Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Härnösands stift 1715

Rächning på den Sexfallige Collecten för Flychtingarne frå Östersidan som för Åhr 1714 inkommen är af Hernösandz Stifft och åhr 1715 effter Hans Kongl. Maijtz allernådigste befallning här i Consistorio Uthlefwererat, som och bifogade Flychtingars quittencer intyga.

Källa: Deputerade för flyktingmedlens utdelande 1712. Riksarkivet, Stockholm.

År 1715 fick Härnösands stift ett specialtillstånd att dela ut de i stiftet insamlade medlen lokalt. Förteckningar på vem som fått vad skulle dock insändas regelbundet till Stockholm. Nedanstående förteckning är skriven den 2.9.1715.

 

7374 Christian Hammar, Student
fr: Borgå. d: 20.5.1715.
7375 Anders Hegberg, Borgare
fr: Borgå. d: 20.5.1715.
7376 Marcus Nillson, Borgare
fr: Borgå. d: 20.5.1715.
7377 Ericus Ripe, Collegae Schola
fr: Vasa. d: 20.5.1715.
7378 Hans Ekman, Borgare
fr: Vasa. d: 20.5.1715.
7379 Nicolaus Aemilaeus, Pastor
fr: Storkyro. d: 28.5.1715.
7380 Mathias Sonck, Sacellanus
fr: Vasa. d: 28.5.1715.
7381 Jacob Brunell, Cappelan
fr: Malax. d: 28.5.1715.
7382 Johannes Heischius, Cappelan
fr: Storkyro. d: 28.5.1715.
7383 Brenner, Änkia
fr: Storkyro. l: nej. gm: Gustaf Brenner. d: 28.5.1715.
7384 Anna Matzsdotter
fr: Vörå. d: 28.5.1715.
7385 Gabriel Tauvonius, Prost, mag
fr: Närpes. d: 28.5.1715.
7386 Daniel Matsson
fr: Vasa. d: 28.5.1715.
7387 Hans Matsson
fr: Vasa. l: ja. d: 28.5.1715.
7388 Michell Josephsson
fr: Vasa. d: 28.5.1715.
7389 Carl Hansson
d: 28.5.1715. _5 personer.
7390 Michell Jöranson
d: 28.5.1715.
7391 Mats Michellson
d: 28.5.1715. _4 personer.
7392 Erich Holm
d: 28.5.1715. _4 personer.
7393 Hendrich Erson
d: 28.5.1715. _2 personer.
7394 Johan Hendrichson
d: 28.5.1715. _4 personer.
7395 Mats Erson
d: 28.5.1715. _3 personer.
7396 Karin Olofsdotter
d: 28.5.1715.
7397 Johan Enberg, Collegae Schola
fr: Viborg. d: 28.5.1715.
7398 Johan Fonselius, Sacellan
fr: Ikalis. d: 1.6.1715. _9 personer.
7399 Johan Matsson, Gårdsfougde
fr: Nyland. d: 1.6.1715.
7400 Hendrich Nyman, Borgare
fr: Borgå. i: H.sands stift. d: 1.6.1715.
7401 Mårten Erichson, Borgare
fr: Vasa. d: 1.6.1715. _3 personer.
7402 Maria Hällsing, Änkia
fr: Vasa. d: 1.6.1715. _3 personer.
7403 Erich Waestman, Skräddare
fr: Vasa. d: 1.6.1715. _6 personer.
7404 Anna Larsdotter, änkia
gm: Fransman. d: 1.6.1715. _4 Personer.
7405 Anna Larsdotter, Änkia
l: nej. gm: Malander. d: 1.6.1715. _4 Personer.
7406 Lisa Andersdotter, Piga
d: 1.6.1715.
7407 Hendrich Jacobson
d: 1.6.1715. _3 Personer.
7408 Margeta Mårtensdotter, Änkia
fr: Vörå. d: 1.6.1715. _2 p.
7409 Ebba Matsdotter, Änkia
fr: Bjärnå. d: 1.6.1715. _2 personer.
7410 Mats Larson Östman, Borgare
fr: Kristinestad. d: 1.6.1715. _3 p.
7411 Walborg Sigfridsdotter, Piga
fr: Närpes. d: 1.6.1715.
7412 Anders Jöranson
fr: Viborgs län. d: 1.6.1715. _5 p.
7413 Mats Matsson, Dräng
fr: Närpes. d: 1.6.1715.
7414 Johan Lindbohm
fr: Vasa. d: 1.6.1715.
7415 Dorothea Elisabeth Brundert, Änkefru
l: nej. gm: Knorring. d: 1.6.1715.
7416 Johan Johanson, Klockare
fr: Vörå. d: 2.6.1715. _3 personer.
7417 Susanna Bertilsdotter
fr: Storkyro. d: 2.6.1715. _2 personer.
7418 Anders Jacobson
fr: Brahestad. d: 2.6.1715.
7419 Erich Matsson
fr: Vörå. d: 2.6.1715. _4 personer.
7420 Helga Simonsdotter, Änka
d: 2.6.1715. _8 personer.
7421 Margareta Matsdotter, Piga
fr: Vasa. d: 2.6.1715.
7422 Beata Simonsdotter, Piga
fr: Lillkyro. d: 2.6.1715.
7423 Brita Plantin, Änkia
d: 2.6.1715.
7424 Isac Brenner, Comminister
fr: Närpes. d: 9.6.1715.
7425 Jonas Mohlin, Häradshöfding
fr: Österbotten. d: 11.6.1715.
7426 Mathias Jansonius, Pastor
fr: Joutseno. d: 15.6.1715.
7427 Christian Johanson, bonde
fr: Nykarleby. d: 15.6.1715. _6 p.
7428 Mathias Martinius, Probst
fr: Hauho. d: 25.6.1715.
7429 Ericus Cajanus, Pastor
fr: Kronoby. d: 25.6.1715.
7430 Anna Morberg, Commissarie änkia
l: nej. gm: Mathesius, Commissarie. d: 25.6.1715.
7431 Christopher Herkepaeus, Conrector
fr: Helsingfors. b: 1. l: ja. d: 30.6.1715.
7432 Henrich Nordström, Cantzelie Påst
fr: Helsingfors. d: 30.6.1715.
7433 Johan Hendrichsson, Borgare
fr: Vasa. d: 30.6.1715.
7434 Margareta Olofsdotter
fr: Vasa. d: 30.6.1715. _Johan Hendrichsons SwärModer.
7435 Olof Ekelund, borgare
fr: Vasa. d: 30.6.1715.
7436 Beata Sandra, borgare änkefru
fr: Vasa. d: 30.6.1715.
7437 Maria Jacobsdotter Lignipaea, Änka
fr: Vasa. d: 30.6.1715.
7438 Beata, Piga
fr: Vasa. d: 30.6.1715.
7439 Johan Jöranson, bonde
fr: Lappfjärd. d: 30.6.1715.
7440 Isach Bengtson, bonde
fr: Lappfjärd. d: 30.6.1715.
7441 Mårten Andersson, Borgare
fr: Kristinestad. d: 30.6.1715.
7442 Christina Ringia, änke Prostinna
fr: Vasa. d: 6.7.1715.
7443 Stina Palm, Tullskrifware änka
fr: Brahestad. d: 6.7.1715.
7444 Mårten Person, Klockare
fr: Närpes. d: 6.7.1715.
7445 Mats Hendrichson
fr: Lappfjärd. d: 6.7.1715.
7446 Anna Pärsdotter, Hustro
fr: Närpes. d: 6.7.1715.
7447 Brita Simonsdotter, hustro
fr: Närpes. d: 6.7.1715.
7448 Anna Merta Raschau, Capiteinska
fr: Ösel. d: 7.7.1715.
7449 Elisabeth Ricard, Prästänka
fr: Närpes. d: 7.7.1715.
7450 Christina Frisia, Pastors änka
fr: Lappo. d: 9.7.1715.
7451 Catharina Ross, Pastorska
b: 2. d: 9.7.1715.
7452 Lerman, Advocats änkia
fr: Vasa. d: 9.7.1715.
7453 Maria Wilstadia, Prästhustro
fr: Lappo. d: 9.7.1715. _i stort älende.
7454 Brita Montana, Prästänkia
fr: Närpes. d: 9.7.1715.
7455 Jacob Haustrannius, Rådman
fr: Vasa. d: 9.7.1715.
7456 Beata Elsa v. Schilling, Capiteinska änka
d: 9.7.1715.
7457 Margeta Lucia v. Schilling, Leutnantska
d: 9.7.1715.
7458 Hendrich Matsson, bonde
fr: Närpes. d: 9.7.1715.
7459 Anna Christina Herkepia, Jungfru
fr: Åbo. d: 9.7.1715.
7460 Olof Roosbigg
fr: Borgå. d: 9.7.1715.
7461 Olaus Cygnell, Student
fr: Österbotten. d: 20.8.1715.
7462 Daniel Förster, Amptman
fr: Nyland. d: 22.8.1715.
7463 Catharina Strandenia, Mönsterskrifwaränka
d: 31.8.1715.
7464 Olaus Dufwa, Sacellanus
fr: Elimä. d: 31.8.1715.
7465 Maria Sabina Acherfelt, Cornetska änka
d: 31.8.1715.
7466 Sophia Akerfelt
fr: Ingermanland. d: 31.8.1715.
7467 Christina Gierden, Haupmansänka
fr: Vasa. d: 1.9.1715.
 

[ Huvudsidan ]