius, Maria - 3625
Juslenius häradshövding - 6274, 6662
Juslenius löjtnantsänka - 8978
Justander, Hedvig - 3565, 4701
Justelin, Johan - 579, 939, 1716, 2896, 4133, 7345
Justenius, Johan - 2426, 3371, 4531
Jäger, Per - 230
Jäger kontrollör - 1614, 2802
Jägerhorn, Ebba - 5942
Jägerhorn, Ebba Helena - 8929
Jägerhorn, Ebba Katarina - 1685, 2866, 4104
Jägerhorn major - 4923
Jägerskiöld, Klas - 7527
Jägerskiöld assessor - 5167
Jäli, Mikael - 8198
Järn, Anna Kristina - 6962, 7081
Jäski, Dorotea Elisabet - 2955, 4187
Jöran Andersson gosse - 7363
Jöran Eriksson kronosmed - 6144
Jöran Eriksson - 2296
Jöran Eskilsson klockare - 6786
Jöran Henriksson borgare - 6850
Jöran Henriksson - 2297
Jöran Jakobsson timmerman - 6345
Jöran Johansson - 6434
Jöran Jöransson borgare - 7338
Jöran Karlsson - 8963
Jöran Mattsson - 8964
Jöran Mikaelsson bonde - 1154, 1982, 3123
Jöran Mikaelsson snickare - 1935, 3088, 4319
Jöran Olofsson länsman - 2421, 3367
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]