Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktade tjänstemän 1721

Wälbetrodde Landträntemästare Christoph. Depken Såsom Likmätigt för ledigt Åhrs Flychtings Stat, Effter skrefne Lands Slåts Clericie och Schola Stats betiente ifrån Österbottn nu kommär at andra quartalet af samma åhrs Lön som är.

Källa: Gävleborgs läns landskontor EIb. Härnösands landsarkiv, Sverige.

I nedanstående förteckning upptas flyktade ämbets- och tjänstemän från Österbotten, som år 1721 kommit i åtnjutande av lön.

 

5536 Ahrenkihl, Häradsfogde
fr: Österbotten.
5537 Wester, Häradsskrifware
fr: Österbotten.
5538 Åkerman, Häradsskrifware
fr: Österbotten.
5539 Jordman, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5540 Granberg, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5541 Core, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5542 Tuderus, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5543 Scherp, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5544 Tegman, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5545 Fasanen, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5546 Aurin, Fougde Tienare
fr: Österbotten.
5547 Scheidenburg, Länsman
fr: Österbotten.
5548 Beck, Länsman
fr: Österbotten.
5549 Heitz, Länsman
fr: Österbotten.
5550 Hansten, Länsman
fr: Österbotten.
5551 Norman, Länsman
fr: Österbotten.
5552 Gumse, Länsman
fr: Österbotten.
5553 Höök, Länsman
fr: Österbotten.
5554 Falck, Länsman
fr: Österbotten.
5555 Karling, Länsman
fr: Österbotten.
5556 Bogman, Länsman
fr: Österbotten.
5557 Lillbeck, Länsman
fr: Österbotten.
5558 Stessander, Wachtmästare
fr: Uleåborg. _Uhloborgs Slåt.
5559 Bergström, Wachtmästare
fr: Korsholm. _på Korsholms Slått.
5560 Sundman, Wachtknecht
fr: Österbotten.
5561 Ulvich, Wachtmestare
fr: Kajana. _på Cajana Slått.
5562 Rajaleen, Collega
fr: Uleåborg.
5563 Backman, Praeceptor
fr: Uleåborg.
5564 Kemmer, Rector
fr: Vasa.
5565 Wijkar, Conrector
fr: Vasa.
5566 Alsinius, Collega
fr: Vasa.
5567 Asproth, Praeceptor
fr: Vasa.
5568 Aspgreen, Paedagogus
fr: Österbotten.
5569 Hellenius, Paedagogus
fr: Jakobstad.
5570 Alanus, Paedagogus
fr: Nykarleby.
5571 Roring, Paedagogus
fr: Gamlakarleby.
5572 Westzyntius, Paedagogus
fr: Brahestad.
5573 Nils Bergudd, Commissarie
fr: Österbotten. i: Stockholm. d: 12.4.1722.
5574 And. Aurin, Befallningsman
fr: Österbotten. i: Stockholm. d: 23.10.1721.
5575 Joseph Klowensich, Hospitahlsföreståndare
fr: Kronoby. i: Hudiksvall. d: 6.10.1720.
5576 Lars Biörn, Rådman
fr: Brahestad. i: Stockholm.
5577 Petrus Båga, Colega
fr: Narva. i: Stockholm. d: 25.2.1721.
5578 Ol[of] Wallenstierna, Häradshöfd.
i: Stockholm. d: 15.4.1721.
5579 Claes Detlofson, Häradshöfding
d: 20.9.1721.
 

[ Huvudsidan ]