Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Normering av släktnamn

Namn och yrken i personregistret har normerats för att motsvara en modern skrivform. Då släktnamn kan vara svåra att hitta på grund av att feltolkningar kan ha gjorts vid normeringen, förtecknas här de onormerade släktnamnen med motsvarade normerade form.

Aalholm → Alholm
Acherfelt → Åkerfelt
Ackerfelt → Åkerfelt
Ackerman → Åkerman
Ackrelia → Achrelius
Aeiemelaeus → Aeimelaeus
Aeimelaea → Aeimelaeus
Aeimelaus → Aeimelaeus
Aeimilaeus → Aeimelaeus
Aejemelius → Aeimelaeus
Aemilaeus → Aeimelaeus
Aftana → Alftan
Ahlbohm → Ahlbom
Ahlsbäck → Ahlbäck
Ahrenkihl → Ahrenkiel
Ajemelaea → Aeimelaeus
Akerfelt → Åkerfelt
Alana → Alanus
Alenus → Alanus
Alfwenius → Alvenius
Allsbeck → Ahlbäck
Almgreen → Almgren
Alopeus → Alopaeus
Aminof → Aminoff
Ammerbusch → Amerbusch
Amminhof → Aminoff
Anckarschiöld → Anckarsköld
Anckarschiöldh → Anckarsköld
Anckarskiöld → Anckarsköld
Andenflycht → Andeflycht
Ankarschiöld → Anckarsköld
Ankarschöld → Anckarsköld
Ankarschöldh → Anckarsköld
Ankarskiöld → Anckarsköld
Apelbohm → Appelbom
Apelbom → Appelbom
Apelgreen → Appelgren
Apellgren → Appelgren
Apollo → Apolloff
Apollof → Apolloff
Apoloff → Apolloff
Apoloph → Apolloff
Appelbohm → Appelbom
Appelgreen → Appelgren
Arborelia → Arborelius
Archenholtz → Arckenholtz
Archtapolitanus → Arctopolitanus
Archtopolitana → Arctopolitanus
Archtopolitanus → Arctopolitanus
Arckenholts → Arckenholtz
Arcthopolitanus → Arctopolitanus
Arctopolitana → Arctopolitanus
Arenia → Arenius
Arensbeck → Arensbäck
Arensbeckia → Arensbäck
Arfvelin → Arvelin
Arfwelin → Arvelin
Armfeldt → Armfelt
Arnkijhl → Arnkihl
Arnsbeck → Arensbäck
Arnsbeckia → Arensbäck
Arnsbeckius → Arensbäck
Arolina → Arolinus
Aronia → Aronius
Arthenius → Artenius
Artopolitanus → Arctopolitanus
Arvast → Ervast
Arwelius → Arvelius
Aspegreen → Aspegren
Aspgreen → Aspegren
Aspgren → Aspegren
Asproot → Asproth
Aureen → Auren(ius)
Aurelia → Aurelius
Aurenius → Auren(ius)
Auricola → Agricola
Baar → Bahr
Baat → Raat
Backster → Bachster
Bagg → Bagg(e)
Bagge → Bagg(e)
Bang → Bange
Barchüüs → Barckhusen
Barcklai → Barclay
Bark → Barck
Baumgart → Baumgarten
Baumgartz → Baumgarten
Bech → Bäck
Beck → Bäck
Beckman → Bäckman
Bejer → Beijer
Beltera → Belterus
Benterus → Belterus
Berch → Berg
Berend → Berends(er)
Berendtz → Berends(er)
Berentz → Berends(er)
Berentzer → Berends(er)
Bergbohm → Bergbom
Bergengreen → Bergengren
Bergqwist → Bergqvist
Bergrå → Bergrau
Bergståck → Bergstock
Bernts → Berends(er)
Berström → Bergström
Betgerin → Böttcher (Böttger)
Bettgain → Böttcher (Böttger)
Bijnman → Binman
Bildsten → Bildstein
Bildtsteen → Bildstein
Billsten → Bildstein
von Birckholt → von Birckholtz
Birckholtz → von Birckholtz
Bircklenia → Bircklenius
Birgholtz → von Birckholtz
Birkholte → von Birckholtz
Bischof → Bischoff
Biskof → Bischoff
Biugg → Bjugg
Biur → Bjur
Biuur → Bjur
Biörck → Björk
Biörckberg → Björkberg
Biörckbergh → Björkberg
Biörckegreen → Björkegren
Biörcklund → Björklund
Biörckman → Björkman
Biörckroot → Björkrot
Biörckrooth → Björkrot
Biörcksteen → Björksten
Biörckström → Björkström
Biörk → Björk
Biörkman → Björkman
Biörn → Björn
Biörnbeck → Björnbeck
Biörnmark → Björnmark
Biörnram → Björnram
Biörnström → Björnström
Blofield → Blåfield
Blåfiell → Blåfield
Bock → Bock(en)
Bocken → Bock(en)
Bockler → Böckler
Bogenskilt → Bogenschildt
Boi → Boij(e)
Boij → Boij(e)
Boije → Boij(e)
Bom → Bohm
Bomgart → Baumgarten
Bonovia → Bonovius
Bonstorph → Bonsdorff
Borgrå → Bergrau
Bork → Borg
Borkstat → Borckstaf
Bossin → Bosin
Botwedi → Botvedi
Boumgarten → Baumgarten
Brackel → Brakel
Bran → Brand
Brant → Brandt
Bras → Brass
Brasch → Brask
Brat → Bratt
Brehmer → Bremer
Bressprecker → Bresprecker
Brettholts → Breitholtz
Brettholtz → Breitholtz
Brink → Brinck
Brodsenia → Brodsenius
Brokman → Prockman
Broockman → Brockman
Brosk → Brosk (Brost)
Brost → Brosk (Brost)
Brotera → Brotherus
Brotterus → Brotherus
Brumerus → Brum(m)erus
Brummer → von Brummer
Brummerus → Brum(m)erus
Brun → Bruun
Brunera → Brunnerus
Brunerus → Brunnerus
Brunno → Brunou
Brunnou → Brunou
Brus → Bruus
Brusaea → Bruseus
Brusea → Bruseus
Bråfelt → Blåfield
Buhre → Bure
Buhrman → Burman
Bulick → Bulich
Burckarth → Burchard
Burckhardtz → Burchard
Burckharts → Burchard
Burs → Burtz
Bursman → Burssman
Burss → Burtz
Busch → Busch(e)
Busche → Busch(e)
Båckmöller → Bockmöller
Båga → Boga
Bång → Bong
Bångh → Bong
Bähr → Bäär
Böchter → Böckler
Böisman → Boisman
Bök → Böök
Börckler → Böckler
Bötcher → Böttcher (Böttger)
Bötger → Böttcher (Böttger)
Bötscher → Böttcher (Böttger)
Böttcher → Böttcher (Böttger)
Böttscher → Böttcher (Böttger)
Caijander → Kajander
Caisula → Kaisula
Cajana → Kajanus
Cajander → Kajander
Cajanus → Kajanus
Callandra → Calander
Calm → Kalm
Cammian → Camman
Camphusen → (von) Campenhausen
von Camphusen → (von) Campenhausen
Cannainen → Kannainen
Carberg → Karberg
Carjalain → Karjalainen
Carlandra → Carlander
Carling → Karling
Carlman → Karlman
Carplan → Carpelan
Carstein → Karsten(ius)
Carsten → Karsten(ius)
Carstenia → Karsten(ius)
Carstenius → Karsten(ius)
Castrenia → Castrenius
Caupman → Kaupman
Cedercrona → Cederkrona
Charling → Karling
Chievallier → Chevallier
Chiewallier → Chevallier
Chronström → Cronström
Claes → Claes (Clase)
Clase → Claes (Clase)
Clauback → Clauback (Claubart)
Claubart → Clauback (Claubart)
Clementiof → Klementieff
Cloot → Clodt
Colliandra → Colliander
Collin → Collin(us)
Collina → Collin(us)
Collinia → Collin(us)
Collinus → Collin(us)
Core → Cohre
Corsin → Corssen
Cort → Corte
Costadia → Costadius
Costenia → Costenius
Costian → Costianus
Craan → Crantz
Crabb → Krabbe
Cramer → Kraemer
Cran → Crantz
Cremer → Kraemer
Cremmer → Kraemer
von Creutleben → (von) Kreutlein
Creutlein → (von) Kreutlein
von Creutlein → (von) Kreutlein
Croel → Cröell
Cron → Crohn
Cruse → (von) Kruse
von Cruse → (von) Kruse
Crusenstierna → Krusenstierna
Cröel → Cröell
Cumberg → Kumberg
Cupilenia → Cupilenius
Cuppraeus → Cupraeus
Cupraea → Cupraeus
Dahlpihl → Dahlpil
Dahlpijhl → Dahlpil
Dalman → Dahlman
De la Måtte → De la Motte
De la Wall → de Laval
Degner → Degnert
Delamoth → De la Motte
Dellwijk → (von) Delwig
von Dellwijk → (von) Delwig
Delvendahl → Delfendal
Delwendahl → Delfendal
Delwich → (von) Delwig
von Delwijk → (von) Delwig
Detmer → Dettmer
Dettlof → Dettloff
Dettlosf → Dettloff
Dijkman → Dikman
Ditman → Dittman
Dittmar → Dittman
Dobin → Dobbin
Doest → Döest
Drackman → Drachman
Drakman → Drachman
Dreyer → Dreijer
Dufwa → Dufva
Dufwalt → Duwall
Duval → Duwall
Duwaldt → Duwall
Duvall → Duwall
Duwalt → Duwall
Dyr → Dyhr
Dytsch → Deutsch
Echtydij → Echtydius
Eckhaag → Ekhag
Eek → Ek
Eenqvist → Enqvist
Ehrenpreus → Ehrenprijs
Ehrenpreuss → Ehrenprijs
Ehrenpryss → Ehrenprijs
Ehrenros → Ehrenroos
Eimelaea → Aeimelaeus
Eimelaus → Aeimelaeus
Eimolaea → Aeimelaeus
Ekblad → Ek(e)blad
Ekbom → Ek(e)bom
Ekeblad → Ek(e)blad
Ekebohm → Ek(e)bom
Ekebom → Ek(e)bom
Ekegreen → Ekegren
Ekelund → Ek(e)lund
Ekenberg → Eschenburg
Ekenbohm → Ekenbom
Ekengreen → Ekengren
Ekenschiöld → Ekenskjöld
Ekenschiöldh → Ekenskjöld
Ekeroot → Ek(e)rot
Ekerot → Ek(e)rot
Ekeroth → Ek(e)rot
Eklund → Ek(e)lund
Ekroot → Ek(e)rot
Ekrooth → Ek(e)rot
Ekroth → Ek(e)rot
Ektydius → Echtydius
von Elwighausen → von Elvighausen
von Elwinghusen → von Elvighausen
Enberg → En(e)berg
Enbergh → En(e)berg
Enbohm → Enbom
Enbär → En(e)berg
Eneberg → En(e)berg
Engelhart → Engelhardt
Engelhartz → Engelhardt
von Engelsbrechten → von Engelbrechten
Engewal → Engvall
Engewall → Engvall
Engwal → Engvall
Engwall → Engvall
Enqwist → Enqvist
Enroot → Enro(o)t
Enrot → Enro(o)t
Enroth → Enro(o)t
Enschiöld → Eneskjöld
Enschöld → Eneskjöld
Eosandra → Eosander
Erdtman → Ertman
Erfvast → Ervast
Esbing → Esping
Essen → (von) Essen
von Essen → (von) Essen
Essevia → Essevius
Essewia → Essevius
Estenia → Estenius
von Esthner → von Eschner
Etholenia → Etholenius
Fahrstet → Fahrstedt
Falch → Falck
Falckenberg → (von) Falckenberg
von Falckenberg → (von) Falckenberg
Falckenbergh → (von) Falckenberg
Falckenfelt → Falkenfelt
Falk → Falck
von Falkenberg → (von) Falckenberg
Falkenstein → Falckenstein
Fallander → Falander
Falström → Fahlström
Feijrich → Feirich
Feindt → Fieandt
Feiri → Feirich
Felberg → Fellberg
Felbom → Fellbom
Feldtzbergh → Feltberg
Fersen → von Fersen
Festing → Festing(er)
Festinger → Festing(er)
Ficks → Fix
Finchenberg → Finckenberg
Fischback → Fischbach
Fischbak → Fischbach
Fisck → Fisk
Fittinghoff → (von) Vietinghoff
Flaccenia → Flachsenius
Flachsenia → Flachsenius
Flacken → Flachsenius
Flacksen → Flachsenius
Flacksenia → Flachsenius
Flemming → Fleming
Flor → Floor
Florenus → Florin(us)
Florin → Florin(us)
Florina → Florin(us)
Florinus → Florin(us)
Fohrman → (von) Furman
Fok → Fock
Fonselia → Fonselius
Fontelia → Fontelius
Fonzelius → Fonselius
Forman → (von) Furman
Forseen → Forsén
Forselia → Forselius
Forsenii → Forsenius
Forsenij → Forsenius
Forssberg → Forsberg
Forssbergh → Forsberg
Forssel → Forsell
Forssén → Forsén
Forssenia → Forsenius
Forssgreen → Forsgren
Forssgren → Forsgren
Forssman → Forsman
Forstadia → Forstadius
Forsteen → Forstén
Forsten → Forstén
Forström → Forsström
Fothangel → Footangel
Franseen → Franzén
Fransen → Franzén
Frantzen → Franzén
Frederici → Friederici
Frees → Freese
Freijtag → Freitag
Fres → Freese
Frese → Freese
Fress → Freese
Freudenfeldt → Freudenfelt
Freydenfelt → Freudenfelt
Freyen → Freijer
Freyer → Freijer
Freytag → Freitag
Friderici → Friederici
Fridlenius → Fridelinus
Fridricus → Friederici
Frieberg → Friberg
Fries → Friis
von Friesen → von Frieser
Frijs → Friis
Frisenschiöld → Friesensköld
Frisenschöld → Friesensköld
Frisensköld → Friesensköld
von Friser → von Frieser
Frisia → Frisius
Fucks → Fuchs
Fuhrman → (von) Furman
von Fuhrman → (von) Furman
von Furman → (von) Furman
Fux → Fuchs
Fårbus → Forbus
Fällberg → Fellberg
Gadd → Gadd(e)
Gadde → Gadd(e)
Gadolin → Gadolin(us)
Gadolinius → Gadolin(us)
Gadolinus → Gadolin(us)
Gadon → Gadolin(us)
Gall → Galle
Gallenia → Gallenius
Garwolius → Garvolius
Gavelia → Gavelin (Gavelius)
Gavelina → Gavelin (Gavelius)
Gavelius → Gavelin (Gavelius)
Gavell → Gavelin (Gavelius)
Gawell → Gavelin (Gavelius)
Geisler → Ge(i)sler (Giesler)
Genschen → Gentschen
von Gerten → von Gertten
Gerts → Gerdts
Gessler → Ge(i)sler (Giesler)
Gestrenius → Gestrinius
Gettzelius → Gezelius
Getzelia → Gezelius
Getzelius → Gezelius
Giercken → Gercken
Gierkens → Gercken
Giesler → Ge(i)sler (Giesler)
Gilberg → Gillberg
Giös → Gjös
Giöse → Gjös
Gotlöben → Gottleben
Gottschlick → Gottschick
Gottske → Gottski
Graan → Gran
Grabke → Grabbe
Graf → Graaf
Grahn → Gran
Grandel → Grandell
Granqwist → Granqvist
Granrooth → Granrot
Green → Gren
Gronovia → Gronovius
Grop → Groop
Grot → Groot
Groth → Groot
Grub → Grubb
Grunerus → Grunér (Grunerus)
Grunner → Grunér (Grunerus)
Grå → Gråå
Grönwall → Grönvall
Gröön → Grön
Gudzaea → Gudzaeus
Gumbse → Gumse
Gunner → Grunér (Grunerus)
Gutman → Gudman
Guttheim → Gutheim
Guttheime → Gutheim
Gyldner → Gyllner
Gyllenbrant → Gyllenbrandt
Gyllencrok → Gyllenkrok
Gyllenduuk → Gyllenduk
Gyllenkrook → Gyllenkrok
Gyllenlo → Gyllenlod
Gyllenlou → Gyllenlod
Gyllenspong → Gyllenspång
Gyntersfors → Gynterfors
Gåttleben → Gottleben
Göse → Gjös
Göös → Gjös
Haak → Hack(s)
von Haakenholtz → von Hakenholtz
Haana → Hana
Haartman → Ha(a)rtman
Hack → Hack(s)
Hacks → Hack(s)
Hagen → (von) Hagen
von Hagen → (von) Hagen
Hagest → Hagert
Haks → Hack(s)
Halsiö → Hallsiö
Hambraea → Hambraeus
Hamman → Hammar
Hammarskoug → Hammarskog
Hammarstierna → Hammarstjerna
Hamnia → Hamneus
Hamnovius → Hamnodius
Harcka → Harka
Harckman → Harkman
Hardiainen → Hartikainen
Hardicainen → Hartikainen
Hardikainen → Hartikainen
Harkepai → Herkepaeus
Harkipaeus → Herkepaeus
Hartman → Ha(a)rtman
Hassalenia → Hassalenius
Hassalenia (!) → Hassalenius
Hassallenia → Hassalenius
Hasselgreen → Hasselgren
Hastpher → Hastfer
Hastpherd → Hastfer
Haustrannius → Haustramnius
Hedraea → Hedraeus
Heijke → Heike
Heijkendorph → Heikendorff
Heikendorph → Heikendorff
Helberg → Hellberg
Helenia → Helenius
Hellenia → Helenius
Hellenius → Helenius
von Helmers → von Helmer
Helsingia → Helsingius
Helvig → Helwig
Helwijk → Helwig
Hemalaine → Hämäläinen
Hensce → Hense(ll)
Hense → Hense(ll)
Hensell → Hense(ll)
Hensse → Hense(ll)
Herber → Herber(s)
Herbers → Herber(s)
Hercopeus → Herkepaeus
Herkepia → Herkepaeus
Hertzoug → Hertzog
Hertzough → Hertzog
Hestsko → Hästesko
Hielm → Hjelm
Hielmborg → Hjelmborg
Hielte → Hjälte
Hierne → Hjärne
Hierpe → Hjärpe
Hierpenia → Hjerpenius
Hiertman → Hjertman
Hijsing → Hising
Hilduinen → Hiltunen
Hilldebrand → Hildebrand
Hillebrandt → Hildebrand
Hilli → Hilli(us)
Hillius → Hilli(us)
Hinricius → Henricius
Hiort → Hjort
Hirchheidt → (von) Hirschheydt
Hiroinen → Hirvonen
von Hirscheidt → (von) Hirschheydt
von Hirscheit → (von) Hirschheydt
Hirvoinen → Hirvonen
Hiuhlhammar → Hjulhammar
Hiulhammar → Hjulhammar
Hiälte → Hjälte
Hoffreen → Hoffrén
Hoffren → Hoffrén
Hofman → Hoffman
Hofren → Hoffrén
Hofwer → Hover (Hoger)
Hofwin → Hovinen
Hofwine → Hovinen
Hofwinen → Hovinen
Hoger → Hover (Hoger)
Hoijer → Höijer
Holden → (von) Holden
von Holden → (von) Holden
Holmdorf → Holmdorff
Holmdorph → Holmdorff
Holthausen → (von) Holtzhausen
Holtzhansen → (von) Holtzhausen
Holtzhaus → (von) Holtzhausen
Hoppenstet → Hoppenstedt
Hoppenstång → Hoppenstong
Horneus → Hornaeus
Hosfreen → Hoffrén
Hower → Hover (Hoger)
Huchta → Huhta
Huchtainen → Huhtanen
Hufwudschiöld → Hufvudsköld
Hufwudshiöld → Hufvudsköld
Huiari → Hujari
Hulkoinen → Hulkkonen
Hullkoinen → Hulkkonen
Hult → Hult(z)
Hultz → Hult(z)
Humle → Humble
Hunnia → Hunnius
von Hunnikhausen → (von) Hunninghausen
Hunninghausen → (von) Hunninghausen
Hurskeinen → Hurskainen
Husgafwel → Husgafvel
Huusgafwe → Husgafvel
Huusgavel → Husgafvel
Huusgawel → Husgafvel
Huusgavell → Husgafvel
Hybonet → Hybinette
Hynninghausen → (von) Hunninghausen
Hysing → Hising
Hysingh → Hising
von Håll → von Holl
Hållfäst → Holfast
Hålmgren → Holmgren
Håltzhausen → (von) Holtzhausen
von Håltzhausen → (von) Holtzhausen
Håltzhusen → (von) Holtzhausen
Hällberg → Hellberg
Hällsing → Helsing
Häsko → Hästesko
Hästesko-Fortuna → Hästesko
Hästscho → Hästesko
Hästsko → Hästesko
Hästskoo → Hästesko
Höffner → Höfner
Höffnern → Höfner
Hök → Höök
Höyer → Höijer
Höökman → Hökman
Ieger → Jäger
Ifwandorf → Ivendorff
Ifvendorf → Ivendorff
Ifwendorph → Ivendorff
Indraea → Indraeus
Ingevall → Ingvall
Ingwahl → Ingvall
Insenschiöld → Friesensköld
Insulana → Insulanus
Irfwing → Irving
Ithimeus → Ithimaeus
Izendorf → Isendorff
Jansonius → Jahnsonius
Jarfva → Jarva
Jeger → Jäger
Jegerschiöld → Jägerskiöld
Jesenhaus → Jesenhausen
Jesenhusen → Jesenhausen
Jessenhaus → Jesenhausen
Jobb → Jobb(e)
Jobbe → Jobb(e)
Jordan → (von) Jordan
von Jordan → (von) Jordan
Jordlijn → Jordlin
Jubu → Jubus
Jungmanin → Ljungman
Jungmannin → Ljungman
Jurvelia → Jurvelius
Juskivet → Juskiwits
Juskiwit → Juskiwits
Juskiwitz → Juskiwits
Juslenia → Juslenius
Justandra → Justander
Jägarhorn → Jägerhorn
Jägerschiöld → Jägerskiöld
Jörl → Hastfer
Kamphusen → (von) Campenhausen
Karakainen → Karkainen
Karkainen → Karsakainen
Karlenius → Carlenius
Karpelius → Carpelius
Karsakain → Karsakainen
Karstein → Karsten(ius)
Kassling → Cassling
Kastling → Cassling
Kelkeja → Kälkäjä
Kellman → Källman
Kemmer → Kiemmer
Kempher → Kiempfer
Kerkinen → Kärkinen
Keukonen → Kaukonen
Kiaeder → Keder
Kiellander → Kjellander
Kiellman → Källman
Kiempe → Kempe
Kifke → Kiske (Kifke)
Kihn → Kyhn
Kijhlman → Kihlman
Kijhn → Kyhn
Kilpe → Kilpiö
Kirckenstein → Kirchenstein
Kirckensteiner → Kirchenstein
Kirckenstien → Kirchenstein
Kirckhof → Kirchhoff
Kirckhoff → Kirchhoff
Kirckring → Kirchring
Kirckringh → Kirchring
Kirsteiner → Kirchenstein
Kiske → Kiske (Kifke)
Kivile → Kivilä
Kiöhl → (von) Köhler
Kiöhlen → (von) Köhler
Kiöhler → (von) Köhler
von Kiöhler → (von) Köhler
Kiöhlman → Kjölman
Kiölman → Kjölman
Kiönigstedt → (von) Königstedt
Kiöring → Körning
Kiörning → Körning
Kiöster → Köster
Klen → Kleen
Klerck → Clerck
Klingbeil → Klingebail
Klingbil → Klingebail
Klingspåhre → Klingspor
Klingspårre → Klingspor
Kloppstock → Klopstock
Klowensich → Kluvensich
Klovensik → Kluvensich
Klufwensijk → Kluvensich
Klufwensjk → Kluvensich
Knack → Knak
Knorring → (von) Knorring
von Knorring → (von) Knorring
Knorringh → (von) Knorring
Konou → (von) Konow
von Konou → (von) Konow
von Konow → (von) Konow
Korle → Korle (Korre)
Korre → Korle (Korre)
Kosfelt → Korsfelt
Kossfelt → Korsfelt
Kostfelt → Korsfelt
Kostianus → Costianus
Krack → Kraak
Krak → Kraak
Kramer → Kraemer
Kraner → Kraemer
Kreitlein → (von) Kreutlein
von Kreuntlein → (von) Kreutlein
Krogia → Krogius
Krok → (von) Krook
Krook → (von) Krook
von Krook → (von) Krook
Krus → Cruus
Kryddmar → Krydma
Kulbar → Kaulbars
Kulbars → Kaulbars
Kullbar → Kaulbars
Kupilenia → Cupilenius
Kyn → Kyhn
Kårs → Kors
Kårss → Kors
Köhler → (von) Köhler
von Köhler → (von) Köhler
von Köhln → (von) Köhler
von Kölen → (von) Köhler
Köler → (von) Köhler
Königstedt → (von) Königstedt
von Königstedt → (von) Königstedt
Lada → Ladou (Ladovius)
Lado → Ladou (Ladovius)
Ladovius → Ladou (Ladovius)
Ladowius → Ladou (Ladovius)
Lagbohm → Lag(er)bom
Lagbom → Lag(er)bom
Lagenia → Lagenius
Lagerbohm → Lag(er)bom
Lang → Lang(e)
Lange → Lang(e)
Langel → Langell
Langen → (von) Langen
von Langen → (von) Langen
Langh → Lang(e)
Langtinghusen → von Lantingshausen
Lantinghusen → von Lantingshausen
Lantzelia → Lantzelius
Lauden → Lauren
Lauerbeck → Laurbecchius
Lauerbeckius → Laurbecchius
Laurbeck → Laurbecchius
Laureus → Lauraeus
Lebel → Lebell
Lecklijn → Lechlin
Lecklin → Lechlin
Lecowius → Lecovius
Leijonmark → Leijonmarck
Leistenia → Leistenius
Lend → Lend(ius)
Lendius → Lend(ius)
Lerck → Lärka
Lercka → Lärka
Lesle → Letzle
Leustenia → Leustenius
Lewander → Levander
von Libsdorf → von Liebsdorff
Liefman → Lifman
Lietz → Lietzen
Lieven → (von) Liewen
Liewen → (von) Liewen
von Lieven → (von) Liewen
Liffman → Lifman
Lignipaea → Lignipaeus
Lignipeus → Lignipaeus
Liliewan → Liljevan
Lillbeck → Lillbäck
Lillia → Lilja
Lilliebrun → Lilliebrunn
Lilliebruun → Lilliebrunn
Lillienschiöld → Lilljesköld
Lillienschiöldh → Lilljesköld
Lillieschiöld → Lilljesköld
Lillievahn → Liljevan
Lilliewahn → Liljevan
Lillievalch → Lilljevalch
Lilliewalck → Lilljevalch
Lilliewall → Lilljevalch
Lilliewan → Liljevan
Lilljebrun → Lilliebrunn
Limat → Limatius
Limath → Limatius
Linaros → Linarus
Lindbohm → Lindbom
Lindecrantz → Lindcrantz
Lindelia → Lindelius
Lindeman → Lindman
Lindquist → Lindqvist
Lindros → Linarus
Lindroot → Lindrot
Lindval → Lindvall
Lindwall → Lindvall
Lintman → Lindtman
Liphart → Liphardt
Lipphart → Liphardt
Lipsdorf → Lipsdorff
Lipsdorph → Lipsdorff
Lipstorph → Lipsdorff
Lipzdorph → Lipsdorff
Lithovia → Lithovius
Litovius → Lithovius
Litthovia → Lithovius
Litthovius → Lithovius
Littman → Lifman
Littowia → Lithovius
Littovius → Lithovius
Littzen → Lietzen
Litzen → Lietzen
Litzén → Lietzen
Liung → Jung
Liungreen → Ljunggren
Liven → (von) Liewen
Liwen → (von) Liewen
Lizelii → Lizelius
Lode → (von) Lode
von Lode → (von) Lode
von Lodhe → (von) Lode
Lohman → Loman
Loistenia → Loistenius
Loschiöld → Loskiöld
Lothandra → Lothander
Lothe → (von) Lode
Ludeus → Lude(c)us
Lufven → Luvén
Lundia → Lundius
Luwen → Luvén
Lärck → Lärka
Lärcka → Lärka
Lärkia → Lärka
Löfwendahl → Lövendahl
Löfwing → Löfving
Lönbom → Lönnbom
Löndquist → Lönnqvist
Lönquist → Lönnqvist
Lönstubbe → Lönnstubbe
Löschier → Löscher
Löwe → (von) Löwe
von Löven → (von) Löwe
von Löwen → (von) Löwe
Maidel → Maydel
Mallenia → Mallenius
Mansnerius → Mansnerus
Mardefeltz → Marderfelt
Martin → Martin(us)
Martinius → Martin(us)
Martinus → Martin(us)
Massalin → Masalin
Mathesia → Mathesius
Mathiaeus → Matthaeus
Mathieus → Matthaeus
Matthesia → Mathesius
Matthesij → Mathesius
Matthiae → Matthaeus
Matthius → Matthaeus
Matäsius → Mathesius
Mecchelenius → Mechaelenius
Mechelenius → Mechaelenius
Mechelinius → Mechaelinius
Meck → Meck(s)
Mecks → Meck(s)
Meijdel → Maydel
von Meijendorph Yxkull → von Meijendorff Yxkull
Meijer → (von) Meijer
von Meijer → (von) Meijer
Meijmer → Meimer
von Meijndorph Yxkull → von Meijendorff Yxkull
Mejer → (von) Meijer
von Mejer → (von) Meijer
Melartopaea → Melartopaeus
Mellin → Melin
Menander → Mennander
Merchell → Merckell
Merten → Merthen
Mertens → Merthen
Meter → Mether
Meydel → Maydel
Meyer → (von) Meijer
Miltopaea → Miltopaeus
Miltopaei → Miltopaeus
Miöd → Mjödh
Miödh → Mjödh
Modera → Moderus
Mohlin → Molin
Molijs → Moliis
Moller → (von) Möller
Mollis → Moliis
Molsdorfer → Molsdorffer
Monsen → Monseen
Montan → Montan(us)
Montana → Montan(us)
Montin → Montin(us)
Montinus → Montin(us)
Morani → Morian
Morat → Morath
Moratz → Morath
Moratz → Morath
Moreus → Moraeus
Moritz → Morath
Muchle → Muhl
Muhrberg → Murberg
Mulda → Multa
Mulina → Mulinus
Muller → Müller
Munch → Munck
Murain → Muranen
Muraus → Muraeus
Myhlberg → Myrberg
Myhr → Myra
Myhra → Myra
Myhrberg → Myrberg
Münster → Munster
Myrik → Myrich
Mårtens → Martens
Märten → Merthen
Märtens → Merthen
Mätaar → Mether
Möllenback → Möllenbach
Möllenbock → Möllenbach
Möllenbåck → Möllenbach
Möller → (von) Möller
von Möller → (von) Möller
Nadlerstedt → Nandelstadh
Nadlerstedt → Nandelstadh
Nandelfeldt → Nandelstadh
Nandelsted → Nandelstadh
Nandelstedt → Nandelstadh
Nasaken → (von) Nassokin
Nassach → (von) Nassokin
Nassack → (von) Nassokin
von Nassacken → (von) Nassokin
Nassaken → (von) Nassokin
Nattbohm → Nattbom
Nederland → (von) Nederland
von Nederlandh → (von) Nederland
Niedelberg → Nidelberg
Nieroot → Nieroth
Nigraea → Nigraeus
Nigrea → Nigraeus
Nigrelia → Nigrelius
Nigrellia → Nigrelius
Nijroot → Nieroth
Nordlijn → Nordlin
Norlandra → Norlander
Norström → Nordström
Nothhaust → Nothaust
Nybeck → Nybäck
Nygreen → Nygren
Näf → Näs (Näf)
Näs → Näs
Nässman → Näsman
Nöroni → Nöroni(us)
Nöronius → Nöroni(us)
Nötebohm → Nötebom
Nöttbohm → Nötebom
Ogelvie → Ogilvie
Ollengreen → Ollongren
Ollenqvist → Ollenquist
Ollenrot → Ollonrot
Ollongreen → Ollongren
Ollonquist → Ollenquist
Ollonqvist → Ollenquist
Orbinschi → Orbinski
Orea → Orre
Osterman → Österman
Ovreus → Orre
Packalenia → Pacchalenius
Packalenius → Pacchalenius
Packalinius → Pacchalenius
Pahleen → Paleen
Pahlen → von der Pahlen
Paikul → (von) Paykull
Palleen → Paleen
Pallman → Pahlman
Palmback → (von) Palmbach
von Palmback → (von) Palmbach
Palmrot → Palmroth
Palmstrauck → Palmstruch
Parkari → Parkkari
Patkul → Patkull
Pattkul → Patkull
Pattkull → Patkull
Paulich → Paulig
Paulick → Paulig
Pawoilainen → Paavolainen
Pecklenia → Pecklenius
Peihl → Pihl
Peldola → Peltola
Peltera → Belterus
Pers → Pehrs
von Pertzholtz → von Petzholt
Petius → Peitzius
Petraea → Petraeus
Petraelia → Petrelius
Petreius → Petraeus
Petreja → Petraeus
Petrejus → Petraeus
Petreus → Petraeus
Petroi → Petraeus
Petzius → Peitzius
Phallander → Falander
Phalström → Fahlström
Pheil → Pihl
Phontin → Pontin
Pihlquist → Pihlqvist
Pihrhoinen → Pirhoinen
Pijhl → Pihl
Pijhlman → Pihlman
Pijl → Pihl
Pilkar → Pilckar
Pilman → Pihlman
Piroli → Pirhoinen
Pistohlkårs → Pistolekors
PistoleKårss → Pistolekors
von Pohl → (von) Pohl
Pol → (von) Pohl
Poll → (von) Pohl
Pomerinkin → Pomerinken
Pomerisken → Pomerinken
Pommerengen → Pomerinken
Pommerenning → Pomerinken
Pors → Porss
Pratana → Pratanus
Pretlack → Pretlach
Preus → Preutz
Preuss → Preutz
Prints → Printz
Prischof → Bischoff
Prockopeus → Procopaeus
Procopaea → Procopaeus
Prokeus → Prochaeus
Prokopaeus → Procopaeus
Prys → Preutz
Pryss → Preutz
Pryts → Preutz
Pryttz → Preutz
Prytz → Preutz
Pålack → Polack
Quidia → Qvidia
von Qvant → von Qvanten
Qvensel → Quensel
Qwensel → Quensel
Qvensell → Quensel
Qwensell → Quensel
Qwentzell → Quensel
Qwidia → Qvidia
Qwist → Qvist
Qwistbergh → Qvistberg
Qvisthberg → Qvistberg
Rabe → Raabe
Radeloff → Radloff
Radelöf → Radloff
Raijaleen → Rajalin
Rajaleen → Rajalin
Ram → Rahm
Ramse → Ramsay
Ranchen → Rancken
Ranck → Rancken
Ranken → Rancken
Rapako → Rapakko
von Rapholt → von Rappholt
Rat → Raat
Rattinen → Ratuinen (Rattinen)
Ratuinen → Ratuinen (Rattinen)
Rave → Radeke
Rebbinder → Rehbinder
Rebinder → Rehbinder
Rebinner → Rehbinder
von Rechen → von Reten
Reehausen → Rehausen
Reickner → Reichner
Reimer → Reimers
Reimer → Reimers
Reimhertz → Reimers
Reinhertz → Reimers
Reinke → Reincke
Rekardt → Rechard
Rennerfeldt → Rennerfelt
von Rethen → von Reten
von Retten → von Reten
von Retzholt → von Petzholt
Ricard → Richard
Rickter → Richter
Riknek → Rickneck
Rimal → Remahl
Riman → Rigeman
Rimia → Rimius
Rincke → Reincke
Ringia → Ringius
Rits → Ritz
Robertz → Roberts
Robsou → Robzoff
Robzof → Robzoff
Rocha → Rokus
Rohr → (von) Rohr
von Rohr → (von) Rohr
Roku → Rokus
Romanovits → Romanovitz
Rongana → Ronganus
von Roor → (von) Rohr
Roosbigg → Rospigg
Root → Roth
Rooth → Roth
von Rootkirck → von Rotkirch
Roring → Roering
Roseen → (von) Rosen
Roselia → Roselius
Rosen → (von) Rosen
von Rosen → (von) Rosen
Rosengreen → Rosengren
Rosenleu → Rosenlew
Rosenlöf → Rosenlew
Rosenmüller → Rosenmüller (Rosenmöller)
von Rosenmüller → Rosenmüller (Rosenmöller)
Rosenmöller → Rosenmüller (Rosenmöller)
Rosenqwist → Rosenqvist
Roskamp → Rosskamp
Rospick → Rospigg
Rothof → Rothoff
Rothovia → Rothovius
von Rotkirck → von Rotkirch
Rotof → Rothoff
Routzalainen → Ruotsalainen
Routzfoleun → Ruotsalainen
Rubbsoff → Robzoff
Rubbzoff → Robzoff
Rubzoth → Robzoff
Rudolph → Rudolf
Rundel → Rundeel
Ruotzalainen → Ruotsalainen
Ruotzalin → Ruotsalainen
Rut → Ruth
Ruthenstjerna → Rutenstierna
Ruut → Ruth
Ruuth → Ruth
Rycke → Rijke
Råss → Ross
Räf → Rääf
Röhl → Röhle
Röhnberg → Rönnberg
Rönberg → Rönnberg
Rönbergh → Rönnberg
Rönhollm → Rönnholm
Rönholm → Rönnholm
Röring → Roering
Saar → Zar
Saarovius → Sarovius
Sabelhierta → Sabelhjerta
Sachelenius → Sacklinius
Sacklenius → Sacklinius
Sahlfelt → Sahlfeldt
Salemontana → Salamontanus
Salfelt → Sahlfeldt
Salomonlanus → Salamontanus
Salomontana → Salamontanus
Samsin → Samsing
Sandel → Sandell
Sandra → Sander
Sarcovia → Sarcovius
Sass → Sass(e)
Sasse → Sass(e)
Savonia → Savonius
Schack → (von) Schack
von Schak → (von) Schack
Scharf → Scharff
Scharijn → Skarin
Schartohf → Schartoff
Scheding → (von) Scheding
von Scheding → (von) Scheding
von Schedingh → (von) Scheding
Schefer → Schaefer
Scheffer → Schaefer
von Scheiding → (von) Scheding
Schenning → Schening
Schilling → (von) Schilling
von Schilling → (von) Schilling
Schluter → Schlüter
von Schmitfelt → (von) Schmiedefelt
Schmitt → Schmidt
Schmittfeldt → (von) Schmiedefelt
Schmittfelt → (von) Schmiedefelt
Schomaker → Schumacher
Schraggenschiöld → Skraggensköld
Schraggenshöldh → Skraggensköld
Schraggenskiöld → Skraggensköld
Schrodera → Schroderus
Schruf → Skruf
Schults → Schultz(e)
Schultz → Schultz(e)
Schultze → Schultz(e)
Schwalah → Svala
Schwartz → Svart
von Schwengel → (von) Schwengel
Schwengell → (von) Schwengel
von Schwengeln → (von) Schwengel
Schütt → Skytt
Schytt → Skytt
Schytts → Skytt
Schyttz → Skytt
Schönfelt → Schönfeld
Sebulon → Zebulon
Sellen → Tellén
Sepelia → Sepelius
Sewander → Sevander
Signelia → Signelius
Silents → Silentz
Silferarm → Silfverarm
Silfr → Silfver
Silfwerarm → Silfverarm
Silfwerbagge → Silfverbagge
Silfwernagel → Silfvernagel
Sillius → Silius
Simbanen → Simpanen
Sinchovia → Sincovius
Sincovia → Sincovius
Sipelia → Sipelius
Siponia → Siponius
Sippelia → Sipelius
Sippelius → Sipelius
Sitman → Sittman
Siöberg → Sjöberg
Siöfelt → Sjöfält
Siöfhel → Sjöfält
Siöman → Sjöman
Skalin → Schalin
Skalin → Schalin
Skarf → Scharff
Skepper → Schepper
Skilling → (von) Schilling
Skoff → Schoff
Skoug → Skog
Skraggenschiöld → Skraggensköld
Slegel → Schlegel
Smitt → Schmidt
Smittfeldt → (von) Schmiedefelt
Snoilski → Snoilsky
Snolski → Snoilsky
Solise → Solinen
Soph → Soop
Spack → Spak
Spanco → Spandekow
Spanko → Spandekow
Spankoff → Spandekow
Spentzer → Spenser
Sphieler → Spieler
Spichler → Spieler
Spiehler → Spieler
Spihler → Spieler
Spijk → Spiik
Spiner → Spinner
Spolandra → Spolander
Sprengport → (von) Sprengtporten
von Sprengport → (von) Sprengtporten
von Sprengtporten → (von) Sprengtporten
Springpoort → (von) Sprengtporten
Spårnberg → Sporenberg
Spårnbergh → Sporenberg
Stadia → Stadius
Stadie → Stadius
Stael von Holstein → Staël von Holstein
Staf → Staaf
Stahl → Stål(e)
Stahl von Holstein → Staël von Holstein
Stakelberg → Stackelberg
Stark → Starck
Stecksenia → Stecksenius
Steen → (von) Steen
Steenbeck → Stenbäck
Steenbock → Stenbock
Steenudd → Stenudd
Steffander → Stefander
Stein → (von) Steen
von Stein → (von) Steen
Stenbeck → Stenbäck
Stenberg → Stenberg(ius)
Stenbergius → Stenberg(ius)
Stenbärgia → Stenberg(ius)
Stensköld → Stenskiöld
Stierncreutz → (von) Stierncreutz
von StiernCreutz → (von) Stierncreutz
von Stierncreutz → (von) Stierncreutz
Stiernkkorss → Stiernkors
Stigelia → Stigelius (Stigell)
Stigelius → Stigelius (Stigell)
Stigell → Stigelius
Still → Still(e)
Stille → Still(e)
Stohlfoot → Ståhlfoot
Stor → Stoor
Storck → Stårck
Stork → Stårck
Strandenia → Strandenius
von Strokirck → von Strokirch
Strömer → Strömmer
Strömsberg → Strömberg
Strömsbergh → Strömberg
Ståhlbom → Stålbom
Ståhle → Stål(e)
Ståhlhammar → Stålhammar
Ståhlhansche → Stålhandske
Ståhlhanske → Stålhandske
Stål → Stål(e)
Stålbar → Stålbom
Stålfoot → Ståhlfoot
Stålhansche → Stålhandske
Stålhanske → Stålhandske
Suckera → Su(i)cherus
Sucki → Socki
Sugera → Su(i)cherus
Suickanen → Suikkanen
Suikerus → Su(i)cherus
Sun → Sunn
Sundelin → Sund(e)lin
Sundenia → Sundenius
Sundia → Sundius
Sundlin → Sund(e)lin
Sundrot → Sundroot
Surckera → Su(i)cherus
Suthof → Sutthoff
Suthoff → Sutthoff
Svahn → Svan
Swahn → Svan
Swala → Svala
Swan → Svan
Swanberg → Svanberg
Swanbergh → Svanberg
Swanbäck → Svanbäck
Swanström → Svanström
Swart → Svart
Swarts → Svart
Swartz → Svart
Swederus → Svederus
Sweidel → Sveidel
Sweidell → Sveidel
Swenoni → Svenonius
Svenonia → Svenonius
Swenske → Svenske
Swerdfeldt → Svärdfelt
Swerdfelt → Svärdfelt
Swijnhufwud → Svinhufvud
Swinhufwud → Svinhufvud
Syllvius → Sylvius
Sylvia → Sylvius
Såfwio → Sovio
Sölfwerharnisk → Silfverharnesk
Sölfwernagel → Silfvernagel
Sölfwernagell → Silfvernagel
Tachiene → Takiainen
Tackienes → Takiainen
Tafwast → Tavast
Takiene → Takiainen
Talberg → Tallberg
Tallgreen → Tallgren
Tamelin → Tammelin
Taninen → Tanninen
Tanvefelt → Tandefelt
Tatronia → Thauvonius
Taubonia → Thauvonius
Tauvonia → Thauvonius
Tauvonius → Thauvonius
Tawast → Tavast
Tavastierna → Tawaststjerna
Tawastierna → Tawaststjerna
Tavest → Tavast
Tavonia → Thauvonius
Tawonia → Thauvonius
Tavonius → Thauvonius
Tectonius → Techtonius
Teegman → Tegman
Telbohm → Tellbom
Teliin → Telin
Telleen → Tellén
Tellen → Tellén
Temetia → Temetius
Temettia → Temetius
Tesleff → Thesleff
Tetegreen → Teetgren
Tetegren → Teetgren
Tetengreen → Teetgren
Tetengren → Teetgren
Tettergreen → Zettergreen
Thaelin → Telin
Thalin → Telin
Thauler → Tauler
Thauwonia → Thauvonius
Thavonia → Thauvonius
Thawonia → Thauvonius
Thavonius → Thauvonius
Thelin → Telin
Theslef → Thesleff
Theudschovius → Teudschovius
Tholin → Telin
Thomaea → Thomaeus
Thoranius → Toranius
Thorwest → Thorvöst
Thun → Thun(e)
Thune → Thun(e)
Thure → Ture
Thyni → Tyni
Tieder → Tjäder
Tiellfelt → Källfelt
von Tiesenhausen → (von) Tiesenhausen
Tijhlgreen → Tihlgren
Tisenhausen → (von) Tiesenhausen
von Tisenhausen → (von) Tiesenhausen
Tisenhusen → (von) Tiesenhausen
Tiäro → Tjäru
Tocklenia → Tocklenius
Toll → (von) Toll
von Toll → (von) Toll
Toll → (von) Toll
Tomaea → Tomaeus
von Tork → von Torck
Tormae → Tormaeus
Torvest → Thorvöst
Torwest → Thorvöst
Torvonius → Thauvonius
Torwäst → Thorvöst
Torwöst → Thorvöst
von Treijden → von Treiden
Trelof → Trälood
Tretonius → Trottonius
Treude → von Treiden
Tripner → Trippner
Trälo → Trälood
Träloo → Trälood
Trälos → Trälood
Tucki → Tukki
Tuckie → Tukki
Tudera → Tuderus
Tufwa → Tuva
Tuni → Thun(e)
Turck → (von) Turck
von Turck → (von) Turck
Turckman → Durchman
Turfiel → Turdfjell
Turfiäld → Turdfjell
Turin → Thurin
Twilling → Tvilling
Tytti → Tytti (Tyttz)
Tyttz → Tytti (Tyttz)
Törn → Törn(e)
Törne → Törn(e)
Törnewal → Törnevall
Törnschiöld → Törnskjöld
Törnschiöldh → Törnskjöld
Törwest → Thorvöst
Uddni → Udnie
Uggla → (von) Uggla
von Uggla → (von) Uggla
Uhrwäder → Uhrväder
Ullbohm → Uhlbom
Ullwijk → Ulvik
Ulvich → Ulvik
Ulvijk → Ulvik
Ungern von Sternberg → von Ungern-Sternberg
Ungern von Sternbergh → von Ungern-Sternberg
von Ungern-Sternberh → von Ungern-Sternberg
Unonia → Unonius
Wachilenius → Wacklenius
Wadman → Vadman
Wadsteen → Vadsten
Waestman → (von) Westman
Wahlberg → Valberg
Wahlbergh → Valberg
Wahlman → Vahlman
Wahrela → Varela
Wahrman → Varman
Walberg → Valberg
Wallding → Walding
Wallendahl → Vallendal
Wallensten → Wallensteen
Wallersten → Wallersteen
Wallerstierna → Wallenstierna
Wallia → Vallius
Wallin → Vallin
Wallstenia → Walstenius
Wallstenius → Walstenius
Wallwijk → Wallwik
Walstenia → Walstenius
Valstenia → Walstenius
Wandius → Wanaeus
Wanock → Wanoch
Wansonia → Wansonius
Wardenfeldt → Wardenfelt
Wardenfält → Wardenfelt
Warehla → Varela
Warenhielm → Warnhielm
Warg → Varg
Wargentin → Vargentin
Wargkloo → Wargklou
Warman → Varman
Wasbeck → Vassbäck
Vasberg → Vassberg
Wasbom → Vassbom
Vasbom → Vassbom
Wass → Vass
Wassgreen → Vassgren
Wats → Vass
Watts → Vass
Wattz → Vass
Watz → Vass
Waxellbergh → Waxelberg
Wedman → Wedeman
Weller → Weller(us)
Wellera → Weller(us)
Wellerus → Weller(us)
Welling → Welling(k)
Wellingh → Welling(k)
Wellingk → Welling(k)
Wendelia → Wendelius
Werandra → Werander
Werdenhof → Wedenhoff
Werijn → Weriin
Wernfedt → Wernfeldt
Wesman → Wessman
Wessenia → Vessenius
Wester → Vester
Westman → (von) Westman
von Westman → (von) Westman
Westyntius → Westzyntius
Vestzynthius → Westzyntius
Westzynthius → Westzyntius
Wetsdorph → Wettsdorff
Wettersten → Wettersteen
Wetterwijk → Wettervik
Wetterwjk → Wettervik
Wettsdorph → Wettsdorff
Wettzdorff → Wettsdorff
Wexinia → Wexionius
Wexionia → Wexionius
Wexonia → Wexionius
Vexsell → Wecksell
Wibo → Wibou
Wichard → Wickhard
Wickman → Vikman
Wideman → Vid(e)man
Widman → Vid(e)man
Wieru → Vieru
von Viettinghoff → (von) Vietinghoff
Wigelia → Wigelius
Wigrel → Wigrell
Wijhl → Wyhl
von Wijhler → von Wihler
Wijk → Wiik
Wijkar → Wikar
Vijkare → Vikare
Wijkman → Vikman
Wikman → Vikman
Wilbrand → Willebrand
Wilbrandt → Willebrand
Wilckman → Vilkman
Wilke → Wilcke
Wilkon → Wilckon
Willant → Willand
Willbrand → Willebrand
Willcke → Wilcke
Willckman → Vilkman
von Willer → von Wihler
Willich → Willig
Willih → Willig
Willstadius → Wilstadius
Wilstadia → Wilstadius
Wincler → Winckler
Vintinghoff → (von) Vietinghoff
Wirgin → Virgin
Wirolainen → Virolainen
Vitinghof → (von) Vietinghoff
von Vitinghof → (von) Vietinghoff
Vitinghoff → (von) Vietinghoff
von Vitinghoff → (von) Vietinghoff
von Witinghoff → (von) Vietinghoff
Wittfoot → Wittfooth
Vittinghof → (von) Vietinghoff
Wittinghof → (von) Vietinghoff
Wogt → Vogt
Vois → Fuchs
von Wolckershamn → von Volckershamn
Wolfelt → Wollfelt
Wolfrat → Wolffrat
Wollfeldt → Wollfelt
Wollstenius → Wolstenius
Wolstadius → Wilstadius
Wrang → Wrang (Wrång)
Wrangel → (von) Wrangel
von Wrangel → (von) Wrangel
Wrangell → (von) Wrangel
Wrång → Wrang (Wrång)
Wulf → Wulff
Wurmbs → Vorms
Wurms → Vorms
von Wyhler → von Wihler
v. Schilling → (von) Schilling
v: Tisenhusen → (von) Tiesenhausen
Wåghals → Våghals
Wänene → Väänänen
Wästman → (von) Westman
Yxkul → Yxkull
Yxküll → Yxkull
von Zagerbruckin → von Sagerbrück
Zar → Saar
Zederström → Cederström
von Zedlitz → von Zedlits
Zedrits → Zedritz
von Zeidlidtz → von Zedlits
von Zeidlitz → von Zedlits
Zelijn → Selin
Zelin → Selin
Zettergreen → Zettergren
Zweydorn → Zveidorn
Zveydorn → Zveidorn
Ågreen → Ågren
Åhlman → Ålman
Åhman → Åman
Öhman → Öman
Öhrman → Örman
Öhrnclou → Örneklou
Örnclou → Örneklou
Örnfeldt → Örnfelt
Östrind → Östring
Ööman → Öman
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]