Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Elokuun 31 p:nä 1945. No 13451/P.

Viite: Sis.min:ön kiertokirje No 13005/P/21.8.45.

Asia: Er. P 6:ssa palvelleet, NL:oon palautettavat inkeriläiset.

Viitekirjelmän mukana sisäasiainministeriö on lääninhallituksille lähettänyt luettelon Er.P 6:ssa palvelleista Neuvostoliiton kansalaisista (inkeriläisistä), jotka on palautettava Neuvostoliittoon. K.o. luettelo ei kuitenkaan ollut täydellinen, eikä siinä ilmoitetut osoitteet j.n.e. aina pakkansa pitäviä. Tämän vuoksi sisäasiainministeriö oheisena lähettää tarkistetun luettelon "Neuvostoliittoon palauttamattomista Er.P 6:ssa palvelleista inkeriläisistä vapaaehtoisista" käytettäväksi etsinnöissä. Luettelossa mainitut on pidätettävä ja passitettava a.o. lääninvankilaan, siellä säilytettäviksi kunnes heistä toisin määrätään. Lapin läänissä kiinnisaadut on kuitenkin passitettava Oulun lääninvankilaan ja Kymen läänissä kiinnisaadut suoraan Lappeenrantaan Karanneiden sotavankien kokoamispaikkaan.

Liitteessä on mainittu ne inkeriläiset vapaaehtoiset, jotka ovat palvelleet Er. P 6:ssa, ja joiden ei tiedetä poistuneen Neuvostoliittoon. Useimpien kohdalle on merkitty oleskelukirjan numero ja viimeinen tunnettu o0soite sekä, etsinnän helpottamiseksi, lähimmän omaisen nimi ja osoite. Olinpaikat ovat luonnollisesti voineet muuttua, mutta voivat viranomaiset käyttää niitä johtolankoina a.o. henkilöitten nykyisiä olinpaikkoja selvitettäessä. Samoin on huomattava, että k.o. henkilöt voivat esiintyä väärällä nimellä.

Etsiskelyissä ei saa tyytyä vaan siihen, että todetaan, ettei paikkakunnalla ole luettelossa mainitunnimisiä henkilöitä, vaan on huomio kinnitettävä jokaiseen henkilöön, jonka voidaan epäillä kuuluvan kysymyksessä oleviin etsittäviin. Mikäli todetaan, että joku etsityistä henkilöistä on muuttanut toiselle paikkakunnalle on siitä viipymättä ilmoitettava tämän paikkakunnan poliisiviranomaiselle.

Etsiskelyjen tuloksista on poliisiviranomaisten ensi tilassa ilmoitettava (myöskin vajailmoitus) asianomaiselle lääninhallitukselle, joka kokoaa tiedot ja toimittaa yhteenvedot kahtena kappaleena sekä alkuperäiset ilmoitukset sisäasiainministeriölle. Pidätetyistä henkilöistä on heidän saavuttuaan lääninvankilaan päivittäin klo 14.00 mennessä ilmoitettava puhelimitse sisäasiainministeriöön.

Lopuksi huomautetaan, että Er. P 6:n miehiä koskevat ilmoitukset on tehtävä erikseen Heimo P 3:a ja muita sotavankeja koskevista ilmoituksista.


[ Paluu edelliselle sivulle ]