Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Viborgs stift I

Specifikation på Lijff- och Ingermanländska flychtingar af Stånds Personer här i Wiborgs Stifft befintlige.

Källa: A. R. Cederberg, Kaksi luetteloa Suuren Pohjan sodan aikaisista pakolaisista. -Genos 18(1947), s. 1-6.

I nedanstående förteckningar upptas dels flyktingar från Liv- och Ingermanland, som sökt sig en tillflyktsort i Viborgs stift, dels präster, som på grund av kriget förlorat sina församlingar och väntade på en ny tjänst.

 

6051 Okänd, Ryttmester Enkie Fru
l: nej. gm: Apoloph, Ryttmester.
6052 Okänd, Capit. fru
l: ja. gm: Brackel, Capitein. _med sin siukliga Moder.
6053 Margareta de Klocken, Capit. Enckia
fr: Ingermanland. b: okänt antal. l: nej. gm: Spanco, Capitein.
6054 Okänd, Regements Qwartermästar Enckia
fr: Toksova. l: nej. gm: Petter Dubbe, Regements Qwartermästare.
6055 Dorothea Sprint, Qwartermästare Enckia
l: nej. gm: Biörnram, Qwartermästare.
6056 Okänd, Arrendators Enckia
fr: Peljerfwi. l: nej. gm: Stolpe, Arrendator.
6057 Okänd, Fendrichs Fru
gm: Höök, Fendrich. _Mannen fången.
6058 Elisabeth Meimer, Befallningsmans Enckia
fr: Koporje. b: okänt antal. l: nej. gm: Cremer, Befallningsman.
6059 Anna Lång, Chergiants Enckia
fr: Nyen. b: 2.
6060 Euphemia Thomasdotter, Jungfru
6061 Beata Wallia
fr: Sordavala.
6062 And. Kexlerus, Pastor
fr: Heva.
6063 Adam Falk, Pastor
fr: Duderhof.
6064 Henricus Lechlin, Pastor
fr: Toksova.
6065 Gabriel Ritz, Pastor
fr: Keltos.
6066 Georg Dannenberg, Pastor
fr: Ingris.
6067 Simon Agander, Pastor
fr: Deglina.
6068 Gabriel Castelius, Pastor
fr: Koprina.
6069 Matthias Avenarius, Sacellan
fr: Lempala, Kuivas.
6070 Erich Barchüüs, Sacellan
fr: Nyen.
6071 Erich Naeringius, Sacellan
fr: Skvorits.
6072 Samuel Kiliander, Sacellan
fr: Loppis.
6073 Petrus Mondelius, Sacellan
fr: Tyris.
6074 Johan Nygreen, Sacellan
fr: Valkeasaari.
6075 Johan Limatius, Sacellan
6076 Johan Altopaeus, Collega
fr: Nyen.
6077 Thomas Wachilenius, Sacell.
fr: Narvska gebitet.
6078 Okänd, Präst Enckia
fr: Narva. l: nej. gm: Johan Nappenius, Präst.
6079 Schroderus, Probstdöttrar
fr: Moloskowits. f: 3.
6080 Okänd, Pastors Enkia
fr: Kosemkin. l: nej. gm: Lechlin, Pastor.
6081 Elisabeth Lagbohm, Past. E:a
fr: Rautus. l: nej. gm: Thoranius, Pastor.
6082 Okänd, Pastors E:a
fr: Liissilä. l: nej. gm: Massalin, Pastor.
6083 Okänd, Past. E:a
fr: Tyris. l: nej. gm: Jacobus, Pastor.
6084 Okänd, Sacell. E:a
fr: Duderhof. l: nej. gm: Laman, Sacellan.
6085 Wurms, Collega Mag
fr: Nyen. _publicus informator för Tyska Barnen i Nyen.
6086 Joh. Kajander, Sacell.
fr: Kivinebb.
6087 Henricus Paulius, Präst
fr: Måhla.
6088 Hedvig
fr: Nyen. gm: Hans Jöran Jarfva.
 

[ Huvudsidan ]