Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Quensel, Anders - 1281
Quensel, Magnus - 1568, 2757, 3993
Quensel, Maria - 5624
Quensel, Maria Elisabet - 1568, 2757, 3993
Quensel, Vilhelm Johan - 1509, 2704, 3936
Quensel hovrättsråd - 5158
von Qvanten, Margareta Magdalena - 8316
von Qvanten major - 8943
von Qvanten ryttmästarbarn - 8904
Qvidia, Per - 4970, 5033, 5036, 5073, 5490, 5766
Qvidia vaktmästare - 5314, 5455
Qwikan borgare - 5667
Qvillingstedt, Katarina Elisabet - 423, 806, 1876, 3042, 4274
Qvist, Abraham - 2492, 3422, 4573, 9046
Qvist, Agata (Anna) Dorotea - 3590, 4722
Qvist, Johan - 4857
Qvist, Lars - 111
Qvist, Magdalena - 5951
Qvist kyrkoherde - 702, 1612, 2800, 4038
Qvist rådman - 3771
Qvistberg, Nils - 499, 873, 1535
Qvistberg bokhållare - 3717, 4821
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]