Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Präster och familjemedlemmar 1720

Förteckning på dhe flychtige utaf Prester Ståndet hwilke til någon undsätnings erhållande sig anmält.

Källa: Prästerskapets riksdagsakter år 1720. Riksarkivet, Stockholm.

Eftersom de medel flyktingkommissionen hade att tillgå inte räckte till alla flyktingar, vände sig många till andra instanser med en bön om hjälp. Nedan förtecknas de flyktingar, som år 1720 anhöll om hjälp av prästerståndet under sittande riksdag.

 

5997 Maria Alana, Pastors Enkia
fr: Uskela. l: nej. gm: Jacob Collinus, Pastor.
5998 Helvig, Biskopsdotter
_tillsammans med sin syster.
5999 Anna Lesle, Comminister Enkia
fr: Pyhäjoki. l: nej. gm: Henrik Hourenius, Comminister. _2 personer.
6000 Henric Langelius, Collega Supr.
fr: Viborg. _3 personer.
6001 Elisabet Rechard, Comminister Enkia
fr: Närpes. l: nej. gm: Simon Carlander, Comminister. _6 personer.
6002 Catharina Langia, Comminister Enkia
fr: Bjärnå. l: nej. gm: Joh. Saxenius, Comminister.
6003 Margareta Pratana, Pastors Enkia
fr: Kimito. l: nej. gm: And. Prys, Pastor.
6004 Anna Sophia Bras, Hospitals Predikants Enkia
fr: Helsingfors.
6005 Hedwig Tudera, Prest Enkia
l: nej. gm: Prost. _och ... Lithovius, eländig, 7 personer.
6006 Anna Theslef, Pastors Enkia
fr: Vånå. _Sal Prof. Miltopaei och Sal. Past. i Wono El. Bergs Enkia, elendig.
6007 Maria Henriksdotter, Comminister Enkia
fr: Borgå. l: nej. gm: Henric Koskman, Comminister. _3 personer.
6008 Catharina Tauvonia, Domprost Enkia
fr: Viborg. _eländig.
6009 Joh. Ståhlbom, Kyrkioherde
fr: Föglö. _7 personer.
6010 And. Hedeen, Comminister
fr: Saltvik. _6 personer.
6011 Catharina Erichsdotter, Prost Enkia
l: nej. gm: Henric Florinus, Prost, magister.
6012 Petrus Båga, ConRector
fr: Narva. _elendig.
6013 Maria Stark, Pastors Enkia
fr: Veckelax. l: nej. gm: Er. Dahlman, Pastor, magister. _elendig.
6014 Margareta Thorwest, Lectors Enkia
6015 Catharina Soph, Kyrkioherde Enkia
6016 Anna Lang, Preste Enkia
6017 Maria Insulana, Probstinna
_elendig.
6018 Anna Orea, Comminister Enkia
fr: Korpo. l: nej. gm: Henric Asp, Comminister. _elendig.
6019 Margareta Aeimelaea, Regements Pastors maka
l: ja. gm: Johan Cajanus, Regementspastor. _mannen Fången, elendig.
6020 Maria Kempe, Comminister Enkia
fr: Veckelax. _elendig.
6021 Christina Swart, Pastors dotter
fr: Deglina. _Sal. Past. And. Swartz dotter, fattig.
6022 Jacob Favorinus, Comminister
fr: Korpo. _elendig, 3 personer.
6023 Joh. Salmenius, Rector
_2ne plåtar, 4 personer.
6024 Elisabeth Lagbom, Proste Enkia
l: nej. gm: Abraham Thauvonius, Prost. _2 personer.
6025 Gustavus Hamnodius, Capellan
fr: Eckerö. _6 personer.
6026 Margareta Flachsenia, Prostinna
fr: Halikko. _4 personer.
6027 Sara Litzen, Professors Enkia
fr: Åbo. l: nej. gm: Simon Tolpo, Professor. _4 personer.
6028 Joh. Liliewan, Scholae-mestare
fr: Åland. _7 personer, elendig.
6029 Okänd, Pastors Enkia
fr: Kumlinge. l: nej. gm: Carolus Törn, Pastor. _5 personer.
6030 Samuel Alanus, Kyrkioherde
6031 Gabriel Frondelius, Kyrkioherde
fr: Lemland. _8 personer, elendig.
6032 Margareta Andersdotter, Pastors Enkia
fr: Uskela. l: nej. gm: Abraham Agricola, Pastor.
6033 Andreas Agricola, Student
_3 personer.
6034 Anna Bernhardina, Prostinna
fr: Pfaltz. _2 personer.
6035 Gregori Gottleben, Pastor
fr: Eura. _blind, eländig, 9 personer.
6036 Elisabeth Grubb, Pastors dotter
fr: Åland. _Sal. Past. Nils Grubbs dotter.
6037 Märta Svensdotter Pors, Rectors Enkia
fr: Vasa. l: nej. gm: Carolus Ringius, Rector.
6038 Jacob Wendalius, Comminister
fr: Ingå. _elendig.
6039 J. Arwelius, Kyrkioherde
fr: Estland. _2ne plåtar.
6040 Sigrid Hasselgren, Regements Pastors Enkia
l: nej. gm: Fridrich Holstius, Regementspastor. _4 personer.
6041 Thomas Forselius, Capellan
fr: Virmo.
6042 Christina Humble, Pastors Enkia
l: nej. gm: Jacob Lignipaeus, Pastor.
6043 Johannes Asproth, Collega
fr: Vasa. _tillsammans med Christiern Alcenius.
6044 Ingeborg Biur, Capellans Enkia
fr: Karelen. l: nej. gm: Eric Hassel, Capellan.
6045 Gustaf Hindsberg, Kyrkioherde
fr: Nyland. _d 14 Octob. 1720.
6046 Christina Ringia, Prost Enkia
fr: Närpes. l: nej. gm: Elias Holmius, Prost.
6047 Levonius
b: 6. _Sal H. Christiern Levonii barn.
6048 Okänd, Enkia
b: 4. l: nej. gm: David Petrejus.
6049 Valstenia, Pastors Enkia
l: nej. gm: And. Bange, Past.
6050 Maja Loskiöld, Pastors Enkia
l: nej. gm: Jeremias Wallenius, Pastor.
 

[ Huvudsidan ]