Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Waccenius präst - 5982
Wachtmeister, Charlotta - 10
Wacklenius, Tomas - 6077
Wacklenius artillerist - 350, 735, 2024, 3153
Wacklin artillerist - 177
Vadman, Hans - 5008
Vadsten, Elisabet - 1040
Vadsten, Matias - 1055
Vadstenius, Gabriel - 7608
Wahl, Adam - 2554, 3471, 4650
Wahl, Kristina - 3471
Vahlman, Olof - 8338
Valberg, Annika - 5903
Valberg, Dorotea - 2544, 3461
Valberg, Elisabet - 1178
Valberg, Per - 3789, 4868
Valborg Abrahamsdotter rusthållaränka - 1232, 2103
Valborg Ambrosiusdotter - 6896, 6993
Valborg Andersdotter korpralänka - 195, 362, 747, 2248
Valborg Andersdotter snickaränka - 7144
Valborg Andersdotter soldatänka - 2556
Valborg Andersdotter änka - 6773, 8439
Valborg Andersdotter - 6827, 6876, 6948, 6955
Valborg Bertilsdotter borgaränka - 2266
Valborg Bertilsdotter prästänka - 6509, 6577, 6616
Valborg Bertilsdotter - 6606
Valborg Engelsdotter piga - 7154
Valborg Eriksdotter bondänka - 8199
Valborg Eriksdotter hustru - 9003
Valborg Eriksdotter korpralänka - 6925
Valborg Eriksdotter änka - 8349
Valborg Eriksdotter - 6980, 7011
Valborg Hansdotter - 8430
Valborg Henriksdotter konstapelänka - 5582
Valborg Henriksdotter korpralänka - 7072
Valborg Henriksdotter mönsterskrivaränka - 2289, 3279, 4438
Valborg Henriksdotter piga - 5790
Valborg Henriksdotter skrivaränka - 5875
Valborg Henriksdotter soldathustru - 7132
Valborg Henriksdotter - 6920, 9013, 9027
Valborg Jakobsdotter hustru - 8852
Valborg Jakobsdotter piga - 5895
Valborg Johansdotter hustru - 7903
Valborg Johansdotter änka - 8674
Valborg Jöransdotter hustru - 2295
Valborg Jöransdotter rustmästaränka - 204, 368, 753, 2031, 3160
Valborg Mattsdotter hustru - 2307
Valborg Mattsdotter änka - 7699
Valborg Mattsdotter - 6603, 8005, 8414, 9012, 9026
Valborg Mikaelsdotter klockaränka - 4964
Valborg Mikaelsdotter - 6933, 6981
Valborg Mårtensdotter soldatänka - 6360
Valborg Mårtensdotter änka - 6398, 6617
Valborg Mårtensdotter - 6641, 6691, 6745, 6823, 6984
Valborg Nilsdotter piga - 8182
Valborg Nilsdotter - 6815
Valborg Paulsdotter - 7055, 7141
Valborg Persdotter - 7155, 9015
Valborg Sigfridsdotter bondhustru - 3686
Valborg Sigfridsdotter hustru - 1931
Valborg Sigfridsdotter piga - 7411
Valborg Sigfridsdotter vaktmästarhustru - 3084, 4315
Valborg Simonsdotter - 6868
Valborg Tomasdotter skräddaränka - 6253, 6270
Valborg Tomasdotter - 6323
Walding, Maria - 1460, 2660, 3892
Wall räntmästare - 144
Wallas, Abraham - 3544, 4680
Vallendal, Johan - 6251, 6268
Wallenius, Jeremias - 6050
Wallenius kyrkoherde - 3575, 4547
Wallensteen, Johan - 3779, 4862
Wallensteen inspektor - 1217, 1985, 3124, 4349
Wallenstierna, Kristina - 1212, 1551, 3976
Wallenstierna, Olof - 5578
Wallenstierna assessorsänka - 2741
Wallenstierna häradshövding - 5180
Wallerian, Hans - 1749, 2927, 4162
Wallersteen, Brita - 3063, 4293
Wallersteen, Hans - 1819, 2986, 4217
Wallersteen inspektor - 1217, 1985, 3124, 4349
Vallin, Anna - 4935
Walling, Lars - 5654
Vallius, Beata - 6061
Wallman löjtnant - 7301
Wallwik assessor - 5165
Walstenius, Jakob - 2021, 3151, 4366, 5643
Walstenius, Kristina - 2545, 3462, 4608
Walstenius, Margareta - 1854, 3022, 4252
Walstenius, Sara - 1637, 2822, 4059
Walstenius prästänka - 6049
Wanaeus, Johan - 3062, 4292, 6100
Wanaeus, Josef - 1947
Wandelius, Gabriel - 1804
Wanhem, Kristina - 5735
Wanoch kapten - 1523, 2717
Wansonius, Dorotea - 2549, 3466, 4611
Wardenfelt, Agata (Anna) Dorotea - 1091, 1435, 2637, 3872
Wardenfelt överstelöjtnant - 1003, 1448, 2648, 3881
Ware, Mikael - 5655
Varela, Matias - 2012, 3145, 4363
Varg, Matias - 3144
Varg präst - 2010, 4362
Vargentin, Anna - 1746, 2924, 4159, 5795
Vargentin, Anna Katarina - 9000
Vargentin, Magdalena - 8950
Vargentin notarie - 5431
Wargklou, Margareta - 7177
Wargklou fänrikshustru - 6415, 7162
Wargklou kornettänka - 6234
Varman, Kristina - 428, 810, 2181, 3247, 5833
Warner, Katarina Elisabet - 1056, 1778
Warnhielm fänrik - 48, 279, 1863, 3031, 4261
Waruberg, Margareta - 7299
Vass, Anna - 2154, 3233, 4416
Vass, Erik - 5696
Vass, Höving - 2087
Vass, Ingeborg - 3129, 4352
Vass, Isabella - 1938, 3090, 4321
Vass, Johan - 5175, 5630
Vass, Per - 5401
Vassberg, Maria - 8456
Vassbom magister - 7627, 8544
Vassbäck, Elisabet - 8656
Wasse fältskär - 94
Vassgren, Margareta - 4969
Vast, Elsa - 7570
Wattrang major - 3492, 4631
Waxelberg, Elisabet - 1087, 1566, 2755, 3991, 5745
Waxelberg, Margareta - 1087, 1566, 2755, 3991
Waxelberg inspektorshustru - 5734
Wecksell, Elisabet - 143
Weckström, Johan - 1038, 1587, 2775, 4012
Wedel löjtnant - 4905, 8920
Wedeman, Karl Gustaf - 1631, 2818, 4057
Wedeman, Matias - 4883
Wedenhoff, Klas - 6239
Veder, Anna Maria - 7539
Weickman, Johan - 3680, 4786
Weidemejer, Krister - 6166, 6202
Weidemejer, Ulrik - 6143
Veidenbohm, Anna - 7537
Weidman proviant- och räntmästare - 1129, 1730, 2909, 4145
Veilantz, Salomon - 7260
Weinback skomakare - 602
Veko, Hans - 8294, 8761
Veko, Katarina - 8294, 8761
Veko, Susanna - 8294, 8761
Welichman, Elisabet Dorotea - 8903
Weller(us), Botolf - 102, 310, 695
Weller(us), Margareta - 3641, 4757
Welling(k), Ebba - 4923
Welling(k), Elisabet Kristina - 382, 767, 1402, 2605, 3840
Welling(k), Gustaf Maurits - 1462, 2662, 3893
Welling(k), Maria - 2621, 3856
Wendalius, Jakob - 1609, 2797, 4035, 6038
Wendelius, Johan - 3715, 4820
Wendelius, Katarina - 4984
Vendla Gabrielsdotter hustru - 7549
Wenselius, Johan - 7502
von Wentzlau, Gotthard Vilhelm - 2552, 3469, 4569
Werander, Margareta - 5007
Werander, Olof - 8962
Werander kapellan - 3517, 4657
Werdenhoff, Klas - 6256
Weriin, Boetius - 2553, 3470, 4637
Weriin, Kristina - 6746
Werner, Katarina - 5884
Werner, Staffan - 8217
Wernfeldt skrivare - 143
Vessenius, Märta - 1291, 2422, 3211, 4401
Wessling, Anna Katarina - 1023, 1888
Wessling, Anna Kristina - 1143, 1507, 1580, 2702, 3934
Wessman, Anna Maria - 1249, 1987, 3126
Wessman, Erhard - 4965, 5475
Wessman, Gerhard - 5022, 5060
Wessman, Helena - 1330, 2129
Wessman, Henrik - 4982
Wessman, Ingeborg - 251, 636, 1516
Wessman, Ingrid - 11
Wessman, Katarina - 1020, 1775, 2950, 4182
Wessman, Per - 1111, 1990
Wessman fogde - 5295, 5436
Wessman kapten - 11
Vestborg, Mikael - 8043
Vester, Henrik Abraham - 1326, 2225
Vester, Jakob - 7973
Vester skrivare - 5360, 5537
Westerberg soldat - 426
Westerman, Johan - 8446, 8579
(von) Westman, Erik - 7403, 8326
(von) Westman, Katarina Beata - 3992
(von) Westman rådman - 5287
Westrenius, Johan - 3505, 4648
Westzyntius, Johan - 7513, 7788, 8086
Westzyntius pedagog - 5400, 5572
Wetter tullnär - 5412
Wettersteen, Anna Maria - 1138, 1786, 2959, 4191
Wettervik, Johan - 2546, 3463, 4609, 5016, 5054
Wettervik lantmätare - 5294, 5435
Wettsdorff, Johanna Margareta - 1125, 1951, 3100, 4330
Wexionius, Beata - 1426, 2629, 3864, 5826
Wexionius, Märta - 5775
Wibou, Elisabet - 378, 763, 1649, 2834, 4070, 5785
Wickelgren assessor - 1254, 1675
Wickhard, Katarina - 369, 754, 2032, 3161, 4370
Vid(e)man, Per - 8982
Vid(e)man löjtnant - 678, 1693, 2873, 3898
Wiekul, Simon - 1080
Wiens kontrollör - 5140, 5140
Vieru, Mikael - 3609
(von) Vietinghoff, Magdalena Sofia - 407, 791, 1578, 2767, 4004
(von) Vietinghoff, Sofia Elisabet - 6569
(von) Vietinghoff lantråd - 40, 274, 658, 1469, 2669, 3901, 5637, 6293
Wigelius, Margareta - 1933, 3086, 4317
Wigrell, Abraham - 3708, 4715
von Wihler, Dorotea - 409, 793, 1530, 3519, 4659
Wiik, Anders - 6511, 6568, 6762, 6957
Wiik, Sofia Gertrud - 60
Wikar, Kristina - 8548
Wikar konrektor - 5393, 5565
Vikare, Anna - 8549
Vikare, Margareta - 7701
Wikart, Katarina - 206
Vikman, Jakob - 547, 5533, 7493
Vikman, Katarina - 3610
Vikman, Maria - 7604
Vikman borgare - 156
Vikman borgmästare - 5240, 7566
Vikman korpral - 444, 824
Wilcke, Henrik - 2550, 3467, 4612
Wilcke, Jakob - 1304, 2120, 3213
Wilckon, Simon - 1310, 2121, 3214, 4402
Wildeman, Henrik - 80
Wilkens, Magdalena Elisabet - 1924
Vilkman, Elisabet Dorotea - 2551, 3468
Willand löjtnant - 4893
Willback fältväbel - 6350
Willebrand major - 1431, 2634, 3869
Willig, Katarina - 2555, 3472, 4638
Willkom, Matias - 7367
Willman fältväbel - 201
Wilmesling, Anna Katarina - 7260
Wilstadius, Maria - 7453
Wilstadius, Matias - 4012, 8850
Wilstadius advokat - 1814, 2982, 4213
Wilstadius justitieborgmästare - 1853, 3021, 4251
Wilstadius löjtnant - 3671
Wimmerling, Anna - 4931, 5991
Winblad, Katarina - 1162, 1735
Winckler musikant - 6311, 6593
Windelius, Johan - 9049
Winroot, Henrik - 8313
Winström, Lars - 9043
Winter, Katarina - 1074, 1977, 3117
Winter, Margareta - 9063
Virgin, Frans - 42, 276
Virolainen, Matias - 6515
von Wistman, Katarina Beata - 1567, 2756
Wittfooth, Hans - 9000
Wittfooth, Joakim - 9000
Wittfooth, Karl - 8950, 8966, 8970, 8988, 9000, 9000
Wittfooth, Margareta - 9000
Wittfooth madam - 8953
Wittfooth skrivare - 5174
Witting, Margareta Hedvig - 503, 877, 1764, 2940, 4174
Wittstock, Johan - 6138
Wittzel kvartermästare - 3621, 4742
Vogt kapten - 71
von Volckershamn, Gertrud Elisabet - 295, 679, 4168
von Volckershamn, Margareta Elisabet - 1756, 2933
Wolffgang, Margareta - 1447, 2647
Wolffrat, Johan - 9001
Wolffrat kapten - 2381, 3335, 4491
Wollfelt, Kristina - 4590
Wollfelt, Otto Magnus - 1008, 3447, 4589
Wolling, Lars - 1052, 1665, 2849, 4084
Wolstenius sekreterare - 154, 339, 725, 1503, 2698, 3930
Wolter, Anna - 2158
Worm, Mikael - 5001
Vorms, Krister - 6164
Vorms kollega - 6085
Wrang (Wrång), Jakob - 8725
Wrang (Wrång), Johan - 2547, 3464, 4610, 5099, 9037
Wrang (Wrång) praeceptor - 5208, 5512, 5519, 5527
(von) Wrangel, Agata (Anna) Dorotea - 2357, 2548, 3318, 3465, 4613
(von) Wrangel, Anna Eleonora - 87
(von) Wrangel, Anna Helena - 14
(von) Wrangel, Anna Maria - 15, 253, 638, 1437, 2543, 2639
(von) Wrangel, Elisabet Gertrud - 1429, 2632, 3867
(von) Wrangel, Fabian - 255, 639, 1391, 2594, 3829
(von) Wrangel, Johanna - 2557, 4614
(von) Wrangel, Johanna Margareta - 3473
(von) Wrangel, Klas Johan - 1089, 1415, 2619, 3854
(von) Wrangel, Margareta Elisabet - 29, 264, 648, 1483, 2681, 3913, 5591, 5928, 6128
(von) Wrangel, Matias Adolf - 2558, 3474
(von) Wrangel, Maurits - 98, 401, 785, 1398, 2601, 3836
(von) Wrangel, Vilhelm - 648, 5591
Wrede, Barbara Helena - 3716, 3875
Wrede, Beata - 1098, 1436, 2638, 3875
Wrede, Fabian - 3716, 3875
Wrede, Helena - 1098, 1436, 2638, 3875
Wrede, Margareta - 1098
Wrede, Märta - 1436, 3875
Wrede, Otto Gustaf - 3716, 3875
Wulff, Brita - 1053, 2079
Wulff, Helena - 1152, 1840, 3008, 4238
Wulff, Henrik - 75, 675, 1865, 3033, 4263
Wulff, Margareta - 187, 356, 741
Wulff fänrik - 36
Wyhl, Brita - 449, 828, 2185
Våghals, Per - 7550
Wång, Johan - 1360, 1916, 3073, 4304, 5407
Wång lektor - 6682
Väänänen, Staffan - 8432
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]