Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar från Åland

Specifikation på de siuke och bräcklige flychtingar ifr Åhland som på Rörstrand äre förlagde. Sedermera tillkomne.

Källa: Landshövdingens till Kunglig Majestät, 14.6.1715, Åbo och Björneborgs län. Riksarkivet. Mikrofilm FR 45.

Under våren 1715 företog man på kunglig befallning veritabla räddningsaktioner från Stockholm till Åland. Skepp seglade över för att rädda de ålänningar som inte ännu kunnat fly. En stor del av de räddade personerna var så illa medfarna, att de togs till ett sjukläger i Rörstrand, inom det nuvarande Stockholms gränser.

 

9002 Hindrich Sigfridsson, Båtsman
fr: Finström. l: ja. gm: Carin Hindrichsdotter, hustru. _gammal, förkylt bägge fötterna, hustrun förkylt högra foten och vänstra handen. Mannen ankom 1 juni curerad afwijster den 22 dito. Hustrun inkom 1 juni men curerades och afwistes den 22 Aug. Påhlsböle.
9003 Markus Göstasson
fr: Finström. l: ja. gm: Walborg Ersdotter, hustru. _wahnförige. Ankommo d. 1 Junii och nöto underhåld till d. 22 do då de med flera som Fältskären intet hielpa kunde afwijstes. Påhlsböle.
9004 Erich Persson
fr: Finström. _Brantsböle, förkylt bägge fötterna. ankom d. 1 Junii, men curerad och afwijst d. 6 Sept.
9005 Mats Matsson, Bonde
fr: Finström. _Bemböle, förkylt högra foten. Ankom d. 1 Junii men curerad och afwijst d. 22 Aug.
9006 Gertrud Josefsdotter
fr: Finström. b: 1. _fattig, har ett ofärdigt barn. Ankom d. 1 och hade underhåld till d. 22 Junii då hon med de andre som berördes afwijstes. Emkarby.
9007 Brita Hindersdotter
fr: Finström. _fattig, blind och går med kryckor. Inkom d. 1 Junii och underhöltz till d. 22 Aug. då hon afwijstes. Östergeta.
9008 Mats Matsson
fr: Finström. _Törr Bolstad, mycket illa siuk. Inkom d. 12 Julii och nööt underhåld till d. 19 do då han afled.
9009 Thomas Matsson, Bonde
fr: Saltvik. _Tengåda, högra footen förkyld. Ankom d. 1 Junii, men curerad och afwijst d. 22 Aug.
9010 Carin Hindersdotter, Bondehustru
fr: Saltvik. _Främmanby, af Fienden illa bränd på ryggen. Inkom d. 1 Junii men curerad och afwijst d. 22 Aug.
9011 Brita Ohlsdotter, Piga
fr: Saltvik. _Ströma, ung, bägge fötterna afkylda och förderfwade. Inkom 1 Junii och måste alt ännu underhållas.
9012 Walborg Matsdotter
fr: Saltvik. _Nääs, siuk och swag. Inkom d. 1 och nööt underhåld till d. 25 Junii då hon och afled.
9013 Walborg Hindersdotter
fr: Hammarland. _Ströma, fattig och siuklig. Ankom d. 1 Junii och nööt underhåld till d. 22 Aug. då hon afwijstes.
9014 Mårten Andersson, Båtsman
fr: Hammarland. _Mörby, gammal och siuklig. Ankom d. 1 Junii och hade underhåld till d. 22 Aug. då han afwijstes.
9015 Walborg Pärsdotter
fr: Hammarland. _Frickbole, warit Sokn fattig blind och legat många Åhr till säng. Ankom d. 1 Junii och nööt underhåld till den 20 do då hon afled.
9016 Lars Persson
fr: Jomala. l: ja. gm: Brita Thomasdotter, hustru. _Godby, gammalt och siukligt folck. Ankommo d. 1 och nöto underhåld till d. 22 Junii då de afwijstes.
9017 Erich Matsson
fr: Jomala. l: ja. gm: Margeta Pärsdotter, hustru. _Hambrudde, mannen bränd af Fienden, hustrun siuk. Ankommo d. 1 Junii och afled Margeta d. 15 men Erich curerad afwijst d. 22 do.
9018 Mats Olofson
fr: Jomala. _Giölby, Soknfattig gammal och ofärdig till bägge fötterna. Inkom d. 1 och nööt underhåld till d. 22 Junii då han afwijstes.
9019 Anna Cnutsdotter
fr: Jomala. _Öningeby, mycket siuklig. Ankom d. 1 och hade underhåld till d. 22 Junii.
9020 Margeta Olofsdotter
fr: Jomala. _Norrsunde, gammal och länge legat till säng. Inkom d. 1 Junii och nööt underhåld till d. 22 Aug.
9021 Carin Olofsdotter
fr: Jomala. _Öfwerboda, gåår på kryckior och ligger nu siuk. Ankom d. 1 Junii och nööt underhåld till d. 22 Aug. då hon afwijstes.
9022 Magnus Madeen, Student
fr: Jomala. _Castelholm, gammal, legat på Åland 14 weckor siuk, blifwit af Fienden illa slagen och afklädd ligger nu i frossan. Cronobefallningsman Pihl beräcknat dess underhåld if d. 5 Junii till d. 13 Aug.
9023 Maria Carlsdotter, flicka
fr: Finström. _9 Åhr, bägge benen affrusne. Inkom d. 7 Julii och underhålles ännu.
9024 Maria Erichsdotter
fr: Jomala. _föttren förfrusna. Ankom d. 7 Julii och nööt underhåld till d. 5 Sept. samt if d. 17 do till d. 30 Okt.
9025 Olof Erson
fr: Finström. _Ankom d. 7 Julii och underhötz till d. 5 Sept. då han afwijstes.
9026 Walborg Matsdotter
fr: Saltvik. _bägge fötterna förfrusne. Ankom d. 22 Aug. och underhålles ännu.
9027 Walborg Hindersdotter
fr: Saltvik. _foten förkyld. Ankom d. 22 Aug. och underhålles ännu.
9028 Hans Erson, pilt
fr: Finström. p: 1. _lijten, bägge fötterna affrusne, haar stora öpna såår. Ankom d. 22 Aug. och underhålles ännu.
 

[ Huvudsidan ]