Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Kesäkuun 28 p:nä 1945. No 10346/P.

Viite: Sis.min:ön siirtov.as.os:n kirje 25.6.1945 n:o 23.255.

Asia: Kauttakuljetusjunista karanneet Neuvostoliiton kansalaiset.

Paraillaan suoritetaan Neuvostoliiton kansalaisten kauttakuljetuksia eräistä maan rannikkokaupungeista Neuvostoliittoon. Näitten kuljetusten johdosta Liittoutuneitten valvontakomission kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella sisäasiainministeriö kehoittaa poliisiviranomaisia etsimään kauttakujetusten kestäessä mahdollisesti karanneita neuvostokansalaisia ja tavattaessa pidättämään heidät sekä pidättämisen jälkeen lähettämään heidät saattajan mukana Vainikkalaan luovutuselimen päällikön, kapteeni Aution välityksellä edelleen luovutettaviksi Neuvostoliiton viranomaisille.

Samalla sisäasiainministeriö määrää, että a.o. kuljetusryhmien johtajien on heti karkaamisen tultua todetuksi ilmoitettava tästä lähimmälle poliisiviranomaiselle mainitsemalla samalla mahdollisimman tarkat tiedot karanneesta ja karkaamispaikasta. Karkaamistapauksesta on kuljetusryhmien johtajien myöskin ilmoitettava mainitulle luovutuselimen päällikölle sekä kujetusryhmän palattua myöskin a.o. huoltokeskuksen päällikölle.

Poliisiviranomaisten puolestaan on karanneesta tiedon saatuaan viipymättä ryhdyttävä kaikkiin asian vaatimiin toimenpiteisiin karanneen pidättämiseksi ja on poliisiviranomaisen puolestaan ilmoitettava asiasta myöskin lähimmälle valtiollisen poliisin osastopäällikölle.


[ Paluu edelliselle sivulle ]