Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Åbo stift 1708-10

Flyktingar i Åbo stift 1708-1710.

Källa: Åbo konsistorii skrivelser, 12.5.1711. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas flyktingar som öster och söderifrån sökt sig till Åbo stift undan den framträngande fienden. Uppenbarligen har det skett något misstag då man tidigare rapporterat till Stockholm om understöden, eftersom de föregående förteckningarna till en del upprepas.

 

6254 Anna Bergman, Enckia
fr: Nyen. d: 16.12.1708.
6255 Merta Ståhlfoot, Enckia
d: 17.12.1708.
6256 Claes Werdenhoff, Capitain
d: 17.12.1708.
6257 Brijta Hansdotter, Ryttare Enckia
fr: Dorpat. d: 18.12.1708.
6258 Petrus Boga, Collega
d: 21.12.1708.
6259 Christina Swart
d: 22.12.1708.
6260 Gertrud Simonsdotter, Enckia
fr: Livland. d: 23.12.1708. _fattig.
6261 Ewa Erichsdotter
d: 24.12.1708. _En eländig qwinna.
6262 Anna Pehrsdotter
fr: Borgå. d: 30.1.1709.
6263 Gertrud Simonsdotter, Skreddare Enckia
d: 5.2.1709.
6264 Matts Persson, Artollerie Smed
b: okänt antal. l: ja. d: 9.1.1709.
6265 Anna Bergman, Enckia
d: 26.2.1709.
6266 Anna Catharina Henrichsdotter, Constapels Enckia
fr: Narva. d: 26.2.1709.
6267 Dorothea Berg, Jungfru
fr: Narva. d: 27.2.1709.
6268 Johan Wallendahl, Borgare
fr: Borgå. d: 6.3.1709.
6269 Stina Reinport, Sadellmakare Enckia
fr: Dorpat. d: 9.3.1709. _först fördrefwen if. Dorpt och sedan if. Borgo.
6270 Walborg Thomasdotter, Skräddare Enckia
fr: Borgå. d: 10.3.1709.
6271 Mertha Stohlfoot, Lieutnant Enkia
fr: Dorpat. l: nej. gm: Drelau, Lieutnant. d: 13.3.1709.
6272 Johan Jacobsson Åhlman, Lieutnant
fr: Borgå. d: 16.3.1709. _gl.
6273 Anna Jacobsdotter Haltopoea
d: 20.3.1709.
6274 Christina Ranchen, Häradshöfdings Enkia
l: nej. gm: Juslenius, Häradshöfding. d: 20.3.1709.
6275 Elisabetha Rohr, Majorska
gm: Köler, Major. d: 21.3.1709.
6276 Brita Höök, Enckia
l: nej. gm: Carl Brenner, Hr. d: 21.3.1709.
6277 Simon Grelsson, Tunbindare
d: 22.3.1709.
6278 Carin Ehrichsdotter, Corporals Enckia
fr: Borgå. d: 26.3.1709.
6279 Erich Mårtensson
fr: Björkö. d: 31.3.1709.
6280 Margareta Michelsdotter Biörck, AdelsRyttare Enk.
l: nej. gm: Thomas Jacobsson, AdelsRyttare. d: 3.4.1709.
6281 Beata Thomasdotter, Ryttare Enckia
fr: Dorpat. d: 13.4.1709.
6282 Anna Jacobsdotter Haltopoea
d: 13.4.1709.
6283 Maria Johansdotter
fr: Narva. d: 13.4.1709.
6284 Gertrud Simonsdotter, Skräddare Enckia
fr: Dorpat. d: 14.4.1709.
6285 Andreas Bange, Conrector
fr: Narva. d: 15.4.1709.
6286 Christina Hultz, Räntmästerska
fr: Narva. d: 22.3.1709.
6287 Johan Faber
d: 15.4.1709.
6288 Catharina Knorring
d: 15.4.1709.
6289 Petrus Boga
d: 15.4.1709.
6290 Eva Catharina Erichsdotter, Ryttare Enckia
b: okänt antal. d: 15.4.1709.
6291 Gertrud Merten, Probstinna
d: 17.4.1709.
6292 Christina Ogelvie, Lieutnantska
d: 17.4.1709.
6293 Margareta Yxküll, Jungfru
fr: Dorpat. d: 17.4.1709. _tient hoos Hr Landtråd Fittinghoff.
6294 Petter Pettersson
fr: Taipale. d: 17.4.1709. _en krymplinge.
6295 Maria Larsdotter
fr: Narva. d: 17.4.1709.
6296 Maria Baas, Adjunkt Enckia
fr: Siikaniemi. b: 4. l: nej. gm: Michael Forenius, Adjunkt. d: 17.4.1709. _Caplans if. Duderhoff och sedan i Siikaniemi Adjuncti Enckia.
6297 Sophia Barbro Erichsdotter Starck
fr: Livland. b: okänt antal. d: 24.4.1709. _med dess Barn, dotter och dotterbarn.
6298 Anna Pehrsdotter
d: 25.4.1709.
6299 Hebla Michels el Nilsdr, BondeEnckia
fr: Duderhoff. d: 26.4.1709.
6300 Anna Johansdotter
fr: Ingermanland. b: 2. d: 27.4.1709.
6301 Liskin Larsdotter [Carlsdr] Falck
d: 27.4.1709.
6302 Elias Rhezelius, Student
fr: Narva. d: 28.4.1709.
6303 Maria Andersdotter, Enckia
fr: Riga. d: 5.5.1709.
6304 Mårten Eskilsson, Dragon
fr: Narva. d: 7.5.1709. _förlammad, af Wellincks Regemente.
6305 Helena Nielsdotter, Enckia
fr: Ingermanland. d: 9.5.1709. _fattig, till Resepenningar åt Rewall.
6306 Maria Larsdotter, Piga
fr: Narva. d: 9.5.1709. _resepenningar.
6307 Anna Catharina Henrichsdotter, Constapels Enckia
fr: Narva. d: 10.5.1709.
6308 Augnis Markusdotter, Bondhustru
fr: Narva. d: 12.5.1709.
6309 Carin Erichsdotter
fr: Viborg. d: 12.5.1709.
6310 Simon Grelsson, Klåckringare
fr: Nyen. d: 13.5.1709.
6311 Okänd, Musicant Enckia
l: nej. gm: Winckler, Musicant. d: 15.5.1709. _med dess 3 Slächtingar tillsamman.
6312 Margareta Michelsdotter
fr: Ingermanland. d: 18.5.1709.
6313 Armgart Christina Lada, Majors dotter
fr: Nyen. d: 18.5.1709. _Major Zettergreen Stiufdotter.
6314 Jöns Hammar
d: 18.5.1709.
6315 Anna Borckman
d: 20.5.1709.
6316 Sigrid Hana
gm: Pommerenning. d: 22.5.1709.
6317 Catharina Jöransdotter Rapp, Officers Enkia
d: 29.5.1709.
6318 Petter Pettersson
fr: Taipale. d: 4.6.1709. _krympling.
6319 Stina Swartz, Jungfru
d: 4.6.1709.
6320 Stina Lada
d: 4.6.1709.
6321 Michell Mattsson
fr: Säkäby. f: 1. l: ja. d: 10.6.1709. _if. Ingermanland och Sochnen Säkäby.
6322 Margaretha Yxkull
d: 10.6.1709.
6323 Walborg Thomasdotter
fr: Borgå. b: 2. d: 14.6.1709.
6324 Gertrud Davidsdotter, Ryttare hustru
fr: Nyen. b: okänt antal. d: 15.6.1709. _tillsammans med ryttarhustrun Anna Påhlsdotter och hennes barn.
6325 Margareta Tromell, Enckia
d: 16.6.1709.
6326 Gertrud Simonsdotter
d: 16.6.1709.
6327 David Lechlin, Hr
d: 17.6.1709.
6328 Maria Härmainen, Lavetsmeds hustro
gm: Sölfwernagel, Lavetsmed. d: 17.6.1709.
6329 Elisabetha Styfwer, Skomakare hustro
gm: Jacob Lerck, Skomakare. d: 21.6.1709.
6330 Barbara Sundrot, Lieutnants dotter
d: 21.6.1709.
6331 Elisabeta Graan, Arendators hustro
b: 4. gm: Christiern Stiernitz, Arendator. d: 23.6.1709.
6332 Margareta Carlsdotter, Guldsmeds Enckia
fr: Nyen. l: nej. gm: Strengman, Guldsmed. d: 25.6.1709.
6333 Maria Andersdotter, Enckia
d: 8.7.1709.
6334 Margareta Sigfridsdotter, Enckia
fr: Vaivara. d: 11.7.1709. _if. Waiwarala wid Narwen tillsammans med Gertrud Sigfridsdotter och Margareta Conradsdotter, Enckior.
6335 Anna Elisabet Zweibach, Ryttare Enckia
fr: Nyen. b: 2. l: nej. gm: Anders Lang, Ryttare. d: 12.7.1709.
6336 Mårten Eskillsson, Dragon
fr: Narva. b: okänt antal. l: ja. d: 14.7.1709. _afskedad.
6337 Anna Brotera, Jungfru
d: 29.6.1709.
6338 Jöran Jacobssson Härmä, Timberman
fr: Nyen. d: 19.6.1709.
6339 Maria Sigfredsdotter, Ryttare Enckia
d: 21.7.1709. _En Ryttare Enckia af Tiesenhaus Regemente.
6340 Anna Catharina Henrichsdotter, Constapels Enckia
d: 6.8.1709.
6341 Mårten Eskilsson, Dragon
d: 4.8.1709.
6342 Michell Andersson
fr: Nykyrka. d: 21.8.1709. _if. Wijborgz Lähn och Nykyrckio Sochn borttagen.
6343 Johan Sölfwernagell, Smed
d: 21.8.1709.
6344 Maria Kneck, Soldat hustro
fr: Riga. b: 1. d: 27.8.1709. _barnet spädt.
6345 Jöran Jacobsson, Timberman
fr: Nyen. d: 4.9.1709.
6346 Johan Faber
d: 5.9.1709.
6347 Sigrid Haana
gm: Pommerengen. d: 1.9.1709.
6348 Niklas Påhlsson
fr: Narva. b: 3. l: ja. d: 8.9.1709.
6349 Gertrud Simonsdotter
fr: Livland. d: 8.9.1709.
6350 Anna Kleen, Fältwäbels Enckia
b: 1. l: nej. gm: Willback, Fältwäbel. d: 9.9.1709. _heel blind.
6351 Sophia Elisabet Ogelvie
d: 9.9.1709.
6352 Helena Johansdotter, Ryttare Enckia
fr: Dorpat. d: 5.10.1709.
6353 Anna Bertilsdotter, Bondhustro
fr: Jama. b: okänt antal. d: 14.10.1709. _if. Jami Sochn wid Narwen med dess barn.
6354 Kirstin Pers, Soldate hustro
fr: Viborg. b: 1. d: 14.10.1709. _if. Swerige kommande if. Wijborg.
6355 Margareta Bengtsdotter, Formans Enckia
fr: Narva. b: 2. l: nej. gm: Johan Nielsson, Forman. d: 23.10.1709.
6356 Ernest Thomassson, Borgare
fr: Borgå. b: okänt antal. l: ja. d: 25.10.1709. _gl.
6357 Philip Christersson, Fiskare
fr: Narva. b: 4. l: ja. d: 30.10.1709.
6358 Maria Jöransdotter, Åkaredotter
fr: Nyen. d: 30.10.1709.
6359 Anna Haltopoea
fr: Nyen. b: okänt antal. d: 2.11.1709.
6360 Walborg Mårtensdotter, Soldate Enckia
fr: Dünamünde. f: 1. d: 3.11.1709. _dottern blind.
6361 Catharina Jöransdotter, Piga
fr: Narva. d: 4.11.1709.
6362 Callandra, Collegae hustru
gm: Boga, Collega. d: 8.11.1709.
6363 Margareta Sigfridsdotter, Enckia
fr: Vaivara. d: 10.11.1709. _tillsammans med Enckian Gertrud Sigfridsdotter.
6364 Ewa Jöransdotter, Piga
fr: Vaivara. d: 10.11.1709.
6365 Greta Conradsdotter, Piga
fr: Vaivara. d: 10.11.1709.
6366 Matts Bertillsson, Åkare
fr: Dorpat. b: okänt antal. l: ja. d: 16.11.1709.
6367 Maria Nielsdotter, Ryttare hustro
fr: Reval. b: 2. gm: Johan Kalb, Ryttare. d: 17.11.1709. _mannen fången.
6368 Anna Andersdotter, Fältwäbell Enckia
p: 1. d: 17.11.1709. _till sin Brottfällige Sons begrafning.
6369 Maria Nielsdotter, Soldat Enckia
fr: Narva. f: 1. l: nej. gm: Axell Hållfäst, Soldat. d: 18.11.1709. _Soldat af Hr Horns Regemente.
6370 Anna Simonsdotter, Piga
fr: Riga. d: 18.11.1709. _en fattig Soldatz.
6371 Chirstin Erichsdotter, Soldate Enckia
fr: Riga. b: 3. d: 20.11.1709.
6372 Carin Jacobsdotter, Soldate Enckia
fr: Riga. b: 4. d: 20.11.1709.
6373 Jacob Jöransson, Timmerman
fr: Fellin. b: okänt antal. l: ja. d: 24.11.1709. _gl.
6374 Anders Skog, Amptman
fr: Narva. d: 26.11.1709.
6375 Johan Andersson, Bonde
fr: Dorpat. d: 26.11.1709.
6376 Sigrid Hana
gm: Pommerengen. d: 30.11.1709.
6377 Anna Pettersdotter, Piga
fr: Toksova. d: 2.12.1709. _tillsammans med pigan Catharina Pettersdotter, ifrån Lijfland och Toxowa sokn.
6378 Chirstin Strengman, Guldsmeds dotter
fr: Nyen. d: 8.12.1709. _siuk.
6379 Margeta Thomasdotter, Soldate Enckia
fr: Riga. d: 8.12.1709.
6380 Johan Sölfwernagell, Lawettsmed
d: 10.12.1709.
6381 Maria Larsdotter, Constapels
fr: Narva. d: 13.12.1709.
6382 Anna Bergman
d: 13.12.1709.
6383 Helena Jacobsdotter, Piga
fr: Sordavala. d: 15.12.1709.
6384 Sigfrid Clemetsson Socki, Timberman
fr: Narva. d: 15.12.1709.
6385 Gertrud Simonsdotter
d: 15.12.1709.
6386 Stina Svartz, Jungfru
d: 16.12.1709.
6387 Margeta Thomasdotter, Soldat hustro
fr: Riga. gm: Clemet Löskisä, Soldat. d: 16.12.1709.
6388 Catharina Knorringh, Fru
d: 17.12.1709.
6389 Jöran Jacobsson Härmä, Timberman
fr: Narva. d: 18.12.1709.
6390 Jacob Lärck, Skomakare
fr: Nyen. d: 20.12.1709.
6391 Ernest Thomasson, Borgare
fr: Borgå. d: 20.12.1709.
6392 Matts Bertillsson
fr: Dorpat. l: ja. d: 20.12.1709. _krympling.
6393 Maria Nielsdotter, Enckia
fr: Narva. f: 1. d: 20.12.1709.
6394 Carin Back, Corprals Enckia
fr: Borgå. b: 2. d: 20.12.1709.
6395 Matts Pettersson, Artolleri Smed
fr: Nöteborg. d: 20.12.1709. _förlammad.
6396 Anna Catharina Henrichsdotter, Constapels Enckia
fr: Narva. b: 4. d: 20.12.1709.
6397 Brijta Hansdotter, Ryttare Enckia
fr: Dorpat. b: 2. d: 10.12.1709.
6398 Walborg Mårtensdotter, Enckia
fr: Riga. f: 1. d: 22.12.1709. _dottern blind.
6399 Malin Simonsdotter, Bonde hustro
fr: Estland. d: 22.12.1709. _aldeles förlammad.
6400 Anna Haltopoea
d: 22.12.1709.
6401 Okänd, Capiteins Enckiefru
l: nej. gm: Nötebohm, Capitein. d: 24.12.1709.
6402 Catharina Jöransdotter, Piga
fr: Narva. d: 20.1.1710.
6403 Sigrid Hana, Enckia
d: 20.1.1710.
6404 Anders Skog, Amptman
fr: Narva. d: 11.1.1710.
6405 Christina Ranck, Häradshöfdingska
d: 22.1.1710.
6406 Stina Stigelia, Lieutnants dotter
fr: Narva. d: 12.1.1710.
6407 Margaretha Michelsdotter, Piga
fr: Livland. d: 15.1.1710. _if Lijffland och Jacobs Kyrckia.
6408 Matts Andersson Möller, Bonde
fr: Mustila gods. b: okänt antal. l: ja. d: 12.1.1710.
6409 Sigfrid Clemetsson Sucki
fr: Narva. b: 2. l: ja. d: 7.3.1710. _bräckel.
6410 Stina Stigell
fr: Rackowuori. d: 7.3.1710. _bräckel.
 

[ Huvudsidan ]