Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Arboga

I nedanstående förteckning finns de flyktingar som av en eller annan orsak funnits upptagna i Arboga stads- eller landsförsamlings kyrkbok. För de personer där hemort inte framgår, kan man sätta ett försiktigt frågetecken, eftersom det kan vara fråga om en infödd svensk.

Källa: Finska flyktingar antecknade i Arboga stads- och landsförsamlings kyrkobok.

 

8946 Andreas Bengtsson
fr: Gamlakarleby. i: Arboga. l: ja. gm: Annika Hansdotter, hustru. d: 24.9.1717. _fattig, hustrun 50 år begraven.
8947 Christian Backman, handelsman
fr: Österbotten. i: Arboga. d: 21.8.1720. _första lysn. med jungfru Catharina Hellberg.
8948 Anders Billström
fr: Helsingfors. i: Arboga. p: 1. d: 25.9.1716. _döpt en son, faddrar bl.a. handelsman Pippings moder.
8949 Magdalena Burgman, madame
i: Arboga. d: 8.12.1722. _dopvittne för Bengt Hammarskougs son.
8950 Petter Burgman, handelsman
fr: Åbo. i: Arboga. p: 1. l: ja. gm: Magdalena Wargentin, hustru. d: 22.11.1719, 25.9.1720. _första lysn. 1719, döpt sonen Petter 1720, faddrar bl.a. rådman Gabriel Forsteen, handelsman Carl Wittfoot, madame Pipping, döpt sonen Torsten 1722, begravt Torsten 1724, döpt dottern Sara Magdalena 1725, döpt sonen Carl 1728, begravt sonen Carl 6 veckor gammal, mannen död 1728 40 år, hustrun död 1737 44 2/3 år.
8951 Andreas Byström
fr: Helsingfors. i: Arboga. p: 2. f: 1. l: ja. gm: Maria Persdotter, hustru. d: 26.9.1717, 25.6.1719, 16.4.1722, 27.4.1722. _begravt sonen Lars 1 år 1717, begravt dottern Catharina 1719, begravt hustrun 33 år 16.4.1722, begravt sonen Anders 11 veckor 27.4.1722.
8952 Johan Cronander
fr: Finland. i: Arboga. l: ja. gm: Helena Christina Ståhle, hustru. d: 15.1.1715, 22.12.1715. _begravt mannen 15.1., död i Reutersberg i Säterbo sn, begravt hustrun 22.12.
8953 Andreas Degerman, lector
fr: Åbo. i: Arboga. p: 2. l: ja. d: 4.7.1714, 18.10.1716. _begravt sonen Andreas 7 månader 1714, döpt sonen Johannes 1716, faddrar bl.a. madame Pipping, madame Wittfoot.
8954 Elias Thomson, borgare
fr: Åbo. i: Arboga. d: 7.2.1715. _begravd, över 50 år.
8955 Elisabet Eskilsdotter, borgaränka
fr: Åbo. i: Arboga. d: 3.6.1716. _begraven, 85 år.
8956 Erich Hindersson
fr: Österbotten. i: Arboga. l: ja. gm: Brita Matsdotter, hustru. d: 22.5.1717. _hustrun död 27 år.
8957 Erich Hindersson
fr: Esbo. i: Arboga. l: ja. gm: Johanna Hindersdotter, piga. d: 4.12.1714, 29.9.1715. _lysn. första gången, från Esbo 2 mijhl andra sidan Helsingfors, hustrun begraven 1715 ca 30 år.
8958 Eskola, köpman
fr: Finland. i: Arboga. d: 4.2.1716. _fadder åt Hans Jungs barn.
8959 Michael Fant, kyrkoherde
i: Arboga. p: 1. l: ja. d: 30.8.1716. _förordnad khd i Alfta, döpt sonen Carl.
8960 Gabriel Forsten, rådman
fr: Viborg. i: Arboga. f: 1. l: ja. gm: Catharina Pihl, kiäraste. d: 17.9.1727. _hustrun död född i Viborg, 48 år, dottern jungfru Anna Elisabet Forsteen begraven 9.9.1734, mannen begraven 24.1.1735.
8961 Hindrich Forsteen, handelsman
fr: Helsingfors. i: Arboga. p: 1. f: 2. l: ja. d: 8.3.1720. _döpt sonen Gabriel, faddrar bl.a.: herr Joseph Pipping, madame Christina Schultz, madame Helena Burgman, döpt sonen Jacob 1723, begravt sonen Jacob 3/4 år 1724, döpt dottern Anna Margareta 1727, begravt Anna Margareta 9 veckor 1728, begravt dottern Maria Elisabet 1730 född i Helsingfors 19.4.1712, begravt sonen Hindrich 11 1/6 år 1736, begravt dottern Brita Stina ca. 26 år 1744.
8962 Georg Forsström, handelsman
fr: Åbo. i: Arboga. p: 1. d: 23.6.1717. _begravt styvsonen Olaus Jacobi Werander 6 år.
8963 Jöran Carlsson
i: Arboga. f: 1. l: ja. d: 24.4.1722. _döpt dottern Maria, faddrar: häradshöfding Abram Paleen, flyktingen Giösta Claesson, Magdalena Schultz, Magdalena Burgman.
8964 Göran Matson
i: Arboga. l: ja. _döpt sonen Johannes 1725, begravt Johannes 1727 1 1/2 år, begravt dottern Annika 1730 3/4 år.
8965 Gustaf Caspersson
i: Arboga. f: 1. d: 23.3.1718. _begravt dottern Stina 1/2 år.
8966 Gustaf Caspersson, handelsman
fr: Åbo. i: Arboga. f: 1. l: ja. d: 27.2.1715, 12.1.1716. _döpt dottern Catharina 1.3 född 27.2, faddrar bl.a.: herr Pipping, herr Carl Wittfoot, borgmästarinnan Sackes, herr Degermans kiäraste samtliga från Åbo, mannen död 1716.
8967 Gösta Clason, borgare
fr: Åbo. i: Arboga. p: 1. f: 1. l: ja. d: 14.8.1717, 3.12.1719. _begravt sonen Johan 2 år 1717, begravt dottern Carin 14 veckor 1719.
8968 Anders Hällberg, rådman
fr: Vasa. i: Arboga. p: 1. d: 6.9.1717. _begravt sonen Gerhardus 3 år 7 månader.
8969 M. Hellberg, befallningsman
fr: Österbotten. i: Arboga. p: 1. f: 1. l: ja. d: 5.12.1715. _döpt barnen Adam och Eva, faddrar bl.a.: herr Jos. Pippings käraste madame Schultz, jungfru Margareta Spolandra.
8970 Gustaf Clason Holm
fr: Åbo. i: Arboga. f: 1. l: ja. d: 2.11.1720. _döpt dottern Magdalena, faddrar: handelsman Carl Wittfoot, Lars Hultenberg, madame Pipping, madame Burgman, Anders Byströms hustru.
8971 Izendorf, överstinna
i: Arboga. d: 4.5.1727. _dopvittne för lieutnant de la Granges dotter Gustaviana.
8972 Jacob Thomson
fr: Uleåborg. i: Arboga. d: 10.9.1716. _begravd, över 60 år.
8973 Maria Jobeen, hustru
i: Arboga. d: 20.5.1717. _dopvittne för Hans Liungs barn.
8974 Johan Eliasson
fr: Uleåborg. i: Arboga. l: ja. gm: Brita N., hustru. d: 16.6.1722. _mannen död 16.6, hustrun 23.6, utfattiga, fingo av staden 3 st. brädor till kista.
8975 Johan Göransson, dräng
fr: Brahestad. i: Arboga. d: 14.1.1722. _första lysn. med herr Joseph Pippings piga från Nora Maria Jonsdotter.
8976 Johan Matsson
fr: Korpo. i: Arboga. p: 1. l: ja. gm: Carin Nilsdotter, hustru. d: 28.10.1714. _sonen Nils döpt.
8977 Johan Persson
fr: Helsingfors. i: Arboga. f: 1. d: 1.4.1723. _begravt dottern Maria 2 år.
8978 Juslenia, lieutnantsänka
i: Arboga. l: nej. gm: Schultze, lieutnant vid Åbo cavalleri. d: 8.6.1721. _hustrun begravd.
8979 Christian Hindrichsson
fr: Åbo. i: Arboga. p: 2. d: 30.8.1717, 20.9.1719. _begravt sonen Isac 1 år 1717, begravt sonen Hindrich 4 1/2 år 1719.
8980 Christopher, skräddare och borgare
fr: Åbo. i: Arboga. b: 1. l: ja. gm: Elisabet, hustru. d: 4.1.1715. _begravt ett barn 4 månader.
8981 Anna Lillia, jungfru
fr: Savolax. i: Arboga. _lysn. första gången med munsterskrifware Johan Möller född i Fellingsbro.
8982 Lillieström, fru
i: Arboga. d: 14.5.1717. _dopvittne för Petter Widmans barn.
8983 Malin, soldatänka
fr: Viborgs län. i: Arboga. f: 1. d: 30.3.1722. _begravt dottern Maria 5 år.
8984 Mats Nilsson
i: Arboga. _döpt dottern Maria 1723.
8985 Meijer, rådman
i: Arboga. d: 24.3.1719. _begravd, 46 år.
8986 Okänd, flyktingprest
i: Arboga. d: 1.6.1716. _begraven, bodde i Hambre.
8987 Okänd, bokbindare
fr: Helsingfors. i: Arboga. d: 29.7.1721. _begravd.
8988 Abraham Paleen, häradshöfding
i: Arboga. f: 2. l: ja. gm: Margareta Catharina Tigerstedt, fru. d: 7.6.1718, 15.8.1721. _döpt dottern Johanna 1718, faddrar bl.a.: handelsman Joseph Pipping, handelsman Carl Wittfoots kiäraste, döpt dottern Ulrica, faddrar: lieutnant Friedrich Johan Morgonstierna, handelsman Carl Wittfoot, baronessan Anna Maria Grass, jungfru Merta Catharina Didron.
8989 Per Hansson
fr: Korpo. i: Arboga. p: 1. f: 1. l: ja. d: 5.7.1717, 23.3.1720. _döpt dottern Margareta 1717, faddrar bl.a.: flyktige Erhards hustru, döpt sonen Johan 1720, mannen begravd 24.8.1725 55 år.
8990 Joseph Pipping, handelsman
fr: Åbo. i: Arboga. p: 4. f: 2. l: ja. d: 21.8.1717, 26.3.1718, 19.8.1720, 29.9.1721. _begravt sonen Hans 2 1/2 år 21.8.1717, begravt dottern Greta 5 år 22.9.1717, döpt sonen Hindrich 1718, faddrar bl.a.: häradshöfding Abraham Paleens fru Tigerstedt, döpt dottern Margareta Elisabet 1719, död vid 9 veckor, döpt sonen Jost Joachim 1720, döpt sonen Fridrich 1721, faddrar bl.a. rådman Gabriel Forsteen, handelsman P. Burgman, begravt Fridrich 1 1/2 år 1723, döpt dottern Margareta 1723, döpt sönerna Johannes d.ä. Christianus d.y. 1724, döpt dottern Sara Elisabet 1726, begravt Johannes 14 månader 1726, döpt dottern Catharina 1727 död 1/4 år, döpt sonen Gustavus 1729.
8991 Erich Revonius, pastor vid fi. flykt. förs.
i: Arboga. d: 30.3.1722. _begraven, över 40 år.
8992 Olof Rospick, skräddare
i: Arboga. f: 1. l: ja. gm: Gertrud Sophia Pos, hustru. d: 17.1.1717. _döpt dottern Maria Sophia.
8993 Hendrich Rungren, borgare
fr: Åbo. i: Arboga. p: 1. l: ja. d: 19.10.1714. _döpt sonen Hendrich, faddrar bl.a. lectorn i Åbo Andreas Degerman, befallningsmannen i Finland Jacob Kellman.
8994 Johan Saeman
i: Arboga. p: 1. d: 29.7.1716. _sonen Carl 13 månader begraven.
8995 Margareta Sophia von Schilling, madame
fr: Finland. i: Arboga. d: 5.3.1716. _dopvittne för ett barn från Näsby.
8996 Andreas Silli
fr: Åbo. i: Arboga. p: 1. d: 16.9.1717. _begravt sonen Andreas 2 år.
8997 Simon Matsson
fr: Åbo. i: Arboga. p: 1. d: 12.8.1717. _begravt sonen Mats 2 år.
8998 Stening, präst
fr: Finland. i: Arboga. d: 7.7.1715. _begravd.
8999 Thomas Michelson
i: Arboga. l: ja. _döpt dottern Anna 1727, faddrar bl.a.: handelsman Joseph Pipping, handelsman Petter Burgmans kiäraste, döpt sonen Petrus 1731.
9000 Carl Wittfoot, borgare
fr: Åbo. i: Arboga. b: 1. p: 3. f: 1. l: ja. d: 9.12.1714, 31.1.1717, 9.11.1718, 29.10.1720. _begravt ett barn 9 månader 1714, döpt dottern Margareta 1716, faddrar bl.a.: assessor i Åbo Gabriel Forsteen, handelsman Joseph Pipping, herr Andreas Corsar, begravt Margareta 1 1/4 år 31.1.1717, döpt sonen Carl 22.2.1717, döpt sonen Hans 1718, döpt sonen Joachim 1720, faddrar bl.a.: Petter Burgman, fru Anna Catharina Wargentin, madame Pipping.
9001 Johan Wolfrat, handelsman
fr: Borgå. i: Arboga. d: 6.10.1743. _död 6.10, begraven 9.10, berättas vara 108 år.
 

[ Huvudsidan ]