Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Strängnäs stift 1721

Förteckning över flyktingar i Strängnäs stift år 1721.

Källa: Karl K:son Leijonhufvud, Kring finska församlingen i Strängnäs och finska flyktingar i Strängnäs stift i början av 1700-talet. -Historisk tidskrift för Finland 8(1923), s. 110-122.

I Strängnäs stift befann sig en hel del flyktingar, som upptas i nedanstående förteckning.

 

9029 Gabriel Juslenius, kyrkoherde, professor
fr: Pemar.
9030 Gregorius Gottleben, kyrkoherde
fr: Pyhämaa.
9031 Jacob Gadolin, komminister
fr: Nådendal.
9032 Jacob Garvolius, kyrkoherde
fr: Euraåminne.
9033 Andreas Packalinius, kyrkoherde
fr: Säkylä. _lämnat Strängnäs 1716.
9034 Christoffer Lignipaeus, kyrkoherde
fr: Åbo.
9035 Jacob Lignipaeus, sockenadjunkt
fr: Nykyrko. _lämnat Strängnäs 1716.
9036 Christina Enckell, kapellpredikantsänka
l: nej. gm: Daniel Lignipaeus, kapellpredikant. _Jacob Gadolins svärmor.
9037 Johan Wrang, apologist
fr: Åbo. _sysslade med bokbinderi.
9038 Christina Humble, kyrkoherde änka
fr: Letala. l: nej. gm: Jacob Lignipaeus, kyrkoherde.
9039 Okänd, hustru
gm: Fredrik.
9040 Maria Persdotter, piga
9041 Brita, hustru
fr: Finland.
9042 Matts Mattsson
9043 Lorens Winström, bokhållare
9044 Carl Gustaf Giös, ryttmästare vid Nylands dragoner
l: ja. gm: Sofia Elisabet Klingspor, hustru.
9045 Erik Brumerus, präst
i: Örebro.
9046 Abraham Qvist, präst
i: Örebro.
9047 Samuel Alvenius, präst
fr: Pernå. i: Örebro.
9048 Ebba Broms, professorsänka
fr: Åland. i: Örebro. p: 2. f: 3. l: nej. gm: Christian Alander, professor. _flydde 1713, bodde 1 år i Sthlm, sönerna varit i militärtjänst, två döttrar oförsörjda, 60 år, hjälp senast för fyra år sedan, rekommenderas till hjälp.
9049 Johan Windelius, kyrkoherde
fr: Kristinestad. i: Lillkyrka sn. b: 9. l: ja. gm: Christina Helena Klerck, hustru. _mannen avled den 19.9.1719 i Mariefred.
9050 Erik Masalin, präst
fr: Estland. i: Nyköping. b: okänt antal. l: ja. _flytt redan 1702.
9051 Samuel Mecchelenius, präst
fr: Finland. i: Stora Malms sn. _avled i Sverige 1723.
9052 Henrik Rosaeus, regementspastor Savolax inf.reg.
fr: Viborg. i: Husby sn. l: ja.
9053 Samuel Reuter, präst
fr: Hattula. i: Hyltinge förs.
9054 Christoffer Ekerot, präst
i: Tyresö förs.
9055 Christiern Björkrot, kapellpredikant
fr: Kumlinge. i: Säby. b: okänt antal. l: ja.
9056 Georgius Helsingius, kyrkoherde
fr: St Michel. i: Stockholm. b: 9. l: ja. _16 personers hushåll.
9057 Fredrik J. Sheeltz, rådman
fr: Helsingfors. i: Örebro.
9058 Johan Arckenholtz, landssekreterare
fr: Nyland. i: Örebro.
9059 Anna Maria Myllenbach, kaptensänka
fr: Helsinge sn. i: Örebro. f: 1. l: nej. gm: Baltzar Reehausen, kapten. _81 år, flydde 1713, slog sig först ner i Sthlm, bott i Örebro sedan 1716, mycket skröplig, sköttes av sin ogifta dotter och måste ledas och stödas av andra, en son stupat, ej fått hjälp på två år väl i behov därav.
9060 Elisabet Jabet, Löjtnants änka
fr: Livland. i: Örebro. p: 1. l: nej. gm: Jyrgen Öhrman, löjtnant vid Österbottens infreg. _flydde 1713, fången i Livland 1 1/2 år, kommit till Sthlm 1714, bott där en tid, varit i Örebro i fem år, 40 år har en 9 år gammal son, ej fått hjälp på 3 år.
9061 Sara Krus, regementspastors änka
fr: Borgå. i: Örebro. f: 1. l: nej. gm: Johan Collingius, regementspastor vid Nyl. inf.reg. _flytt 1708 med tre söner och en dotter, sönerna alla tagna avfienden den äldsta då 14 år, bott i Örebro 3 1/2 år, aldrig fått flyktinghjälp.
9062 Margareta Brandt, ryttmästardotter
fr: Kimito. i: Örebro. _fadern Lars Brandt död ävenledes modern, kom 1713 till Örebro, rekommenderas till flyktingshjälp.
9063 Lorens Höijer, bokbindare
fr: Åbo. i: Örebro. p: 1. f: 2. l: ja. gm: Margareta Winter, hustru. _flydde 1713, döttrarna ogifta, fadern död i Sthlm, hustrun flyttade till Norrköping, plundrad där, hon är sjuklig, klen och 50 år, rekommenderas till flyktinghjälp.
9064 Christina Höijer, löjtnants änka
fr: Åbo. i: Örebro. f: 2. l: nej. gm: Lang, löjtnant vid Österbottens infreg. _dotter till Lorens Höijer, mannen stupat 1718 i norska fjällen, hennes första man löjt. Gedda hade också stupat, sjuk och eländig lever i stor fattigdom.
9065 Alfred Lund, borgare
fr: Borgå. i: Örebro. b: 10. l: ja. _kom till Sverige 1714, uppehållit sig litet varstanns, kom i januari 1721 till Örebro medförande de fem minsta barnen. De äldre fem, av vilka den äldsta år 22, har han lämnat i Hälsingland. Själv 56 år, fattig och usel, har inte fått hjälp.
9066 Berndt Berg, borgare
fr: Jakobstad. i: Örebro. l: ja. _kom sommaren 1714 till Sverige, bott två år i Örebro, hustrun för det mesta sängliggande, har inga barn, själv 40 år, har förtjänat litet på segling.
9067 Carl Kierpman, klockarson
fr: Pernå. i: Örebro. _18 år, blivit skild från föräldrarna 1713, kommit till Sverige med Samuel Alvenius, stannat hos denne i Örebro till 1716, nu ensam, har svår sjukdom med sveda och öppna sår på kropppen, haltar, kan ej företaga sig något, sprider stank omkring sig borde fås in på hospital.
9068 Olof Gallagrius, borgare
fr: Gamlakarleby. i: Örebro. b: 3. l: ja. _flytt 1714, det äldsta barnet 12 år, något över 40 år, uppehållit sig med litet handel. Har fått flyktinghjälp tre gånger.
9069 Anna Nybäck, skräddaränka
fr: Gamlakarleby. i: Örebro. f: 3. l: nej. gm: Olof Bratt, skräddare och borgare. _modern död, den äldsta dottern 14 år, lever i största fattigdom, lider av "huvudskorv" och är intagna på sjukhus, behöver sedan hjälp till undervisning och fostran.
9070 Isac Klufvensten, gårdsbrukare, ryttare
fr: Helsingfors. i: Örebro. b: 5. l: ja. _flytt 1713, bott först i Sthlm i tre år, sedan fem år i Örebro, 45 år, äldsta barnet 13, förtjänat uppehälle genom skoflickning.
9071 Klas Mårtensson, borgare
fr: Helsingfors. i: Örebro. b: 1. l: ja. _ankommit utfattig till Sthlm 1713, barnet då 3 år, var i Sthlm ett år, varit 7 år i Örebro, 53 år, fattig och sjuklig, har förtjänat genom skjutsning och rodd på stadens farkoster.
9072 Henrik Johansson, postlöpare
fr: Helsingfors. i: Örebro. l: ja. _båda 60 år, varit tre år i Sthlm och nu i Örebro fem år, hade inget av de sex barnen med sig, mycket fattig kan ej med arbete förtjäna sitt uppehälle, borde hjälpas.
9073 Elisabet Manninen, borgaränka
fr: Uleåborg. i: Örebro. p: 2. l: nej. gm: Lars Murmas, borgare. _mannen stupat vid Storkyro, har 1714 kommit till Sverige, bott bl.a. i Nyköping, efter 1719 ankomna till Örebro, äldsta sonen 11 år, 50 år och sjuk kan med litet spinnande förtjäna sitt uppehälle, sönerna i skola, borde hjälpas.
9074 Catharina Andersdotter, borgaränka
fr: Uleåborg. i: Örebro. l: nej. gm: Henrik Manninen, borgare. _flytt 1714, uppehållit sig ett år under vägen till Sverige, 4 år i Sthlm och därefter i Örebro, oförmögen att arbeta, sjuklig, 60 år, inga barn, borde hjälpas.
9075 Anna Hansdotter, bondeänka
fr: Helsinge. i: Örebro. b: 1. l: nej. gm: Daniel Johansson, bonde. _från Tali by, 36 år, barnet 10 år, varit i Örebro fem år, förtjänar sitt uppehälle med arbete, borde hjälpas.
9076 Margareta Gabrielsdotter, guldsmedsänka
fr: Uleåborg. i: Örebro. p: 1. l: nej. gm: Israel Gadd, guldsmed. _varit i Örebro 3 år, 50 år, usel och eländig, sonen i skola, borde få hjälp.
9077 Maria Hansdotter, piga
fr: Borgå. i: Örebro. _flytt 1713, varit 4 år i Örebro, 30 år, kan försörja sig med slöjd.
9078 Maria Jakobsdotter
fr: Åbo. i: Örebro. _kommit med handelsman Baltzar Schultz till Sverige, 30 år, upphållit sig på flere ställen, kan försörja sig med arbete.
9079 Martin Martinius, präst
fr: Viborg. i: Örebro. _varit fången 3/4 år, predikade i församlingen, borde hjälpas.
9080 Johan Bagge, klockare
fr: Esbo sn. i: Almby sn. b: 2. l: ja. _60 år, ej arbetsför i högre grad, barnen i tjänst.
9081 Hans Hansson, bonde
fr: Esbo sn. i: Almby sn. b: 3. l: ja. _kommit 1713 till socknen, uppehöll sig med skomakeriarbete, något över 30 år, äldsta barnet 8 år.
9082 Henrik Henning
fr: Gamlakarleby. i: Vintrosa förs. f: 1. l: ja. gm: Maria Gran, hustru, postmästardotter. _flytt 1713, kommit hösten 1715 till förs., först varit glasmästare och sedan klockare men sagt upp sig enär han inte kunde föda sig, föräldrarna 34 år, dottern 7.
9083 Jacob Gran, postmästare
fr: Jakobstad. i: Vintrosa förs. b: okänt antal. l: ja. _kommit till förs. i december 1714, mycket usla och medtagna, han 66 år, varit postmästare i 20 år, blind sen över 1 år.
 

[ Huvudsidan ]