Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Resele

Förtechning på de uti Resella Pastorat befintel. flycktingar.

Källa: Domkapitlet i Härnösand EIII:15. Härnösands landsarkiv, Sverige.

 

8894 Anders Thomasson, smed
fr: Pedersöre. d: 20.5.1721. _kan föda sig sielf.
8895 Lars Jacobson Swanbäck
fr: Jakobstad. b: 2. l: ja. d: 20.5.1721. _frisk karl.
8896 Margareta Isacsdotter, hustru
fr: Björneborg. d: 20.5.1721. _gl. och fattig.
8897 Karin, hustru
fr: Karlö. d: 20.5.1721. _fattig och torftig.
8898 Erich Bertilson
fr: Närpes. b: 1. l: ja. d: 20.5.1721. _frisk karl.
8899 Mats Nilson
fr: Närpes. b: 4. l: ja. d: 20.5.1721. _barnen små, afrester.
8900 Michel Matsson
fr: Närpes. b: 1. l: ja. d: 20.5.1721. _gl. och siuklig, afrester.
 

[ Huvudsidan ]