Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Åbo stift 1709

Rächning öfwer Collecte-Medell som efter theras Höggrefl. Excellentiers Hr Kongl. Rådens nådige bref för dhe Flychtige äro samlade och af mig efter Sum.Ven. Consistorii befallning emottagne nembl. Pro A:o 1709.

Källa: Åbo konsistorii skrivelser, 23.9.1712. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar, som år 1710 kom i åtnjutande av de kollektmedel, som insamlats för dem i Åbo stift. Stiftet fick innan ockupationen av Finland motta relativt stora flyktingströmmar från söder och öster. Flyktingarna har fått motta sina understöd helt oregelbundet under årets lopp.

 

6411 Elin Bertilsdotter, hustru
i: Åbo stift. b: 1. d: 15.1.1710.
6412 Eskell Matsson, Båtzman
fr: Björkö. i: Åbo stift. d: 21.1.1710.
6413 Eskell Thomasson Hyttinen
fr: Nöteborgs län. i: Åbo stift. b: 2. d: 20.2.1710.
6414 Okänd, Majors Enckiefru
i: Vasa. f: 1. l: nej. gm: Tettergreen, Major. d: 24.2.1710.
6415 Wargklou, Fendrickska
i: Vasa. d: 24.2.1710.
6416 Anna Pettersdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 7.3.1710.
6417 Catharina Pährsdotter
fr: Tolisborg. i: Åbo stift. d: 7.3.1710.
6418 Margareta Bengtsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 2. d: 7.3.1710.
6419 Anders Antoniison, Bonde
fr: Dorpat. i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 11.3.1710.
6420 Mats Bertillsson
fr: Dorpat. i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 11.3.1710.
6421 Margeta Andersdotter
i: Åbo stift. d: 11.3.1710.
6422 Margeta Sigfredsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6423 Lena Andersdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6424 Maria Andersdotter
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6425 Cirsten Christersdotter, Caplans dotter
fr: Borgå. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6426 Carin Henrichsdotter, Ryttare Enckia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6427 Beata Hansdotter, Ryttare Enkia
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6428 Anna Maria Estersdotter
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6429 Margeta Larsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 2. d: 14.3.1710.
6430 Maria Nielsdotter, SoldatEnckia
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6431 Anna Hindrichsdotter
fr: Rakowuori. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6432 Anna Johansdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6433 Maria Johansdotter, Enckia
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 14.3.1710.
6434 Jöran Johansson
fr: Jowi Sohn. i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 14.3.1710.
6435 Ernest Thomasson, Borgare
fr: Borgå. i: Åbo stift. d: 15.3.1710.
6436 Anna Biörckman, Enckia
i: Åbo stift. d: 15.3.1710.
6437 Helena Andersdotter Gyllenduuk
i: Åbo stift. d: 15.3.1710.
6438 Agneta Henrichsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. b: 1. d: 15.3.1710.
6439 Carin Carlsdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 16.3.1710.
6440 Maria Giers, Fältwäbelshustru
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 16.3.1710.
6441 Gertrud Simonsdotter, Enckia
i: Åbo stift. d: 16.3.1710.
6442 Collinia, Paedagogi hustru
i: Åbo stift. gm: Johan Båga, Paedagog. d: 30.3.1710.
6443 Maria Nielsdotter, RyttareEnckia
i: Åbo stift. b: 2. d: 7.4.1710.
6444 Stina Pährsd
fr: Halmstad. i: Åbo stift. b: 1. d: 7.4.1710.
6445 Maria Larsdotter, Constapelsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6446 Carin Carlsdotter, RyttareEnckia
fr: Nyen. i: Åbo stift. b: 1. d: 7.4.1710.
6447 Margetha Andersdotter
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6448 Agneta Hinrichsdotter, Soldathustru
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6449 Carin Jacobsdotter, Piga
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6450 Carin Hindersdotter, RyttareEnckia
i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6451 Anna Hindersdotter, Enckia
fr: Rackwuori. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6452 Beata Hansdotter
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6453 Margetha Sigfredsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6454 Lena Andersdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6455 Margeta Bengtsdotter
i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6456 Elisabetha Böisman
i: Åbo stift. d: 7.4.1710.
6457 Anna Zimmerman, Musicantska
i: Åbo stift. d: 20.4.1710. _med 3ne andra flychtingar som äro med henne i maatlag.
6458 Anna Dorotea Berg, Jungfru
i: Åbo stift. d: 20.4.1710.
6459 Anna Jacobsdotter, BåtzmansEnckia
fr: Kexholm. i: Åbo stift. d: 20.4.1710.
6460 Agneta Staffansdotter, SoldatEnckia
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 20.4.1710.
6461 Sara Nielsdotter
fr: Nöteborg. i: Åbo stift. d: 20.4.1710.
6462 Chirsten Sundroot
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 20.4.1710.
6463 Zachris Holmberg
fr: Borgå. i: Åbo stift. b: 4. l: ja. d: 25.4.1710.
6464 Stina Swartz, Jungfru
i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6465 Måns Karsakain, Soldat
fr: Äyräpää. i: Åbo stift. b: 1. d: 28.4.1710. _förlammad.
6466 Maria Baas, PrästEnckia
i: Åbo stift. b: 4. d: 28.4.1710.
6467 Stina Careel, Prästdotter
i: Åbo stift. d: 28.4.1710. _med 2ne dess syskon.
6468 Margareta Nielsdotter, SmedsEnckia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6469 Adam Matsson, AdelsRyttare
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6470 Sigfred Johansson, Bonde
i: Åbo stift. b: 2. l: ja. d: 28.4.1710.
6471 Carin Erichsdotter
fr: Borgå. i: Åbo stift. b: 2. d: 28.4.1710.
6472 Maria Johansdotter, SoldatEnckia
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6473 Axell Jochomsson Pomerinkin
i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6474 Anna Abrahamsdotter Skatthoff
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6475 Gertrud Johansdotter
fr: Alliala. i: Åbo stift. d: 28.4.1710. _tillsammans med Maria Johansdotter hwar sin Carol.
6476 Margetha Nielsdotter, Soldate Enckia
fr: Narva. i: Åbo stift. f: 1. d: 28.4.1710.
6477 Helena Andersdotter
fr: Jowi. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6478 Lisken Danielsdotter Polack
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6479 Anna Andersdotter, Piga
fr: Alliala. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6480 Catharina Enevaldsdotter Scharenberg, Leutnantska
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6481 Ewa Erichsdotter, Soldatsho
fr: Fellijn. i: Åbo stift. b: 2. d: 28.4.1710.
6482 Helena Fredrichsdotter, Soldatsho
i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6483 Anna Hendrichsdotter, SoldatEnckia
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. b: 1. d: 28.4.1710.
6484 Chirsten Christersdotter, Piga
i: Åbo stift. d: 28.4.1710.
6485 Erich Mårthensson
fr: Björkö. i: Åbo stift. d: 5.5.1710. _bräckel.
6486 Carin Pährsdotter
fr: Alliala. i: Åbo stift. d: 5.5.1710.
6487 Stina Pehrs, Soldatho
i: Åbo stift. d: 5.5.1710.
6488 Stina Hansdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 5.5.1710.
6489 Anna Pährsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 5.5.1710.
6490 Emeretia Cort, Ryttmest.dotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 5.5.1710.
6491 Carin Andersdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. b: 2. d: 5.5.1710.
6492 Brita Höök, Pastors Enckia
i: Åbo stift. l: nej. gm: Carl Brenner, Pastor. d: 5.5.1710.
6493 Maria Bertillsdotter, Ryttare Enckia
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 5.5.1710.
6494 Maria Sigfredsdotter
i: Åbo stift. d: 5.5.1710. _tillsammans med Malin Sigfredsdotter.
6495 Carin Hindrichsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 5.5.1710. _ganska bräckel.
6496 Frantz Jacobsson, Soldat
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 6.5.1710. _gl.
6497 Carin Johansdotter
i: Åbo stift. d: 6.5.1710.
6498 Maria Matsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 6.5.1710.
6499 Gertrud Thomasdotter
i: Åbo stift. d: 6.5.1710.
6500 Lisa Danielsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 6.5.1710.
6501 Anna Tönisdotter
i: Åbo stift. d: 7.5.1710.
6502 Elsa Jöransdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 7.5.1710.
6503 Cirsten Michelsdotter Rattinen
i: Åbo stift. d: 7.5.1710.
6504 Maria Eskilsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. p: 1. d: 7.5.1710.
6505 Anna Jacobsdotter, Enckia
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 7.5.1710.
6506 Margaretha Elisabetha von Möller
i: Åbo stift. d: 9.5.1710.
6507 Anna Mårthensdotter, Enckia
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. d: 11.5.1710.
6508 Anna Pährsdotter
i: Åbo stift. d: 16.5.1710.
6509 Walborg Bertilsdotter, PrästEnckia
i: Åbo stift. d: 18.5.1710.
6510 Petter Porcander, Klockare
fr: Säckijärvi. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6511 Anders Wijk, Besökiare
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6512 Susanna Cnutsdotter Jesperin
i: Åbo stift. f: 1. d: 26.5.1710.
6513 Anna Maria Barckman, Prästdotter
i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6514 Anna Hindersdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6515 Matts Matsson Wirolainen, krögare
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6516 Margetha Michelsdotter
fr: Koporje. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6517 Carin Erichsdotter, Soldathustru
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6518 Månss Karkainen
i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6519 Maria Eskilsdotter
i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6520 Johan Larsson Kerkinen
i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 26.5.1710.
6521 Hans Bengtsson Kiellman
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6522 Gertrud Hendrichsdotter, Enckia
fr: Rackowuori. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6523 Chirsten Michelsdotter Ratuinen
i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6524 Maria Larsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 26.5.1710.
6525 Carin Claesdotter
fr: Rackowuori. i: Åbo stift. d: 27.5.1710.
6526 Gertrud Mårtens, Probstinna
i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6527 Catharina Knorring, Fru
i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6528 Johannes Faber, Paedagog.
i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6529 Catharina Scharff, SkreddEnckia
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6530 Thomas Pawoilainen, Bonde
fr: Nyen. i: Åbo stift. l: ja. d: 8.6.1710. _blind.
6531 Anna Elisabetha Jöransdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6532 Barbro Hindrichsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6533 Elin Brusiusdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6534 Margetha Bengtsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6535 Chirsten Johansdotter, SoldatEnckia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6536 Gertrud Thomasdotter, CorporalsEnckia
fr: Viborg. i: Åbo stift. f: 1. d: 8.6.1710.
6537 Carin Johansdotter, SmedsEnckia
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6538 Ewa Tönisdotter, Enckia
i: Åbo stift. p: 1. d: 8.6.1710.
6539 Carin Olofsdotter, RyttareEnckia
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. b: 1. d: 8.6.1710.
6540 Maria Erichsdotter, SoldatEnckia
fr: Riga. i: Åbo stift. f: 1. d: 8.6.1710. _dottern blind.
6541 Elsa Jöransdotter, Enckia
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6542 Gertrud Johansdotter
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6543 Margetha Larsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6544 Agnetha Staffansdotter, SoldatEnckia
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6545 Gertrud Andersdotter
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6546 Elisabetha Danielsdotter Hijheristi, Enckia
i: Åbo stift. b: okänt antal. d: 8.6.1710.
6547 Carin Hindersdotter, RyttareEnckia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6548 Carin Jöransdotter, Piga
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 8.6.1710.
6549 Adam Matsson, Ryttare
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 8.6.1710. _Förlamad.
6550 Margaretha Andersdotter, Enckia
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 8.6.1710. _gl.
6551 Johan Månsson Karakainen, Ryttare
i: Åbo stift. d: 8.6.1710. _gl.
6552 Stina Swartz, Jungfru
i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6553 Jöran Liukos, Dragoun
i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6554 Sigfred Höök
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6555 Anna Reinholtzdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6556 Anna Mårthensdotter
fr: Wesenberg. i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6557 Gertrud Simonsdotter
i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6558 Malin Sigfredsdotter
fr: Veckelax. i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6559 Carin Carlsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 15.6.1710.
6560 Gabriel Ritz, Pastor
fr: Ingermanland. i: Åbo stift. d: 18.5.1710.
6561 Anna Dorothea Mårthensdotter, ConstabelsEnckia
i: Åbo stift. d: 20.6.1710.
6562 Christina Melartopaea, Munsterskrifware hustru
i: Åbo stift. gm: Bergius, Munsterskrifware. d: 20.6.1710.
6563 Margetha Nielsdotter, Enckia
i: Åbo stift. d: 20.6.1710.
6564 Lisa Danielsdotter
i: Åbo stift. d: 20.6.1710.
6565 Stina Aggrevie, Leutnantska
i: Åbo stift. d: 22.6.1710. _med dess Syster.
6566 Maria Matsdotter, SoldatEnckia
fr: Pyhäristi. i: Åbo stift. b: 3. d: 22.6.1710.
6567 Maria Johansdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 22.6.1710.
6568 Anders Wijk, besökiare
i: Åbo stift. d: 26.6.1710.
6569 Sophia Elisabeth von Viettinghoff, FendrichsEnckia
i: Åbo stift. d: 4.7.1710.
6570 Sophia Abrahamsdotter
i: Åbo stift. d: 4.7.1710.
6571 Helena Scharff, Enckia
fr: Livland. i: Åbo stift. b: 2. d: 6.7.1710.
6572 Brita Hansdotter, Bondhustru
fr: Lappstrand. i: Åbo stift. d: 6.7.1710.
6573 Lisbetha Gabrielsdotter, Enckia
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 2. d: 6.7.1710.
6574 Sophia Abrahamsdotter
d: 6.7.1710.
6575 Ewa Jacobsdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 13.7.1710.
6576 Lisa Johansdotter
i: Åbo stift. d: 13.7.1710.
6577 Walborg Bertilsdotter, PrästEnckia
i: Åbo stift. p: 2. d: 20.7.1710.
6578 Elin Michelsdotter, Dragoune hustro
i: Åbo stift. b: 2. d: 20.7.1710. _barnen små.
6579 Elin Matsdotter, BondeEnkia
fr: Sordavala. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6580 Sigfred Jacobsson, Bonde
fr: Säkkijärvi. i: Åbo stift. d: 20.7.1710. _gl.
6581 Anna Jacobsdotter Falk
fr: Siikaniemi. i: Åbo stift. d: 20.7.1710. _halt.
6582 Chirsten Carlsdotter, Soldathustro
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6583 Anna Matsdotter Muhainen, Bondhustro
fr: Libelits. i: Åbo stift. b: 1. d: 20.7.1710.
6584 Maria Eskilsdotter, Bondhustru
fr: Järvisaari. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6585 Chirsten Michelsdotter Rättinen
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6586 Anna Bertilsdotter, FoormansEnkia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6587 Chirsten Jacobsdotter, Soldathustru
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 3. d: 20.7.1710. _mycket eländig.
6588 Anna Jacobsdotter, TorparEnkia
fr: Slavänka. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6589 Mats Mårthensson, Bonde
fr: Doderhoff. i: Åbo stift. d: 20.7.1710. _gl.
6590 Anna Claesdotter, Enkia
fr: Estland. i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6591 Lisa Danielsdotter, hustru
i: Åbo stift. d: 20.7.1710.
6592 Elisabetha Åkerman, Häradshöfdings Enkia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 27.7.1710.
6593 Okänd, Musicant Enkia
i: Åbo stift. l: nej. gm: Wincler, Musicant. d: 27.7.1710. _med dess medfölje.
6594 Johanna Matsdotter, Ryttare Enckia
fr: Borgå. i: Åbo stift. b: 1. d: 27.7.1710.
6595 Maria Frijs, Soldathustru
fr: Riga. i: Åbo stift. b: okänt antal. d: 27.7.1710.
6596 Brita Nielsdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. b: okänt antal. d: 27.7.1710.
6597 Märtha Månsdotter, SoldatEnckia
fr: Borgå. i: Åbo stift. d: 27.7.1710.
6598 Margetha Sigfredsdotter, Bondhustru
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 27.7.1710.
6599 Gertrud Sigfredsdotter, Bondhustru
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 27.7.1710.
6600 Gertrud Martens, Probstinna
i: Åbo stift. d: 4.8.1710.
6601 Anders Larsson
fr: Sordavala. i: Åbo stift. l: ja. d: 4.8.1710.
6602 Margetha Sigfredsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 1. d: 4.8.1710.
6603 Walborg Matsdotter
fr: Wenijoki. i: Åbo stift. b: 1. d: 4.8.1710.
6604 Stina Swartz, Jungfru
i: Åbo stift. d: 17.8.1710.
6605 Chirsten Johansdotter
fr: Sordavala. i: Åbo stift. d: 17.8.1710.
6606 Walborg Bertilsdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 17.8.1710.
6607 Sigfredh Meckaläinen
i: Åbo stift. d: 17.8.1710.
6608 Johannes Suikerus, Studiosus
i: Åbo stift. d: 31.8.1710.
6609 Samuel Påhlsson, Klockare
fr: Koporje. i: Åbo stift. b: 2. l: ja. d: 31.8.1710.
6610 Elisabetha Isaaksdotter
i: Åbo stift. b: 1. d: 31.8.1710. _Eländig qwinspersson.
6611 Ingeborg Franck, PrästEnckia
fr: Viborgs stift. i: Åbo stift. f: 1. d: 7.9.1710.
6612 Catharina Baas, Jungfru
i: Åbo stift. d: 14.9.1710.
6613 Maria Matsdotter, Piga
i: Åbo stift. d: 14.9.1710.
6614 Johan Nielsson
fr: Nyen. i: Åbo stift. l: ja. d: 21.9.1710. _blind.
6615 Elisabetha Åkerlund, Häradshöfdingska
i: Åbo stift. d: 27.9.1710.
6616 Walborg Bertilsdotter, PrästEnckia
i: Åbo stift. d: 27.9.1710.
6617 Walborg Mårthensdotter, Enkia
i: Åbo stift. f: 1. d: 27.9.1710. _dottern blind.
6618 Agneta Staffansdotter, Enkia
i: Åbo stift. d: 27.9.1710.
6619 Anna Tönisdotter
i: Åbo stift. d: 27.9.1710.
6620 Chirsten Michelsdotter
i: Åbo stift. d: 27.9.1710.
6621 Anna Falck
i: Åbo stift. d: 27.9.1710. _Krympling.
6622 Erich Andersson, Lijnwäfr.
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 11.10.1710.
6623 Maria Nielsdotter
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 12.10.1710.
6624 Lisa Danielsdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 12.10.1710.
6625 Carin Erichsdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 12.10.1710.
6626 Lisa Erichsdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 12.10.1710.
6627 Ewa Jacobsdotter
i: Åbo stift. d: 12.10.1710.
6628 Sara Nielsdotter
i: Åbo stift. d: 12.10.1710.
6629 Margaretha Ööman, ConstabelsEnkia
i: Åbo stift. d: 16.11.1710.
6630 Stina Swartz, Jungfru
i: Åbo stift. d: 16.11.1710.
6631 Maria Strengman, Piga
i: Åbo stift. d: 23.11.1710.
6632 Stina Hultz, Räntmesterska
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 24.11.1710.
6633 Argillander
i: Åbo stift. b: 2. d: 24.11.1710. _Sahl. Hr Argillanders 2ne barn.
6634 Gertrud Simonsdotter
i: Åbo stift. d: 1.12.1710.
6635 Elisabetha Ottesdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 7.12.1710.
6636 Anna Hunnia, Enckia
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 7.12.1710.
6637 Barbro Sundenia
i: Åbo stift. d: 8.12.1710.
6638 Johan Brunberg
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 13.12.1710.
6639 Elisabetha Åkerman, Häradshöfdingska
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 14.12.1710.
6640 Stina Swartz
i: Åbo stift. d: 19.12.1710.
6641 Wallborg Mårthensdotter
i: Åbo stift. f: 1. d: 19.12.1710. _dottern blind.
6642 Agneta Staphansdotter
i: Åbo stift. d: 19.12.1710.
6643 Johannes Suikerus, Studiosus
i: Åbo stift. l: ja. d: 20.12.1710.
6644 Okänd, Collega hustru
i: Åbo stift. b: okänt antal. gm: Petrus Båga, Collega. d: 20.12.1710.
6645 Samuel Sylvius, Pastor
i: Åbo stift. d: 20.12.1710.
6646 Carin Henrichsdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 21.12.1710.
6647 Hinrich Simonsson
fr: Livland. i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 21.12.1710.
6648 Okänd
i: Åbo stift. d: 2.1.1711. _Till en eländig Flychtiges begrafning.
6649 Holtzhaus, Madam
i: Åbo stift. b: okänt antal. d: 10.1.1711.
6650 Elisabetha Ottesdotter, Cammarerska
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 18.1.1711.
6651 Anna Hunnia, Rådmanska
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 18.1.1711.
6652 Walborg Nieroot, Skrifwar Enckia
fr: Viborg. i: Åbo stift. l: nej. gm: Bertill Lenki, Skrifware. d: 18.1.1711.
6653 Maria Spijhl, Constapelsdotter
i: Åbo stift. d: 18.1.1711.
6654 Anna Jöransdotter, Piga
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 18.1.1711.
6655 Thomas Jönsson
fr: Björkö. i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 18.1.1711. _Bråttfälling.
6656 Ingeborg Franck, PrästEnckia
fr: Viborgs län. i: Åbo stift. d: 26.1.1711.
6657 Elisabetha Indraea, Enckia
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 26.1.1711.
6658 Johan Mårthensson
fr: Livland. i: Åbo stift. b: 2. l: ja. d: 1.2.1711.
6659 Catharina Knorring
i: Åbo stift. d: 1.2.1711.
6660 Maria Nielsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 1. d: 10.2.1711.
6661 Elin Ambrosiidotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 10.2.1711.
6662 Okänd, Häradshöfdings Enckia
i: Åbo stift. b: okänt antal. l: nej. gm: Juslenius, Häradshöfding. d: 10.2.1711. _barnen små.
6663 Anna Dorothea Berg, Jungfru
i: Åbo stift. d: 10.2.1711.
6664 Anna Anthoniidotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6665 Elisabetha Danielsdotter, hustru
fr: Ingermanland. i: Åbo stift. b: 1. d: 15.2.1711.
6666 Gertrud Axelsdotter, Piga
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 15.2.1711. _Siuk.
6667 Chirsten Michelsdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6668 Åkerman, Häradshöfdingska
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6669 Anna Davidsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 25.2.1711.
6670 Lisa Johansdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 25.2.1711.
6671 Reinerus Broockman, Pastor
fr: Lois. i: Åbo stift. d: 25.2.1711.
6672 David Lechlin
i: Åbo stift. d: 1.3.1711.
6673 Okänd, Sacellan Enckia
fr: Veckelax. i: Åbo stift. l: nej. gm: Johan Argillander, Sacellan. d: 1.3.1711.
6674 Margetha Bengtsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 6.3.1711.
6675 Lisa Jöransdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 6.3.1711.
6676 Maria Jöransdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. b: 1. d: 6.3.1711.
6677 Brita Nielsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 6.3.1711.
6678 Gertrud Johansdotter, hustru
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 6.3.1711.
6679 Margetha Andersdotter
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 8.3.1711.
6680 Walborg Nijroot
i: Åbo stift. d: 8.3.1711.
6681 Ericus Timmerman, Pastor
i: Åbo stift. d: 15.3.1711.
6682 Wång, Lector
i: Åbo stift. d: 15.3.1711.
6683 Agneta Gyllenspång, Cornetska
i: Åbo stift. d: 15.3.1711.
6684 Maria Nigrelia, Commissarii Enckia
i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6685 Catharina Malm, Chergeantska
i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6686 Eskell Matsson
i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 15.3.1711.
6687 Thomas Christersson
i: Åbo stift. d: 15.2.1711. _blind.
6688 Anna Hindersdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6689 Carin Hendrichsdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 15.2.1711.
6690 Maria Nielsdotter
fr: Reval. i: Åbo stift. b: 2. d: 23.3.1711.
6691 Walborg Mårthensdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. f: 1. d: 23.3.1711. _dottern blind.
6692 Maria Blofield, Chergeanstka
i: Åbo stift. b: 1. d: 23.3.1711.
6693 Carin Thomasdotter
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6694 Lisa Danielsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6695 Brita Hendrichsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. b: 1. d: 23.3.1711.
6696 Brita Nielsdotter
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6697 Maria Larsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 23.3.1711. _siuklig.
6698 Maria Nielsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. f: 1. d: 23.3.1711. _dottern siuklig.
6699 Chirsten Michelsdotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. f: 1. d: 23.3.1711. _dottern siuklig.
6700 Anna Davidsdotter
i: Åbo stift. b: 1. d: 23.3.1711.
6701 Anna Antoniidotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6702 Elin Ambrosiidotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6703 Carin Staphansdotter
fr: Kexholm. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6704 Susanna Knutsdotter
fr: Kexholm. i: Åbo stift. b: 1. d: 23.3.1711.
6705 Elisabetha Simonsdotter
fr: Reval. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6706 Brita Bergman, Lieutnantsdotter
i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6707 Elisabeth Åkerman, Häradshöfdingska
i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6708 Ingeborg Franck, PrästEnckia
i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6709 Stina Swart
i: Åbo stift. d: 23.3.1711. _med sin syster.
6710 Anna Hunnia
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 23.3.1711.
6711 Ewa Erichsdotter
i: Åbo stift. b: 2. d: 25.3.1711. _Siuklig.
6712 Elisabet Ottesdotter, Cammarerare Enckia
i: Åbo stift. p: 1. d: 8.4.1711.
6713 Anna Hunnia, RådmansEnkia
i: Åbo stift. d: 8.4.1711.
6714 Gertrud Christina Gyllenspång, Capitein änckia
i: Åbo stift. d: 8.4.1711.
6715 Catharina Elisabetha Böisman
i: Åbo stift. b: 1. d: 8.4.1711.
6716 Anna Margreta Nigrelia
i: Åbo stift. d: 8.4.1711.
6717 Catharina Henrichsdotter, SoldatEnkia
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 8.4.1711.
6718 Helena Scharf, Enkia
fr: Ingermanland. i: Åbo stift. b: 2. d: 8.4.1711.
6719 Catharina Scharf
i: Åbo stift. b: 1. d: 8.4.1711.
6720 Anna Hendrichsdotter, SoldatEnkia
i: Åbo stift. b: 1. d: 8.4.1711.
6721 Hendrich Andersson
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 8.4.1711.
6722 Johan Erichsson Hajanen, Soldat
fr: Nöteborg. i: Åbo stift. b: okänt antal. l: ja. d: 8.4.1711. _Armlöös.
6723 Brita Erichsdotter Kempe
fr: Riga. i: Åbo stift. d: 8.4.1711. _Siuk.
6724 Maria Olofsdotter
fr: Dorpat. i: Åbo stift. b: 1. d: 12.4.1711.
6725 Brita Nielsdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. b: 2. d: 12.4.1711.
6726 Catharina Baas
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 12.4.1711.
6727 Anna Frostman, Jungfru
i: Åbo stift. d: 20.4.1711.
6728 Elisabetha Åkerman, Häradshöfdingska
i: Åbo stift. d: 22.4.1711.
6729 Maria Insulana, Probstinna
i: Åbo stift. d: 26.4.1711.
6730 Maria Larsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 26.4.1711.
6731 Lisken Falck
i: Åbo stift. d: 26.4.1711.
6732 Sophia Barbro
i: Åbo stift. d: 26.4.1711.
6733 Catharina Malm
i: Åbo stift. d: 27.4.1711.
6734 Catharina Gyllenspong
i: Åbo stift. d: 26.4.1711.
6735 Catharina Böisman
i: Åbo stift. d: 3.5.1711. _och Helena Brusin genom Petter Johan Ollenrot bekommit hwardera 4 Carol.
6736 Pähr Mårthensson, Soldat
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 10.5.1711. _Lam.
6737 Simon Bertillsson, Soldat
i: Åbo stift. d: 10.5.1711. _lam.
6738 Elisabetha Törne
fr: Viborgs län. i: Åbo stift. d: 10.5.1711. _illa skadd af fienden.
6739 Carin Pährsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. b: 2. d: 10.5.1711.
6740 Brita Nielsdotter
i: Åbo stift. b: okänt antal. f: 1. d: 10.5.1711. _med en siuk dotter och barnabarn.
6741 Elin Ambrosiidotter
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 10.5.1711.
6742 Carin Hansdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. b: 1. d: 10.5.1711.
6743 Ingeborg Franck, PrästeEnkia
i: Åbo stift. d: 10.5.1711.
6744 Maria Larsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 10.5.1711.
6745 Walborg Mårthensdotter
fr: Riga. i: Åbo stift. f: 1. d: 10.5.1711. _dottern blind.
6746 Christina Weriin
fr: Kronoborg. i: Åbo stift. d: 10.5.1711.
6747 Brita Michelsdotter
i: Åbo stift. b: 2. d: 10.5.1711.
6748 Christina Swart
i: Åbo stift. d: 10.5.1711.
6749 Helena Lintz, Lieutnant Enkia
i: Åbo stift. l: nej. gm: Klick, Lieutnant. d: 24.5.1711.
6750 Brita Hansdotter
fr: Lappstrand. i: Åbo stift. b: 2. d: 5.6.1711.
6751 Anna Dorothea Mårthensdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. d: 5.6.1711.
6752 Lisken Gabrielsdotter
fr: Narva. i: Åbo stift. d: 5.6.1711.
6753 Carin Cnutsdotter
fr: Borgå. i: Åbo stift. b: 2. d: 5.6.1711.
6754 Sara Nielsdotter
fr: Nöteborg. i: Åbo stift. d: 5.6.1711.
6755 Maria Larsdotter
fr: Livland. i: Åbo stift. b: 2. d: 5.6.1711.
6756 Mats Larsson
fr: Järvisaari. i: Åbo stift. d: 5.6.1711.
6757 Ingeborg Franck, PrästEnkia
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 5.6.1711.
6758 Samuel Johansson, Förare
i: Åbo stift. d: 5.6.1711. _blesserad.
6759 Gertrud Christina Gyllenspång, Capiteinska
i: Åbo stift. d: 14.5.1711.
6760 Agneta Margareta Gyllenspång, Cornetska
i: Åbo stift. d: 14.6.1711.
6761 Anna Maria Gyllenspång, Jungfru
i: Åbo stift. d: 14.5.1711.
6762 Anders Wijk, Besökare
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 14.6.1711.
6763 Abbor, Booktryck.
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 16.5.1711.
6764 Erich Andersson, Wäfr
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 16.5.1711. _gl.
6765 Samuel Påhlsson, Kl.
fr: Koporje. i: Åbo stift. b: 3. l: ja. d: 21.6.1711.
6766 Hoppius, Capplan
fr: Säkkijärvi. i: Åbo stift. b: 9. l: ja. d: 5.7.1711.
6767 Ingeborg Biur, Capplans Enkia
fr: Rackawuori. i: Åbo stift. l: nej. gm: Erich Hassel, Capplan. d: 5.7.1711.
6768 Sigred Hasselgreen, Prästmans Enkia
fr: Riga. i: Åbo stift. b: 2. l: nej. gm: Fredrich Holstius, Präst. d: 5.7.1711.
6769 Margaretha Andersdotter, Enkia
fr: Dorpat. i: Åbo stift. d: 5.7.1711.
6770 Maria Nielsdotter, Adels Ryttar Enkia
fr: Estland. i: Åbo stift. b: 2. d: 5.7.1711. _ifrån Revelska sijdan.
6771 Chirsten Nielsdotter, Enkia
fr: Nyen. i: Åbo stift. d: 5.7.1711.
6772 Brita Nielsdotter, Enckia
fr: Viborg. i: Åbo stift. d: 5.7.1711. _med dess siuka dotter och dotterdotter.
6773 Walborg Andersdotter, Enckia
fr: Viborg. i: Åbo stift. b: 2. d: 5.7.1711.
6774 Anna Kleen, Enkia
fr: Ingermanland. i: Åbo stift. b: 2. f: 2. d: 19.7.1711. _med 2ne barn och 2 Systerdöttrar.
6775 David Lecklijn, Prästman
i: Åbo stift.
6776 Ståhlfoot
i: Åbo stift. _Sahl Anders Ståhlfootz dotter.
6777 Brita Törn, Jungfr.
i: Åbo stift.
 

[ Huvudsidan ]