Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Ladou (Ladovius), Armgart Kristina - 6313, 7176
Ladou (Ladovius), Kristina - 6320
Ladou (Ladovius) magister - 396, 780, 1760, 3883
Ladou (Ladovius) magistersbarn - 396, 780, 1760, 2936
Ladou (Ladovius) änka - 7163
Lagenius, Kristina - 7347
Lag(er)bom, Elisabet - 309, 694, 1611, 2799, 4037, 5611, 6024, 6081
Lagerflycht lagman - 5159
Lagus, Johan - 4501
Lallerius, Teobald - 1793, 2966, 4198
Laman präst - 6084
Lampel löjtnant - 1211, 1900, 3061, 4291
Lanaeus, Johan - 2004, 3140, 4359
Lang(e), Anders - 6335
Lang(e), Anna - 69, 944, 1365, 2069, 2445, 3182, 4383, 5821, 6016
Lang(e), Anna Maria - 599, 956, 1584, 2772, 4008
Lang(e), Henrik - 618
Lang(e), Josef - 7789
Lang(e), Kristina - 8324
Lang(e), Margareta - 4978
Lang(e), Maria - 414, 798, 2040
Lang(e), Per - 4947, 5256, 7556, 8325, 8464, 8774
Lang(e), Rebecka - 4978
Lang(e) kapten - 69
Lang(e) löjtnant - 9064
Langelius, Henrik - 5409, 6000
Langell, Henrik - 5744, 7532, 7786
(von) Langen, Anna - 460, 838, 1705, 2885, 4122, 5726
(von) Langen, Henrik - 1660, 2844, 4078
(von) Langen, M. - 584
(von) Langen, Magdalena - 5727
(von) Langen, Margareta - 5727
(von) Langen kapten - 971
Langia, Katarina - 1684, 2865, 4103, 5695, 6002
Langia, Maria - 1683, 2864, 4102, 5694
von Lantingshausen adjutant - 580, 1393, 2596, 3831
von Lantingshausen general - 940
Lantzelius, Sofia Juliana - 2451, 3387, 4544
Lantzelius prost - 5728
Larf, Sven - 3628
Lars Andersson bonde - 8329
Lars Andersson - 8875
Lars Hemmingsson krögare - 7350
Lars Henriksson - 7700
Lars Klasson rusthållare - 2461, 3396
Lars Kristersson timmerman - 1108, 1981
Lars Larsson besökare - 5414
Lars Larsson - 7965, 7977, 8703
Lars Mattsson - 8060
Lars Månsson - 7273
Lars Persson bonde - 8309
Lars Persson - 8770, 9016
Lars Simonsson bonde - 2145, 8212
Lars Simonsson - 8644
Laude, Maria - 5949
Lauraeus rektor - 3670, 4782
Laurbecchius, Isak - 1424, 2627
Laurbecchius, Karl - 6091
Laurbecchius, Katarina Elisabet - 1523, 2717
Laurbecchius licentiat - 3862
Lauren, Karl - 1750, 2928, 4163
Lax, Henrik - 1158, 1841, 3009, 4239
Lebell, Johan Kasper - 3604, 4733
Lechlin, David - 6167, 6327, 6672, 6775, 7059, 7167
Lechlin, Henrik - 6064
Lechlin präst - 6080
Lecovius, Kristina - 1567, 2756, 3992
Lecovius kapten - 1567, 2756, 3992
Leerman, Anna - 6129
Lefler, Barbara - 5852
Leijonberg inspektor - 3493, 4633
Leijonmarck president - 5156
Leistenius, Elisabet - 2400, 3350, 4508
Leistenius, Gunilla - 2455, 3390
Leistenius, Kristina - 2400, 3350, 4508, 5605
Leman, Anders - 218
Lemke, Margareta - 388, 772, 1702, 2882, 4119
Lemonius kapellan - 2567
Lenaeus, Bertil - 2289, 3279, 4438
Lend(ius) skrivare - 5875
Lenki, Bertil - 6652
Leonard Larsson - 7590, 8538
Leonard Nilsson skrivare - 3637, 4753
Leporina, Anna - 2014, 3147, 4364, 5710
Lerman advokatänka - 7452
Lesler, Barbara - 5852
Letalensis, Anna - 1340, 2235, 2452
Lethen fänrik - 1001
Letzle, Anna - 3673, 4542, 5856, 5999
Letzle, Bertil - 1359, 1792, 2965, 4197
Letzle, Johan - 2448, 3385, 4541
Letzle, Katarina - 1814, 2982, 4213
Letzle, Katarina Margareta - 2732, 3964
Letzle, Kristina - 1088, 1980, 3120, 4346
Letzle kapten - 93, 301, 686, 1540, 2732, 3964
Leustenius, Kristina - 5605
Levander korpral - 411, 2039, 3167
von Leve, Maria - 2453, 3388, 4526
Levonius, Krister - 6047
Levonius - 6047, 6047
Lexu, Johan - 5045, 5076
Libbert, Remmert - 427, 809, 2043
Licenius, Tomas - 6105
von Liebsdorff, Anna Magdalena - 5841
Lietzen, Anna Maria - 3523, 4664
Lietzen, Helena - 7065
Lietzen, Klara - 3581, 4713, 5068, 5482
Lietzen, Sara - 1610, 2798, 4036, 6027
Lietzen länsman - 5306, 5447
Lietzen räntmästare - 1637, 2822, 4059
Lietzen - 5996
(von) Liewen, Elisabet - 4948
(von) Liewen, Johanna Kristina - 3844
(von) Liewen major - 1126, 1406, 2609, 3844
(von) Liewen överste - 1429, 2632, 3867
Lifman, Maria - 991, 1720, 2899, 4135
Lifman advokat - 1679, 2860, 4098, 5983
Lifman assessor - 5125, 5125
Lifman skrivare - 4561
Lignipaeus, Anna - 1925, 3079, 4310
Lignipaeus, Brita - 1926, 3080, 4311
Lignipaeus, Daniel - 9036
Lignipaeus, Jakob - 6042, 9035, 9038
Lignipaeus, Krister - 5107
Lignipaeus, Kristoffer - 1494, 2689, 3921, 9034
Lignipaeus, Maria - 7437
Lijrla, Johan - 8194
Lilja, Anna - 8981
Lilja, Arvid - 204, 368, 2031, 3160
Lilja, Brita - 2283, 3275
Lilja, Nils - 187
Lilja rustmästare - 753
Lilja sergeant - 2091, 3192, 4388
Liljevan, Johan - 2462, 3397, 4550, 5105, 5736, 6028
Liljevan tullnär - 5429
Lillbäck länsman - 5381, 5557
Lilliebrunn, Anna Margareta - 4904
Lilliebrunn, Florentina - 4973
Lilliebrunn, Maria Elisabet - 4972
Lilliebrunn major - 4937, 8936
Lilliegren lagman - 5114, 5114
Lilliering, Eva Katarina - 3446, 4588
Lilliestierna, Sigrid Charlotta - 625, 976, 1408, 2611, 3846
Lilliestierna sekreterare - 5168
Lillieström, Kristina - 3786, 4867
Lillieström hustru - 8982
Lilling sergeant - 1170
Lilljesköld, Anna Maria - 3550, 4683
Lilljesköld, Erik Gustaf - 3807, 4687
Lilljesköld, Hedvig Eleonora - 3658, 4684
Lilljesköld, Kristina Helena - 3659, 3807, 4685, 4687
Lilljesköld ryttmästarbarn - 3564, 4700
Lilljevalch, Anna Johanna - 50
Lilljevalch adjutant - 50, 1974, 3115, 4343
Limatius, Hans - 8337
Limatius, Johan - 6075
Limatius, Jöran - 8572
Limberg, Anna - 7736, 8814
Linarus, Maria - 5894
Lind, Anna - 340, 726, 1699, 2879, 4116
Lind, Anna Katarina - 568, 929, 2066, 3181
Lind, Barbara - 4983, 5739
Lind, Elsa - 493
Lind, Helena - 486, 861, 2053, 3174, 4379
Lind, Ingeborg - 446, 826, 2047, 3170, 4376
Lind, Magdalena - 508, 880, 1964
Lind, Olof - 619, 972, 1769, 2944, 4079
Lind borgare - 1054
Lind justitieborgmästare - 5213
Lindback fänrik - 4941
Lindberg, Anna - 7736, 8814
Lindberg, Gertrud - 403, 787, 2177
Lindberg, Johan - 1930
Lindberg, Per - 4938
Lindberg, Zakarias - 231, 389, 773, 1543
Lindblad fänrik - 3597, 4632
Lindblom, Lars - 121, 319, 705
Lindbom, Erik - 203
Lindbom, Johan - 7414
Lindbom, Lars - 121, 319, 705
Lindbom fänrik - 2344, 3308, 4470
Lindbom ryttmästarbarn - 1492, 2687, 3919
Lindcrantz, Sofia Katarina - 1750, 2928, 4163
Linde, Anna Margareta - 5730
Linde, Anna Maria - 5731
Linde, Katarina - 2463, 3398, 4551
Lindelius, Eleonora - 564, 925, 1712, 2892, 4129, 5762
Lindelöf, Anna Margareta - 2449, 3386, 4543
Lindelöf, Ingeborg - 1217, 1985, 3124, 4349
Lindelöf, Margareta - 1526, 2720, 3951
Lindman, Anders - 173
Lindman, Gunilla - 173, 1014, 2074, 3184
Lindman, Maria - 1949
Lindqvist, Erik - 3534, 4671
Lindqvist, Matias - 437
Lindqvist fältväbel - 1833, 3000, 4231
Lindroos, Maria - 5894
Lindrot kassör - 438, 818, 1703, 2883, 4120
Lindström, Johan - 3766, 4853
Lindström, Maria - 7202
Lindtman assessor - 268, 652, 1501, 2696, 3928
Lindvall, Gunilla - 567, 928, 2201, 3254
Linman, Henrik - 5629
Linman styckjunkare - 5917
Lintz, Helena - 6749
Liphardt, Katarina - 435, 816, 2045
Lipsdorff, Anna Magdalena - 2447, 3384, 4540
Lipsdorff, Magdalena - 1252
Litander, Per - 5112
Liten, Helena - 2167, 3241, 4421
Lithovius, Isak - 7519
Lithovius, Lars - 7530
Lithovius, Margareta - 3699, 4806, 7758, 8185
Lithovius, Maria - 3767, 4807
Lithovius, Zakarias - 113, 317, 703, 1456, 2657, 3889, 6796
Lithovius kyrkoherde - 5387
Lithovius prost - 4898, 5195, 5387, 6005, 7166
Litsander länsman - 5308, 5449, 5484
Littås, Anna - 4363
Liukos, Jöran - 6553
Livonius, Henrik - 2454, 3389, 4545
Lizelius, Bartolomeus - 7292
Lizelius prästson - 7292
Ljunggren fogde - 124, 5121
Ljunggren slottsfogde - 5121
Ljungman, Margareta - 388, 772, 1702, 2882, 4119
Loberg, Kerstin - 363
Loberg, Kristina - 748, 2028, 3158
Loberg furir - 363
Loberg underofficer - 196
Lockman, Elisabet - 3700, 4808
(von) Lode, Anna Charlotta - 54, 281, 665
(von) Lode, Anna Maria - 33, 268, 652, 1501, 2696, 3928, 5922
(von) Lode lantråd - 997, 1379, 2582, 3818
(von) Lode lantrådsbarn - 3818
(von) Lode lantrådshustru - 7340
(von) Lode överstelöjtnant - 2357, 2548, 3318, 3465, 4613
(von) Lode överstelöjtnantsbarn - 3546
Lodin, Anna - 5638
Loistenius, Gunilla - 2455, 3390
Loman, Henrik - 1200, 2210
Londius, Birgitta Regina - 2937, 4171
Londius, Sven - 399, 783, 1761, 2937, 4171
Longe häradshövding - 5179
Lopheger fänrik - 8933
Lose, Margareta - 1106, 1618, 2806, 4045
Loskiöld, Anna Kristina - 4755
Loskiöld, Brita - 2456, 3391, 4546
Loskiöld, Helena - 1689, 2457, 2869, 4107
Loskiöld, Maria - 3575, 4547, 6050
Lostierna, Jonas - 5183
Lothander, Klara - 5805
Luadon, Matias - 7800
Lude(c)us, Johan - 7341
Ludwig, Agneta Gertrud - 73
Ludwig kapten - 72
Luhr, Anna Margareta - 537, 904, 1710, 2890, 4127
Lund, Alfred - 9065
Lund, Anders - 3627, 4746
Lund, Anna - 1604, 2792, 3661, 4030, 4773
Lund, Johan - 4925
Lund, Margareta - 453, 832, 1243, 1908
Lund, Susanna - 1042, 2206, 3256, 4429
Lund fänrik - 46
Lund köpmansänka - 3743
Lund prost - 1271
Lundanus, Zakarias - 2458, 3392, 4548, 5094
Lundanus kapellan - 5196
Lundberg, Olof - 1537, 3961
Lundberg löjtnant - 2729
Lundius, Helena - 1035, 2078
Luoto, Matias - 7800
Lure, Hans - 6800
Lussmånen, Sigfrid - 6892
Lust, Abraham - 2149
Lustig artillerist - 59
Luther, Malin - 5834
Luvén, Abraham - 5069, 5486
Luvén fogdetjänare - 5310, 5451
Lybecker, Johan - 8453
Lycka, Mikael - 2189
Lycka konstapel - 469
Lydinghielm, Kristina - 1142, 1549, 2739, 3974
Lyra, Tomas - 8031, 8394
Lång, Anna - 6059
Långström kapten - 8319
Länginen, Jakob - 8295
Lärka, Jakob - 1328, 2227, 3261, 4431, 5874, 6212, 6225, 6329, 6390
Löfberg, Mikael - 1636
Löfgran kamrer - 7367
Löfman, Henrik - 8273, 8748
Löfman mönsterskrivardotter - 8748
Löfman skrivare - 3507
Löfving, Magnus - 3795, 4872, 7297
Löfving konstapel - 1074, 1977, 3117
Lönnbom fänrik - 5855
Lönnqvist, Isak - 4778
Lönnqvist, Johan - 4991
Lönnqvist kontrollör - 5410
Lönnstubbe, Henrik - 1357, 1999, 2450
Löscher, Hedvig Sofia - 2459, 3393, 4549
Löscher, Margareta Katarina - 2460, 3394, 4549
Löskisä, Klemet - 6387
(von) Löwe, Birgitta Katarina - 3579, 4525
(von) Löwe, Maria - 5664
(von) Löwe kapten - 9
Lövendahl konstapel - 232, 390, 774, 2036
Lööf, Elisabet - 162
Lööf, Krister - 7622
Löök, Anders - 7361
Löök korpral - 188
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]