Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Baas, Katarina - 6612, 6726
Baas, Maria - 6296, 6466
Babbe, Maria - 1461, 2661
Bachster, Johan - 1554, 2744, 3980, 7477
Back, Anders - 4995
Back, Anna Elisabet - 8916
Back, Katarina - 6230, 6394
Backman, Annika - 7352
Backman, Elisabet - 3557, 4695
Backman, Karl - 4794
Backman, Krister - 8947
Backman kassör - 3737
Backman notarie - 3690
Backman praeceptor - 5563
Backman rådman - 3690, 5289
Bagg(e), Johan - 3629, 9080
Bagg(e), Per - 698
Bagg(e) konstapel - 175, 348, 733, 1870, 3104
Baginski, Johan - 488, 863, 1878, 3043, 4275
Bahr, Adam Johan - 7068
Bahr, Anders - 4936
Bahr, Filip - 7360
Bahr hovmästare - 4286
Balck, Katarina - 7594
Balet, Brita - 4772
Ballt länsmansänka - 3657
Baltasar Valentinsson borgmästare - 1136, 1489, 2715, 3947
Banaeus, Johan - 1215
Banaeus präst - 1901
Banck, Ingeborg - 1254, 1675
Banco, Katarina - 70, 289, 674
Bandemer överste - 6130
Bandemer överstelöjtnant - 6118, 6154
Bang, Johan - 3074
Bange, Anders - 6049, 6285
Bange, Hebla - 1276, 2114
Bange, Kristina - 1207, 2096
Bange, Sara - 1204, 1899, 3060, 4290
Barbara Henriksdotter änka - 8821
Barbara Henriksdotter - 6532
Barbara Johansdotter hustru - 8289
Barbara Josefsdotter piga - 8259
Barbara Mattsdotter - 7968, 7971
Barbara Mårtensdotter skräddarhustru - 8242
Barbara Persdotter piga - 8629
Barck, Anna Kristina - 7095
Barck, Hans Henrik - 3652, 4768, 7296
Barck, Johan - 1801
Barck, Katarina Elisabet - 610
Barck, Samuel - 5338
Barck, Tomas - 1269, 1911, 3069, 4299
Barckhusen, Erik - 6070
Barckman, Anna Maria - 1004, 6513
Barckman, Brita - 498, 872
Barckman kassör - 4834
Barclay, Ingeborg - 575, 936, 1715, 2895, 4132
Bartels, Helena - 967
Bartram, Regina Kristina - 4929
Bastman kornett - 1293, 1996, 3133
Baumgarten, Anna Katarina - 3137, 4357
Baumgarten, Gotthard Johan - 76
Baumgarten, Johan - 6142
Baumgarten, Katarina - 2001
Baumgarten löjtnant - 484, 859, 1654, 2839, 4073
Beata Andersdotter - 7702, 8791
Beata B...dotter gästgivaränka - 8204
Beata Bengtsdotter bondänka - 7232
Beata Bengtsdotter änka - 8740
Beata Bernhardsdotter hustru - 7833
Beata Eriksdotter hustru - 2071
Beata Eriksdotter piga - 8263
Beata Eriksdotter änka - 8734
Beata Eskilsdotter ryttaränka - 1224, 2212
Beata Eskilsdotter - 6820
Beata Filipsdotter - 7137
Beata Hansdotter bondhustru - 2017
Beata Hansdotter ryttaränka - 6125, 6427
Beata Hansdotter änka - 8406, 8743
Beata Hansdotter - 6452, 8004
Beata Henriksdotter änka - 8771, 8795
Beata Isaksdotter bondänka - 1175, 2209
Beata Israelsdotter änka - 7682
Beata Jakobsdotter änka - 8665
Beata Johansdotter - 6960, 7732
Beata Knutsdotter styrmansänka - 2331, 3296
Beata Kristersdotter - 6784, 7005
Beata Kristoffersdotter - 6905
Beata Mattsdotter hustru - 8311
Beata Mattsdotter piga - 8822
Beata Mattsdotter änka - 8135, 8697
Beata Mattsdotter - 7881
Beata Mikaelsdotter advokatänka - 2570, 3482, 4623
Beata Mikaelsdotter piga - 8413
Beata Mikaelsdotter änka - 7905, 8352, 8586
Beata Mikaelsdotter - 7838
Beata Månsdotter - 8733
Beata Mårtensdotter piga - 8427
Beata Nilsdotter rusthållarhustru - 3239
Beata Nilsdotter rusthållaränka - 2164
Beata Nilsdotter - 6824
Beata Persdotter borgaränka - 8110
Beata Simonsdotter piga - 7422
Beata Simonsdotter änka - 8345, 8584
Beata Tomasdotter ryttaränka - 6281
von Beckem överste - 225
Beckius, Erik L. - 169
Beckman, Jakob - 3723
Behm, Johan - 3654, 4769
Behm, Maria - 514
Behn, Anders Johan - 6204
Beijer, Johan - 7194, 7581, 8543
Belterus, Henrik - 1209, 2097, 3194, 5866
Belterus, Margareta - 6156
Bengt Eriksson dräng - 1331, 2229
Bentz, Johan - 212, 375, 760
Berends(er), Agata - 1657
Berends(er), Agata Juliana - 517, 886, 4075
Berends(er), Beata - 5812
Berends(er), Beata Melia - 517, 886, 1657, 2841, 4075
Berends(er), Helena - 3753, 4845
Berends(er), Juliana - 1657, 2841
Berends(er) major - 4934, 8910
Berg, Agata (Anna) Dorotea - 6182, 6663
Berg, Anders - 2345, 3309, 4471
Berg, Anna Dorotea - 6458
Berg, Anna Helena - 1086, 1472, 2672, 3904
Berg, Anna Kristina - 35, 214, 270, 376, 654, 761, 1861, 2175, 3029, 4260
Berg, Arvid - 542
Berg, Berndt - 9066
Berg, Brita - 478, 1327, 2226, 3260
Berg, Dorotea - 6250, 6267
Berg, El. - 6006
Berg, Elias - 3752, 4844
Berg, Elisabet - 408, 792, 2178, 3245, 5002
Berg, Erik - 5501
Berg, Gertrud - 53
Berg, H:m - 5081
Berg, Helena - 524, 892, 2581, 3488, 4629
Berg, Helena Elisabet - 5810
Berg, Henrik - 1287, 1993, 3130, 3531, 5460
Berg, Ingeborg - 1860, 3028, 4259
Berg, Isak - 6219
Berg, Kasper Magnus - 7506, 7853, 8364
Berg, Katarina - 585, 946, 1883, 3047, 3116, 4279, 5789
Berg, Kristina - 51, 78, 293, 664, 677, 1866, 1954, 3034, 3102, 4264, 5675, 5717
Berg, Margareta - 181, 352, 535, 737, 902, 2171, 2199, 3242, 3252, 4422, 4427, 5006
Berg, Margareta Elisabet - 7854, 8365
Berg, Maria - 437, 1833, 3000, 4231
Berg, Per - 106, 180, 441, 630, 1829, 2046, 2119, 2996, 3212, 3520, 4227, 4660
Berg, Sofia Charlotta - 1086, 1472, 2672, 3904
Berg besökare - 406
Berg fogde - 5348
Berg fänrik - 7239
Berg kapten - 7179
Berg konstapel - 55, 282, 666, 2023, 3152
Berg korpral - 508, 1964
Bergbom bokhållare - 5136, 5136
von Bergen, Helena - 8196
von Bergen, Kristina - 280
Bergengren sekreterare - 1024, 1545, 2735, 3968
Bergenheim, Elsa - 3568, 4703
Berger, Anna - 65
Berger, Anna Elisabet - 628, 670, 1754, 2931, 4166
Berger, Jonas - 1465, 2665, 3896
Berger, Nils - 4967, 8935
Berger kollega - 5390
Berghusen bokhållare - 465, 842, 1835, 3003, 4233
Bergius, Anders - 2335, 3300, 4460
Bergius mönsterskrivare - 6562
Bergius superintendent - 6149
Berglind rådman - 5275
Berglund tullnär - 5424
Bergman, Anders - 5615
Bergman, Anna - 6220, 6237, 6248, 6254, 6265, 6382
Bergman, Brita - 6706, 7182
Bergman, Elsa - 3135, 4356, 5606
Bergman, Engel Elisabet - 510, 882, 1656, 4918, 5853
Bergman, Jonas - 2102, 3198, 4391
Bergman, Katarina - 5600
Bergman, Kristina - 2332, 3297, 4458
Bergman skräddare - 1231, 5607
Bergner, Johan - 330, 716
Bergner proviantmästare - 137
Bergner räntmästare - 137
Bergqvist fältväbel - 5682
Bergrau, Maria - 522, 890, 2057, 3177, 5801
Bergsteten, Sofia Amalia - 346, 732, 1613, 2801, 4040
Bergstock, Elisabet - 1221, 1904
Bergstock, Margareta - 4965
Bergström, Lars - 5067
Bergström vaktmästare - 5383, 5559
Bergudd, Maria - 7573
Bergudd, Nils - 5573
Bergudd sekreterare - 3568, 4703
Berko, Hans - 211
Berner, Gustaf - 8934
Bernhardina, Anna - 6034
Bertil Andersson - 7681, 8639
Bertil Arvidsson - 7673
Bertil Henriksson besökare - 7473
Bertil Kristoffersson - 7593
Bertil Mattsson - 2008
Bertil Mikaelsson timmerman - 5048
Bertil Tomasson borgare - 5647
Bertil Tomasson klockringare - 2166
Bettner, Anna Juliana - 30
Betulander kaptenlöjtnant - 2399, 3349, 4507, 5688
Betulinus, Tomas - 4672
von Bilang, Antoni - 2336
von Bilang, Per Antoni - 3301, 4461
Bildstein, Katarina - 1467, 2667, 3899
Bildstein överstelöjtnant - 83
Billing, Anna Regina - 399, 783, 1761, 2937, 4171
Billing, Gertrud - 3683, 4789, 5780
Billing, Maria - 3683, 4789
Billström, Anders - 8948
Bilman besökare - 5831
Bilsche, Maria - 3017
Binman, Hans - 1745, 2923, 4158
von Birckholtz, Gustaf - 298, 682, 1470, 2670, 3902
von Birckholtz jungfru - 7191
von Birckholtz kapten - 89
Bircklenius, Henrik - 1242, 1788, 4193
Bircklenius, Maria - 1336, 2232, 3262, 4432
Birger Svensson korpral - 6873, 7032
Bischoff, Anna - 43, 277, 661, 1825, 2992, 4223, 5763
Bittner, Anna Juliana - 265, 649, 4817
Bittner, Juliana - 3713
Biörman, Gabriel - 238
Biöös, Anna - 6203
Bjugg, Anna - 3492, 4631
Bjur, Ingeborg - 1806, 2975, 4206, 5693, 6044, 6767, 6847, 7097
Björk, Barbara - 1272, 2111, 3204, 4395
Björk, Brita - 5589
Björk, Margareta - 6280
Björk, Nils - 592, 952
Björk lantmätare - 5137, 5137
Björkberg, Johan - 1345, 2132, 4408
Björkberg, Jöran - 3221
Björkegren lagman - 5161
Björklund, Katarina - 8923
Björkman, Anna - 6436
Björkman, Anna Katarina - 2264
Björkman, Elsa - 3665, 4777
Björkman, Gabriel - 238, 394
Björkman, Gustaf - 3040, 4272
Björkman, Justus - 6224
Björkman, Magdalena - 4725
Björkman, Maria - 238
Björkman boktryckare - 5194
Björkman fänrik - 1874
Björkman prästänka - 3594
Björkman rådman - 5246
Björkrot, Johan - 3529, 4462
Björkrot, Krister - 9055
Björkrot, Kristian - 2337, 3302, 4467
Björksten, Anna - 4846
Björkström, Anna - 3754
Björn, Kristina - 412, 796, 2169
Björn, Lars - 1306, 4919, 5576
Björn rådman - 5281
Björnbeck, Valborg - 140
Björnmark, Jakob - 5627
Björnram kvartermästare - 6055
Björnström, Brita - 4997, 5755
Björnström, Lars - 3710, 4803, 5665
Björnström kapellan - 7607
Blanck, Kristina Dorotea - 1107, 2082
Blieterfelt fänrik - 52
Block, Ingeborg - 572, 933, 1714, 2894, 4131
Blom, Elisabet - 1634, 2821, 4058
Blom, Helena - 596
Blom, Katarina - 2572, 3483, 4624, 5832
Blom, Kristina - 57, 283, 667, 1642, 2827, 4064
Blom byggmästare - 432
Blom organist - 5259
Blom rådman - 5258
Blomberg, Johan - 1144, 1984, 3122, 4348
Blomster, Elisabet - 2261, 3264, 4435, 5774
Blomsterlund, Gustaf - 8376
Blumin, Katarina - 469, 846, 2189, 5955
Blåfield, Kristina - 1320, 2125, 3217, 4404
Blåfield, Lars - 2334, 3299, 4405, 5602
Blåfield, Maria - 6692
Blööt, Margareta - 4908
Bock(en), Anna Kristina - 198, 365, 750, 2030, 3159
Bock(en), Johan - 1066
Bock(en) löjtnant - 1666, 2850, 4085
Bockmöller, Elsa - 3691, 4795
Bockmöller rådman - 3702, 4810
Boga, Johan - 6442
Boga, Per - 500, 874, 1708, 2888, 4125, 5577, 5617, 6012, 6124, 6147, 6180, 6186, 6193, 6241, 6258, 6289, 6644, 7062
Boga kollega - 5133, 5133, 6362
Bogenschildt kapten - 1145, 1672, 2855, 4093
Bogman länsman - 5380, 5556
Bohm, Simon - 205
Bohm fogde - 5260
Bohm stadsfogde - 5261
Boij(e), Anna Magdalena - 3494, 4469, 5684
Boij(e), Annika Elisabet - 7366
Boij(e), Henrik - 4959
Boij(e), Jöran - 623, 2684
Boij(e), Kristina - 1099, 1506, 2701, 2786, 3933, 4025, 4988
Boij(e), Märta Kristina - 2342, 3306, 4468
Boij(e), Vendla - 1314, 1915, 3072, 4303
Boij(e) kapten - 975, 1486, 3916
Boij(e) överste - 4948
Boisman, Elisabet - 1649, 6456
Boisman, Katarina - 6735
Boisman, Katarina Charlotta - 3717, 4821, 5794
Boisman, Katarina Elisabet - 6715
Boll förare - 202
Boman, Jonas - 156
Boman, Katarina - 445, 825, 2183, 3249
Boman, Rebecka - 156, 340, 726, 1699, 2879, 4116
Bomberg, Johan - 7823
Bondelius, Simon - 3562, 4699
Bong, Hebla - 3207, 3612, 4397
Bong, Henrik - 7505, 7852, 8243
Bong, Johan - 1362, 1917, 4305
Bong, Maria Elisabet - 602
Bong, Mårten - 7272
Bonovius, Elisabet - 2347
Bonsdorff, Kristoffer - 6113
Boos, Birgitta Helena - 3730
Borckhusen, Helena Katarina - 8924
Borckhusen major - 1253, 1520, 2713, 3946
Borckman, Anna - 6315, 6315
Borckstaf, Brita - 222, 380, 765
Borg, Katarina - 1071, 1976, 4344
Borg, Katarina Elisabet - 36
Borg, Kristina - 4332
Borgerus kassör - 5277
Borgerus notarie - 5277
Borgerus rådman - 5276
Borgman, Anna - 3718, 4822
Borgman, Engel Elisabet - 5853
Born, Simon - 370
Born korpral - 755, 2174
Bornman, Anna - 4982
Bornman, Johan - 979, 1487
Borre sekreterare - 5352
Bosin, Hedvig Katarina - 3729, 4827
Bosin kommissarie - 7489
Boström, Erik - 2343, 3307
Boström landsgevaldiger - 5339
Botvedi, Margareta - 1110, 1895, 3056, 4286
Brahe kapten - 62
Brakel kapten - 6052
Brand, Maria - 1133
Brander, Gustaf - 1790, 2963, 4195
Brander, Joakim - 3731, 4829, 5026, 5063, 5303, 5444, 5478, 5479
Brander, Klas Johan - 1093, 1617, 2805, 4043
Brander, Margareta - 4044
Brander skrivare - 5302, 5443
Brandfeldt, Johan - 490, 865
Brandt, Anders - 1029, 6936
Brandt, Anna - 1184, 1569, 2758, 3994
Brandt, Arent - 7351
Brandt, Georg - 806, 1876, 3042, 4274
Brandt, Gustaf - 1316
Brandt, Karl - 8254
Brandt, Katarina - 443, 823, 2182, 3248, 4425, 5777
Brandt, Klas Johan - 1093, 1617, 2805, 4043
Brandt, Lars - 9062
Brandt, Margareta - 1094, 1923, 9062
Brandt, Maria - 476, 852, 2049
Brandt, Sofia - 6214
Brandt, Tobias - 1286, 1481
Brandt hopman - 423
Brandt överstelöjtnant - 92, 685, 1443, 2644, 3878
Branken kapten - 30
Brask kapten - 649, 3713, 4817
Brask rådman - 5268
Brass, Anna - 2010
Brass, Anna Sofia - 3144, 4362, 5920, 6004
Brasse soldat - 853
Bratt, Anna Maria - 3582, 4714
Bratt, Helena - 467, 844, 1963, 3109, 4337, 5799
Bratt, Olof - 9069
Braun, Klas - 125, 1759
Braun, Lars - 7339
Brax, Johan - 7997
Breitholtz ryttmästarbarn - 257, 641, 1388, 3826
Bremer, Maria - 3517, 4657
Brenholm, Nils - 5386
Brenman, Maria - 529, 896, 2198
Brenner, Brita - 2340
Brenner, Gustaf - 7383
Brenner, Isak - 3682, 4788, 7424
Brenner, Karl - 6169, 6276, 6492
Brenner, Katarina - 3663, 4775
Brenner, Margareta - 4898
Brenner förare - 193, 360, 745, 2027, 3156, 4369
Brenner rådman - 5265
Brenner änka - 7383
Bresprecker, Hebla - 1319, 2124, 3216
Brigt, Anna Katarina - 1230, 2101
Brinck, Katarina - 7120
Brinck, Samuel - 3500, 4641
Brinck kamrer - 5353
Brita Abrahamsdotter änka - 7689
Brita Andersdotter hustru - 8144
Brita Andersdotter soldathustru - 477, 853
Brita Andersdotter änka - 5897, 8809
Brita Andersdotter - 6901, 6976, 7039
Brita Bertilsdotter änka - 8238
Brita Eliasdotter änka - 7936
Brita Eriksdotter borgaränka - 8159
Brita Eriksdotter båtsmansänka - 1083, 1979, 3119
Brita Eriksdotter nålmakaränka - 1229, 2100
Brita Eriksdotter - 7697, 8596
Brita Eskilsdotter änka - 7964
Brita Gabrielsdotter hustru - 7540
Brita Gabrielsdotter änka - 8505
Brita Grelsdotter änka - 7220
Brita Hansdotter bondhustru - 6572
Brita Hansdotter hustru - 7746
Brita Hansdotter ryttaränka - 6162, 6240, 6257, 6397
Brita Hansdotter änka - 8571
Brita Hansdotter - 6750
Brita Henriksdotter piga - 6137
Brita Henriksdotter - 6695, 9007
Brita Jakobsdotter borgaränka - 8153
Brita Jakobsdotter piga - 8419, 8425
Brita Jakobsdotter änka - 552
Brita Jakobsdotter - 6937, 8026
Brita Johansdotter barn - 7647
Brita Johansdotter flicka - 8176
Brita Johansdotter föraränka - 189, 199, 357, 742, 2026, 3155
Brita Johansdotter piga - 7908, 8106, 8357, 8683
Brita Johansdotter änka - 6911, 7317
Brita Johansdotter - 6930, 7008, 7064
Brita Josefsdotter piga - 8834
Brita Jönsdotter hustru - 3271
Brita Jöransdotter föraränka - 4368
Brita Jöransdotter klockaränka - 1021, 2205, 3255, 4428, 5612
Brita Jöransdotter konstapelhustru - 1279, 2218
Brita Jöransdotter änka - 2247
Brita Jöransdotter - 1301
Brita Karlsdotter - 8327
Brita Kaspersdotter borgarhustru - 2346, 3310, 4472
Brita Klasdotter borgaränka - 1067, 1890, 3053, 4283
Brita Klemetsdotter borgaränka - 8157
Brita Knutsdotter hustru - 8535
Brita Knutsdotter änka - 7582
Brita Larsdotter kursorsänka - 2258
Brita Larsdotter lotsänka - 7354
Brita Larsdotter änka - 8557
Brita Larsdotter - 7634
Brita Markusdotter borgaränka - 8553
Brita Markusdotter piga - 8416
Brita Markusdotter - 7541
Brita Mattsdotter barn - 7659
Brita Mattsdotter hustru - 8956
Brita Mattsdotter änka - 2298, 7228, 7651, 7670, 7930, 8441, 8567, 8601, 8750
Brita Mattsdotter - 8845
Brita Mikaelsdotter piga - 7657, 7958
Brita Mikaelsdotter skräddaränka - 1205, 2095
Brita Mikaelsdotter änka - 2299
Brita Mikaelsdotter - 6747, 6848, 6983
Brita Mosesdotter korpralänka - 2269
Brita Månsdotter betjäntänka - 410, 794, 2038, 3166
Brita Mårtensdotter bondänka - 1164, 1171, 2093
Brita Mårtensdotter borgaränka - 8889
Brita Nilsdotter formansänka - 1022, 2075, 3185
Brita Nilsdotter hustru - 5653
Brita Nilsdotter änka - 6772, 7122
Brita Nilsdotter - 5964, 6596, 6677, 6696, 6725, 6740, 6942, 7049
Brita N. hustru - 8974
Brita Olofsdotter piga - 9011
Brita Paulsdotter änka - 2301, 8843
Brita Persdotter bondhustru - 1921, 3078, 4309
Brita Persdotter borgarhustru - 2271
Brita Persdotter hustru - 8785
Brita Persdotter soldatänka - 8336, 8573
Brita Persdotter änka - 7848
Brita Persdotter - 6990, 7138, 8224
Brita Sigfridsdotter hustru - 2304
Brita Sigfridsdotter piga - 7710
Brita Sigfridsdotter skräddaränka - 1231, 2102, 3198, 4391, 5607
Brita Sigfridsdotter änka - 8423
Brita Sigfridsdotter - 8741
Brita Simonsdotter borgaränka - 8113
Brita Simonsdotter hustru - 7447
Brita Simonsdotter änka - 8671
Brita Simonsdotter - 7003
Brita Svensdotter - 7664
Brita Tomasdotter hustru - 8301, 9016
Brita Tomasdotter piga - 8752
Brita Tomasdotter änka - 8112, 8686
Brita Tomasdotter - 6816, 6903, 7703, 7882, 7883, 7901
Broberg, Erik - 5487
Broberg fogdetjänare - 5311, 5452
Brockman, Rainer - 6671
Brodsenius, Anna - 7567
Broman, Karl - 4989
Brommenstedt lagman - 5177, 5177
Broms, Barbara Helena - 5855
Broms, Ebba - 9048
Brosk (Brost) förare - 189, 357, 742, 2026, 3155, 4368
Brotherus, Anna - 6337
Brotherus, Elisabet - 3862
Brotherus, Johan - 7343
von Brummer, Anna Margareta - 4756
von Brummer, Anna Maria - 3640, 6828
Brummert, Magnus Gustaf - 2333, 3298, 4459
Brum(m)erus, Erik - 2673, 3905, 6090, 9045
Brum(m)erus notarie - 5266
Brum(m)erus rådman - 5264
Brunberg, Johan - 5646, 6638
Brundert, Agata (Anna) Dorotea - 7821
Brundert, Dorotea - 8333
Brundert, Dorotea Elisabet - 7415
Brunell, Jakob - 7187, 7381
Brunell, Johan - 7474
Brunlöf, Emanuel - 1744, 2922, 4157
Brunlöf, Mikael - 4910
Brunman, Margareta - 5723
Brunnerus, Erik - 1161, 1473
Brunnerus, Katarina - 1624, 2812, 4050
Brunnius, Henrik - 3595, 4726
Brunnius kapellan - 2961
Brunou, Jakob Jöran - 3600, 4663, 5687
Bruse inspektor - 1073, 1727, 2906, 4143
Bruseus, Sofia Elisabet - 273, 657, 1953
Brusin, Elin - 462, 839
Brusin, Helena - 6735
Brusin löjtnant - 4939
Bruun, Anna - 1927, 3081, 4312
Bruun, Jakob - 5590
Bruun, Katarina - 1073, 1727, 2906, 4143
Bruun, Klas - 322, 708
Bruus, Erik - 2009
Bruus, Jakob - 5590
Brygner, Johan - 5707
Brömmer, Johan - 164
Bröms, Barbara Helena - 2344, 3308, 4470
Bröms, Ebba - 1179, 1736, 2914, 4150
Bröms, Ingemund - 5093
Bröms landrichter - 21
von Brömsen, Gertrud Sofia - 234
von Brömsen, Jakobina - 494, 868
von Brömsen, Johan - 4900
Bröös, Jakob - 7115
Buchen, Maria Margareta - 1036
Budberg, Gotthard Vilhelm - 5, 249, 633
Budberg kapten - 2618, 3853
Bulich fogde - 5358
Bulich köpman - 3691, 4795
Buodi, Margareta - 7808
Burchard, Maria - 404, 788, 2037, 3165
Bure, Axel - 1460, 2660, 3892
Bure, Olof - 8753
Burghusen, Helena Katarina - 8924
Burgius superintendent - 6149
Burgman, Anna - 7574
Burgman, Helena - 8961
Burgman, Karl - 8950
Burgman, Magdalena - 8949, 8963
Burgman, Per - 8950, 8990, 8999, 9000
Burgman, Sara Magdalena - 8950
Burgman, Torsten - 8950
Burgman madam - 8970
Burman, Anders - 3791, 4270
Burman, Kerstin - 48
Burman, Kristina - 279, 663, 1863, 3031, 4261
Burman fänrik - 79
Burman kapten - 3490, 4595
Burssman, Johan - 1557, 2747, 3983
Burssman rådman - 5224
Burt rådman - 1162
Burtz, Elisabet - 3755, 4243, 5705
Burtz, Helena - 3012, 4242, 5704
Busch(e), Anna Maria - 184
Busch(e), Bengt - 184
Busch(e), Katarina Elisabet - 197, 364, 749, 2029
Busch(e), Maria - 1849, 4247
Busch(e) svärdfeijare - 1206
Buscherus, Martin - 2341, 3305, 4466
Buskman, Matias - 5039
Byberg, Magnus - 207
Byström, Anders - 8951, 8970
Byström, Katarina - 8951
Byström, Lars - 8951
Bååk, Sofia Elisabet - 7353
Bäck, Adam Johan - 192, 227
Bäck, Agata (Anna) Dorotea - 6887
Bäck, Arvid - 4911
Bäck, Ebba Margareta - 2368, 3327, 4484
Bäck, Ebba Maria - 5937
Bäck, Elisabet - 6223
Bäck, Elsa - 1813, 2981, 4212
Bäck, Fredrik - 5004
Bäck, Hans Johan - 3725, 4824
Bäck, Karl Henrik - 38
Bäck, Kristina - 6184, 6204
Bäck, Sofia - 212, 5952
Bäck, Sofia Elisabet - 375, 760, 2569
Bäck fiskal - 4969
Bäck fänrik - 273, 657, 1953
Bäck länsman - 5372, 5548
Bäck stadstjänare - 5272
Bäckman, Axel - 7605, 8492
Bäckman, Erik - 2339, 3304, 4463
Bäckman, Hedvig - 1255, 1988, 3127, 4350
Bäckman, Jakob - 4464
Bäckman, Johan - 987, 1886, 3050, 3751, 4281, 4465, 7515, 7868
Bäckman, Maria - 6211
Bäckman sekreterare - 5220
Bäär, Henrik - 4830, 5108
Bäär hovmästare - 1110, 1895, 3056
Böckelman visitör - 5811
Böckler, Agneta - 72
Böckler, Georg Vilhelm - 2338, 3303
Böckler, Gertrud Helena - 1046, 1565, 2754, 3990
Böckling, Kristoffer - 5006
Böknärin, Maria Elisabet - 5870
Böttcher (Böttger), Agneta - 112, 315, 701, 1867, 3035, 4265, 5722
Böök, Anna - 4771, 5892
Böök länsman - 5344
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]