Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Åbo stift 1710

Rächning öfwer CollecteMedell för dhe Flychtige Pro Anno 1710.

Källa: Åbo konsistorii skrivelser, 23.9.1712. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar, som år 1711 fått understöd av de i Åbo stift insamlade flyktingmedlen. De flyktingar som från söder och öster strömmat in i stiftet, fick under årets lopp oregelbundet tilldelade understöd.

 

6778 Insulana, Probstinna
d: 19.7.1711.
6779 Ingeborg Franck, PrästEnkia
f: 2. d: 19.7.1711.
6780 Catharina Scharff, Skredd.Enk.
fr: Ingermanland. d: 19.7.1711.
6781 Margareta Helena Scharff, BondEnkia
b: 2. d: 19.7.1711.
6782 Lisken Falck, Häradsskrifware Enk.
b: 2. d: 19.7.1711.
6783 Gunila Abrahamsdotter
fr: Viborg. d: 19.7.1711.
6784 Beata Christersdotter
fr: Kexholm. b: 1. d: 19.7.1711.
6785 Maria Erichsdotter
fr: Kexholm. b: 1. d: 19.7.1711.
6786 Jöran Eskellsson, Klockare
fr: Kexholm. l: ja. d: 19.7.1711.
6787 Helena Ambrosiidotter
fr: Nyen. d: 19.7.1711.
6788 Maria Kempe, PrästEnkia
fr: Veckelax. d: 19.7.1711.
6789 Christina Swart
d: 19.7.1711.
6790 Rutha Swart
d: 19.7.1711.
6791 Maria Nielsdotter
fr: Narva. b: 1. d: 19.7.1711.
6792 Carin Hindrichsdotter
fr: Nyen. d: 19.7.1711.
6793 Joh. Faber, Studiosus
fr: Nyen. d: 2.8.1711.
6794 Gertrud Christina Gyllenspong, Enkiefru
b: 2. d: 16.8.1711.
6795 Anna Maria Gyllenspong, Jungfru
d: 16.8.1711.
6796 Zachris Lithovius, Probst
d: 19.8.1711.
6797 Gertrud Martens, Probstinna
d: 31.8.1711.
6798 Brita Gavelina, Pastorska
d: 31.8.1711.
6799 Margetha Huusgafwe, FendrichsEnkia
d: 6.9.1711.
6800 Hans Lure
fr: Kronoborg. l: ja. d: 6.9.1711.
6801 Turfiäld, Klockare
fr: Nyen. d: 6.9.1711.
6802 Okänd, Capitains Enkiefru
l: nej. gm: Nadlerstedt [Nandelstadh?], Capitain. d: 8.9.1711.
6803 Anna Magdalena Gyllenspong, Cornetska
d: 8.9.1711.
6804 Erich Berendt von Konou, Reg. Qwartermest.
d: 11.9.1711.
6805 Lars Fohrman, Skred.
d: 11.9.1711.
6806 Elisabeth Ottesdotter, Camarerare Enkia
d: 12.9.1711. _med en dotter och många barnabarn.
6807 Michell Thomasson Suomalainen
b: okänt antal. l: ja. d: 12.9.1711.
6808 Johan Nylander, Corporal
d: 12.9.1711. _laam.
6809 Henrich Nielsson, Kl.
fr: Kosemkina. d: 13.9.1711.
6810 Petter Mårthensson, Soldat
fr: Nöteborg. d: 13.9.1711. _bräckl.
6811 Simon Bertilsson, Soldaat
d: 13.9.1711. _bräckl.
6812 Maria Bengtsdotter, Soldathustru
d: 13.9.1711.
6813 Magdalena Nielsdotter
fr: Riga. d: 13.9.1711.
6814 Margetha Nyberg
fr: Riga. d: 13.9.1711.
6815 Walborg Nielsdotter
b: 1. d: 13.9.1711.
6816 Brita Thomasdotter
fr: Viborg. d: 13.9.1711.
6817 Maria Andersdotter
fr: Viborg. d: 13.9.1711.
6818 Chirsten Jöransdotter
fr: Viborg. d: 13.9.1711.
6819 Lisa Jöransdotter
d: 13.9.1711.
6820 Beata Eskelsdotter
d: 13.9.1711.
6821 Anna Tönisdotter
d: 13.9.1711.
6822 Chirsten Michelsdotter
d: 13.9.1711.
6823 Walborg Mårthensdotter
d: 13.9.1711.
6824 Beata Nielsdotter
d: 13.9.1711. _med en dotter och dotterbarn.
6825 Anna Jacobsdotter, BondEnkia
d: 13.9.1711.
6826 Anna Bertilsdotter, BåtzmansEnkia
d: 13.9.1711.
6827 Walborg Andersdotter
b: 2. d: 13.9.1711.
6828 Anna Maria Brummer, Handelsmans Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Ekenberg, Handelsman. d: 27.9.1711.
6829 Jacob Frostman, Kl.
fr: Slavänka. b: 4. l: ja. d: 5.10.1711.
6830 Margaretha Helena Scharf
b: 2. d: 5.10.1711.
6831 Catharina Scharf
b: 1. d: 5.10.1711.
6832 Lisa Larsdotter, Skrif: Enkia
fr: Nyen. d: 5.10.1711. _gl.
6833 Carin Johansdotter
fr: Narva. b: 2. d: 5.10.1711. _barnen små.
6834 Chirsten Nielsdotter, Trumbslag.hust.
fr: Riga. l: ja. d: 5.10.1711. _lam.
6835 Helena Ambrosiidotter
d: 5.10.1711.
6836 Henrich Simonsson Harju, Bonde
fr: Säckijärvi. b: 3. l: ja. d: 5.10.1711. _gl.
6837 Elin Hindrichsdotter
fr: Libelits. p: 1. d: 5.10.1711.
6838 Anna Falck
fr: Viborg. d: 5.10.1711.
6839 Lisken Carlsdotter
b: 2. d: 5.10.1711.
6840 Insulana, Probstinna
d: 5.10.1711.
6841 Henrich Hoppius, Pastor
fr: Säckijärvi. d: 5.10.1711.
6842 Anna Beata Kleen
b: okänt antal. d: 6.10.1711. _Blind, med sine barn och Syster barn.
6843 Anna Margaretha Nigrelia
b: okänt antal. l: ja. d: 6.10.1711. _Mannen swag.
6844 Erich Andersson
fr: Nyen. f: 1. d: 6.10.1711. _gl.
6845 Christina Hult, Fru
d: 7.10.1711.
6846 Catharina Charlotta Rubbzoff
d: 11.10.1711.
6847 Ingeborg Biur, PrästEnkia
b: 1. d: 11.10.1711.
6848 Brita Michelsdotter
fr: Dorpat. d: 11.10.1711.
6849 Simon Pährsson, bonde
d: 11.10.1711. _gl.
6850 Jöran Hindersson, bårgare
fr: Nyen. d: 11.10.1711. _gl.
6851 Catharina Malm
fr: Veckelax. d: 11.10.1711.
6852 Gertrud Thomasdotter
fr: Livland. d: 11.10.1711.
6853 Maria Larsdotter
fr: Säckijärvi. d: 11.10.1711.
6854 Samuel Johansson
b: 3. l: ja. d: 11.10.1711.
6855 Elin Mattsdotter
b: 4. d: 11.10.1711.
6856 Maria Thomasdotter
b: 1. d: 11.10.1711.
6857 Ewa Erichsdotter
f: 1. d: 11.10.1711. _siuk.
6858 Hans Anderson, Soldat
fr: Reval. d: 13.10.1711. _gl.
6859 Catharina Knorring, Fru
d: 12.10.1711.
6860 Gertrud Christina Gyllenspång
d: 14.10.1711.
6861 Anna Maria Gyllenspång, Jungfru
d: 14.10.1711.
6862 Anna Mårthensdotter, Constapels Enkia
fr: Dorpat. b: 2. d: 18.10.1711.
6863 Mats Matsson
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: 18.10.1711. _bräckl.
6864 Olof Sigfredsson, Ryttare
d: 18.10.1711. _gl.
6865 Påhl Frisk, Ryttare
d: 18.10.1711. _blind.
6866 Mats Mårthensson
fr: Duderhoff. d: 18.10.1711.
6867 Lisa Ifwarsdotter
fr: Riga. d: 18.10.1711.
6868 Walborg Simonssdotter
fr: Riga. d: 18.10.1711.
6869 Maria Jöransdotter, Corporals Enk.
d: 18.10.1711.
6870 Maria Staaf, Ryttar Enkia
fr: Ingermanland. d: 18.10.1711.
6871 Lisa Jacobsdotter, Soldathust.
fr: Koporje. d: 21.10.1711.
6872 Anna Sophia Egardi, Probstinna
fr: Livland. d: 23.10.1711.
6873 Börie Swensson, Corporal
d: 25.10.1711. _gl.
6874 Pähr Thomasson, Soldat
d: 25.10.1711. _gl.
6875 Anna Erichsdotter
fr: Narva. d: 25.10.1711.
6876 Walborg Andersdotter
f: 1. d: 25.10.1711. _dottern siuk.
6877 Simon Hinderson, gosse
d: 25.10.1711. _blind.
6878 Elin Simonsdotter
fr: Kexholm. d: 25.10.1711.
6879 Anna Hendrichsdotter
fr: Kexholm. d: 25.10.1711.
6880 Hebla Claesdotter
d: 25.10.1711.
6881 Maria Larsdotter Klämming
b: 2. d: 31.10.1711.
6882 Carin Cnutsdotter
fr: Borgå. b: 2. d: 31.10.1711.
6883 Werner Casmus, Soldat
d: 31.10.1711. _Förafskedad.
6884 Henrich Hoppius, d:nus
d: 6.11.1711.
6885 Gertrud Johansdotter
i: Pemar. d: 6.11.1711.
6886 Adolph Frijell, Pedell
fr: Pernau. d: 7.11.1711.
6887 Anna Dorothea Bäck
d: 8.11.1711.
6888 Sigfred Hardikainen
b: okänt antal. l: ja. d: 8.11.1711. _Blind.
6889 Månss Matsson, Soldat
d: 8.11.1711. _Förafsked.
6890 Michell Smed
d: 8.11.1711. _Blind.
6891 Anders Andersson
d: 8.11.1711.
6892 Sigfred Lussmånen
d: 8.11.1711.
6893 Anna Matsdotter
b: 1. d: 8.11.1711.
6894 Anna Matsdotter, SoldatEnkia
d: 8.11.1711.
6895 Chirsten Christophersdotter
fr: Riga. b: 1. d: 8.11.1711.
6896 Walborg Brusiusdotter
fr: Pielis. d: 8.11.1711.
6897 Sara Krook
fr: Riga. b: 2. d: 8.11.1711. _med 2ne Syster barn.
6898 Påhl Hindersson
b: okänt antal. d: 8.11.1711.
6899 Anna Sophia Egardi, Probstinna
d: 11.11.1711.
6900 Maria Johansdotter
fr: Dorpat. d: 11.11.1711.
6901 Brita Andersdotter
b: 2. d: 11.11.1711. _barnen små.
6902 Petter Porcander, Kl.
fr: Säckijärvi. d: 11.11.1711.
6903 Brita Thomasdotter
fr: Ingermanland. d: 15.11.1711.
6904 Maria Erichsdotter
d: 15.11.1711.
6905 Beata Christophersdotter
fr: Kexholm. d: 15.11.1711.
6906 Catharina Henrichsdotter, ConstapelsEnkia
b: okänt antal. d: 22.11.1711.
6907 Maria Nielsdotter, CorporalsEnk.
fr: Kexholm. d: 22.11.1711.
6908 Anders Torckelsson, Furier
d: 22.11.1711. _Förafsked.
6909 Lisa Johansdotter, SoldatEa.
d: 22.11.1711.
6910 Petter Simbanen, Bårgare
fr: Nyen. d: 24.11.1711. _Gl.
6911 Brita Johansdotter, Enkia
fr: Wesenberg. d: 28.11.1711.
6912 Agneta Henrichsdotter
b: 3. d: 29.11.1711.
6913 Magdalena Zachrisdotter
b: 2. d: 29.11.1711.
6914 Anna Pährsdotter
d: 29.11.1711. _siukl.
6915 Sara Helena von Krook
fr: Riga. d: 29.11.1711.
6916 Elisabeth Ottesdotter, CammererareEn.
d: 4.12.1711. _med sine anhörige.
6917 Engel Månsson, Chergiant
d: 4.12.1711. _Förafsked.
6918 Elisabeth Jöransdotter, Skredd. Enkia
fr: Kexholm. d: 4.12.1711.
6919 Maria Bengtsdotter, SoldatsEa.
fr: Riga. d: 6.12.1711.
6920 Walborg Hendrichsdotter
fr: Riga. b: 1. d: 6.12.1711.
6921 Lisbetha Jacobsdotter
d: 6.12.1711. _hafr. fehl på förståndet.
6922 Maria Frijs
fr: Riga. b: 2. d: 6.12.1711.
6923 Niels Olofsson, Soldat
l: ja. d: 6.12.1711. _siuk.
6924 Anders Hilduinen
fr: Karelen. d: 6.12.1711. _gl.
6925 Walborg Erichsdotter, Corporals En.
fr: Riga. d: 6.12.1711.
6926 Påhl Frisk
d: 6.12.1711. _gl.
6927 Olof Sigfredsson
d: 6.12.1711.
6928 Chirsten Bertilsdotter
fr: Kexholm. b: 2. d: 6.12.1711.
6929 Anna Michelsdotter
fr: Viborg. b: 2. d: 6.12.1711. _med Sahl Caplanens uthi Joutzena Hr Johan Ruumans 2ne barn.
6930 Brita Johansdotter
fr: Riga. b: 3. d: 6.12.1711.
6931 Staphan Kilpiö
fr: Livland. d: 6.12.1711. _armlöös.
6932 Sigfred Hardiainen
d: 6.12.1711. _blind.
6933 Walborg Michelsdotter
d: 6.12.1711. _med dotter och dotterbarn.
6934 Maria Johansdotter
fr: Dorpat. d: 6.12.1711.
6935 Anna Sophia Egardi, Probstinna
d: 8.12.1711.
6936 Anders Brant, Ryttmest.
d: 9.12.1711. _gl.
6937 Brita Jacobsdotter
fr: Livland. b: 1. d: 9.12.1711.
6938 Simon Grelsson
fr: Björkö. d: 9.12.1711. _gl.
6939 Johannes Suikerus, Stud.
b: okänt antal. l: ja. d: 9.12.1711.
6940 Catharina Charlotta Rubbsoff
d: 15.12.1711.
6941 Påhl Hindersson, Bonde
b: okänt antal. l: ja. d: 15.12.1711. _gl.
6942 Brita Nielsdotter
d: 15.12.1711. _med en dotter och dess barn.
6943 Sigfred Hardikainen
d: 15.12.1711.
6944 Gertrud Erichsdotter
fr: Kexholm. b: 1. d: 15.12.1711.
6945 Maria Andersdotter
fr: Viborgs län. d: 15.12.1711.
6946 Maria Gregoriidotter
b: 2. d: 15.12.1711.
6947 Maria Mårthensdotter
b: 2. d: 15.12.1711.
6948 Walborg Andersdotter
p: 2. d: 15.12.1711.
6949 Anna Jacobsdotter
fr: Ingermanland. d: 15.12.1711.
6950 Chirsten Olofsdotter, flicka
fr: Kexholm. d: 15.12.1711.
6951 Thomas Mannila, Soldat
d: 15.12.1711. _gl.
6952 Sigfred Humoinen
b: okänt antal. l: ja. d: 15.12.1711.
6953 Petter Thomasson, Soldat
d: 15.12.1711. _gl.
6954 Margetha Andersdotter
fr: Dorpat. d: 15.12.1711.
6955 Walborg Andersdotter
fr: Kexholms län. d: 15.12.1711.
6956 Anna Davidsdotter
d: 15.12.1711.
6957 Anders Wijk
fr: Nyen. d: 15.12.1711.
6958 Margaretha Helena Scharff
d: 15.12.1711.
6959 Helena Ambrosiidotter
d: 15.12.1711.
6960 Beata Johansdotter
fr: Riga. d: 15.12.1711.
6961 Lisken Hansdotter
fr: Riga. d: 15.12.1711.
6962 Anna Christina Järn
d: 15.12.1711.
6963 Lastika Påhlsdotter
fr: Viborgs län. b: 1. d: 16.12.1711.
6964 Maria Henrichsdotter
fr: Ingermanland. b: 1. d: 16.12.1711.
6965 Maria Henrichsdotter
b: 1. d: 16.12.1711.
6966 Magdalena Zachrisdotter
d: 16.12.1711.
6967 Agneta Larsdotter
fr: Kexholm. b: 1. d: 16.12.1711.
6968 Anna Larsdotter
fr: Viborg. b: 1. d: 16.12.1711.
6969 Samuel Påhlsson, Kl.
fr: Koporje. d: 16.12.1711.
6970 Maria Johansdotter
fr: Dorpat. d: 16.12.1711.
6971 Anna Tönisdotter
d: 16.12.1711.
6972 Chirsten Engelsdotter
fr: Kexholm. d: 16.12.1711.
6973 Chirsten Bertilsdotter
fr: Kexholm. b: 2. d: 16.12.1711.
6974 Carin Casparsdotter
fr: Kexholm. b: 1. d: 16.12.1711.
6975 Carin Jöransdotter
b: 1. d: 16.12.1711. _Tysk [?].
6976 Brita Andersdotter
fr: Ingermanland. d: 16.12.1711.
6977 Lisa Jacobsdotter
fr: Koporje. d: 16.12.1711.
6978 Adam Henrici, Scholaepilt
d: 16.12.1711.
6979 Magdalena Matsdotter
d: 16.12.1711.
6980 Walborg Erichsdotter
fr: Riga. d: 16.12.1711.
6981 Walborg Michelsdotter
fr: Riga. d: 16.12.1711.
6982 Carin Johansdotter
fr: Narva. b: 2. d: 16.12.1711.
6983 Brita Michelsdotter
fr: Riga. b: 2. d: 16.12.1711.
6984 Walborg Mårthensdotter
f: 1. d: 16.12.1711. _dottern blind.
6985 Chirsten Michelsdotter
fr: Nyen. b: 1. d: 16.12.1711.
6986 Michell Smed
d: 16.12.1711. _blind.
6987 Anders Andersson
d: 16.12.1711.
6988 Anna Falck
d: 16.12.1711.
6989 Anna Markusdotter
fr: Reval. f: 1. d: 16.12.1711.
6990 Brita Pährsdotter
fr: Kexholm. d: 16.12.1711.
6991 Carin Pährsdotter
fr: Livland. d: 16.12.1711.
6992 Maria Erichsdotter
d: 16.12.1711.
6993 Walborg Brusiusdotter
d: 16.12.1711.
6994 Elin Simonsdotter
fr: Kexholm. d: 16.12.1711.
6995 Gertrud Thomasdotter
d: 16.12.1711.
6996 Anna Matsdotter
fr: Kexholm. d: 16.12.1711.
6997 Staphan Jacobsson
fr: Narva. d: 16.12.1711. _bräckl.
6998 Maria Larsdotter Klämming
d: 16.12.1711.
6999 Sara Helena Krook
d: 16.12.1711.
7000 Margetha Nyberg
d: 16.12.1711.
7001 Lisbetha Jöransdotter
d: 16.12.1711.
7002 Lisbetha Larsdotter
d: 16.12.1711.
7003 Brita Simonsdotter
fr: Nöteborg. d: 19.12.1711.
7004 Chirsten Henrichsdotter
fr: Kexholm. d: 19.12.1711.
7005 Beata Christersdotter
fr: Kexholm. d: 19.12.1711.
7006 Sara Nielsdotter
fr: Viborgs län. d: 19.12.1711.
7007 Helena Johansdotter
fr: Riga. d: 19.12.1711.
7008 Brita Johansdotter
fr: Riga. d: 19.12.1711.
7009 Olof Jönsson, Corporal
d: 19.12.1711. _gl.
7010 Sophia Nielsdotter
fr: Riga. d: 19.12.1711.
7011 Walborg Erichsdotter
fr: Kexholm. d: 19.12.1711.
7012 Mats Matsson
b: okänt antal. l: ja. d: 19.12.1711. _bräckl.
7013 Elisabetha Åkerlund
d: 19.12.1711.
7014 Catharina Malm
d: 19.12.1711.
7015 Samuel Tursinus
d: 19.12.1711.
7016 Frostman, Kl.
fr: Slavänka. d: 19.12.1711.
7017 Gertrud Gyllenspong, Fru
d: 20.12.1711. _med dess 2nne Systrar hwar sine fyra Carol.
7018 Hebla Claesdotter
fr: Narva. b: 4. l: ja. d: 20.12.1711.
7019 Maria Catharina Spanko [Spandekow], Fru
d: 22.12.1711. _genom sin fullmächtige.
7020 Catharina Dorothea Reuter, Pastorska
fr: Narva. d: 5.1.1712.
7021 Anna Sophia Egardi, Probstinna
d: 5.1.1712.
7022 Elisabeth Åkerlund, Häradshöfd.Ea
d: 10.1.1712.
7023 Anna Jöransdotter
b: 1. d: 10.1.1712.
7024 Lisken Falck
d: 10.1.1712.
7025 Johan Samuelsson Nylander
d: 13.1.1712.
7026 Petter Rasmus
d: 13.1.1712.
7027 Chirsten Jöransdotter
fr: Viborg. d: 13.1.1712.
7028 Johan Mårthensson
fr: Livland. d: 17.1.1712. _gl. gubbe.
7029 Frostman, Kl.
fr: Slavänka. d: 17.1.1712.
7030 Margetha Erichsdotter
fr: Viborg. d: 17.1.1712.
7031 Jacob Johansson, Soldat
d: 17.1.1712. _blesserad.
7032 Börie Swensson, Corporal
d: 17.1.1712. _gl.
7033 Petter Thomasson, Soldat
d: 17.1.1712. _gl.
7034 Simon Pettersson, bonde
d: 17.1.1712. _gl.
7035 Sigfred Hardicainen
b: okänt antal. l: ja. d: 17.1.1712.
7036 Simon Bertillsson, Soldat
d: 17.1.1712. _gl.
7037 Erich Andersson, Wäfv.
fr: Nyen. d: 17.1.1712. _gl.
7038 Anna Michelsdotter
b: 2. d: 17.1.1712. _med 2 Prästbarn.
7039 Brita Andersdotter
fr: Nyen. d: 17.1.1712.
7040 Pähr Kellman, Dragoun
d: 17.1.1712. _gl.
7041 Olof Ruotzalainen
d: 17.1.1712. _med 4 personer.
7042 Michell Smed
d: 17.1.1712. _blind.
7043 Staphan Jacobsson
d: 17.1.1712.
7044 Sara Helena Krook
d: 17.1.1712.
7045 Carin Henrichsdotter
fr: Nyen. d: 17.1.1712.
7046 Agnetha Henrichsdotter
b: okänt antal. l: ja. d: 17.1.1712. _mannen bräckl.
7047 Gertrud Christina Gyllenspong, Capiteinsk.
d: 18.1.1712.
7048 Henrich Sigfredsson
fr: Gubanits. d: 22.1.1712.
7049 Brita Nielsdotter
b: okänt antal. d: 24.1.1712. _med barn och barnabarn.
7050 Maria Grelsdotter
b: 2. d: 24.1.1712.
7051 Hans Andersson
b: okänt antal. l: ja. d: 24.1.1712.
7052 Simon Grelsson
fr: Björkö. d: 24.1.1712.
7053 Lisbetha Grelsdotter
fr: Kexholm. d: 24.1.1712.
7054 Lisbetha Jacobsdotter
fr: Koporje. d: 24.1.1712.
7055 Walborg Påhlsdotter
fr: Karelen. d: 24.1.1712.
7056 Christina Swart
d: 30.1.1712.
7057 Ruth Swart
d: 30.1.1712.
7058 Margetha Hellenia, Pastoris Enkia
fr: Deglina. d: 30.1.1712.
7059 David Lecklin
fr: Lisilä. d: 30.1.1712.
7060 Catharina Dorothea Reuters, Pastorska
d: 30.1.1712.
7061 Anna Sophia Egardi, Probstinna
d: 31.2.1712.
7062 Petrus Båga, Colleg.
fr: Narva. d: 31.2.1712.
7063 Magdalena Zachrisdotter
fr: Ösel. b: 1. d: 31.2.1712. _med 1 fremmandh barn.
7064 Chirsten Bertilsdotter
d: 31.2.1712. _med Brita Johansdotter.
7065 Helena Lietz
d: 4.2.1712.
7066 Anna Printz, Capiteins Enkia
l: nej. gm: Nadlerstedt, Capitein. d: 7.2.1712.
7067 Maria Påhlsdotter, hust.
fr: Ingermanland. d: 7.2.1712.
7068 Adam Johan Baar
d: 12.2.1712.
7069 Simon Grelsson, bonde
fr: Björkö. d: 13.2.1712. _gl.
7070 Maria Andersdotter
fr: Siikaniemi. d: 13.2.1712.
7071 Sophia Henrichsdotter, Corporal. Enk.
d: 14.2.1712.
7072 Walborg Henrichsdotter, CorporalsEnkia
d: 14.2.1712.
7073 Maria Jöransdotter, CorporalsEnkia
d: 14.2.1712.
7074 Magdalena Nielsdotter, CorporalsEnk.
d: 14.2.1712.
7075 Påhl Henrichsson, bonde
d: 14.2.1712. _gl.
7076 Sigfred Hardicainen
d: 14.2.1712.
7077 Chirsten Sigfredsdotter
b: 1. d: 14.2.1712.
7078 Elin Henrichsdotter
p: 1. d: 14.2.1712.
7079 Elisabeth Staake, Mad.
d: 14.2.1712.
7080 Catharina Malm
fr: Veckelax. d: 16.2.1712.
7081 Anna Christina Järn
fr: Ingermanland. d: 16.2.1712.
7082 Christina Swart
d: 16.2.1712.
7083 Ruth Swart
d: 16.2.1712.
7084 Jacob Frostman, Klock.
d: 5.3.1712. _gl.
7085 Eskell Hämäläinen
d: 12.3.1712.
7086 Petter Thomasson, Soldat
d: 12.3.1712. _blesserad.
7087 Mats Bertillsson
fr: Dorpat. d: 18.3.1712.
7088 Erich Andersson, Wäfr.
fr: Nyen. d: 19.3.1712.
7089 Simon Anka, Corporal
fr: Viborg. d: 19.3.1712. _gl.
7090 Anna Dorothea Silfr, Constapels Enkia
fr: Dorpat. b: 2. d: 19.3.1712.
7091 Okänd
b: 4. gm: Sigfrid Hardicainen. d: 19.3.1712. _mannen blind.
7092 Thomas Eskelsson
fr: Viborg. d: 19.3.1712.
7093 Johan Nylander, Soldat
fr: Viborg. d: 19.3.1712. _gaml.
7094 Sophia Elisabetha Taube
d: 19.3.1712.
7095 Anna Christina Barck, RegtzQwartermest. Ea
l: nej. gm: Floor, Regementsqwartermestare. d: 19.3.1712.
7096 Catharina Munck, Lieutnants Fru
d: 20.3.1712.
7097 Ingerborg Biur, PrästEa
d: 26.3.1712.
7098 Okänd, Klockare
fr: Kosemkina. d: 28.3.1712.
7099 Matthias Nordberg, Arendat.
d: 2.4.1712.
7100 Christina Michelsdotter
fr: Nyen. d: 2.4.1712.
7101 Gertrud Christina Gyllenspong, Fru
d: 9.4.1712.
7102 Gregorius Henrichsson Costoma
fr: Viborg. d: 11.4.1712.
7103 Ingeborg Franck, Präst Enkia
f: 1. d: 11.4.1712. _begge siuka.
7104 Maria Kempe, PrästEa
fr: Veckelax. d: 11.4.1712.
7105 Christina Swart
d: 11.4.1712.
7106 Ruth Swart
d: 11.4.1712.
7107 Margaretha Scharff
d: 11.4.1712.
7108 Catharina Scharff
d: 11.4.1712.
7109 Lastica, Soldathust.
fr: Viborg. d: 11.4.1712.
7110 Lisken Larsdotter, Enkia
fr: Viborg. d: 11.4.1712.
7111 Sigfred Homoinen
fr: Nöteborg. b: 1. l: ja. d: 11.4.1712.
7112 Petter Suickanen
fr: Kexholm. b: okänt antal. l: ja. d: 11.4.1712. _Blind.
7113 Påhl Frisk
d: 11.4.1712. _Blind.
7114 Olof Sigfredsson, Ryttare
fr: Livland. d: 11.4.1712. _gl.
7115 Jacob Bröös, Soldat
fr: Livland. l: ja. d: 11.4.1712.
7116 Påhl Ruotzalainen, Bonde
d: 11.4.1712.
7117 Maria Henrichsdotter, RyttareEnkia
fr: Narva. b: 1. d: 11.4.1712.
7118 Johan Nylander, Soldat
d: 11.4.1712. _gl.
7119 Petter Mårthensson
fr: Nöteborg. b: okänt antal. l: ja. d: 11.4.1712.
7120 Catharina Brinck, Constapels Enkia
fr: Riga. b: okänt antal. d: 11.4.1712.
7121 Margaretha Erichsdotter, RyttarEa
fr: Säkkijärvi. b: 3. d: 11.4.1712.
7122 Brita Nielsdotter, Enkia
d: 11.4.1712. _med sin dotter och dotterbarn.
7123 Maria Nielsdotter, Enk.
fr: Narva. d: 11.4.1712.
7124 Anna Danielsdotter, Enkia
fr: Ingermanland. b: 1. d: 11.4.1712.
7125 Maria Johansdotter, Rytt.Enkia
fr: Dorpat. d: 11.4.1712.
7126 Maria Andersdotter
fr: Dorpat. d: 11.4.1712.
7127 Sigfred Hardikainen
d: 11.4.1712. _Blind.
7128 Michell Smed
fr: Kexholm. d: 11.4.1712.
7129 Johan Nylander, Corporal
d: 11.4.1712.
7130 Simon Anka
d: 11.4.1712.
7131 Erich Andersson, Wäfr
b: 1. d: 11.4.1712.
7132 Walborg Henrichsdotter, Soldathustro
d: 11.4.1712.
7133 Maria Bengtsdotter
b: 1. d: 11.4.1712.
7134 Catharina Henrichsdotter, Timbermans Ea
fr: Nyen. d: 11.4.1712.
7135 Maria Olofsdotter, Rytt.Enk.
fr: Viborg. b: 1. d: 11.4.1712.
7136 Agneta Erichsdotter
b: 1. d: 11.4.1712.
7137 Beata Philipsdotter
b: 1. d: 11.4.1712.
7138 Brita Pährsdotter
b: 5. d: 11.4.1712.
7139 Christina Bertilsdotter
b: 2. d: 11.4.1712.
7140 Elisabetha Jacobsdotter
d: 11.4.1712.
7141 Walborg Påhlsdotter
d: 11.4.1712.
7142 Agnetha Hendrichsdotter
b: 3. d: 11.4.1712.
7143 Anna Mårthensdotter, Trumbslag.Enk.
b: 1. d: 11.4.1712.
7144 Walborg Andersdotter, Snick:Ea
b: 2. d: 11.4.1712.
7145 Elin Ambrosiidotter, Piga
d: 11.4.1712.
7146 Walborg Gyllenstierna, CorporalsEa
fr: Narva. d: 11.4.1712. _med sin dotter och 2 dotterbarn.
7147 Elin Henrichsdotter
fr: Kexholm. p: 1. d: 11.4.1712.
7148 Anna Jöransdotter, SoldatEa
fr: Viborg. b: 1. d: 11.4.1712.
7149 Mats Bertillsson, Bonde
fr: Rantavalta. b: 2. l: ja. d: 11.4.1712.
7150 Ingell Månsson, Chergiant
d: 11.4.1712.
7151 Olof Jönsson, Corporal
d: 11.4.1712. _gl.
7152 Niels Olofsson
d: 11.4.1712.
7153 Okänd, Kl. hustru
b: 4. gm: Jacob Frostman, Klockare. d: 11.4.1712.
7154 Walborg Engelsdotter, Piga
fr: Kexholm. d: 11.4.1712.
7155 Walborg Pährsdotter
fr: Veckelax. d: 11.4.1712.
7156 Mats Matsson
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: 11.4.1712.
7157 Johan Suikerus
b: okänt antal. l: ja. d: 11.4.1712.
7158 Anna Markusdotter, Enkia
fr: Reval. b: 1. d: 11.4.1712.
7159 Elin Larsdotter
fr: Säckijärvi. d: 11.4.1712.
7160 Staphan Jacobsson
fr: Narva. d: 11.4.1712.
7161 Tettergreen, Majorska
d: 27.4.1712.
7162 Wargklou, Fändrichska
d: 27.4.1712.
7163 Lado, Enkia
d: 27.4.1712.
7164 Petter Gall, Ombudzman
fr: Karelen. d: 6.5.1712.
7165 Anna Maria Printz, Capiteinska
d: 3.6.1712.
7166 Lithovius, Probst
d: 0.7.1712.
7167 David Lechlin, Pastor
fr: Liissilä. d: 0.8.1712.
7168 Maria Falck, Capitains Enkiefruu
d: 28.8.1712.
7169 Catharina Hansdotter
d: 2.9.1712. _till begrafningen.
7170 Lisken Staake, Bårgmesterska
fr: Kexholm. d: 6.9.1712.
7171 Anna Maria Gyllenspong, Jungfru
d: 9.9.1712.
7172 Johan Faber, Paedagogus
fr: Nyen. d: 10.9.1712.
7173 Elisabetha Åkerlund, Häradshöfdingska
d: 10.9.1712.
7174 Elsa Maria Springpoort
7175 Anna Maria Rooth
7176 Armgarth Christina Lado
7177 Margareth Wargkloo
7178 Henrich Hoppius, Prästman
d: 5.10.1711.
 

[ Huvudsidan ]