Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Västerbotten

Förslag uppå Inkombne och Uthbetalte Flychtings Medel här i Wästerbottns LandtRänterije för Underbenämbde Åhren.

Källa: Högste ombudsmannens arkiv, inkomna skrivelser 11.4.1717. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar i Västerbotten som under åren 1714-1716 fått sig tilldelat något i understöd.

 

8901 Ebba Helena Ramse, jungfru
i: Västerbotten. d: 29.4.1714, 14.4.1716.
8902 Johan Hornborg, Cappellan
fr: Borgå. i: Västerbotten. d: 8.7.1714.
8903 Elisabeth Dorothea Welichman, Öfwerlieutnants Enkiefru
i: Västerbotten. l: nej. gm: Herman Mellin, Öfwerlieutnant, baron. d: 26.8.1714.
8904 Anna Hellena Ramse, Ryttmästar Enkefru
i: Västerbotten. l: nej. gm: von Qvant, Ryttmästare. d: 22.11.1714.
8905 Jonas Molin, Häradshöfding
fr: Österbotten. i: Västerbotten. d: 6.10.1714.
8906 Margareta Helena Häsko [Hästesko-Fortuna], Ryttmästar fru
i: Västerbotten. gm: Clas Munck, Ryttmästare av Adelsfhanan. d: 10.12.1714.
8907 Gabriel Kalm, Capellan
fr: Närpes. i: Västerbotten. d: 27.2.1715.
8908 Märta Margareta Ramse, Enkiefru
i: Västerbotten. l: nej. gm: Gotthard Nasaken. d: 9.2.1715.
8909 Petter Tackman, Skräddare
fr: Borgå. i: Västerbotten. d: 24.12.1714.
8910 Johanna Ottiliana Aminoff, Majors fru
i: Västerbotten. gm: Bernts, Major. d: 9.4.1715.
8911 Margareta von Schilling, Capiteins Enkiefru
i: Västerbotten. l: nej. gm: Sölfwerharnisk, Capitein. d: 2.4.1715. _tillsammans med löjtnantsänkan Beata von Schilling.
8912 Christian Hamman, Student
i: Västerbotten. d: 2.4.1715. _tillsammans med Lendzman Anders Häggberg och rusthållaren Marcus Haliepolvi.
8913 Anna Christina Göös, Fru
i: Västerbotten. d: 19.5.1715.
8914 Chatharina Hedvig Aminoff, Jungfru
i: Västerbotten. d: 7.5.1715.
8915 Elisabet Schrodera
i: Västerbotten. d: 15.4.1715. _tillsammans med Anna Schrodera.
8916 Anna Elisabet Back, Lieutnants Enkiefru
i: Västerbotten. d: 12.4.1715.
8917 Sophia Helena Forbus, Öfwerstlieutnants Enkiefru
i: Västerbotten. l: nej. gm: Pahlen, Öfwerstlieutnant. d: 21.5.1715.
8918 Margareta Ahlsbäck, Fältskiärska
i: Västerbotten. d: 9.6.1715.
8919 Elsa Galle, Ryttmästerska
i: Västerbotten. gm: De la Motte, Ryttmästare. d: 23.6.1715, 13.6.1716.
8920 Lisken De la Motte, Lieutnants Enka
i: Västerbotten. l: nej. gm: Wedel, Lieutnant. d: 23.6.1715.
8921 Anna Molin, arrendators Enka
i: Västerbotten. l: nej. gm: Starck, arrendator. d: 26.6.1715.
8922 Brita Möller, Lieutnantska
i: Västerbotten. d: 9.6.1715.
8923 Chatharina Biörcklund, TrumpetarEnka
i: Västerbotten. d: 7.7.1715.
8924 Helena Chatharina Burghusen, Kyrkioherde hustru
fr: Måla sn. i: Västerbotten. gm: Roselius, kyrkoherde. d: 5.7.1715.
8925 Chatarina Strandenia, Munsterskrifwar Enka
i: Västerbotten. d: 5.7.1715.
8926 Greta Hedvik von Nassacken, Ryttmästarska
i: Västerbotten. d: 16.7.1715.
8927 Maria Sahlo, Capiteinlieutnantska
i: Västerbotten. d: 16.7.1715.
8928 Anna Dorotea Taube, Majorska
i: Västerbotten. d: 16.7.1715.
8929 Ebba Helena Jägerhorn, Lieutnants Enkiefru
i: Västerbotten. d: 16.7.1715.
8930 Elisabet Tomaea, PrästEnka
fr: Finland. i: Västerbotten. d: 16.7.1715.
8931 von Pertzholtz, Öfwerstlieutnants Enkiefru
i: Västerbotten. d: 16.7.1715. _död.
8932 Chat Spentzer, Lieutnants Enkiefru
i: Västerbotten. d: 16.7.1715.
8933 Okänd, Fendrichs Enka
i: Västerbotten. l: nej. gm: Lopheger, Fendrich. d: 16.7.1715.
8934 Gustaf Berner, Probst
fr: Finland. i: Västerbotten. d: 13.11.1715.
8935 Nils Berger, Collega
fr: Uleåborg. i: Västerbotten. d: 13.11.1715.
8936 Anna Marg. von Nederlandh, Majors Enkefru
i: Västerbotten. l: nej. gm: Lilljebrun, Major. d: 16.12.1715.
8937 Maria Magdalena Ramse, Enkia
i: Västerbotten. l: nej. gm: Gothard Nasaken. d: 23.1.1716.
8938 Johan Cajanus, Vice Pastor
fr: Uleåborg. i: Västerbotten. d: 2.2.1716.
8939 Anna Christina Möller, Capiteinska
i: Västerbotten. d: 2.2.1716.
8940 Sophia Apollo [Apolloff], Jungfru
i: Västerbotten. d: 11.3.1716. _tillsammans med Regina Apollo.
8941 Carlqvist, kyrkoherde
i: Västerbotten. d: 17.3.1716.
8942 Hellena Taube, Capiteins Enkiefru
i: Västerbotten. d: 28.5.1716.
8943 Anna Helena Ramse, Majors Enka
i: Västerbotten. l: nej. gm: von Qvanten, Major. d: 25.4.1716.
8944 Okänd
fr: Brahestad. i: Västerbotten. d: 15.8.1716. _till flycktingen från Brahestad.
8945 Okänd, Lieutnants Enkia
i: Västerbotten. l: nej. gm: Elhsenberg, Lieutnant. d: 19.11.1716.
 

[ Huvudsidan ]