Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

 

Förkortningar och förklaringar
 

b:

antal barn

d:

tid för utdelning av understöd

f:

antal flickor

fr:

ort varifrån personen är hemma

gm:

namn på maka eller make

i:

ort där personen vistas vid tiden för understödets utbetalande

kv.

kvartalet

l:

lever

p:

antal pojkar

term.

terminen

[  ]
  

senare gjorda kommentarer är satta inom klammer
  


[ Huvudsidan ]