Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Västernorrland 1717

Förtechning uppå Flychtingarne som sig uti Wästernorrlandz Höfdingedöme uppehålla.

Källa: Landshövdingens skrivelser till Kunglig Majestät, 1.8.1717. Riksarkivet, Stockholm.

Den 1 augusti 1717 rapporterade landshövding Hamilton till kungen vilka flyktingar som uppehöll sig i Västernorrlands hövdingadöme. Förteckningen är ofullständig såtillvida att alla flyktingar inte nämns vid namn. För till exempel Söderhamn och Hudiksvall får vi bara veta att antalet flyktingar är 52 respektive 105.

 

7468 Petter Gavelius, Präst
fr: Vasa. i: Gävle.
7469 Gust. Hartman, Commissar
fr: Åbo. i: Gävle.
7470 Lars Schepper, Tullnär
fr: Kristinestad. i: Gävle.
7471 Lorentz Frese, Häradshöfding
i: Sundsvall.
7472 Mathias Martinus, Prost
fr: Tavastland. i: Gästrikland.
7473 Bertil Hinderson, Besökare
fr: Viborg. i: Gästrikland.
7474 Jean Brunell, Comminister
fr: Borgå. i: Hälsingland s.
7475 Joh: Hornberg, Comminister
fr: Borgå. i: Hälsingland s.
7476 Pet: Nothenberg, Pastor
i: Hälsingland s.
7477 Johan Bachster, Student
i: Hälsingland s.
7478 Samuel Salovius, Präst
i: Hälsingland n.
7479 Nicolaus Matäsius, Präst
i: Hälsingland n.
7480 Joseph Klufwensijk, Inspector
i: Hälsingland n.
7481 Haak, Commissarie
i: Hälsingland n.
7482 Mathias Jansonius, Pastor
i: Hälsingland n.
7483 Olof Dufwa, V. Pastor
fr: Elimä. i: Hälsingland n.
7484 Adam Wilhelm Tanvefelt, Lieutnant
i: Hälsingland n.
7485 Barthold Ithimeus, Räntemästare
i: Hälsingland n.
7486 Samuel Hertz, Student
i: Hälsingland n.
7487 And: Ekenbohm, Häradshöfding
fr: Uleåborg. i: Medelpad.
7488 Erich Tigerstedt, Häradshöfding
i: Medelpad.
7489 Bossin, Commissar:
i: Medelpad.
7490 Forström, Rector Scholae
i: Medelpad.
7491 Hind. Malmenius, Capplan
fr: Åbo. i: Medelpad.
7492 Hind. Antonius, Capitain
i: Medelpad.
7493 Jacob Wijkman, Borgmästare
fr: Borgå. i: Medelpad.
7494 Georg Helsingius, Pastor
i: Medelpad.
7495 Pett. Strengberg, Commissarie
i: Medelpad.
7496 Elias Thelin, Comminister
fr: Jakobstad. i: Medelpad.
7497 Jacob Ekeblad, Tullnär
fr: Borgå. i: Medelpad.
7498 Jacob Sipelius, Capplan
fr: Lochteå. i: Medelpad.
7499 Elias Hamneus, V: lagman
i: Medelpad.
7500 Erich Cajanus, Pastor, mag.
fr: Kronoby. i: Medelpad.
7501 Joh: Sylvester, Pastor, mag.
fr: Karelen. i: Medelpad.
7502 Johan Wenselius, Präst
fr: Ikalis. i: Ångermanland s.
7503 Molin, Häradshöfding
i: Ångermanland s.
7504 Michael Jesenhaus, Mag:
fr: Nykarleby. i: Ångermanland s.
7505 Hind. Bång, Präst
fr: Kalajoki. i: Ångermanland s.
7506 Casper Mag. Berg, Capitein
i: Ångermanland s.
7507 Arwid Alopeus, Prost, mag.
fr: Borgå. i: Ångermanland s.
7508 Martinus Peitzius, Pastor
fr: Brahestad. i: Ångermanland s.
7509 Gabriel Peitzius, Comminister
i: Ångermanland s.
7510 Mårten Myrich, Tullnär
fr: Gamlakarleby. i: Ångermanland s.
7511 Joh: Dagerman, Collega
fr: Nykarleby. i: Ångermanland s.
7512 Lars Horneus, Comminister
fr: Luleå. i: Ångermanland s.
7513 Johannes Westyntius, Adjunct
fr: Brahestad. i: Ångermanland s.
7514 Joh: Forbus, Pastor
fr: Siikajoki. i: Ångermanland s.
7515 Joh: Beckman, Student
fr: Lappo. i: Ångermanland s.
7516 Kemmer, Rector Scholae
fr: Vasa. i: Ångermanland s.
7517 Christ. Hercopeus, Conrector
fr: Helsingfors. i: Ångermanland s.
7518 Johan Rimal
i: Ångermanland s.
7519 Isach Lithovius, Präst
i: Ångermanland s.
7520 Christiern Zimmerman, Präst
i: Ångermanland s.
7521 Hindrich Moliis, Präst
i: Ångermanland s.
7522 Erich Damin [Dahlman], Magister
fr: Veckelax. i: Ångermanland s.
7523 And: Åkerman, Häradsskrifware
fr: Korsholm. i: Ångermanland n.
7524 Pehr Alanus, Präst
i: Ångermanland n.
7525 Ch: Mört, Ingenieur
i: Ångermanland n.
7526 Claes Dittlofson, Häradshöfding
fr: Björneborg. i: Ångermanland n.
7527 Claes Jegerschiöld, Häradshöfding
fr: Viborg. i: Ångermanland n.
7528 And: Regman, Uppbördsskrifware
fr: Vasa. i: Ångermanland n.
7529 Math. Aureen, Comminister
fr: Savolax. i: Jämtland.
7530 Lars Lithovius, Comminister
fr: Limingo. i: Jämtland.
 

[ Huvudsidan ]