Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Prästerskapets hjälpaktion 1719

Upsatz på de fattige och flyktige som hoos Presterskapet på denna rikzdag 1719 anhållit om hielp och understöd uti sit trångmål.

Källa: Prästerskapets riksdagsakter år 1719. Riksarkivet, Stockholm.

Eftersom de medel flyktingkommissionen hade att tillgå inte på långt när räckte till för alla flyktingar var det många, som sökte om hjälp även hos andra instanser. Nedan förtecknas de fattiga flyktingar som år 1719 anhöll om någon hjälp av prästerståndet under pågående riksdag.

 

5580 Eric Ericzson Siutterus, Borgare
5581 Henric Panka, rustmästare
5582 Walborg Henriczdotter, Constapels änka
l: nej. gm: Thomas Murain, Constapel.
5583 Catharina Strand, Lieutnants änka
l: nej. gm: Henric Cando, Lieutnant.
5584 Anna Maria Cando, Lieutnantsdotter
_dotter till Catharina Strand.
5585 Maria Adamsdotter, hust
gm: Henric Olufsson.
5586 Catharina Taubonia [Tauvonia?], änka
5587 Elisabet Thomaea, pr. änka
5588 Maria Arwidzdotter, Borgare änka
5589 Brita Matsdotter Biörk, Constapels änka
l: nej. gm: Johan Hofman, Constapel.
5590 Anna P.d., Fändrichs änk
l: nej. gm: Jacob Brus [Brun?], Fändrich.
5591 Margreta Elisabeth Wrangel, Öfwerste dotter
_dotter till öfwerste Wilhelm Wrangel.
5592 Engelhart, Capitens dottrer
_dotter till Capiten Ewert Engelhart, 2 personer.
5593 Elisabeth Schrodera, Probstdotter
5594 Elin Knutsdotter, änka
5595 Maria Pärsdotter, Ryttaränka
5596 Nule [Muhl], Öfwerstelieutnants änkefru
l: nej. gm: Köler, Öfwerstelieutnant.
5597 Christina Tufwa, Kyrkoherde änka
l: nej. gm: Mur, Kyrkioherde.
5598 Ebba Svanström, ryttmästar änk.f.
l: nej. gm: Köler, ryttmästare.
5599 Elisabet Rekardt, Landt Secreterare änka
l: nej. gm: Drysel, Landt Secreterare.
5600 Catharina Bergman, Lotz änka
5601 Daniel Krok, Capit:
5602 Lars Blåfiell, Lieutn.
5603 Sophia Christophersdotter Zebulon, Jungfru
5604 Elisabeth Gotlöben, hustru
5605 Christina Leustenia, hustru
5606 Elsa Bergman, Glasmäst. änka
5607 Brita Sigfredzd., Skräddare änka
l: nej. gm: Bergman, skräddare.
5608 Lars Ström, wagnmakare
_5 personer.
5609 Christina Simonsdotter Parkari, änka
5610 Samuel Nilsson
l: ja.
5611 Elis. Lagerbohm, Probste änka
l: nej. gm: Thavonius, Probst.
5612 Brita Jöransdotter, Klåckaränka
5613 Ingeborg Andersdotter, Constapsänka
5614 Anna Ericsdotter, Artolleriekarlens änka
_2 personer.
5615 Anders Persson Bergman
5616 Johan Näs [Näf?], Borgare
fr: Riga.
5617 Petrus Båga, Collega Scholae
5618 Henric Hassel, Befalningsman
_8 personer.
5619 Joh. Rechard, häradsskrifware
l: ja.
5620 Brita Nilsdotter Trewo, änka
l: nej. gm: Nils Gerhus [?]. _2 personer.
5621 Christina Matsdotter Cannainen, Piga
5622 Anna Persdotter, ryttaränka
5623 An. Humma, häradsskrifware änka
l: nej. gm: Knut Aalrets, häradsskrifware.
5624 Maria Qwensel, kyrkoherde änka
l: nej. gm: Nils Grub, Kyrkoherde.
5625 Mats Larsson, Constap:
l: ja.
5626 Johan Olufsson, Lärconstab.
5627 Margareta And.dr, rustmästare änka
l: nej. gm: Jacob Biörnmark, Rustmästare.
5628 Catharina Örn, Borgaränka
b: okänt antal.
5629 Magdalena Adotter, Constap. änka
b: 6. l: nej. gm: Henric Linman, Constapel.
5630 Johan Wats, HofRätt Wachtmestare
5631 Catharina Dreckhart, hustru
5632 Brita Jacobsdotter Rigal [?], Borgaränka
_5 personer.
5633 Greta Reinholdsdotter, Soldathustru
5634 Elisabeth Johansdotter, hustru
_2 personer.
5635 Maria Eschilsdotter, Soldatänka
_4 personer.
5636 Anna Henricsdotter, Soldatänka
5637 M. Igelström, Landtrådsänka
l: nej. gm: Vittinghof, Landtråd.
5638 Anna Lodin, Fändrichsfru
_3 personer.
5639 Margareta Eimolaea, Pastorska
_3 personer.
5640 Eric Söfring, Tullskrifware
_4 personer.
5641 Cath. Graf, Lieutnants änkefru
l: nej. gm: Didron, Lieutnant. _5 personer.
5642 Elisabeth Henricsdotter, Lotsänka
_5 personer.
5643 Jacob Walstenius, Sr
5644 Rebecka Sandel, Cronfogde änka
l: nej. gm: Collin, Cronfogde.
5645 Anthoni Ammerbusch, rådman
5646 Johan Brunberg, Borgare
_4 personer.
5647 Bertil Thomasson, Borgare
_5 personer.
5648 Anna Simonsdotter Carlander, Borgaränka
5649 Catharina Erichsdotter, Probst. änka
l: nej. gm: Florin, Probst.
5650 A: Marg. Nederland, Majorska
5651 Zachris Jung, SkräddareMästare
5652 Maria Henrichsdotter, Capell. änka
l: nej. gm: Kokman [Koskman], Capellan. _3 personer.
5653 Brita Nilsdotter, hustru
5654 Okänd, Tullskrifwar änka
l: nej. gm: Lars Nilsson Walling, Tullskrifware. _3 personer.
5655 Maria Larsd, Borgare änk.
l: nej. gm: Michel Ware, Borgare.
5656 Christ Nilsdott, Borgare änk.
l: nej. gm: Eric Mennin, Borgare. _2 personer.
5657 Cath Ericsdotter Pijl, Jungfru
5658 Christina Cramer, Cronob befal. änka
_5 personer.
5659 Okänd, Lieutnantsfru
gm: Jordan, Lieutnant. _2 personer.
5660 Margareta Pratana, Probstänka
5661 Anna Poll, Capitenska
5662 Christ Zachrisdotter Palm, änka
5663 Elisabet Jacobsdotter, Flicka, Fisker [fiskardotter?]
5664 Maria von Löwen, Ryttmästerska
5665 L. Biörnström, Tullskrifware
5666 Sara Sippelia, Borgardotter
5667 Marg Mårtensdotter, Borgaränka
l: nej. gm: Qwikan, Borgare.
5668 Cherstin Gök, Smedsgesellänka
_3 personer.
5669 Christina Hestsko, ryttmästerska
_2 personer.
5670 Margareta Helena Hestsko, ryttmästarska
_4 personer.
5671 Barbro Caumsell [Cruusell?], Hauptmans dotter
fr: Kimito.
5672 Gertrud Larsdotter, Lärconstap. änka
_3 personer.
5673 Maria Amminhof, Capitens änka
l: nej. gm: Köhler, Capiten.
5674 Per Staffansson Keukonen, Borgare
5675 Christina Håkansd Berg, regementsskrifw. änka
5676 Henric Norström, Cammarpost
_5 personer.
5677 Brita Helena Silfwerarm, Jungfru
5678 Maria Elisab von Håll, Archliemäst. änka
5679 Dorothea Elisab. Ruuth, Capit. Leutnanska
5680 Catharina Faiberg [Friberg?], Leutnanska
5681 Joh. Heller, regementsskrif änka
5682 Elisabet Sundell, Fältwäbels hustru
gm: Bergqwist, Fältwäbel. _3 personer.
5683 Clas Gustaf Köhler
_tillsammans med Carl Fredrich Köhler.
5684 Anna Magdlena Boij, Capitens fru
gm: Reinhold Sass, Capiten. _3 personer.
5685 Okänd, Öfwerste Lieutnants änka
l: nej. gm: Robert Charpentier, Öfwerste Lieutnant.
5686 Margeta Hålmgren, änka
5687 Sophia Muhle, Ryttmästar änka
l: nej. gm: Brunno, Ryttmästare.
5688 Elisabet Gleding, Capit. Lieutnant fru
gm: Betulander, Capiten Lieutnant. _4 personer.
5689 Maria Erling, Styckjunkar änka
5690 Anna Husgafwel, Leutnanska
b: okänt antal.
5691 Mårthen Stålfoot, Lieutnant
5692 Christina Graf, Leutn. h.
gm: Joh. Trelof, Leutnant. _4 personer.
5693 Ingeborg Biur, Capellans änka
l: nej. gm: Hassel, Capellan.
5694 Maria Langia, Fändriks änka
l: nej. gm: Melin, Fändrik.
5695 Cathar. Langia, Capellans änka
l: nej. gm: Saxenius, Capellan.
5696 Eric [trol. felskrivning] Wass, Cursors änk.
l: nej. gm: Eric Miltopaeus, Cursor.
5697 Beata Jesenhaus, Stadsfogde änka
l: nej. gm: Miltopaeus, Stadsfogde. _5 personer.
5698 Elisabet Rothovia, änka
5699 Elisabeth Stake, Borgmäst. änka
l: nej. gm: Falk, Borgmästare. _3 personer.
5700 Maria Costenia, Rådmans änka
5701 Catharina Knorring, Capt. änka
5702 Maria Packalenia, Regements qwartermästerska
5703 Ingeborg Tuiskow, Fändriksänka
_4 personer.
5704 Helena Burs, Tullnärs änka
5705 Elisabet Burs, Skräddaränka
5706 Margreta Klen, Slotsskrifwaränka
5707 Johan Brygner, Academiefogde
_3 personer.
5708 Lars Staf, fältcommiss.
_4 personer.
5709 Maria Jåbsdotter, Borgaränka
5710 Anna Leporina Jung
fr: Åbo.
5711 Margareta Andersdotter, Kyrkoherdeänka
fr: Finland.
5712 Maria Thawonia
_3 personer.
5713 Cath. Skilling, Borgmästaränka
_3 personer.
5714 Anna Agricola, Kyrkoherdeänka
5715 Petter Stake, Fältskär
_3 personer.
5716 Hedvig Maria von Falkenberg, Ryttmästerska
5717 Christina Berg, Öfwermineurs änka
l: nej. gm: Mejer, Öfwermineur.
5718 Elisabet Springel, Capitenska
_3 personer.
5719 Margareta Svenonia, Biskopsdotter
_tillsammans med systern Sigrid.
5720 Anna Helena Ekengren, Regtz qvartermästerska
_2 personer.
5721 Chr. Cath. Fock, Majorska
5722 Agneta Bötger, prestänka
5723 Margreta Brunman, Lieutnantska
5724 Agneta Törner
5725 Maria Tützen
_2 personer.
5726 Anna von Langen
_3 personer.
5727 Margreta von Langen, Jungfru
_tillsammans med Magdalena von Langen.
5728 Brita Dryander, Probst änka
l: nej. gm: Lantzelius, Probst. _3 personer.
5729 Sophia Juliana Nothhaust, Lieutnantska
_3 personer.
5730 Anna Margareta Linde, Jungf
5731 Anna Maria Linde, Fendrichsänk.
_2 personer.
5732 An. Margareta Mardefeltz, Fru
_tillsammans med Dorothea Christina Mardefeltz.
5733 Cath Rosensabel, fru
5734 Waxelberg, Inspectorska
5735 Christina Wanhem, Fändrikska
5736 Joh. Lilliewan, Scholaemästare
5737 An. Christ. Packalenia, Bruks predikants dotter
_dotter till Joh. Packalenius.
5738 Maria Simonsdotter Jobb, Jungfru
5739 Barbro Lind, Fendrichska
_4 personer.
5740 Elisabet Hierpe, Capitenska
5741 An. Maria Frisensköld, Fendriska
5742 Margreta Falk, Borgaränka
_3 personer.
5743 Cathar. Rosen, Fendrichska
5744 Henric Langel, Collega Scholae
fr: Viborg.
5745 Elisabet Waxelberg, Jungf.
5746 Ulrica Eleonora von Kreuntlein, Jungfr:
5747 Maria Alana, Pastors änka
l: nej. gm: Collin, Pastors.
5748 Anna Collin, Stadsfiskalns änka
_5 personer.
5749 Barbara Schults, Lieutnanska
_2 personer.
5750 Mårten Myrik, Tullnär
5751 Maria Feltberg, Chergeantsänka
5752 An. Maria Ficks, Skepperänka
_4 personer.
5753 Hedvig Tudera, prestänka
b: 7.
5754 Marg Simons dotter, Borgaränk.
5755 Brita Biörnström, Borgaränka
_4 personer.
5756 Brita Josephs dotter Kockow, Borgaränka
_3 personer.
5757 Margreta Nilsdotter, Borgaränka
5758 Catharina Rees, Mad.
5759 Elisabet Kreitlein, Lieutnantska
5760 Gertrud Elisab. Fuchs, Lieutnantska
5761 Maria Constantia Fuchs, Capitenska
5762 Eleonora Lindelia, Lieutnantska
_2 personer.
5763 Anna Biskof, Styckjunkaränka
_2 personer.
5764 Martenske, Fändrikska
5765 von Hunnikhausen, Lieutnant
_3 personer.
5766 Peter Qwidia, Waktmästare
_7 personer.
5767 Maria Ankarschöld, Qvartermästerska
_4 personer.
5768 Hebla Ankarschöld, Fändrikska
_6 personer.
5769 Ekenbom, Regtz qvartermästers barn
b: 2.
5770 Anna Creutz, Ryttmästerska
_3 personer.
5771 Sophia Nigrea, Jung.
5772 Anna Frisk, Borgaränka
5773 Nyman, lieutnantsdöttrar
f: 2.
5774 Elisabet Blomster, änka
l: nej. gm: Petter Omberg.
5775 Märtha Wexinia, Borgardotter
5776 Ruth Swart, Kyrkioherdedotter
5777 Catharina Olufsdotter Brant
5778 Anna Agata Robsou, Captenska
_3 personer.
5779 Anna Juliana Rickter, Öfwerstelieutnanska
5780 Gertrud Billing, Borgardotter
5781 Margreta Jesdotter [?], Constap. änka
5782 Okänd, änka
l: nej. gm: Oluf Mårtensson.
5783 Christina Swart, Kyrkoherdedotter
5784 Elsa Dyr, spårmakar Enka
fr: Åbo. _2 personer.
5785 Elisabeth Wibo, Cornets Enkia
_2 personer.
5786 Margareta Costadia, Borgar Enkia
5787 Helena Fredrichsdotter Helenia, Corporals Enkia
5788 Elisabet Henricsdotter, Chergantänka
5789 Cath. Sigfridsdotter Berg, Borgaränka
5790 Walborg Henricsdotter, Piga
5791 Anna Zachrisdotter, Soldathustru
5792 Elisab. Ericsdotter Hurskeinen, Borgaränka
5793 Elisab. Larsdotter, Piga
5794 Cath. Charlotta Boisman, Fru
5795 Anna Wargentin, Postmästaränka
5796 An. Marg. Möller, Lieutnanska
_3 personer.
5797 Cath. Fredricsdotter Helenia
5798 Elis. Schefer, ÖfwerMinieurs änk.
l: nej. gm: Galle, ÖfwerMinieur.
5799 Helena Brat, Styckjunk.änka
5800 Christ. Ericsdotter, Chergeantshustr
5801 Maria Olufsdotter Bergrå [Borgrå?], Smedsänk.
5802 Maria Matsd., Borgare änka
l: nej. gm: Matts Rose, Borgare. _3 personer.
5803 Maria Stark, Probsts änka
l: nej. gm: Dalman, Probst.
5804 Anna Malm, Arendat. änka
l: nej. gm: Stark, Arendator.
5805 Clara Lothandra, änka
5806 Eric Johansson Caupman, Borgare
_5 personer.
5807 Carin Olufsd., Borgare änka
l: nej. gm: Jacob Solise [Solinen?], Borgare. _6 personer.
5808 Wilhelm Kelting von Linden
_2 personer.
5809 Ingrid Jung, Capitenska
_4 personer.
5810 H. Elisabet Berg, Constap. änka
5811 An. Magd. Ericsdotter, Visiteurs änka
l: nej. gm: Böckelman, Visisteur. _2 personer.
5812 Beata Berentz, Lieutn. änka
_2 personer.
5813 Malin Simonsdotter, Besökaränka
5814 Maria Enqvist, StadsLieutnans änka
l: nej. gm: Salfelt, StadsLieutnant.
5815 Anders Jörensson Patane
5816 Marg. And.dotter Kelkeja, Borgaränka
5817 Margreta Flaccenia, Probste hustru
gm: Stenberg, Probst.
5818 Elisab. Thavonia, Lieutn.
5819 Elisabet Callandra, H.
_2 personer.
5820 Helena Scharf, H.
_2 personer.
5821 Anna Lang, Scholaemästaränka
5822 Margr. Thawonia, Corporalska
_2 personer.
5823 Elsa Maria von Somen, Capitenska
5824 Catharina Hagert, Gårdsfogdsänka
5825 Mårten Tilas, Borgare
_4 personer.
5826 Beata Wexonia, Pastors änka
l: nej. gm: Stenberg, Pastor. _5 personer.
5827 Okänd, Constapelns änka
fr: Åbo. _2 personer.
5828 Sophia Juliana Grass, Jungf.
5829 Christina Arctopolitana, Borgmäst. änka
_2 personer.
5830 Ingrid Jönsdotter, Chergeantsänka
5831 Okänd, Besökaränka
l: nej. gm: Bilman, Besökare. _2 personer.
5832 Cath. Blom, Capitenska
_2 personer.
5833 Christina Warman, hustru
5834 Malin Luther, Borgaränk.
_3 personer.
5835 Anna Torbiörnsd., Hofslagareänka
5836 Johan Clemetsson Cappost [Coppost?], Borgare
_4 personer.
5837 Math. Juli, Borgare
_5 personer.
5838 Christina Tavastierna, häradshöfdings fru
_3 personer.
5839 Maximilian von Tork, ÖfwerstLieutn.
_4 personer.
5840 von Helmer, Capitens dotter
5841 An. Magd. von Libsdorf, Majorska
5842 An. Maria Jordan, Majorska
_3 personer.
5843 Helena Harpman, Lieutnanska
5844 Maria Samsonsdotter, Båtzmans hustru
5845 Maria Christophersd. Sebulon, Tullskrifwaränka
_5 personer.
5846 Marg. Samuelsd., Borgaränka
_2 personer.
5847 Brita Ström, Borgarhustru
_tillsammans med Marg. Jensd. och El. Sigfridsd., Borgarhustrur.
5848 Anna Dorothea Sweidom, ÖfwerstLieut.
5849 Carsten, Auditeur
_6 personer.
5850 Nils Forström, Borgare
_6 personer.
5851 Abrah. Isacson, Tullskrif.
_6 personer.
5852 Barbara Lesler [Lefler?], Mad.
_2 personer.
5853 Engel Elisab. Bergman [Borgman?], Majorska
5854 Elisab. von Roor, Majorska
_6 personer.
5855 Barbro Hel. Broms, Allollerie [!] fendriks änka
l: nej. gm: Lönbom, Artollerie fendrik.
5856 Anna Lesle, Capellans änka
_2 personer.
5857 Corell, Snörmakare
_4 personer.
5858 Martha Juliana von Schmitfelt, Captenska
_3 personer.
5859 Samuel Alanus, Kyrkoherde
_6 personer.
5860 Einbom, Drabant döttrar
f: 2.
5861 Elisab. Larsdotter
fr: Nyskants.
5862 Okänd, Inspectors änka
l: nej. gm: Stålbar [Ståhlbom], Inspector. _Biskopens Petroi dotter.
5863 Anna Cath. Printz, Capitenska
_3 personer.
5864 Maria Insulana, Probstinna
5865 Cath. Ågren, Styckjunskerska [!]
_3 personer.
5866 Henric Belterus, Skomakare
_3 personer.
5867 Maria Elis. Riman, Öfwerstl. änkefru
l: nej. gm: Jordan, Öfwerstelieutnant.
5868 Maria Dorothea Gutsihil [Götsilue?]
_3 personer.
5869 Gertrud Elisabet Hillebrandt, Capitenska
5870 Maria Elisabet Böknärin
5871 Elisab. Alana, Assessorska
5872 Maria Silfwernagel, Smedsänka
_5 personer.
5873 Brita Gåås, Fendriska
5874 Jacob Lärkia, Skoflickare
5875 Walborg Henricsd., StadzsSkrif. änka
l: nej. gm: Lendius [Lend?], Skrifware.
5876 Maria Ericsdotter, Borgaränka
5877 Elsa Alana, Länsmans änka
5878 Catharina Johansd., Lådmakaränka
_4 personer.
5879 Annika Simonsdotter
5880 Ewa Aurelia, Cronlotzänka
_4 personer.
5881 Margreta Pilkar, Borgaränka
5882 Margr. Aalholm, Jungf.
5883 Henric Henricsson, Stadswaktmäst.
_4 personer.
5884 Cath. Werner, Borgaränka
5885 Anna Jöns dotter, Landsgewaldigers änka
_4 personer.
5886 Gertrud Gabrielsdotter, änka
5887 Cath. Ruth, Befalningsmans änka
l: nej. gm: Riman, Befalningsman.
5888 Elis. Ottosdotter, Landscamrerare änka
l: nej. gm: Forsman, Landscammererare. _9 personer.
5889 Barbro Soph von Schak, Capitens änkefru
l: nej. gm: Klingbil, Capiten. _3 personer.
5890 Berent Munster, hofrätz Notarie
_8 personer.
5891 Christina Klick, Jungf.
5892 Anna Joh.d. Bök, Borgaränka
_3 personer.
5893 Joh. Marcusson Tinka, Borgarson
5894 Maria Linaros [Lindros?, Linarus?], Borgar hustru
_2 personer, mor till Joh. Tinka.
5895 Walborg Jacobsdotter, Piga
5896 Doroth. Sigfridsdotter, Borgaränka
5897 Brita Andersdotter, änka
l: nej. gm: Johan Taninen.
5898 Anna Andersdotter, post inspect. änka
l: nej. gm: Hofren, post inspector.
5899 Christina Andersdotter, Borgaränka
_3 personer.
5900 Maria Pärsdotter, Attollerie [!] betients änka
_3 personer.
5901 Sigre [?] Forstadia, Borgaränka
_3 personer, [ändrat från 2 personer, tydligen samtidigt har "Prestdottern Cath. Forstadia, 1" person överstrukits].
5902 Maria Helt, Capit: fru
l: ja. gm: Rosenlöf, Capiten. _2 personer [5885a överstruket "Fru Anna Creutz"].
5903 Annika Walberg, Krigsmans änka
5904 Märtha Holm, änka
_4 personer.
5905 Brita Agricola, Lieutn. fru
gm: Peter Körling, Lieutnant. _3 personer.
5906 Anna Christina Stål
5907 Barbara Margreta von Stein
_3 personer.
5908 Christina Sitman, änka
5909 Elisabet Grynwall
_4 personer.
5910 Johannes Uhonius, Sacellanus
_4 personer.
5911 August Sund, Capiten
_2 personer.
5912 ..., Consistorii Pedel
fr: Åbo. _3 personer.
5913 ..., Kyrkwaktare hustru
l: ja. gm: Måns, Kyrkwaktare. _10 personer.
5914 Okänd, Doctors änka
l: nej. gm: Hielm, Doctor. _4 personer.
5915 Helwijk, Sahl. Biskopens döttrar
f: 2.
5916 Okänd, Capellans enkia
l: nej. gm: Argillander, Capellan. _2 personer.
5917 Okänd, Styckjunkare enkia
l: nej. gm: Linman, Styckjunkare. _2 personer.
5918 Matths Staffanson, Bonde
_3 personer.
5919 Okänd, enkia
l: nej. gm: Miltopaeus. _och dess familie 5 personer.
5920 Anna Sophia Brass, Hospitals predikants enkia
5921 Anna Sophia Schmidt
5922 Anna Maria von Lode
5923 Maria Nigrellia, Mantals commissarie enkia
l: nej. gm: Hinricius, Mantalscommissarie. _5 personer.
5924 Christina Marcusdotter Ström, Enckia
5925 Anna Essevia, Vice Pastors enkia
l: nej. gm: Hammar, Vice Pastor. _3 personer.
5926 Margaretha Essevia, Pastorsdotter
5927 Cath. Enberg, Provincial Inspect: enkia
l: nej. gm: Schmidt, Provincial Inspector.
5928 Margaretha Elis. Wrangel, Jungfru
5929 Christ. Elis. von Rosenmüller, Cap. enkiefru
l: nej. gm: Finchenberg, Capiten.
5930 Maria Eleonora Rosenmöller, Assessors dotter
5931 Christ. Marg. von Roor, Ryttmest. dotter
5932 Helena Ugglevi, Majors dotter
5933 Anna Margreta Facht, Leut: dotter
5934 Anna Gyllenstake, Ryttmest. fru
l: ja. gm: Klick, Ryttmestare.
5935 Hans Kiörning, Cap.
b: 3. l: ja.
5936 Catharina Ekelöf, Jungfru
5937 Ebba Maria Beck, Jungfru
5938 Maria Reuter, Enkia
5939 Marg. Elis. von Roor, Assessors enkia
l: nej. gm: Rosenmöller, Assessor. _3 personer, [hela anteckningen överstruken].
5940 Beata von Torck, Jungf.
_[hela anteckningen överstruken].
5941 von Königstedt, Fru
_2 personer.
5942 Ebba Jägarhorn, Fru
_3 personer.
5943 Helena Dorothea von Königstedt, Jungf.
_[hela anteckningen överstruken].
5944 Justus von Turck, ÖfwerstLeut. son
5945 von Tiesenhausen, Fru
_2 personer.
5946 Margareta Charlotta von Tiesenhausen, Fru
_2 personer.
5947 Anna Roselia, Furier enkia
5948 Margreta Johansdotter, Borgarehustru
_tillsammans med Cath. Andersdotter, förare encka, [hela anteckningen överstruken].
5949 Maria Laude, Prest enkia
l: nej. gm: Casman, Prest. _[hela anteckningen överstruken].
5950 Elisabet Matthsdotter, hust.
5951 Magdalena Qwist, Mester Smedens enckia
_2 personer.
5952 Sophia Beck, Chergiants hustru
5953 Christina Erichsdotter, Feltwebelshust.
_2 personer.
5954 Cath. Dorothea Reuter, Pastors enkia
l: nej. gm: Osterman, Pastor. _3 personer.
5955 Catharina Blumin, Constabels fru
5956 Anna Andersdotter, Borgarenckia
5957 Jensohen, Mademoiselle
5958 Andreas Gylling, Vice Pastor
_5 personer.
5959 Susanna Alftana, Madame
_4 personer.
5960 Anna Erichsdotter
5961 Johan Fuhrstedt, ÖfwersteLieutnant
_2 personer.
5962 Anna Bertilsdotter, änka
5963 Anna Cajana, Pastorska
_2 personer.
5964 Brita Nilsdotter
5965 Elisabet Gyllenbögel, Probste Enkia
l: nej. gm: Florinus, Probst. _[anteckningen överstruken].
5966 Susanna Schilling, Pastoris Enckia
fr: Achas. _4 personer, [anteckningen överstruken].
5967 Grels Gottleben, Past.
_gamle, 6 personer, [anteckningen överstruken].
5968 Humle, Pastorska
fr: Letala. _[anteckningen överstruken].
5969 Beata Tafwast, Borgmestarinna
_[anteckningen överstruken].
5970 Maria Alana, Pastorska
fr: Nykyrka. _[anteckningen överstruken].
5971 Okänd, Prost enkia
l: nej. gm: Holmius, Prost. _[anteckningen överstruken].
5972 Sophia Nigrea, Jungfr.
_[anteckningen överstruken].
5973 Okänd, Enkia
l: nej. gm: Claes Holstius.
5974 Thomas Forselius, Hr.
5975 Frondelius, Mag.
_10 personer.
5976 Ranhielm, Majorska
5977 Okänd, Professors Enkia
l: nej. gm: Pilman, Professor.
5978 Faber
_Tysk [anteckningen överstruken].
5979 Okänd, Enkia
l: nej. gm: Haks.
5980 Christ. Sevonius, h.
_[anteckningen överstruken].
5981 Joh: Montin, h.
5982 Waccenius, Pastor
5983 Okänd, Advocat enkia
l: nej. gm: Lifman, Advocat.
5984 Gabr. Theudschovius, h.
_[anteckningen överstruken].
5985 Gabr. Gammal, h.
5986 Erl. Törn, Mag.
5987 Okänd, Kyrckoherd. Enckia
fr: Kumlinge.
5988 Helena Knorring, ÖfwerstLeutnanska
_gaml.
5989 Enschöld, Öfwerstinna
5990 Okänd, Ryttmest. Enckefru
l: nej. gm: Taube, Ryttmestare.
5991 Anna Wimmerling, Fru
i: Upsala.
5992 Grels Pönkä
_blind.
5993 Simon Rosenbaum, Conversus Judaeus
5994 Christopher Apt
5995 Okänd, Klåckargossen
5996 Okänd, Enckia
gm: Lietzen.
 

[ Huvudsidan ]