Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Elokuun 6 p:nä 1946. No 13169/P.

Viite: Puolustusvoimain pääesikunnan kirje No 1274/Jrj.1/2.

Asia: Neuvostoliittoon palautettavat henkilöt.

Sen johdosta, että Lappeenrannan kokoamiskeskus on lopettanut toimintansa, sisäasiainministeriö kehoittaa poliisiviranomaisia passittamaan yleiskirjeissä No 13119/P/23.8.45, 13955/P/8.9.45 ja 13871/P/14.9.45 etsittäviksi määrätyt, välirauhansopimuksen mukaan Neuvostoliitolle luovutettavat, pidätetyiksi saadut henkilöt asianomaisen lääninvankilan kautta viivytyksettä Helsingin lääninvankilaan henkilöllisyyden toteamista ja muita mahdollisia selvityksiä varten.

Luovutettavien henkilöiden kuljetus tapahtuu edelleenkin vankilaviranomaisten toimesta, myöskin Helsingin lääninvankilasta Etusimolan asemalle asti, mutta viimeksi mainitusta paikasta Vainikkalaan tapahtuu kuljetus liikkuvan poliisin toimesta ja vastuulla. Tarpeen vaatiessa on poliisiviranomaisten kuitenkin annettava vankila- ja vanginkuljetusviranomaisille näiden pyytämää virka-apua kuljetusten varmistamiseksi.

Sisäasiainministeriö huomauttaa siitä, että k.o. etsittävän tultua pidätetyksi on pidätetyn omaisuus ja palkkasaatavat y.m.s. selvitettävä ennen passittamista, ja passituksen yhteydessä on asianomaisen henkilön omaisuus luetteloitava ja lähetettävä passitettavan mukana.

Muutoin on edelleen noudatettava niitä ohjeita, joita ministeriön yleiskirjeissä on asianomaisten henkilöiden etsimisestä, pidättämisestä ja passittamisesta sekä näistä toimenpiteistä tehtävistä ilmoituksista annettu.


[ Paluu edelliselle sivulle ]