Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Joulukuun 20 p:nä 1949. No 13735/P.

Asia: Haku-luettelo.

Sisäasiainministeriön yleiskirjeen No 8500/P/30.6.1947 mukana jaettiin ns. Haku-luettelo. Koska sanottu luettelo siihen tehtyjen ja tehtävien muutoksien johdosta on käynyt epäselväksi ja tarkoitustaan vastaamattomaksi, sisäasiainministeriö kehoittaa palauttamaan luettelot tarkistamista ja täydentämistä varten.

Luetteloiden lähettämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita:

1) Luettelot lähetetään osoitteella Rikostutkimuskeskus, Helsinki, Fredrikinkatu 21.

2) Poliisipäälliköt lähettävät luettelot lääninhallitukselle, joka toimittaa ne edelleen. Helsingin poliisilaitos, liikkuva poliisi, suojelupoliisi ja rajavartiostojen esikunta toimittavat luettelot suoraan rikostutkimuskeskukseen.

3) Mikäli luetteloita on jaettu muille viranomaisille, kuten työvoimapäälliköille, on ne myöskin otettava poliisiviranomaisten haltuun ja palautettava.

4) Luetteloiden palauttamisesta on lääninhallitusten ja muiden 2) kohdassa mainittujen palauttajien ilmoitettava sisäasiainministeriölle kirjeellä, jossa on mainittava palautettujen luetteloiden lukumäärä.

Haku-luetteloiden jakelu ilmenee alussa mainitusta yleiskirjeestä.


[ Paluu edelliselle sivulle ]