Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Ågren, Johan - 544, 2560
Ågren, Katarina - 5865
Åkerfelt, Brita - 2314, 3283, 4440
Åkerfelt, Maria Sabina - 7465, 8029, 8392
Åkerfelt, Sofia - 3615, 4441, 7466
Åkerhielm överstelöjtnantshustru - 3689
Åkerlund, Elisabet - 133, 328, 714, 1644, 2829, 4066, 6615, 7013, 7022, 7173
Åkerman, Anders - 7523
Åkerman, Elisabet - 6592, 6639, 6707, 6728
Åkerman, Helena - 3364, 4520
Åkerman, Katarina - 624
Åkerman häradshövdingshustru - 6668
Åkerman skrivare - 5361, 5538
Ålman, Johan - 6272
Åman ryttmästarbarn - 1461, 2661
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]