Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Udnie, Kristina - 1747, 2925, 4160
(von) Uggla, Helena - 566, 927
(von) Uggla, Klas - 2285, 3277, 4437
(von) Uggla lagman - 4954, 4954
(von) Uggla ryttmästarbarn - 3551, 4645
Ugglevi, Helena - 5932
Uhlbom, Brita - 4875
Uhlgren, Johan - 3792, 4870
Uhonius, Johan - 1558, 2748, 3984, 5910
Uhrväder trumpetare - 6223
Ulf, Gunilla Katarina - 7998
Ulrich, Agneta - 1270, 1789, 2962, 4194
Ulvik, Margareta - 8655
Ulvik vaktmästare - 5385, 5561
von Ungern-Sternberg, Anna Helena - 255, 639, 1391, 2594, 3829
von Ungern-Sternberg, Jörgen Reinhold - 1, 246, 631, 1380, 2583, 3819
von Ungern-Sternberg, Sofia Margareta - 16, 256, 640, 1386, 2589
Unonius, Katarina - 217, 377, 762, 1648, 2833, 3970
Utha, Anna - 3649, 4764
Utha, Brita - 3675, 4763
Utha, Maria - 3676, 4765
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]